Accessories

Instalacja z użyciem HubNetworklink (połączenie przez Ethernet)

 1. Podłącz przewód Micro USB Hubnetworklink do centrali.
 2. Podłącz przewód Ethernet do  HubNetworklink.
 3. Podłącz przewód USB-A HubNetworklink do zasilacza.
 4. Podłącz zasilacz do gniazda.
 5. Centrala się uruchamia, zaczekaj do aż dioda na centrali zaświeci się na czerwono.
 6. Przejdź do find.fibaro.com.
 7. Wyświetli się lista Twoich centralek.
 8. Kliknij przycisk Otwórz obok centralki, którą chcesz skonfigurować.
 9. Wybierz język.
 10. Skonfiguruj swoją centralkę postępując zgodnie ze wskazówkami panelu konfiguracyjnego.

 

Uwaga: Jeśli łączysz centralkę używając HubNetworklink możesz pominąć wybór sieci Wi-Fi podczas konfiguracji.

Back To Top

Instalacja z HubPowerbank

 1. Skonfiguruj HubPowerbank zgodnie z instrukcją HubPowerbank
 2. Zainstaluj i skonfiguruj swoją centralę.
 3. Podłącz centralę do HubPowerbank za pomocą kabla od Micro USB – USB-A.
 4. Podłącz HubPowerbank do zasilacza za pomocą kabla Micro USB – USB-A.
 5. Włącz HubPowerbank, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy (jeśli nie jest jeszcze włączony).
 6. Za pomocą przeglądarki internetowej otwórz stronę find.fibaro.com i zaloguj się do interfejsu internetowego centrali.
 7. Idź do Ustawienia > Sieć.
 8. W sekcji Połączenie Wi-Fi wybierz opcję Wyszukaj i połącz.
 9. Wybierz awaryjną sieć Wi-Fi.
 10. Wybierz sieć Wi-Fi utworzoną przez HubPowerbank i wprowadź hasło.
 11. Twoje zapasowe połączenie sieciowe jest teraz skonfigurowane.

Należy pamiętać, że w razie potrzeby HubPowerbank może być używany jako główne połączenie internetowe.
Konfigurację sieci Wi-Fi można znaleźć w interfejsie konfiguracyjnym > Ustawienia > Sieć.

 

Back To Top

Downloads

Opis i funkcje urządzenia

Opis

Yubii Home jest podstawowym elementem systemu inteligentnego domu Yubii.

Umożliwia integrację inteligentnych urządzeń domowych w jednym systemie, zapewniając wygodne sterowanie i potężną platformę automatyzacji. Centrala jest teraz jeszcze bardziej bezpieczna, niezawodna i wszechstronna.

Back To Top

Główne funkcje

 • Stanowi niezawodną podstawę dla systemu inteligentnego domu Yubii,
 • Może kontrolować kompatybilne urządzenia przy użyciu następujących standardów radiowych:
  • Nice FLOR, OPERA i PLN2+,
  • Elero PLN2
  • Z-Wave (seria 700),
  • Wi-Fi – 2,4 GHz (802.11 b/g/n).
 • Pozwala na dodanie:
  • 40 urządzeń Nice (zalecana liczba),
  • 40 urządzeń Z-Wave (zalecana liczba),
  • 1 kamerę IP,
  • 40 scen,
  • 10 integracji Quick App,
  • 5 pluginów.
 • Nie wymaga kabla internetowego, działa w sieci Wi-Fi,
 • Nowoczesny interfejs zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania,
 • Ulepszony i wygodny edytor scen,
 • Obsługa bardziej zaawansowanych aplikacji i sterowników,
 • Może być używany ze wszystkimi urządzeniami z certyfikatem Z-Wave Plus.

Back To Top

Specyfikacja techniczna

Informacje ogólne

Model YH-001
Zasilanie 5 V DC , maks. 1 A (zasilacz w zestawie)
Temperatura pracy 0-40°C
Wilgotność pracy max. 75% relative humidity (non-condensing)
Złącze zasilania USB Micro B
Wymiary 178x110x31 mm

 

Komunikacja radiowa

Protokół Pasmo częstotliwości radiowej Moc nadawania
433 Mhz 433.05-434.04 Mhz +9 dBm
868 Mhz 868.0-869.65 MHz +5 dBm
Z-Wave
(seria 700)
868,0-868,6 MHz
869,7-870,0 MHz
+9 dBm
Wi-Fi
(802.11 b/g/n)
2400-2483 MHz +20 dBm

Back To Top

Dioda sygnalizująca stan

 • Pulsujący niebieski – uruchamianie
 • Czerwony – W-Fi w trybie otwartego połączenia (gotowa do konfiguracji)
 • Pulsujący miedziany – odłączona od Internetu
 • Zielony – podłączona do Internetu
 • Pulsujący czerwony – uruchamianie do trybu Recovery

Back To Top

Przyciski

R – Reboot

 • Zrestartuj centralę: przytrzymaj przycisk R przez 5s

D – Recovery

 • Przejdź w tryb Recovery : przytrzymaj przycisk D w trakcie włączania
 • Przełącz między Dynamicznym i Statycznym adresem IP: przytrzymaj przycisk D przez 10s, następnie kliknij gdy dioda zacznie migać:
  • miganie żółtym: adres IP zmieni się na Dynamiczny
  • miganie zielonym: adres IP zmieni się na Statyczny
 • Zresetuj ustawienia sieci: przytrzymaj przycisk D przez 20s, następnie kliknij gdy dioda zacznie migać na czerwono

Back To Top

Pierwsza instalacja

Instalacja przy użyciu Wi-Fi

 1. Podłącz dostarczony zasilacz do gniazdka, następnie podłącz go do centrali.
 2. Centrala włączy się, zaczekaj aż wskaźnik zmieni kolor na stały czerwony.
 3. Podłącz komputer do sieci Wi-Fi utworzonej przez centralę.
  SSID Wi-Fi (nazwa) i hasło znajdują się na spodzie urządzenia.

Back To Top

Pierwsze uruchomienie urządzenia

Pierwsza konfiguracja urządzenia

 1. Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Yubii Home Center.
 2. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Alternatywna konfiguracja urządzenia

Uwaga: Jeżeli firmaware twojej centrali to co najmniej 5.111 (sprawdź na etykiecie), możesz przejść TUTAJ.

 1. Otwórz stronę find.fibaro.com (jeśli łączysz się z siecią Wi-Fi utworzoną przez centralę, użyj adresu 10.42.0.1 i przejdź do kroku 4).
 2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich central w sieci domowej.
 3. Kliknij Otwórz obok centrali, którą chcesz skonfigurować.
 4. Wybierz język.
 5. Zaloguj się używając domyślnych danych logowania:
  • Login: admin
  • Hasło: admin
 6. Skonfiguruj centralę krok po kroku, postępując zgodnie z kolejnymi oknami w Ustawieniach lub pomiń konfigurację.

Dodawnie centrali do Dostępu Zdalnego

 1. Zaloguj się na swoje konto FIBARO ID.
 2. Kliknij Więcej w sekcji Dostęp Zdalny.
 3. Kliknij Dodaj Home Center.
 4. Wprowadź dane swojego Home Center (numer seryjny, adres MAC).
 5. Kliknij Dodaj Home Center.
 6. Twoje Home Center będzie teraz widoczne na liście.

Back To Top

Interfejsy

Interfejs Konfiguracyjny

Odświeżony Interfejs Konfiguracyjny to nowy sposób zarządzania systemem FIBARO. Ten nowy interfejs zapewnia dostęp do wszystkich urządzeń, historii i ustawień.

Otwieranie Interfejsu Konfiguracyjnego

Używając aplikacji internetowej FIND FIBARO
 1. W przeglądarce internetowej otwórz find.fibaro.com.
 2. Wyświetlona zostanie lista wszystkich central w sieci domowej.
 3. Kliknij Otwórz obok centrali, którą chcesz skonfigurować.
 4. Zaloguj się przy użyciu lokalnych danych logowania (domyślny login: admin, domyślne hasło: admin).
Używając Dostępu Zdalnego
 1. W przeglądarce internetowej otwórz home.fibaro.com.
 2. Zaloguj się używając konta FIBARO ID.
 3. Wyświetlona zostanie lista wszystkich central w Dostępie Zdalnym.
 4. Kliknij Otwórz obok centrali, którą chcesz skonfigurować.
 5. Zaloguj się przy użyciu lokalnych danych logowania (domyślny login: admin, domyślne hasło: admin).
Używając adresu IP centrali
 1. W przeglądarce internetowej wprowadź adres IP centrali.
 2. Zaloguj się przy użyciu lokalnych danych logowania (domyślny login: admin, domyślne hasło: admin).
Używając numeru seryjnego centrali (mDNS)
 1. W przeglądarce internetowej wprowadź adres centrali w formie: numer_seryjny.local (np. http://yh-00000001.local).
 2. Zaloguj się przy użyciu lokalnych danych logowania (domyślny login: admin, domyślne hasło: admin).

Elementy Interfejsu Konfiguracyjnego 

Górny pasek nawigacyjny jest zawsze widoczny i dostępny na wszystkich stronach. Pasek nawigacyjny składa się z:

 • Aktywność użytkownika – pokazuje użytkownika, który jest aktualnie zalogowany i Ostatnio zalogowanych użytkowników,
 • Aktualizacje – w tym miejscu możesz znaleźć nowe aktualizacje dla centrali i urządzeń,
 • Pogoda – pokazuje aktualną temperaturę, wilgotność i prędkość wiatru,
 • Czas – pokazuje aktualną datę i godzinę,
 • Profile – w tym miejscu możesz zobaczyć, który profil jest aktywny i go zmienić,
 • Konto – w tym miejscu możesz przejść do Ustawień Konta, przejść w Tryb Recovery, Uruchomić ponownie centralę i Wylogować się.

Istnieją cztery główne widoki dostępne z paska bocznego:

 • Dashboard – miejsce, w którym możesz zarządzać wszystkimi urządzeniami we wszystkich pokojach i sekcjach. Możesz zmienić ich lokalizację, włączyć lub wyłączyć i przeglądać ich statusy.
 • Historia – rejestr zdarzeń, które występują w całym systemie FIBARO,
 • Sceny – lista wszystkich scen w systemie, która pozwala na ich uruchomienie i podgląd statusu,
 • Klimat – lista wszystkich stref ogrzewania i chłodzenia w systemie. Pozwala na szybki podgląd ich statusu i zmianę trybu,

Ponadto w lewym dolnym rogu znajdują się cztery widoki, które pozwalają na konfigurację systemu i mogą okazać się ważne, gdy coś nie działa poprawnie lub chcesz uzyskać lepszy wgląd w działanie centrali.

 • Ustawienia – lista ustawień pogrupowanych w kilkanaście kategorii, w których możesz dostosować działanie systemu FIBARO do swoich potrzeb.
 • Konsola – dziennik operacji wykonywanych w centrali w czasie rzeczywistym, np. dodawanie urządzeń Z-Wave, usuwanie urządzeń Z-Wave, zmiana parametrów, ustawianie asocjacji,
 • Dokumentacja API – dostęp do interaktywnego interfejsu dokumentacji API REST (Swagger) dla centrali.
 • Support – bezpośredni dostęp do strony Wsparcia FIBARO.

Back To Top

Motyw kolorystyczny interfejsu

Interfejs konfiguracyjny pozwala na wybranie jednego z dwóch motywów kolorystycznych: jasnego lub ciemnego. Motyw można zmieniać ręcznie lub automatycznie na podstawie godziny wschodu/zachodu w danej lokalizacji.

Aby zmienić motyw kolorystyczny ręcznie:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. W prawym górnym rogu kliknij .
 3. Wybierz Jasny/ciemny motyw, aby zmienić motyw.

Aby zmieniać motyw kolorystyczny automatycznie (na podstawie godziny wschodu/zachodu):

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. W prawym górnym rogu kliknij .
 3. Wybierz Ustawienia konta z menu.
 4. Zmień Tryb przełączania motywu na Auto.

Back To Top

Konsola

Centrala posiada całkowicie nową konsolę, która dostarcza szczegółowych informacji na temat bieżących procesów dotyczących sieci Z-Wave, Quick Apps i scen. Oznacza to, że nowa konsola agreguje wszystkie typy komunikatów wypisane metodami „print”, „debug”, „trace”, „warning”, „error”, niezależnie od tego, czy pochodzą one ze sceny, Quick App, czy Z-Wave (komunikaty ogólne oraz dot. dodawania i usuwania).

Interfejs konsoli

Konsola jest dostępna z menu bocznego. Kliknij , aby wysunąć konsole. Konsola składa się z 5 głównych elementów:
1 – ikona strzałki w dół, która zwija konsole, 2 – pole „Find” / „Szukaj”, które pozwala przeszukać treść komunikatów, 3 – pole „Tag, które pozwala odfiltrować komunikaty po tagach, 4 – pole „Type” / „Typ”, które pozwala odfiltrować komunikaty po ich typach, 5 – przycisk RESET, który czyści wprowadzone frazy wyszukiwania oraz pozostałe filtry.

Stosowanie tagów

Konsola może być wypełniona przeróżnymi komunikatami, które w danym momencie mogą nas nie interesować. W celu zawężenia widoczności komunikatów do tych, które nas interesują możemy posłużyć się tagami, które możemy zastosować w Quick Apps oraz scenach. Tagi w Quick Apps Quick Apps automatycznie tworzą tagi np. QUICKAPP263, gdzie 263 to ID Quick App. Oprócz automatycznych tagów, można tworzyć także własne tagi. Tagi w Scenach Jeśli scena wypisuje jakieś komunikaty do konsoli, to domyślnie stosuje tag oparty na swoim ID, np. SCENE54, gdzie 54 to ID sceny. Możesz zmienić tag wypełniając pierwszy parametr w funkcji fibaro.debug, np. fibaro.debug(’Twój Tag’, 'Treść’). Tag Z-Wave Filtrowanie logów konsoli może być pomocne podczas dodawania, usuwania lub rekonfigurowania urządzeń Z-Wave. Ustawienie filtrowania po tagu Z-Wave sprawi, że tylko komunikaty dot. sieci Z-Wave będą pojawiać się w oknie konsoli. Pamiętaj! Filtrowanie po tagu jest możliwe dopiero po pierwszym użyciu danego tagu. Dlatego jeśli chcesz wyłapać komunikat z danego tagu, musisz wysłać najpierw wiadomość testową, by móc wybrać ten tag do filtrowania.

Back To Top

Urządzenia

Urządzenia Elero

Centrala umożliwia sterowanie urządzeniami firmy Elero ze wsparciem dla protokołu komunikacyjnego dwukierunkowego PLN2.

Dodawanie urządzeń Elero

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij  .
 4. Wybierz Urządzenie Elero.
 5. W celu wykonania procesu parowania urządzenia należy co najmniej 3 razy odtworzyć zmianę stanu urządzenia korzystając z klawiszy  i lub przycisków w interfejsie.
 6. Kliknij przycisk Parowanie aby rozpocząć.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.
 8. Po zakończeniu procesu parowania urządzenia będą widoczne w zakładce Urządzenia > Elero.

Note: Istnieje możliwość parowania synchronicznego. Umożliwia to jednoczesne sparowanie wielu urządzeń z innym kontrolerem lub pilotem. Ilość sparowanych urządzeń zostanie wyświetlona podczas parowania. Synchroniczne parowanie urządzeń Elero dostępne jest w ustawieniach Nice/Elero.

Back To Top

Urządzenia Nice

Centrala umożliwia sterowanie drzwiami, bramami i roletami firmy Nice, które wykorzystują protokoły komunikacyjne jednokierunkowe (FLOR i OPERA) i dwukierunkowe (PLN2+). Dodatkowo możesz wykorzystać piloty Nice do uruchamiania scen. Listę zweryfikowanych urządzeń znajdziesz tutaj [ENG].

Dodawanie urządzeń Nice z wykorzystaniem zapamiętanego pilota

Jeżeli na urządzeniu Nice jest już zapamiętany pilot, można go użyć do parowania akcji urządzenia z centralą.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Go to > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Urządzenie Nice.
 5. Wybierz Urządzenie z użyciem pilota.
 6. Kliknij AUTODETEKCJA, następnie dwukrotnie wciśnij dowolny przycisk na pilocie.
 7. Jeśli autodetekcja się nie powiodła, możesz wybrać protokół ręcznie.
 8. Wybierz Typ urządzenia (wybór odpowiedniego typu urządzenia jest ważny dla poprawnej pracy).
 9. Kliknij Dalej
 10. Zobaczysz listę wszystkich akcji dostępnych dla Twojego urządzenia.
  • Dla bram, drzwi i szlabanów: kliknij Parowanie dla akcji, następnie dwukrotnie wciśnij przycisk na pilocie odpowiedzialny za daną akcję; powtórz dla każdej akcji.
  • Dla rolet: kliknij Parowanie dla akcji, następnie dwukrotnie wciśnij przycisk na pilocie odpowiedzialny za daną akcję.
 11. Dla każdej sparowane akcji: Kliknij Test aby sprawdzić, czy akcja została poprawnie sparowana, a urządzenie odpowiednio na nią odpowiada.

Dodawanie urządzeń Nice bez zapamiętanego pilota

Jeżeli na urządzeniu Nice nie ma zapamiętanego pilota, parowanie akcji należy wykonać bezpośrednio z urządzeniem.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Go to > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Urządzenie Nice.
 5. Wybierz Urządzenie bez użycia pilota.
 6. Wybierz protokół.
 7. Wybierz Typ urządzenia (wybór odpowiedniego typu urządzenia jest ważny dla poprawnej pracy).
 8. Kliknij Dalej.
 9. Zobaczysz listę wszystkich akcji dostępnych dla Twojego urządzenia.
  • Dla bram, drzwi i szlabanów: kliknij Parowanie dla akcji, następnie wprowadź urządzenie Nice w tryb zapamiętywania pilota zgodnie z jego instrukcją i potwierdź na Home Center; powtórz dla każdej akcji
   (jeśli używasz trybu II, uruchom zapamiętywanie dla właściwej akcji).
  • Dla rolet: kliknij Parowanie dla akcji, następnie wprowadź urządzenie Nice w tryb zapamiętywania pilota zgodnie z jego instrukcją i potwierdź na Home Center.
 10. Dla każdej sparowane akcji: Kliknij Test aby sprawdzić, czy akcja została poprawnie sparowana, a urządzenie odpowiednio na nią odpowiada.

Dodawanie pilotów Nice jako kontrolery scen

Dodanie pilota Nice do systemu pozwala na uruchamianie scen poprzez kliknięcie na dowolnego przycisku na pilocie.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Go to > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Urządzenie Nice.
 5. Wybierz Tylko pilot do zdalnego sterowania.
 6. Wybierz liczbę przycisków.
 7. Kliknij Parowanie.
 8. Kliknij powoli dwa razy dowolny przycisk na pilocie.
 9. Gdy status zmieni się na Zakończono, kliknij Zakończ.
 10. Po zakończeniu do listy urządzeń zostanie dodany nowy pilot. Można go wykorzystać w scenach jako wyzwalacz lub utworzyć nową scenę bezpośrednio z zakładki Zaawansowane.

Back To Top

Urządzenia Z-Wave

Dodawanie urządzeń Z-Wave

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij  .
 4. Wybierz Urządzenie Z-Wave.
 5. Ustaw czas trwania trybu nauki i kliknij Rozpocznij dodawanie.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia.

Możesz użyć niektórych opcji przed dodaniem urządzeń. Możesz je wybrać, klikając pola wyboru w oknie Dodaj urządzenie.

Opcje do wyboru:

 • Urządzenie znajduje się daleko od centrali,
 • NWI- Network-Wide inclusion,
 • Dodawaj w trybie security jeśli urządzenie go wspiera.

Możesz także wybrać centralę do którego chcesz dodać urządzenie (działa tylko, jeśli masz kontrolery master-slave) i ustawić czas trwania trybu nauki.

Usuwanie urządzeń Z-Wave (jeśli nie dodano)

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij na zakładkę Z-Wave.
 4. Kliknij  .
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia.

Usuwanie urządzeń Z-Wave (jeśli dodano)

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij obok urządzenia, które chcesz usunąć z systemu.
 4. Ustaw czas trwania trybu nauki i kliknij Kontynuuj.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami urządzenia.

Wymuszanie usunięcia urządzeń Z-Wave

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij obok urządzenia, które chcesz usunąć z systemu.
 4. Ustaw czas trwania trybu nauki i kliknij Kontynuuj.
 5. Kliknij , które pojawi się w miejscu .
 6. Potwierdź akcję.
 7. Centrala spróbuje nawiązać komunikację z urządzeniem. Jeśli urządzenie odpowie, proces zostanie anulowany, w przeciwnym razie urządzenie zostanie usunięte z systemu.

Asocjacje

Asocjacje pozwalają urządzeniom sterować innymi urządzeniami bezpośrednio w sieci Z-Wave bez udziału głównej centrali. Urządzenia takie, jak Dimmer, Switch, Roller Shutter, RGBW Controller mogą nadal działać i obsługiwać wybrane urządzenia, nawet jeśli główna centrala jest uszkodzona lub wyłączona (w przypadku pożaru, powodzi lub awarii systemu). Możesz przeczytać więcej o asocjacjach tutaj.

Ustawianie asocjacji
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij urządzenie, które chcesz powiązać.
 4. Otwórz zakładkę Asocjacje.
 5. Wybierz źródłowy EndPoint i grupę asocjacyjną odpowiednią dla Twoich potrzeb.
 6. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
 7. Kliknij aby stworzyć asocjacje.
 8. Gotowe. W zależności od tego jaką asocjację stworzyłeś, może ona np. włączać/wyłączać Walli Dimmer (kanał 1) za każdym razem gdy włączasz/wyłączasz Double Switch (kanał 1).
 9. Jeśli chcesz, aby urządzenia działały również w drugą stronę, musisz ustawić podobną asocjację w urządzeniu FIBARO Walli.

Parametry

Urządzenia FIBARO pozwalają dostosować ich działanie do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów. Ustawienia można regulować za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego dodano urządzenie. W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Ustawianie parametrów urządzenia
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij urządzenie, w którym chcesz wprowadzić zmiany.
 4. Otwórz zakładkę Parametry.
 5. Znajdź parametry, które Cię interesują.
 6. Dostosuj ustawienia.
 7. Kliknij Zapisz gdy skończysz.
 8. Jeśli urządzenie jest zasilane bateryjnie, wybudź je ręcznie lub poczekaj na kolejne automatyczne wybudzenie.
  Jeśli urządzenie zmieni konfigurację, zostaniesz poproszony o odświeżenie ekranu.
Kopiowanie parametrów z innego urządzenia

Konfiguracja urządzenia może zostać skopiowana z innego urządzenia o tej samej liście parametrów.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij urządzenie, do którego chcesz skopiować parametry.
 4. Otwórz zakładkę Parametry.
 5. W polu Kopiuj konfigurację z wybierz urządzenie, z którego chcesz skopiować parametry.
 6. Kliknij KOPIUJ.
 7. Zapisz parametry.
 8. Jeśli urządzenie jest zasilane bateryjnie, wybudź je ręcznie lub poczekaj na kolejne automatyczne wybudzenie.
  Jeśli urządzenie zmieni konfigurację, zostaniesz poproszony o odświeżenie ekranu.

Back To Top

Urządzenia połączone

Urządzenia połączone łączą kilka urządzeń w jedno urządzenie. Użycie tej funkcji powoduje kontrolowanie grupy powiązanych urządzeń, tak jakby były one pojedynczym urządzeniem. Grupa zostanie zaprezentowana w interfejsie centrali jako pojedyncze urządzenie. Centrala oferuje wiele różnych typów urządzeń połączonych: termostaty, nawilżacze, wideofurtki, przełączniki, rolety i zraszacze.

 

Termostaty

Systemy grzewcze obecne w naszych domach są dość złożone i często natywnie nie oferują żadnych możliwości inteligentnego domu. Dlatego możesz utworzyć Urządzenie Połączone, które może działać jako termostat.

Jak działają urządzenia połączone?

Kiedy wybierzesz główne urządzenie dla termostatu, oznacza to, że działanie przełączników wybranych w Urządzeniu Połączonym będzie zależeć od odczytów z głównego urządzenia.

W zależności od wybranych urządzeń dostępne będą różne tryby pracy. Jeśli wybierzesz urządzenie (Switch / Wall Plug) tylko jako urządzenie grzewcze, połączone urządzenie będzie obsługiwać tryby tylko dla ogrzewania. Jeśli wybierzesz również urządzenia do chłodzenia, wówczas Połączone urządzenie obsługuje więcej trybów, tj .: Ogrzewanie, Chłodzenie, Auto, Wyłącz.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Kliknij Termostat.
 6. Wprowadź nazwę termostatu.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz główne urządzenie.
 9. Wybierz urządzenia grzewcze i / lub chłodzące.
 10. Zapisz.
Jak ustawić harmonogram dla tego termostatu?

Harmonogram ogrzewania dla tego urządzenia połączonego jest dostępny w panelu Klimat.

Nawilżacze/Osuszacze

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń, które pomagają w nawilżaniu lub osuszaniu. Jednak urządzenia te mogą nie być inteligentne ani wyposażone w radio Z-Wave. Korzystanie z urządzeń połączonych pozwala nam stworzyć urządzenie zarządzające wilgotnością, które nadal może regulować wilgotność w twoim domu.

Jak to działa?

Kiedy wybierzesz główne urządzenie dla nawilżacza, oznacza to, że działania przełączników wybranych w tym urządzeniu połączonym będą zależeć od odczytów z głównego urządzenia:

Jeśli wilgotność (%) spada poniżej twojego pożądanego poziomu wilgotności, urządzenia wybrane jako nawilżacze się włączą.

Jeśli wilgotność (%) wzrośnie powyżej twojego pożądanego poziomu wilgotności, urządzenia wybrane jako osuszacze się włączą.

Jeśli ustawiłeś zarówno nawilżacz, jak i osuszacz, urządzenie będzie monitorować i kontrolować wilgotność w podanym zakresie. Jeśli ustawisz tylko jedno urządzenie, tylko nawilżacz lub osuszacz, nie będziesz w stanie ustawić pełnego zakresu, tylko minimalny lub maksymalny próg.

Tworzenie Nawilżaczy
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Kliknij Nawilżacz.
 6. Wprowadź nazwę nawilżacza.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz czujnik wilgotności.
 9. Ustaw pożądany zakres wilgotności.
 10. Wybierz nawilżacze i osuszacze.
 11. Zapisz.

 

Wideofurtki

Wideofurtka to połączenie trzech urządzeń, które razem mogą działać jak wideofurtka.

Potrzebujemy:

 • urządzenie, które zapewnia nam podgląd (kamera),
 • czujnik wywołujący dzwonek (wejście dla naciśnięcia dzwonka),
 • aktor, który może aktywować zamek drzwi lub bramę (wyjście do otwarcia bramy).
Tworzenie wideofurtek
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Kliknij Wideofurtka.
 6. Wprowadź nazwę wideofurtki.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz Kamerę.
 9. Wybierz Wejście dla naciśnięcia dzwonka i Wyjście, dla otwarcia bramy.
 10. Zapisz.

 

Przełączniki (grupa przełączników)

Zaawansowane i złożone inteligentne domy często składają się z wielu przełączników umieszczonych w bliskich obszarach, które chcemy kontrolować jednocześnie. Zamiast tworzyć scenę, która będzie koordynować działanie wszystkich przełączników, możemy pogrupować przełączniki w jedno Urządzenie Połączone  dzięki czemu wszystkie wybrane urządzenia będą podążać za działaniami „Urządzenia głównego”.

 

Urządzenie Połączone  może działać jako urządzenie kilku typów:

RGBW Controller – urządzenia połączone o parametrach takich jak jasność, kolor i stan zasilania.

Binary switch – urządzenia połączone podążają za stanem zasilania urządzenia nadrzędnego (odpowiednie dla prostych przełączników, inteligentnych wtyczek).

Color controller – urządzenia połączone są zgodne z parametrami kolorów urządzenia głównego.

Multilevel switch – urządzenia połączone podążają za napięciem wyjściowym urządzenia nadrzędnego (odpowiednie dla dimmerów).

Tworzenie przełączników (grupowanie)
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Wybierz Przełączniki.
 6. Wprowadź nazwę.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz Urządzenia, Główne Urządzenie i Rodzaj Urządzenia (RGBW Controller, Włącznik Binarny, Sterownik koloru, Włącznik wielopoziomowy).
 9. Zapisz.

 

Rolety (grupa rolet)

Jeśli mamy więcej rolet lub markiz w tym samym obszarze, który zwykle kontrolujemy jednocześnie, dobrym pomysłem jest zgrupowanie ich w jedno urządzenie. Wszystkie rolety w tej grupie będą zgodne z wybranym przez nas urządzeniem nadrzędnym.

Zwykle urządzenia takie jak Roller Shutter obsługują kilka urządzeń tego typu, dlatego musimy wybrać odpowiednią rolę dla głównego urządzenia:

 • roleta bez pozycjonowania,
 • roleta z pozycjonowaniem,
 • żaluzja,
 • brama garażowa bez pozycjonowania,
 • brama garażowa z pozycjonowaniem.
Tworzenie Rolet (grupowanie)
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Wybierz Rolety.
 6. Wprowadź nazwę.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz urządzenia (wszystkie, które chcesz zgrupować).
 9. Wybierz Główne Urządzenie (to, które pozostałe urządzenia będą naśladować).
 10. Ustaw rolę urządzenia zgodnie ze swoimi urządzeniami:
  • roleta bez pozycjonowania,
  • roleta z pozycjonowaniem,
  • żaluzja,
  • brama garażowa bez pozycjonowania,
  • brama garażowa z pozycjonowaniem.
 11. Zapisz.

 

Zraszacze

Jeśli nie masz dedykowanych urządzeń do podlewania, które obsługują Z-Wave lub inną technologię bezprzewodową, możesz utworzyć Zraszacze za pomocą urządzeń połączonych.

Aby utworzyć Zraszacz, potrzebujesz urządzenia do podlewania, na przykład przełącznika podłączonego do elektrozaworu. Opcjonalnie możesz dodać czujnik wilgotności gleby, który zatrzyma nawadnianie po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotności.

Po ustawieniu urządzenia połączonego musisz skonfigurować harmonogram nawadniania w panelu Ogród.

Tworzenie Zraszaczy
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Wybierz Zraszacze.
 6. Wprowadź nazwę.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz urządzenia nawadniające.
 9. Wybierz czujnik wilgotności gleby (opcjonalny).
 10. Ustaw domyślny czas nawadniania.
 11. Ustaw poziom wilgotności do wyłączenia nawadniania.
 12. Zapisz.

 

Czujnik binarny

Możesz połączyć wiele czujników binarnych tego samego typu, aby utworzyć jeden czujnik główny. Obliczy on swoją wartość na podstawie wartości połączonych urządzeń przy użyciu wybranego operatora logicznego.
Dostępne operatory:

 • AND (przyjmie wartość 1/prawda, jeżeli wszystkie połączone mają stan 1/prawda),
 • OR (przyjmie wartość 1/prawda, jeżeli którykolwiek z połączonych ma stan 1/prawda).
Tworzenie czujników binarnych
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Wybierz Czujnik Binarny.
 6. Wprowadź nazwę.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz typ czujnika.
 9. Wybierz, które czujniki zostaną połączone.
 10. Wybierz, który operator zostanie wykorzystany do obliczenia wartości.
 11. Zapisz.

 

Czujnik wielopoziomowy

Możesz połączyć wiele czujników wielopoziomowych tego samego typu, aby utworzyć jeden czujnik główny. Obliczy on swoją wartość na podstawie wartości połączonych urządzeń przy użyciu wybranej funkcji matematycznej.
Dostępne funkcje:

 • Średnia,
 • Mediana,
 • Maksimum,
 • Minimum.
Tworzenie czujników wielopoziomowych
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Wybierz Czujnik wielopoziomowy.
 6. Wprowadź nazwę.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz typ czujnika.
 9. Wybierz, które czujniki zostaną połączone.
 10. Wybierz, która funkcja zostanie wykorzystana do obliczenia wartości.
 11. Zapisz.

Back To Top

Kamery

Dodawanie kamer

Obsługiwane kamery: Twoja kamera musi obsługiwać format kompresji wideo MJPEG. Formaty H.264, H.265, RTSP i inne formaty przesyłania strumieniowego nie są obsługiwane w interfejsie konfiguracyjnym.

Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.

 1. Przejdź do > Urządzenia.
 2. Kliknij  .
 3. Kliknij Kamera IP.
 4. Wybierz producenta i model urządzenia (wybierz Inne, jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście).
 5. Kliknij Dalej.
 6. Przejdź do zakładki Zaawansowane.
 7. Wprowadź dane swojej kamery.
 8. Kliknij Zapisz.

 

Back To Top

Quick Apps

Koncepcja Quick Apps to ewolucja pluginów i urządzeń wirtualnych znanych z poprzednich central FIBARO.

Można użyć Quich Apps do przygotowania integracji z urządzeniami, które nie są urządzeniami Z-Wave, ale oferują pewne API, które można zaimplementować w naszych Quick Apps.

Zalety nowego podejścia Quick Apps:

 • łatwiejsze tworzenie,
 • prosta instalacja,
 • szybka konfiguracja,
 • użyteczne w scenach.

Tworzenie Quick Apps

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Dodaj inne urządzenie.
 5. Wybierz Quick App.
 6. Wprowadź nazwę tworzonego Quick App.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz typ urządzenia .
 9. Kliknij > obo stworzonego Quick App.
 10. Przejdź do zakładki Edycja i Podgląd.
 11. Kliknij Edytuj.
 12. Przeciągnij i upuść elementy i wprowadź kod Lua.
 13. Kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej o tworzeniu Quick Apps [ENG]

Pobieranie pliku

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij > obok Quick App.
 4. Otwórz zakładkę Zaawansowane.
 5. Kliknij Pobierz.

Wgrywanie pliku

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Dodaj inne urządzenie.
 5. Wybierz Wgraj z pliku.
 6. Wybierz plik ze swojego komputera.

Typy urządzeń Quick App

 • Binary sensor,
 • Binary switch,
 • Color controller,
 • Door lock,
 • Door sensor,
 • Energy meter,
 • Generic device,
 • Flood sensor,
 • Humidity sensor,
 • Multilevel sensor,
 • Multilevel switch,
 • Player,
 • Power sensor,
 • Remote controller,
 • Roller shutter,
 • Smoke detector,
 • Temperature sensor,
 • Thermostat (auto, cool, heat),
 • Weather,
 • Wind sensor,
 • Window sensor.

Back To Top

Powiadomienia

Ustawianie powiadomień dla urządzenia

 1. Wybierz stany urządzenia, o którym chcesz otrzymywać informacje.
  Dostępne stany zależą od typu wybranego urządzenia.
 2. Wybierz jak często chcesz otrzymywać powiadomienie:
  • Raz (zostanie wysłane raz, gdy wystąpi zdarzenie),
  • Raz na minutę (o pełnej minucie),
  • Raz na godzinę (o pełnej godzinie),
  • Raz na dzień (codziennie o 12.00),
  • Raz na tydzień (w poniedziałek o 12.00).
 3. Wybierz kanał komunikacji:
  • E-mail,
  • Push.
 4. To wszystko. Będziesz teraz informowany o każdym wybranym przedziale czasowym, w którym urządzenie będzie w jednym z wybranych stanów.

Back To Top

Ustawienia

Zmiana nazwy

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij na ramkę, obok urządzenia, którego nazwę chcesz zmienić.
 4. Wprowadź nową nazwę.

Zmiana pokoju

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Wybierz pokój z listy.

Zmiana kategorii

Kategorie służą do filtrowania urządzeń w oknie Historia oraz w aplikacji mobilnej Home Center.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij > obok urządzenia.
 4. Wybierz jedną z kategorii:
  • Oświetlenie,
  • Rolety,
  • Nastrój,
  • Klimat,
  • Bramy,
  • Bezpieczeństwo,
  • Ochrona,
  • Multimedia,
  • Piloty,
  • Inne.

Zmiana ikony

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij > obok urządzenia.
 4. Wybierz jedną z domyślnych ikon lub dodaj nową.

Dodawanie ikony

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij > obok urządzenia.
 4. Kliknij DODAJ IKONĘ (Rozmiar ikony musi wynosić 128px/128px).

Teoretyczny pobór mocy

W przypadku przełączników bez wbudowanej funkcji pomiaru mocy można zdefiniować teoretyczny pobór mocy.
Gdy urządzenie jest włączone, miernik przyjmie, że urządzenie zużywa moc ustawioną przez użytkownika (w Watach).

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Rozwiń urządzenie, dla którego chcesz ustawić teoretyczną moc.
 4. Przejdź do zakładki Zaawansowane.
 5. Aktywuj Teoretyczny pobór mocy i ustaw moc.
 6. Zapisz.

Back To Top

Konfiguracja

Ustawienia sieciowe

Sprawdzanie stanu sieci

Istnieją dwa sposoby sprawdzenia stanu sieci:

1) Sprawdzając stan diody na obudowie centrali:

 • Czerwony – W-Fi w trybie otwartego połączenia (gotowa do konfiguracji)
 • Pulsujący miedziany – odłączona od Internetu
 • Zielony – podłączona do Internetu

2) Sprawdzając status sieci w Interfejsie Konfiguracyjnym:

> Sieć > Status Połączenia

 

Połączenie Wi-Fi

Podłączenie do sieci Wi-Fi:
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sieć > Połączenie Wi-Fi.
 3. Włącz Wi-Fi.
 4. Kliknij Wyszukaj i Połącz z siecią.
  • Jeśli Twoja sieć znajduje się na liście:
   • Wybierz sieć z listy i kliknij Dalej,
   • Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.
  • Jeśli Twojej sieci nie ma na liście:
   • Wybierz Inne/Ukryte i kliknij Dalej,
   • Wprowadź nazwę sieci (SSID) i szczegóły bezpieczeństwa.
 5. Kliknij Połącz.
Jak ustawić statyczny adres IP:

Ustawienie statycznego adresu IP w centrali składa się z co najmniej trzech kroków:
1. Określ adres IP bramy i zdecyduj, czy jest to adres IP, który chcesz pozostawić na stałe.
2. Skonfiguruj router domowy, aby zachował również adres IP tego urządzenia.
3. Ustaw wybrany adres IP w Interfejsie konfiguracyjnym:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sieć > Połączenie Wi-Fi.
 3. Ustaw Typ połączenia sieciowego na Statyczny/Ręczny.
 4. Wpisz adres IP, który chcesz ustawić dla centrali.
Jak ustawić dynamiczny adres IP:
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sieć > Połączenie Wi-Fi.
 3. Ustaw Typ połączenia sieciowego na DHCP.

 

Resetowanie ustawień sieciowych

Zresetowanie ustawień sieciowych przywróci ustawienia fabryczne sieci Wi-Fi.

Za pomocą przycisku na obudowie:
 1. Przytrzymaj przycisk D przez 20 sekund.
 2. Kliknij, gdy wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.
Za pomocą Interfejsu Recovery:
 1. Otwórz Interfejs Recovery.
 2. W sekcji Ustawienia Sieci kliknij Resetuj.

 

Połączenie bezpieczne

Centrala może wykorzystywać do komunikacji protokoły HTTP i HTTPS. Użyj HTTPS, aby zapewnić bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie komunikacji.

Aby ustawić typ połączenia:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sieć > Protokoły komunikacyjne.
 3. Wybierz typ połączenia
  • HTTP – standardowe połączenie bez dodatkowego szyfrowania,
  • HTTPS – bezpieczne połączenie szyfrowane,
  • HTTP/HTTPS – centrala będzie akceptowała oba typy połączeń.
 4. Zapisz.

 

PAMIĘTAJ: Twoja przeglądarka może wyświetlać ostrzeżenie podczas łączenia przez HTTPS, w takim przypadku wykonaj następujące czynności:

1) Pobierz certyfikat z sekcji Protokoły komunikacyjne w ustawieniach sieci i zainstaluj go w systemie (i przeglądarce),

2) Użyj numeru seryjnego bramy, aby połączyć się lokalnie, tj. użyj numer_seryjny.local, np. https: //yh-00000001.local

 1. Pobierz certyfikat.
 2. W menu Start systemu Windows wyszukaj aplikację mmc i otwórz ją.
 3. W konsoli MMC (Microsoft Management Console) przejdź do Plik > Dodaj/Usuń Przystawkę.
 4. Dodaj przystawkę do certyfikatu:
 5. Certyfikaty > Dodaj „Konto komputera” > Dalej > Zakończ.
 6. Teraz przejdź do Certyfikaty > Trusted Root Certification Authorities i kliknij prawym przyciskiem myszy na „Certyfikaty”
 7. Zaimportuj certyfikat.
 8. Znajdź certyfikat pobrany z centrali.
 9. Zaimportuj to.
 10. Gotowe.
 11. Twoje połączenie z centralą jest teraz bezpieczne.

Back To Top

Pokoje i sekcje

Pokoje i sekcje służą do organizowania urządzeń w celu odzwierciedlenia ich miejsca w domu.

Sekcje

Sekcje reprezentują obszary w twoim domu (np. piętra) i można do nich przypisać pokoje.

Dodawanie sekcji
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Pokoje.
 3. Kliknij Zarządzaj Sekcjami.
 4. Wprowadź nazwę sekcji i kliknij na ikonę Plus.
Usuwanie sekcji
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Pokoje.
 3. Kliknij Zarządzaj Sekcjami.
 4. Kliknij obok sekcji, aby ją usunąć.

Pokoje

Pokoje reprezentują pokoje i inne miejsca w domu (np. salon, korytarz) i można do nich przypisać urządzenia.

Dodawanie pokoi
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Pokoje.
 3. Kliknij Dodaj Pokój.
 4. Ustaw informacje o pokoju:
  • Kategoria – kategorie są używane do filtrowania pokoi według typu,
  • Nazwa – nazwa pokoju,
  • Sekcja – część domu, do której zostanie przypisany nowy pokój,
  • Ikona – ikona, która będzie reprezentować pokój.
 5. Zapisz.
Edycja pokoi
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Pokoje.
 3. Kliknij w prawym górnym rogu ikony pokoju.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Edytuj informacje o pokoju:
  • Kategoria – kategorie są używane do filtrowania pokoi według typu,
  • Nazwa – nazwa pokoju,
  • Sekcja – część domu, do której zostanie przypisany nowy pokój,
  • Ikona – ikona, która będzie reprezentować pokój.
 6. Zapisz.
Usuwanie pokoi
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Pokoje.
 3. Kliknij w prawym górnym rogu ikony pokoju.
 4. Kliknij Usuń.
 5. Potwierdź.
Domyślny pokój

Nowe urządzenia zostaną automatycznie przypisane do domyślnego pokoju.

Aby wybrać domyślny pokój:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Ogólne.
 3. Ustaw Domyślny pokój (pod sekcją: Główne czujniki).

Back To Top

Użytkownicy i dostęp

Użytkownicy

Role użytkowników

 • Administrator – tylko jeden użytkownik tego typu, może konfigurować system, obsługiwać urządzenia, dodawać użytkowników i nadawać im uprawnienia.
 • Użytkownik – jeden lub więcej użytkowników, może włączać/wyłączać urządzenia oraz zobaczyć ich stan i dane historyczne.

Dodawanie użytkowników

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Użytkownicy.
 3. Kliknij Dodaj użytkownika.
 4. Wprowadź nazwę i e-mail dodanego użytkownika i kliknij Dalej.
 5. Wiadomość z lokalnym hasłem do nowego konta zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Udostępnianie dostępu zdalnego przez FIBARO ID

Tylko właściciel może nadawać dostęp do centrali za pośrednictwem FIBARO ID.

 1. Zaloguj się do Dostępu Zdalnego swoim FIBARO ID.
 2. Wybierz centralę, do której chcesz dodać użytkownika.
 3. Klikij > obok przycisku Otwórz.
 4. Kliknij Dodaj użytkownika.
 5. Wprowadź adres e-mail FIBARO ID użytkownika, któremu chcesz nadać dostęp do swojej centrali.
 6. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 7. Przejdź do > Dostęp > Użytkownicy.
 8. Kliknij Synchronizuj.
 9. Użytkownicy z dostępem przez FIBARO ID będą oznaczeni ikoną na liście.
 10. Jeśli użytkownik nie miał jeszcze konta, wiadomość z lokalnym hasłem dla nowego konta zostanie wysłana na podany adres e-mail.

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Aby nowy użytkownik mógł korzystać z centrali, administrator musi nadać mu odpowiednie uprawnienia.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Użytkownicy.
 3. Kliknij Zarządzaj dostępem na liście użytkowników.
 4. Wybierz sekcje i/lub urządzenia, do których użytkownik ma mieć dostęp.
 5. Kliknij Zapisz.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi użytkownika

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Użytkownicy.
 3. Kliknij > obok użytkownika.
 4. Aby dodać urządzenie mobilne do centrali, zaloguj się do aplikacji mobilnej na danym urządzeniu.
 5. Aby usunąć urządzenie mobilne z centrali kliknij obok niego i potwierdź akcję klikając USUŃ.
 6. Zaznacz pole wyboru „Wysyłaj powiadomienia”, jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia na urządzeniach mobilnych.

Ustawianie PINu dla użytkownika

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Użytkownicy.
 3. Kliknij > obok użytkownika.
 4. Wprowadź kod PIN. Zapamiętaj go, będzie Ci potrzebny do włączania i wyłączania alarmu.
 5. Zaznacz pole wyboru „Podawaj PIN podczas uzbrajania”, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiec niezamierzonemu załączeniu czuwania.

Ustawianie hasła lokalnego dla użytkownika

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Użytkownicy.
 3. Kliknij > obok użytkownika.
 4. Wprowadź nowe hasło lokalne.
 5. Kliknij Zapisz.

Przenoszenie uprawnień administratora

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Użytkownicy.
 3. Wybierz użytkownika, który nie jest administratorem.
 4. Kliknij > obok tego użytkownika.
 5. Kliknij PRZEKAŻ ROLĘ ADMINISTRATORA.
 6. Kliknij Przenieś by potwierdzić.
 7. Wiadomość o przeniesieniu roli administratora zostanie wysłana na adres e-mail wybranego użytkownika.
 8. Użytkownik musi zalogować się do centrali. W prawym górnym rogu kliknij jego adres e-mail i wybierz Ustawienia konta.
 9. Kliknij AKCEPTUJ, aby zaakceptować przeniesienie.

Dostęp zdalny

Dostęp zdalny umożliwia połączenie z centralą i urządzeniami oraz zarządzanie systemem zdalnie. Centrala musi być podłączona do Internetu i włączona.

Włączanie dostępu zdalnego

Dostęp zdalny jest domyślnie włączony.

Aby włączyć/wyłączyć dostęp zdalny:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Dostęp Zdalny.
 3. Włącz / wyłącz przełącznik dostępu zdalnego.

Dostęp do Zdalnego Wsparcia

Powinieneś włączyć dostęp do Zdalnego Wsparcia, jeśli masz problem, którego nie możesz rozwiązać samodzielnie. Przyznając dostęp do centrali, zespół wsparcia może być w stanie szybciej znaleźć źródło problemu.

Włączanie Zdalnego Wsparcia

Aby włączyć zdalne wsparcie:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Dostęp > Dostęp Zdalny.
 3. Włącz / wyłącz przełącznik Zdalnego Wsparcia.

Dostęp Istalatora

System FIBARO może zostać skonfigurowany samodzielnie lub przez certyfikowanego instalatora FIBARO. W przypadku, gdy Twój system został skonfigurowany przez Instalatora FIBARO, Dostęp Instalatora może ułatwić jego późniejszą pracę, umożliwiając mu monitorowanie i dostęp do wybranych informacji Twojego systemu.

Włączanie Dostępu Instalatora

Włączenie dostępu dla instalatora umożliwia Instalatorowi FIBARO sprawdzenie systemu i zdalne naprawienie mniejszych problemów.

Ustawianie uprawnień instalatora

Możesz pozwolić instalatorowi:

 • monitorować Twoją centralę (aktualny stan, aktywne diody LED, stan usług, kopie zapasowe itp.),
 • dać instalatorowi dostęp przez 24 godziny na zdalne operacje na Twojej centrali.

Wpisz FIBARO ID instalatora i kliknij Dodaj instalatora, aby dać mu dostęp do centrali. Wybierz urządzenia mobilne, które mogą otrzymywać powiadomienia push od instalatora.

Back To Top

Czas i jednostki

Centrala daje możliwość ustawienia czasu, strefy czasowej, jednostek, a nawet separatorów!

Aby dostosować ustawienia:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Ogólne.
 3. Otwórz zakładkę Czas i Jednostki.

Teraz możesz zmienić ustawienia, takie jak:

Data i czas:

 • Strefa czasowa,
 • Data i czas (możesz pobierać ją z serwera NTP lub ustawić ręcznie),
 • Serwer NTP,
 • Format daty,
 • Format godziny (12-godzinny, 24-godzinny),
 • Datę,
 • Czas.

Jednostki i separatory

 • Jednostka temperatury (Celsjusz, Fahrenheit),
 • Jednostka prędkości wiatru (km/h, mph),
 • Znak dziesiętny (przecinek, kropka).

Back To Top

Lokalizacja

Ustawienie lokalizacji w central pozwala spersonalizować doświadczenie inteligentnego domu.

Lokalizacja służy do wyszukiwania pogody i może być również przydatna do celów automatyzacji.

Po ustawieniu domu i / lub miejsca pracy możesz wywoływać określone sceny, wchodząc lub wychodząc ze strefy.

Aby ustawić lokalizację domu:

 1. Przejdź do > Ogólne > Lokalizacja.
 2. Przeciągnij mapę, aby zobaczyć swój adres domowy.
 3. Kliknij lokalizację domu, aby zaktualizować pinezkę.
 4. Ustaw promień odpowiednio do wielkości domu i nieruchomości, np. 100m.
 5. Zapisz.

Aby dodać kolejną lokalizację:

 1. Przejdź do > Ogólne > Lokalizacja.
 2. kliknij Dodaj Lokalizację.
 3. Wprowadź nazwę nowej lokalizacji, np. Praca.
 4. Przeciągnij mapę i kliknij miejsce swojej pracy.
 5. Ustaw promień swojej pracy, np. 300 m.
 6. Zapisz.

Back To Top

Z-Wave

Ten ekran jest poświęcony konfiguracji Z-Wave.

Ustawienia Z-Wave pozwalają na:

 • Rekonfigurację wszystkich urządzeń,
 • Rekonfigurację sieci mesh (Możesz wybrać, czy chcesz skonfigurować całą sieć Z-Wave, czy pojedyncze urządzenia),
 • Wysłanie ramki „Node Information”,
 • Dodanie kontrolera „Secondary”,
 • Transfer kontrolera,
 • Zresetowanie pomiaru energii,
 • Zresetowanie sieci Z-Wave,
 • Uwzględnianie interwału odpytywania,
 • Odpytywanie niedostępnych urządzeń,
 • Oznaczanie urządzeń jako niedostępne,
 • Ustawienie interwału odpytywania urządzeń,
 • Sprawdzenie liczby dodanych urządzeń.

Back To Top

Automatyzacje

Scenariusze

Kliknij TUTAJ aby dowiedzieć się więcej o Scenariuszach.

Back To Top

Sceny

Sceny pozwalają zautomatyzować system, aby zapewnić prawdziwe doświadczenia inteligentnego domu. Mogą integrować wiele urządzeń wchodzących w skład systemu i mogą być aktywowane przez warunki pogodowe, szereg intuicyjnych timerów lub różne stany czujników / modułów.

Istnieją dwa rodzaje scen, które można utworzyć w interfejsie centrali:

 • Sceny blokowe są łatwe do zbudowania. Korzystając z wielu możliwych do dostosowania bloków, można tworzyć złożone sceny. Nie jest możliwe wdrożenie wszystkich funkcjonalności systemu FIBARO korzystając ze scen blokowych, ale są one najlepszym sposobem dla podstawowego użytkownika na zwiększenie automatyzacji domu.
 • Sceny Lua są najbardziej zaawansowane. Pozwalają użytkownikowi w pełni wykorzystać wszystkie możliwości systemu FIBARO. Sceny te oparte są na języku programowania Lua i wymagają podstawowych umiejętności programistycznych.

Tworzenie scen

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij Dodaj Scenę.
 4. Wybierz typ sceny.
 5. Ustaw podstawowe ustawienia:
  • Nazwa – nazwa sceny.
  • Uruchomienie sceny – wybierz, czy scena będzie uruchamiana automatycznie (po spełnieniu warunków), czy ręcznie (ignoruj warunki).
  • Pozwalaj na restart uruchomionej sceny – jeśli ustawione na Tak, każda nowa aktywacja sceny uruchamia ją ponownie, jeśli jest ustawione na Nie, sceny nie można aktywować ponownie, jeśli jest już uruchomiona.
  • Kategoria – kategorie służą do filtrowania scen według typu.
  • Ikona – ikona, która będzie reprezentować scenę.
 6. Zapisz.

Przeczytaj więcej na temat tworzenia scen blokowych tutaj.

Edytowanie scen

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij aby edytować scenę.
 4. Edytuj scenę.
 5. Zapisz.

Usuwanie scen

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij aby usunąć scenę.
 4. Kliknij Usuń.

Powielanie sceny

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij obok sceny, którą chcesz powielić.
 4. Kliknij Kopiuj aby potwierdzić.

Konwertowanie Sceny Blokowej na Scenę Lua 

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij obok sceny, którą chcesz konwertować.
 4. Kliknij Kopiuj i konwertuj aby potwierdzić.

Ustawienia scen

Zmiana nazwy

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij ramkę obok sceny, której nazwę chcesz zmienić.
 4. Wprowadź nową nazwę.

Wyłączanie / włączanie

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij przycisk Wyłącz / Włącz obok sceny, którą chcesz wyłączyć / włączyć.

Zmiana trybu wyzwalania (ręczny / automatyczny)

W trybie automatycznym sceny są uruchamiane automatycznie, gdy wyzwalacze i warunki są spełnione, w trybie manualnym scena może być wyzwalana tylko ręcznie przez użytkownika.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij przełącznik, aby zmienić tryb wyzwalania.

Zmiana innych ustawień

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij > aby rozwinąć scenę.
 4. Edytuj ustawienia sceny:
  • Pozwalaj na restart uruchomionej sceny – jeśli ustawione na Tak, każda nowa aktywacja sceny uruchamia ją ponownie, jeśli jest ustawione na Nie, sceny nie można aktywować ponownie, jeśli jest już uruchomiona.
  • Kategoria – kategorie służą do filtrowania scen według typu.
  • Scena ukryta – zaznacz, aby ukryć scenę w interfejsach.
  • Wymagaj kodu PIN – zaznacz jeśli chcesz zabezpieczyć scenę, wymagając kodu PIN do uruchomienia.
  • Ikona – ikona, która będzie reprezentować scenę.
 5. Zapisz.

Uruchamianie scen

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Sceny.
 3. Kliknij przycisk obok sceny, którą chcesz uruchomić.

 

Zmienne

Zmienne w pozwalają tworzyć bardziej zaawansowane sceny i automatyzacje domowe, które wykraczają poza konfigurację scen. Istnieją sytuacje i rzeczy, które chcesz śledzić poza daną sceną lub chcesz użyć tej samej  zmiennej w różnych scenach.

Zmienna standardowa – Zmienna standardowa może przechowywać dowolną wartość. Wartość przechowywaną w zmiennej standardowej można ustawić ręcznie w > Ogólne> Zmienne lub w scenie. Może być następnie użyta jako warunek w innych scenach.

Zmienna wyliczeniowa- zmienna wyliczeniowa ma ustawione wartości, które konfigurujesz podczas tworzenia zmiennej. Zmienną można wówczas ustawić tylko na jedną z tych wstępnie ustawionych wartości. Przydatne jest zdefiniowanie takich wartości, jak Noc, Dzień, Dom, Poza domem itp.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Ogólne> Zmienne.
 3. Kliknij Dodaj zmienną.
 4. Wybierz typ zmiennej.
 5. Wprowadź nazwę i wartość/wartości.
 6. Kliknij Dodaj.

 

Zdarzenia

Zdarzenia niestandardowe można wykorzystać do rozszerzenia funkcjonalności scen. Podobnie jak zmienne, mogą być używane do łączenia różnych scen, ale nie przechowują żadnych dodatkowych informacji, tylko to, że coś się wydarzyło (określone przez ciebie). Możesz emitować niestandardowe zdarzenie w scenach i QuickApps, a następnie użyć go do uruchomienia innych scen.

Tworzenie zdarzenia
 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Ogólne > Zdarzenia.
 3. Kliknij Dodaj Zdarzenia.
 4. Wybierz nazwę zdarzenia.
  Nazwa nie może zawierać:

  • cyfr na początku nazwy,
  • znaków specjalnych (tylko ltery z angielskiego alfabetu),
  • spacji.
 5. Uzupełnij opis.
 6. Kliknij Dodaj.

Back To Top

Profile

Profile to ustawienia stanów (urządzeń, stref, scen), które mogą być szybko aktywowane przez użytkownika lub scenę.

Wymagany jest co najmniej jeden profil. Istnieją cztery domyślne profile, ale możesz dodać więcej, jeśli chcesz.

Tworzenie profili

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Profile.
 3. Kliknij Dodaj Profil.
 4. Nazwij profil.
 5. Jesli chcesz skopiować ustawienia innego profilu, wybierz go w polu Oparty na.
 6. Wybierz ikonę profilu.
 7. Kliknij Dodaj.

Konfigurowanie profili

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Profile.
 3. Ustaw sposób działania scen, urządzeń i stref w każdym profilu.

Edytowanie nazwy i ikony profilu

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Profile.
 3. Kliknij obok nazwy profilu.
 4. Kliknij Edytuj.
 5. Zmień nazwę lub wybierz nową ikonę.
 6. Zapisz.

Usuwanie profili

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Profile.
 3. Kliknij obok nazwy profilu.
 4. Kliknij Usuń.
 5. Potwierdź.

Ręczna aktywacja profili

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Na górnym pasku kliknij nazwę bieżącego profilu.
 3. Kliknij nazwę profilu, który chcesz aktywować.

Back To Top

Klimat

Harmonogramy temperatur pozwalają na automatyczne sterowanie ogrzewaniem i chłodzeniem dla każdego obszaru (strefy) domu.

Urządzenia sterujące temperaturą (np. Termostaty) są wymagane do utworzenia strefy temperatury. Możesz tworzyć własne termostaty, podłączając czujnik temperatury i aktor, który włącza / wyłącza ogrzewanie / chłodzenie.

Tworzenie termostatów

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij  .
 4. Wybierz Dodaj inne urządzenie.
 5. Kliknij Termostat.
 6. Wprowadź nazwę termostatu.
 7. Wybierz Pokój.
 8. Wybierz główne urządzenie.
 9. Wybierz urządzenia grzewcze i / lub chłodzące.
 10. Zapisz.

Dodawanie stref

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Klimat.
 3. Kliknij Dodaj Strefę.
 4. Wybierz sposób tworzenia stref:
  • Automatycznie – strefy zostaną utworzone automatycznie dla wszystkich pomieszczeń z urządzeniami do pomiaru temperatury.
  • Ręcznie – ręcznie wybierz urządzenia, które mają zostać włączone do nowej strefy.

Tryby stref

 • Harmonogram – strefa działa zgodnie z ustawionym harmonogramem.
 • Ręczny – stała temperatura jest ustawiana na określony czas.
 • Urlop – stała temperatura jest ustawiana do momentu wyłączenia.

Konfigurowanie harmonogramu strefy

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Klimat.
 3. Kliknij > aby rozwinąć strefę.
 4. Wybierz tryb pracy:
  • Ogrzewanie: urządzenia zwiększają temperaturę, aby osiągnąć wartość zadaną temperatury,
  • Chłodzenie: urządzenia obniżają temperaturę, aby osiągnąć wartość zadaną temperatury,
  • Auto: urządzenia określają, czy powinny chłodzić, czy grzać, aby osiągnąć nastawioną temperaturę,
  • Wyłączone: urządzenia są zawsze wyłączone.
 5. Ustaw czasy rozpoczęcia okresów, przesuwając suwaki lub wprowadzając je poniżej.
 6. Wprowadź temperatury, które mają być ustawione dla każdego okresu.
 7. Zapisz.

Jeśli chcesz używać tego samego harmonogramu przez wiele dni, możesz ustawić go raz, a następnie skopiować do pozostałych dni.

Edytowanie nazwy strefy i urządzeń

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Klimat.
 3. Kliknij aby edytować strefę.
 4. Zmień nazwę lub urządzenia w strefie.
 5. Zapisz.

Back To Top

Alarmy

Funkcja alarmu pozwala tworzyć strefy alarmowe za pomocą czujników w systemie. Naruszenie dowolnego czujnika w strefie uzbrojonej wywoła alarm. System poinformuje Cię o alarmie, możliwe jest także aktywowanie sceny po uruchomieniu alarmu.

Ikona wskazuje na wystąpienie alarmu. Po wystąpieniu alarmu ikona staje się czerwona i można ją kliknąć. Kliknięcie ikony przekieruje cię do Ustawienia> Alarm [/ dir], abyś mógł zobaczyć, w której strefie wystąpił alarm.

Dodawanie stref

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Alarm.
 3. Kliknij Dodaj Strefę.
 4. Nazwij nową strefę.
 5. Wybierz pokoje lub urządzenia, które mają zostać włączone do nowej strefy.

Uzbrajanie/Rozbrajanie stref
Uzbrajanie strefy uzbroi wszystkie urządzenia w tej strefie, a rozbrojenie strefy rozbroi wszystkie urządzenia w tej strefie.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Alarm.
 3. W kolumnie Uzbrajanie kliknij przełącznik, aby uzbroić / rozbroić strefę.
 4. W razie potrzeby wprowadź kod PIN (domyślny kod to 1111).

Ustawianie kodu PIN
Domyślny kod PIN to 1111, zdecydowanie zalecamy jego zmianę.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. W prawym górnym rogu kliknij swoją nazwę użytkownika.
 3. Wybierz Ustawienia konta z menu.
 4. W sekcji Ustawienia Alarmu:
  • Ustaw 4-cyfrowy kod PIN.
  • Wybierz, czy chcesz, aby centrala prosiła o podanie PIN-u także podczas uzbrajania (nie tylko rozbrojenia).
 5. Zapisz.

Ustawianie opóźnienia dla uzbrajania/rozbrajania

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Alarm.
 3. Wprowadź czas opóźnienia (w sekundach) dla strefy:
  • Opóźnienie wejścia – alarm opóźni uruchomienie, aby umożliwić rozbrojenie strefy po wejściu do niej.
  • Opóźnienie wyjścia – alarm opóźni załączenie czuwania, abyś mógł opuścić strefę bez wyzwalania alarmu.

Edycja nazwy strefy i urządzeń

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Alarm.
 3. Kliknij aby edytować strefę.
 4. Zmień nazwę lub urządzenia w strefie.
 5. Zapisz.

Back To Top

Ogród

Harmonogramy podlewania pozwalają na automatyczną kontrolę zraszaczy.

Aby skonfigurować harmonogram nawadniania, musisz najpierw utworzyć zraszacze.

 

Tworzenie zraszaczy

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Kliknij .
 4. Wybierz Dodaj inne urządzenie.
 5. Wybierz Zraszacze.
 6. Wypełnij ustawienia zraszaczy:
  • Wprowadź nazwę.
  • Wybierz pokój.
  • Wybierz urządzenia nawadniające.
  • Wybierz domyślny czas nawadniania.
  • Wybierz czujnik wilgotności gleby (opcjonalnie).
  • Ustaw poziom wilgotności, aby wyłączyć nawadnianie.
 7. Zapisz.

Edytowanie zraszaczy

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Urządzenia.
 3. Znajdź zraszacz na liście.
 4. Kliknij > obok zraszacza, który chcesz edytować.
 5. Kliknij EDYTUJ URZADZENIE.
 6. Edytuj ustawienia i Zapisz.

Dodawanie i konfigurowanie harmonogramów nawadniania

Dodawanie harmonogramów nawadniania

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Ogród.
 3. Kliknij Dodaj Harmonogram.
 4. Wprowadź nazwę haromnogramu nawadniania.
 5. Kliknij > aby rozwinąć harmonogram.
 6. Wybierz dni, w których chcesz zastosować harmonogram.
 7. Kliknij Zapisz.

Dodawanie sekwencji nawadniania do harmonogramu

 1. Kliknij > aby rozwinąć harmonogram.
 2. Kliknij DODAJ SEKWENCJĘ aby dodać nową sekwencję do harmonogramu.
 3. Wybierz urządzenia, które chcesz wykorzystać w tej sekwencji.
 4. Kliknij > obok sekwencji, aby ją skonfigurować.
 5. Ustaw kolejność zraszaczy i w razie potrzeby zmień czas trwania.
 6. Powtórz kroki 2-5, aby dodać i skonfigurować więcej sekwencji.
 7. Kliknij Zapisz.

Back To Top

Diagnostyka i utrzymanie

Aktualizacje

Aktualizowanie centrali

Centrala poinformuje Cię, o dostępnych aktualizacjach za pomocą czerwonej odznaki z liczbą dostępnych aktualizacji na ikonie w górnym pasku. Aktualizacje mogą obejmować nowe funkcje, ulepszenia i poprawki błędów.
Zalecamy instalowanie tych aktualizacji, gdy tylko będą dostępne, aby zapewnić najlepszą obsługę i bezpieczeństwo.

Aktualizacja centrali nie jest możliwa za pośrednictwem dostępu zdalnego.


Aby zaktualizować centralę:

 1. Przejdź do > Aktualizacja > Home Center.
 2. Kliknij Pobierz Aktualizację przy odpowiedniej aktualizacji.
 3. Poczekaj na pobranie aktualizacji.
 4. Określ, czy chcesz wykonać backup w chmurze, backup lokalny, czy nie tworzyć backupu przed aktualizacją.
 5. Zaakceptuj Warunki i Politykę prywatności.
 6. Kliknij Instaluj Aktualizację.
 7. Kliknij Aktualizuj aby potwierdzić.

 

Aktualizacja połączonych urządzeń

Aktualizacja urządzeń nie jest możliwa za pośrednictwem dostępu zdalnego.


Aby zaktualizować urządzenia:

 1. Przejdź do > Aktualizacja > Urządzenia.
 2. Kliknij Aktualizuj obok dostępnej aktualizacji lub wybierz wiele i kliknij Zainstaluj aktualizacje.
 3. Przeczytaj listę zmian i zaznacz, że chcesz kontynuować.
 4. Kliknij Aktualizuj.

Back To Top

Tryb Recovery

Tryb Recovery pozwala odzyskać system operacyjny Home Center w przypadku problemów technicznych, np. gdy interfejs konfiguracyjny nie jest osiągalny po aktualizacji.
W Trybie Recovery można naprawić system lub przywrócić domyślną konfigurację (do stanu początkowego).

Centrala przechowuje dwie kopie systemu (System A i B), aby zapewnić bezpieczeństwo danych podczas aktualizacji oprogramowania. Aktualizowanie systemu odbywa się zawsze w nieaktywnym systemie, następnie Home Center przełącza się na niego, zachowując w ten sposób kopię danych sprzed aktualizacji. W przypadku problemów możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu.

Wejście w Tryb Recovery

Za pomocą przycisku na obudowie:

 1. Odłącz zasilacz od centrali.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk D.
 3. Podłącz zasilacz do central.
 4. Zwolnij przycisk D, gdy wskaźnik zacznie pulsować na czerwono.
 5. Gdy wskaźnik zmieni kolor na zielony, otwórz Interfejs Recovery w przeglądarce internetowej, w ten sam sposób jak otwierasz Interfejs Konfiguracyjny.

Za pomocą Interfejsu Konfiguracyjnego:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. W prawym górnym rogu kliknij .
 3. Wybierz Tryb Recovery z menu.
 4. Potwierdź.
 5. Poczekaj na ponowne uruchomienie systemu, wskaźnik zmieni kolor na zielony.
 6. Odśwież kartę przeglądarki.

Auto-naprawa systemu

W przypadku problemów po aktualizacji systemu można go szybko naprawić za pomocą funkcji automatycznej naprawy. Zostanie przełączony na kopię systemu sprzed ostatniej aktualizacji systemu.

 1. Wejdź w Tryb Recovery.
 2. Kliknij Auto-repair.
 3. Potwierdź.

Przełączanie pomiędzy systemami

W dowolnym momencie możesz przełączać się między systemem A i B, korzystając z Trybu Recovery, np. gdy obecny system napotka problem.

 1. Wejdź w Tryb Recovery.
 2. Kliknij Przełącz na System A/B.
 3. Wybierz, czy chcesz przywrócić najnowszą wersję, czy użyć pliku lokalnego.
 4. Potwierdź.

Naprawianie systemu

Ta funkcja umożliwia przywrócenie systemu operacyjnego do najnowszej wersji lub wersji z pliku bez usuwania danych użytkownika. Tylko system zostanie odświeżony.
W zależności od tego, jak wszedłeś w Tryb Recovery, do naprawy będzie dostępny inny system: nieaktywny, gdy zostanie wprowadzony przez interfejs konfiguracji lub aktywny, gdy zostanie wprowadzony za pomocą przycisku D. Przełącz system, aby naprawić drugi.

 1. Wejdź w Tryb Recovery.
 2. Kliknij Napraw System A/B.
 3. Wybierz, czy chcesz przywrócić najnowszą wersję, czy użyć pliku lokalnego.
 4. Potwierdź.

Resetowanie Ustawień Sieciowych

W niektórych przypadkach problemy z bramą mogą być spowodowane zmianami w konfiguracji sieci środowiska, w którym brama się znajduje. Jeśli nie chcesz przywracać całego systemu do ustawień fabrycznych, spróbuj najpierw zresetować ustawienia sieci, ponieważ może to rozwiązać problemy z centralą.

 1. Wejdź w Tryb Recovery.
 2. Kliknij przycisk Resetuj w sekcji Resetuj ustawienia sieciowe.
 3. Potwierdź.

Odzyskiwanie systemu

UWAGA: Konfiguracja zostanie usunięta i utracona, jeśli nie zostanie utworzona kopia zapasowa (Backup).

Ta funkcja umożliwia przywrócenie systemu operacyjnego do najnowszej wersji lub wersji z pliku i usunięcie wszystkich danych z tego systemu (użytkowników, urządzeń, scen itp.).
W zależności od tego, jak wszedłeś w Tryb Recovery, do odzyskiwania będzie dostępny inny system: nieaktywny, gdy zostanie wprowadzony przez Interfejs Konfiguracyjny lub aktywny, gdy zostanie wprowadzony za pomocą przycisku D. Przełącz system, aby odzyskać drugi.

 1. Wejdź w Tryb Recovery.
 2. Kliknij Odzyskaj System A/B.
 3. Wybierz, czy chcesz przywrócić najnowszą wersję, czy użyć pliku lokalnego.
 4. Potwierdź.

Przywracanie ustawień fabrycznych

UWAGA: Konfiguracja zostanie usunięta i utracona, jeśli nie zostanie utworzona kopia zapasowa (Backup).

Ta funkcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych centrali. Oznacza to, że przywrócona zostanie fabryczna wersja oprogramowania, a wszystkie dane z systemu A i B zostaną usunięte (użytkownicy, urządzenia, sceny itp.).

 1. Wejdź w Tryb Recovery.
 2. Kliknij przycisk Reset do ustawień fabrycznych w sekcji Ustawienia sieciowe.
 3. Zaznacz pole wyboru „Tak, jestem pewien i wiem, co robię”.
 4. Potwierdź akcję.

Back To Top

Kopie zapasowe

Kopie zapasowe całego systemu to najlepszy sposób, aby zapobiec utracie danych konfiguracyjnych w przypadku problemów lub niezamierzonych zmian. Zalecamy regularne tworzenie kopii zapasowych.

Miejsce na kopie zapasowe jest ograniczone! Możesz przechowywać do 2 lokalnych i do 10 MB kopii zapasowych w chmurze. Jeśli potrzebujesz więcej, możesz pobrać i zapisać je na swoim komputerze.

Tworzenie kopii zapasowych

Tworzenie kopii zapasowej w chmurze

Backupy w chmurze wymagają skonfigurowanego i włączonego dostępu zdalnego.

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Backup > Cloud Backup.
 3. Kliknij Utwórz Backup.
 4. Wprowadź opis dla nowego backupu.
 5. Potwierdź.
 6. Poczekaj na zakończenie procesu (interfejs będzie niedostępny podczas tworzenia backupu).
 7. Backup zostanie dodany do Twoich backupów w chmurze.

Tworzenie lokalnej kopii zapasowej

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Backup >Backup lokalny.
 3. Kliknij Utwórz Backup.
 4. Wprowadź opis dla nowego backupu.
 5. Potwierdź.
 6. Poczekaj na zakończenie procesu (interfejs będzie niedostępny podczas tworzenia backupu).
 7. Backup zostanie dodany do Twoich backupów lokalnych.

Pobieranie pliku kopii zapasowej

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Backup.
 3. Kliknij Pobierz obok backupu lokalnego, który chcesz pobrać.
 4. Plik z ostatnim backupem lokalnym zostanie pobrany na komputer.

Przywracanie backupu

Backupy w chmurze wymagają skonfigurowanego i włączonego dostępu zdalnego.

Przywracanie kopii zapasowej z listy

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Backup.
 3. Kliknij Przywróć obok backupu, który chcesz przywrócić.
 4. Jeśli posiada opcje:
  • Kliknij Przywróć i konwertuj – kopia zapasowa utworzona we wcześniejszej wersji oprogramowania zostanie przywrócona w bieżącej wersji oprogramowania.
  • Kliknij Przywróć z wersją – kopia zapasowa utworzona we wcześniejszej wersji oprogramowania zostanie przywrócona wraz z tą wersją.
 5. potwierdź.
 6. Poczekaj na zakończenie procesu (interfejs będzie niedostępny podczas tworzenia backupu).

Przywracanie lokalnej kopii zapasowej pliku

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Backup > Backup lokalny.
 3. Kliknij Wgraj backup.
 4. Wybierz plik kopii zapasowej na komputerze.
 5. Backup zostanie dodany do Twojej listy.
 6. Jeśli chcesz przywrócić backup, kliknij Przywróć obok niego.

Back To Top

Sprawdzanie limitu urządzeń i integracji

Centrala umożliwia dodanie ograniczonej liczby urządzeń i integracji, aby zapewnić płynne działanie.

Aby sprawdzić limit oraz liczbę już dodanych urządzeń i integracji:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Na górnym pasku kliknij .
 3. Zobaczysz aktualną liczbę urządzeń i integracji oraz ich limity.

Back To Top

Raport o systemie

System pozwala wydrukować pełny raport konfiguracji w celu łatwiejszego zarządzania i diagnostyki.

Raport w przejrzysty sposób przedstawia wszystkie niezbędne informacje o systemie. Może to być przydatne na przykład do: znajdowania urządzeń wymagających wymiany baterii lub tworzenia scen.

Raport zawiera informacje o:

 • konfiguracji sieciowej,
 • pokojach,
 • urządzeniach,
 • scenach,
 • użytkownikach,
 • strefach alarmowych,
 • strefach klimatu,
 • harmonogramach podlewania,
 • profilach,
 • ustawieniach ogólnych,
 • zmienny i zdarzeniach,
 • kopiach zapasowych.

Aby wygenerować raport:

 1. Otwórz Interfejs Konfiguracyjny.
 2. Przejdź do > Ogólne.
 3. Kliknij Generuj obok Wygeneruj raport systemu.
 4. Otworzy się nowe okno z raportem gotowym do wydrukowania.

Back To Top

Diagnostyka

Ekran diagnostyczny przedstawia dane techniczne dotyczące faktycznego wykorzystania poszczególnych komponentów, tj. Procesora, RAM, pamięci, Z-Wave. Może to pomóc w rozwiązywaniu problemów lub zrozumieniu, w jaki sposób określone działania wpływają na nasz system.

W systemie widnieją 4 zakładki:

 • CPU – pokazuje faktyczne wykorzystanie każdego rdzenia,
 • RAM – pokazuje faktyczne wykorzystanie pamięci RAM i wskazuje, jaki procent jest wykorzystywany do jakiego celu,
 • Pamięć – pokazuje status pamięci wewnętrznej,
 • Z-Wave – wyświetla listę wszystkich urządzeń Z-Wave, które nie są skonfigurowane lub bez szablonów.

Back To Top

Akcesoria

Instalacja z użyciem HubNetworklink (połączenie przez Ethernet)

 1. Podłącz przewód Micro USB Hubnetworklink do centrali.
 2. Podłącz przewód Ethernet do  HubNetworklink.
 3. Podłącz przewód USB-A HubNetworklink do zasilacza.
 4. Podłącz zasilacz do gniazda.
 5. Centrala się uruchamia, zaczekaj do aż dioda na centrali zaświeci się na czerwono.
 6. Przejdź do find.fibaro.com.
 7. Wyświetli się lista Twoich centralek.
 8. Kliknij przycisk Otwórz obok centralki, którą chcesz skonfigurować.
 9. Wybierz język.
 10. Skonfiguruj swoją centralkę postępując zgodnie ze wskazówkami panelu konfiguracyjnego.

 

Uwaga: Jeśli łączysz centralkę używając HubNetworklink możesz pominąć wybór sieci Wi-Fi podczas konfiguracji.

Back To Top

Instalacja z HubPowerbank

 1. Skonfiguruj HubPowerbank zgodnie z instrukcją HubPowerbank
 2. Zainstaluj i skonfiguruj swoją centralę.
 3. Podłącz centralę do HubPowerbank za pomocą kabla od Micro USB – USB-A.
 4. Podłącz HubPowerbank do zasilacza za pomocą kabla Micro USB – USB-A.
 5. Włącz HubPowerbank, przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy (jeśli nie jest jeszcze włączony).
 6. Za pomocą przeglądarki internetowej otwórz stronę find.fibaro.com i zaloguj się do interfejsu internetowego centrali.
 7. Idź do Ustawienia > Sieć.
 8. W sekcji Połączenie Wi-Fi wybierz opcję Wyszukaj i połącz.
 9. Wybierz awaryjną sieć Wi-Fi.
 10. Wybierz sieć Wi-Fi utworzoną przez HubPowerbank i wprowadź hasło.
 11. Twoje zapasowe połączenie sieciowe jest teraz skonfigurowane.

Należy pamiętać, że w razie potrzeby HubPowerbank może być używany jako główne połączenie internetowe.
Konfigurację sieci Wi-Fi można znaleźć w interfejsie konfiguracyjnym > Ustawienia > Sieć.

 

Back To Top