Downloads

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Wall Double Switch to inteligentny włącznik przeznaczony do sterowania dwom źródłami światła przez sieć Z-Wave.

Mierzy moc czynną i energię zużywaną przez kontrolowane obciążenie.

Możesz zamontować go z załączoną ramką lub z innym kompatybilnym
zestawem.

Back To Top

Główne funkcje

 • Może być używany z:
  • tradycyjnymi żarówkami i halogenowymi źródłami światła,
  • lampami LED,
  • świetlówkami,
  • transformatorami elektronicznymi (do lamp halogenowych ELV i żarówek LED),
  • transformatorami ferromagnetycznymi (do lamp halogenowych MLV).
 • Używaj z dostarczoną ramką FIBARO Walli lub jednym z następujących zestawów (patrz “Części kompatybilne” na stronie 47):
  • GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear),
  • Legrand – Céliane,
  • Schneider – Odace.
 • Pomiar mocy czynnej i zużycia energii.
 • Wspiera tryb chroniony Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2
  Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave (wszystkie urządzenia
  niebateryjne w sieci, będą działać jako wzmacniacze sygnału w celu zwiększenia niezawodności sieci).
 • Może być używany ze wszystkimi urządzeniami certyfikowanymi z certyfikatem Z-Wave Plus i powinien być kompatybilny z takimi urządzeniami produkowanymi przez innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave Plus oraz tryb Security.

Back To Top

Dane techniczne

Napięcie zasilania 110-230V~ 50/60 Hz
Prąd znamionowy obciążenia 13A na kanał,
16A łącznie
Kompatybilne obciążenia żarówki

 świetlówki

transformatory elektroniczne

transformatory ferromagnetyczne

 LED

Typ elementu wykonawczego przekaźnik mikroszczelinowy μ
Zalecane zewnętrzne
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
10A wyłącznik obwodu typ B (UE)
13A wyłącznik obwodu typ B (Szwecja)
Do montażu w puszkach Ø = 60mm, głębokość ≥ 40mm
Zalecane przewody powierzchnia przekroju 1.5-4.0mm2,
odizolowane 11.5-13mm
Temperatura pracy 0–35°C
Wilgotność otoczenia 10–95% RH bez kondensacji
Protokół radiowy Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa 868.0–868.6MHz; 869.7–870.0MHz
Moc EIRP +6dBm
Zasięg do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zależności od terenu i materiałów
budowlanych)
Wymiary
(Wysokość x Szerokość x
Głębokość)
86 x 86 x 51 mm
Zgodność z dyrektywami
UE
RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

 

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Back To Top

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
  • Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Nawet po wyłączeniu urządzenia na jego zaciskach może występować napięcie. Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 • Nie ingeruj w urządzenie!
  Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji.
 • Inne urządzenia!
  Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.
 • Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
  Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć.
 • To nie zabawka!
  Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Back To Top

Instalacja

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie FIBARO Walli Switch w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

 • Nie włączaj urządzenia przed całkowitym zamontowaniem go w puszce montażowej,
 • Podłączaj tylko zgodnie z jednym ze schematów,
 • Urządzenie powinno być zamontowane w puszkach podtynkowych spełniających właściwe dla nich normy bezpieczeństwa i o głębokości nie mniejszej niż 40mm,
 • Nie podłączaj urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją lub odpowiednimi normami bezpieczeństwa,
 • Nie podłączaj urządzeń grzewczych,
 • Nie podłączaj obwodów SELV lub PELV.
 • W przypadku instalacji z pokrywami innymi niż FIBARO upewnij się, że masz wszystkie wymagane części (zobacz “Kompatybilne części”).

Części urządzenia:

1 – przycisk przełącznika, 2 – pokrywa, 3 – moduł (urządzenie), 4 –
ramka montażowa

Objaśnienia do schematów:

N – zacisk dla przewodu neutralnego

Q1 – zacisk wyjściowy dla pierwszego kanału

Q2 – zacisk wyjściowy dla drugiego kanału

L – zacisk dla przewodu pod napięciem

G – otwór używany do pomiaru długości przewodu

Back To Top

Przygotowanie do instalacji

Przygotuj przewody, usuwając 11.5-13mm izolacji z ich końców. Możesz użyć otworu z boku modułu do zmierzenia długości przewodu.

Instalacja z ramkami FIBARO lub GIRA:

 1. Wyciągnij przycisk.
 2. Zdejmij płytę pokrywy.

Instalacja z ramkami Legrand lub Schneider:

 1. Wyciągnij oryginalny przycisk przełącznika.
 2. Zdejmij oryginalną pokrywę.
 3. Zdemontuj oryginalną ramkę montażową.
 4. Załóż nową ramkę montażową*.

* Adapter i dodatkowe ramki montażowe są sprzedawane oddzielnie.

Back To Top

Połączenie elektyczne

 1. Wyłącz główne zasilanie (wyłącz bezpiecznik).
 2. Połącz zgodnie z jednym z poniższych schematów:

  Schemat 1: Przykładowe połączenie dla konfiguracji podwójnego przełącznika.

  Schemat 2: Przykładowe połączenie dla konfiguracji pojedynczego przełącznika.

  Schemat 3: Przykładowe połączenie schodowe
  (1 – źródło światła, 2 – wyłącznik schodowy).

  Schemat 4: Przykładowe połączenie schodowo-krzyżowe
  (1 – źródło światła, 2 – wyłącznik schodowy, 3 – łącznik krzyżowy).
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Dokręć śruby zacisków za pomocą śrubokręta PH1.

Back To Top

Montaż urządzenia

Podczas instalacji urządzenia w puszce montażowej należy ustawić urządzenie za pomocą śrub zaciskowych skierowanych w górę lub w lewo (w przypadku poziomej pozycji przycisku), aby zachować kolejność.

Podświetlenie LED może wyglądać inaczej w przypadku zastosowania innych frontów niż Walli. Można dostosować kolor i/lub intensywność diod LED do konkretnego frontu (używając parametrów 11, 12 i 13) lub wyłączyć podświetlenie (poprzez zmianę parametru 13 na 0).

Instalacja z ramkami FIBARO:

Jeżeli posiadasz tylko moduł: kup przycisk ze światłowodem (FG-WDSEU221-AS-8100) i ramkę montażową FIBARO/GIRA (FG-Wx-AS-4001).

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i
  zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij przycisk do urządzenia.

Instalacja z ramkami GIRA:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i
  zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij adapter* przełącznika do urządzenia.
 4. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

Instalacja z ramkami Legrand:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i
  zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij adapter* przełącznika do urządzenia.
 3. Przyciśnij nową, wewnętrzną pokrywę do urządzenia.
 4. Przyciśnij nową, zewnętrzną pokrywę do urządzenia.
 5. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

Instalacja z ramkami Schneider:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową* w puszce instalacyjnej i
  zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

Instalacja z podwójnymi i potrójnymi ramkami FIBARO:

Przyciski, światłowody i ramki montażowe są niezbędne do zainstalowania podwójnych i potrójnych pokryw.

 • Jeśli posiadasz kompletny zestaw FGWDSEU-221: wypchnij światłowód z pojedynczej osłony i użyj dołączonego przycisku i ramki montażowej.
 • Jeśli posiadasz tylko moduł: kup przycisk ze światłowodem (FG-WDSEU221-AS-8100) i ramkę montażową FIBARO/GIRA (FG-Wx-AS-4001) dla każdego modułu.
 1. Wciśnij światłowód w ramkę montażową (plastikowe zatrzaski powinny się zrównać).
 2. Włóż moduły z ramkami montażowymi do puszek montażowych i zabezpiecz je za pomocą pazurków montażowych i śrub.
 3. Przyciśnij pokrywę.
 4. Przyciśnij przycisk.

* Adapter i dodatkowe ramki montażowe sprzedawane są oddzielnie.

Back To Top

Pierwsze uruchomienie urządzenia

 1. Jeżeli urządzenie jest w pełni zamontowane włącz zasilanie.
 2. Światło pierścienia LED oznacza, że urządzenie jest zasilane i może
  zostać dodane do systemu.

Back To Top

Kompatybilne części

Dostępne części FIBARO

Zawarte w  FGWDSEU-221

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Double Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

x

Przycisk ze światłowodem

FG-WDSEU221-AS-8100

x

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa FIBARO

FG-Wx-AS-4004

x

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Pojedyncza ramka

FG-Wx-PP-0001

x

Podwójna ramka

FG-Wx-PP-0003

Potrójna ramka

FG-Wx-PP-0004

 

Części wymagane dla ramek Gira System 55 (tylko z niemetaliczną powierzchnią zewnętrzną: Standard 55, E2, Event, Event Clear)

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Double Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

 

Części wymagane dla ramek Legrand Céliane

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Double Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

Adapter pzycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Kompatybilne części Legrand
Ramki 0 666 41, 0 666 31, 0 666 32, 0 691 31, 0 693 51,
0 691 11, 0 694 71, 0 689 21, 0 687 11, 0 691 21
Przycisk 0 680 01, 0 650 04

 

Części wymagane dla ramek Schneider Odace

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Double Switch

FG-WDSEU221-AS-8001

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Kompatybilne części Schneider
Ramki S52P702, S53P802J, S52P802R, S52P802J, S52P802L, S52P802M, S52P802U,
S53P802P, S53P802V, S53P802, S52P802, S52P902W, S5X0802X (QP-2018-W17),
S520802X, S5X0802X (QP-2018-W16), S5X0802X (QP-2017-W02), S520704X,
S52P704A1, S52P704B1, S54P704, S52P704H, S52P704E, S52P704G, S52P704D, S52P704C
Przycisk S52D201, S53D201

Back To Top

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Jeśli chcesz zmienić tryb pracy na pojedynczy/podwójny przełącznik (patrz “Tryb pracy pojedynczego/podwójnego przełącznika”), musisz zrobić to przed dodaniem urządzenia do sieci Z-Wave.

Dodawanie ręcznie

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Szybko, trzykrotnie kliknij jeden z przycisków.
 4. Jeśli dodajesz w Security S2, wprowadź podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 5. LED będzie migał na żółto, poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

Dodawanie za pomocą SmartStart:

Produkty z funkcją SmartStart mogą być dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonym na produkcie poprzez
kontroler umożliwiający dodawanie za pomocą funkcji SmartStart.
Produkty SmartStart zostaną dodane automatycznie w przeciągu 10
minut od włączenia w zasięgu sieci.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

 1. Aby użyć funkcji SmartStart twój kontroler musi wpierać Security S2 (patrz instrukcja kontrolera).
 2. Zeskanuj kod DSK QR lub wprowadź ręcznie podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 3. Podłącz urządzenie do zasilania.
 4. Zaczekaj na rozpoczęcie procesu dodawania (do kilku minut), co jest sygnalizowane miganiem żółtym kolorem LED.
 5. Wynik dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomość kontrolera Z-Wave oraz ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

W przypadku problemów z dodaniem urządzenia, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Back To Top

Usuwanie z sieci Z-Wave

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia skutkuje również przywróceniem go do ustawień fabrycznych.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 3. Trzykrotnie, szybko kliknij jeden z przycisków.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto, zaczekaj na zakończenie procesu usuwania.
 5. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Back To Top

Obsługa urządzenia

Sterowanie

 1. Pierwszy przycisk,
 2. Drugi przycisk,
 3. Pierścień LED.

Back To Top

Sterowanie przyciskami

Sterowanie podłączonymi obciążeniami

Wykonaj następujące akcje na jednym z przycisków aby zmienić stan podłączonego obciążenia. Działanie przycisków można konfigurować za pomocą parametrów 20 i 24.

Tryb podwójnego przełącznika – pierwszy przycisk steruje pierwszym kanałem, a drugi przycisk steruje drugim kanałem:

 • Kliknięcie – zmiana na stan przeciwny, włącz/wyłącz (domyślnie).

Tryb pojedynczego przełącznika – oba przyciski sterują pierwszym  kanałem:

 • Kliknięcie – zmiana na stan przeciwny, włącz/wyłącz (domyślnie).

Inne akcje

Wykonaj następujące akcje na jednym z przycisków aby:

 • 3 kliknięcia – rozpocznij tryb uczenia aby dodać/usunąć do/z sieci
  Z-Wave,
 • 1,2,3 kliknięcia/przytrzymanie/zwolnienie – aktywuj scenę w kontrolerze dla określonej akcji (wymaga wcześniejszej konfiguracji przy użyciu parametrów 40 i 41).
 • 3 kliknięcia, następnie wciśnięcie i przytrzymanie – wejdź do menu.

Back To Top

Wskaźniki wizualne

Wbudowany LED pokazuje aktualny stan urządzenia.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania:

 • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (bez Security S2
  Authenticated),
 • Fuksja – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (z Security S2
  Authenticated),
 • Czerwony – urządzenie nie zostało dodane do sieci Z-Wave.

Stan urządzenia:

 • Biały – obciążenie włączone (konfigurowalne za pomocą parametrów 11 i 12).

Aktualizacja:

 • Migający cyjan – aktualizacja w trakcie,
 • Zielony – aktualizacja zakończona powodzeniem,
 • Czerwony – aktualizacja zakończona niepowodzeniem.

Menu:

 • Miganie na zielono – wejście do menu (dodano jako non-secure, S0, S2 non-authenticated),
 • Miganie na purpurowo – wejście do menu (dodano jako Security S2 Authenticated),
 • Miganie na czerwono – wejście do menu (nie dodano do sieci Z-Wave),
 • Biały – zmiana lub sprawdzenie trybu pracy (pojedynczy/podwójny
  przełącznik),
 • Zielony – reset pamięci zużycia energii,
 • Żółty – przywrócenie ustawień fabrycznych.

Back To Top

Tryb pracy pojedynczego/podwójnego przełącznika

Urządzenie może działać jako pojedynczy lub podwójny przełącznik:

 • Tryb podwójnego przełącznika (domyślnie) – urządzenie może sterować dwoma oddzielnymi obciążeniami, ale mogą one mieć do 13A na kanał i 16A łącznie.
 • Tryb pojedynczego przełącznika – urządzenie może sterować tylko jednym obciążeniem, ale może mieć ono do 16A.

Zmiana trybu pracy musi zostać przeprowadzona przed dodaniem urządzenia do sieci Z-Wave!

Aby zmienić tryb pracy przed dodaniem do sieci Z-Wave:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na biało.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 4. Urządzenie zmieni i zasygnalizuje nowy tryb pracy:
  • 1 białe mignięcie – tryb pojedynczego przełącznika,
  • 2 białe mignięcia – tryb podwójnego przełącznika.

Aby sprawdzić tryb pracy po dodaniu do sieci Z-Wave:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na biało.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 4. Urządzenie zasygnalizuje nowy tryb pracy:
  • 1 białe mignięcie – tryb pojedynczego przełącznika,
  • 2 białe mignięcia – tryb podwójnego przełącznika.

Back To Top

Tryb schodowy

W instalacji schodowej/schodowo-krzyżowej urządzenie symuluje działanie wyłącznika schodowego pozwalając na podłączenie dodatkowych standardowych wyłączników schodowych lub krzyżowych. Tryb schodowy jest dostępny tylko w Trybie Pojedynczego Przełącznika.

Aby włączyć obsługę wyłączników schodowych/krzyżowych należy ustawić parametr 20 na 3.

Zachowanie urządzenia w tej konfiguracji:

 • Stany przekaźników są zawsze przeciwne.
 • Każdy naciśnięcie przycisku zmienia stany obu przekaźników.
 • Urządzenie wykrywa czy podłączone światło jest włączone.
 • Pierścień LED świeci tylko, gdy podłączone światło jest włączone.
 • Asocjacje, sceny, menu, tryb uczenia, oraz ochrona lokalna są aktywne tylko dla przycisków na urządzeniu (standardowe przełączniki mają wpływ tylko na stan obciążenia).

Back To Top

Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby skorzystać z menu:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu, urządzenie mignie by zasygnalizować stan dodawania (patrz: Wskaźniki wizualne).
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zasygnalizuje pożądaną pozycję kolorem:
  • BIAŁY – zmień lub sprawdź tryb pojedynczego/podwójnego przełącznika
  • ZIELONY – reset pamięci zużycia energii
  • ŻÓŁTY – przywracanie do ustawień fabrycznych
 3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzić.

Back To Top

Przywracanie do ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień
fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych. Przywrócenie do ustawień fabrycznych nie resetuje pamięci zużycia energii.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na żółto.
 3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzić.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody LED.

Back To Top

Dodatkowe funkcje

Połączenie schodowe z wieloma urządzeniami Walli Switch

Inteligentne włączniki Walli Switch umożliwiają stworzenie instalacji schodowej (lub schodowo-krzyżowej) bez wykorzystania klasycznych przełączników.

Stworzenie instalacji schodowej/schodowo-krzyżowej przy użyciu inteligentnych włączników Walli Switch pozwala na kontrolowanie jednego źródła światła kilkoma przełącznikami.

 

 1. Umieść 1. urządzenie Walli Switch w puszce instalacyjnej, do której doprowadzone jest obciążenie (źródło światła).
 2. Umieść 2. urządzenie Walli Switch w drugiej puszce instalacyjnej (w tej bez obciążenia).
 3. Zmień tryb działania obu urządzeń Walli Switch na Tryb Pojedynczego Przełącznika:
  • Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu.
  • Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na biało i szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
  • Pierścień mignie raz na biało.
 4. Dodaj urządzenia do Home Center.
 5. Ustaw asocjacje w 2. Walli Switchu do 1. Walli Switcha w 2. grupie asocjacyjnej:
  • Idź do ustawień 2. Walli Swticha klikając na ikonę klucza,
  • Przejdź do zakładki Zaawansowane, znajdź sekcje Asocjacje kliknij przycisk Ustaw Asocjacje,
  • Znajdź 2. grupę asocjacyjną w Endpoincie 0 i kliknij na nią,
  • Znajdź 1. urządzenie Walli Switch na liście i zaznacz pole w kolumnie S,
  • Zapisz.
 6. Powtórz poprzednie korki dla ustawień asocjacji z 1. urządzenia Walli Switch na 2. urządzeniu Walli Switch w 2. grupie asocjacyjnej.
 7. Zgrupuj oba urządzenia Walli:
  • Idź do ustawień 1. urządzenia Walli Switch klikając na ikonę klucza,
  • Przejdź do zakładki Zaawansowane,
  • W grupowaniu urządzeń kliknij na 2. urządzenie Walli Switch,
  • Zapisz.

 

Instalacja schodowo-krzyżowa:

Jeśli zainstalujesz więcej urządzeń Walli Switch, musisz ustawić asocjacje pomiędzy każdym urządzeniem (tak jak w punkcie 5).

 

 1. Umieść 1. urządzenie Walli Switch w puszce instalacyjnej, do której doprowadzone jest obciążenie (źródło światła).
 2. Umieść 2. urządzenie Walli Switch w drugiej puszce instalacyjnej (w tej bez obciążenia).
 3. Dodaj urządzenia do Home Center.
 4. Ustaw asocjacje w 2. urządzeniu Walli Switch do 1. urządzenia Walli Switch w 2. i 4. grupie asocjacyjnej:
  • Idź do ustawień 2. Walli Swticha klikając ikonę klucza,
  • Przejdź do zakładki Zaawansowane, znajdź sekcję Asocjacje, kliknij przycisk Ustaw Asocjacje,
  • Znajdź 2. grupę asocjacyjną w Endpoincie 0 i kliknij ją,
  • Znajdź 4. grupę asocjacyjną w Endopoincie 0 i kliknij ją,
  • Znajdź 1. urządzenie Walli Switch na liście i zaznacz pole w kolumnie S,
  • Zapisz.
 5. Powtórz powyższe kroki, aby ustawić asocjacje w 1. i 2. urządzeniu Walli w 2. i 4. grupie asocjacyjnej.
 6. Zgrupuj 1. urządzenie Walli (1. kanał) z 2. urządzeniem Walli (1. kanał):
  • Idź do ustawień 1. urządzenia Walli Switch (1. kanał),
  • Przejdź do zakładki Zaawansowane,
  • W grupowaniu urządzeń kliknij na 2. urządzenie Walli Switch (1. kanał),
  • Zapisz.
 7. Powtórz powyższe kroki, aby zgrupować 1. urządzenie Walli Switch (2. kanał) z 2. urządzeniem Walli Switch (2. kanał).

Back To Top

Pomiar mocy i energii

Urządzenie umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej dla obciążeń do 1000W. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave.

Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniając wysoką dokładność i precyzję (+/- 1% dla obciążeń większych niż 10W).

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na
pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Pomiar zużycia energii względem głównego licznika może się różnić o +/- 10%.

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce
czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców
na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu.
Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

Resetowanie pamięci zużycia energii:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na zielono.
 3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzić.
 4. Urządzenie mignie 2 razy na zielono by potwierdzić.

Urządzenie zapisuje okresowo (co godzinę) odczyty zużycia energii w pamięci urządzenia. Odłączenie modułu od sieci elektrycznej nie spowoduje wymazania przechowywanych informacji.

Zmiana trybu pracy (Pojedynczy/Podwójny) resetuje
pamięć zużycia energii.

Back To Top

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacje (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-Wave.

Asocjacje pozwalają na:

 • raportowanie stanu urządzenia do kontrolera Z-Wave (za pomocą
  grupy Lifeline),
 • tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi urządzeniami bez udziału głównego kontrolera (przy użyciu grup przypisanych do akcji na urządzeniu).

Polecenia wysyłane do 2., 3., 4. i 5. grupy asocjacyjnej odzwierciedlają działanie przycisku zgodnie z konfiguracją urządzenia, np. Włączenie pierwszego kanału za pomocą przycisku spowoduje wysłanie ramki odpowiedzialnej za tę samą akcję.

W trybie pojedynczego przełącznika urządzenie zapewnia asocjacje 3 grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “On/Off” służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku (używa klasy komend Basic).
3. grupa asocjacyjna – “Dimmer” służy do zmiany poziomu skojarzonych
urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku (używa klasy komend Switch Multilevel).

W trybie podwójnego przełącznika urządzenie zapewnia asocjacje 5 grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala
na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “On/Off (1)” służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku dla pierwszego kanału (używa klasy komend Basic).
3. grupa asocjacyjna – “Dimmer (1)” służy do zmiany poziomu skojarzonych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku dla pierwszego kanału (używa klasy komend Switch Multilevel).
4. grupa asocjacyjna – “On/Off (2)” służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku dla drugiego kanału (używa klasy komend Basic).
5. grupa asocjacyjna – “Dimmer (2)” służy do zmiany poziomu skojarzonych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku dla drugiego kanału (używa klasy komend Switch Multilevel).

Urządzenie umożliwia sterowanie 5 regularnymi lub wielokanałowymi
urządzeniami na grupę asocjacyjną, z wyjątkiem grupy “LifeLine”
która jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko
jednego urządzenia.

Back To Top

Parametry zaawansowane

Urządzenie można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów.

Ustawienia można dostosowywać za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego urządzenie jest dodane. Sposób dostosowywania może się różnić w zależności od kontrolera.

W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Dostępne parametry:

Ten parametr określa, jak urządzenie zareaguje w przypadku awarii zasilania (np. zaniku zasilania).

Parametr nie ma znaczenia dla wyjść ustawionych na tryb impulsowy (parametr 150/151 ustawiony na 2).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1 (przywraca stan)

Dostępne wartości:

0 – pozostaje wyłączony po przywróceniu zasilania

1 – przywraca zapamiętany stan po przywróceniu zasilania

Funkcja ta pozwala wyłączyć kontrolowane urządzenie w przypadku przekroczenia zdefiniowanej mocy. Sterowane urządzenie można ponownie włączyć za pomocą przycisku lub wysłać ramkę sterowania.

Wielkość parametru: 4B

Tryb Pojedynczego Przełącznika

Wartość domyślna: 0 (wyłączony)

Dostępne wartości:

0 – funkcja wyłączona

10-45000 (1.0-4500.0W, krok 0.1W) – próg mocy

Tryb Podwójnego Przełącznika

Wartość domyślna: 0 (wyłączony)

Dostępne wartości:

0 – funkcja wyłączona

10-36200 (1.0-3620.0W, krok 0.1W) – próg mocy

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Funkcja ta pozwala wyłączyć kontrolowane urządzenie w przypadku przekroczenia zdefiniowanej mocy. Sterowane urządzenie można ponownie włączyć za pomocą przycisku lub wysłać ramkę sterowania.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 0 (wyłączony)

Dostępne wartości:

0 – funkcja wyłączona

10-36200 (1.0-3620.0W, krok 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa maksymalną moc czynną. Przekroczenie go powoduje miganie ramki LED na fioletowo. Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy parametr 11 jest ustawiony na 8 lub 9.

Wielkość parametru: 4B

Tryb Pojedynczego Przełącznika

Wartość domyślna: 36800 (3680W)

Dostępne wartości:

500-36800 (50.0-3680.0W, krok 0.1W) – próg mocy

Tryb Podwójnego Przełącznika

Wartość domyślna: 30000 (3000W)

Dostępne wartości:

500-30000 (50.0-3000.0W, krok 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa kolor ramki LED, gdy urządzenie jest włączone.

Po ustawieniu na 8 lub 9, kolor ramki LED zmienia się w zależności od zmierzonej mocy i parametru 10. Inne kolory są ustawione na stałe i nie zależą od poboru mocy.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1 (biały)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone

1 – biały

2 – czerwony

3 – zielony

4 – niebieski

5 – żółty

6 – cyjan

7 – fuksja

8 – płynna zmiana koloru zależna od zmierzonej mocy

9 – skokowa zmiana koloru zależna od zmierzonej mocy

Ten parametr określa kolor podświetlenia LED, gdy urządzenie jest wyłączone.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (wyłączone)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone

1 – biały

2 – czerwony

3 – zielony

4 – niebieski

5 – żółty

6 – cyjan

7 – fuksja

Parametr ten pozwala na regulację jasności podświetlenia ramki LED.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 100 (100%)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone

1-100 (1-100% brightness)

101 – poziom jasność proporcjonalny do zmierzonej mocy

102 – poziom jasność odwrotnie proporcjonalny do zmierzonej mocy

Ten parametr określa, w jaki sposób przyciski urządzeń powinny sterować kanałami.

Wielkość parametru: 1B

Tryb Pojedynczego Przełącznika

Wartość domyślna: 1

Dostępne wartości:

1 – pierwszy i drugi przycisk przełączają obciążenie

2 – pierwszy przycisk włącza obciążenie, drugi przycisk wyłącza obciążenie

3 – urządzenie działa trybie schodowym (schodowo-krzyżowym)

Tryb Podwójnego Przełącznika

Wartość domyślna: 3

Dostępne wartości:

1 – pierwszy i drugi przycisk przełączają oba kanały

2 – pierwszy przycisk włącza oba kanały, drugi przycisk wyłącza oba kanały

3 – pierwszy przycisk przełącza pierwszy kanał, drugi przycisk przełącza drugi kanał

4 – pojedyncze kliknięcie pierwszego przycisku włącza pierwszy kanał, podwójne kliknięcie pierwszego przycisku włącza drugi kanał, pojedyncze kliknięcie drugiego przycisku wyłącza oba kanały

Ten parametr umożliwia odwrócenie działania przycisków.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – domyślnie (1. przycisk rozjaśnia, 2. przycisk przyciemnia)

1 – odwrócone (1. przycisk przyciemnia, 2. przycisk rozjaśnia)

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Parametr pozwala na odwrócenie działania wyjść Q1 i Q2 bez faktycznej zmiany podłączonych przewodów (np. w przypadku nieprawidłowego podłączenia).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – domyślnie (Q1 – pierwszy kanał, Q2 – drugi kanał)

1 – odwrócone (Q1 – drugi kanał, Q2 – pierwszy kanał)

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (wyłączony)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Powiadomienia

2B – Status Powiadomienia

3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm Zalania, powiadomienie, brak akcji)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Powiadomienia

2B – Status Powiadomienia

3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x01, 0xFF, 0x00, 0x01]

(Alarm Dymu, powiadomienie, włącz)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Powiadomienia

2B – Status Powiadomienia

3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x02, 0xFF, 0x00, 0x01]

(Alarm CO, powiadomienie, włącz)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Powiadomienia

2B – Status Powiadomienia

3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x04, 0xFF, 0x00, 0x01]

(Alarm Temp., powiadomienie, włącz)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Powiadomienia

2B – Status Powiadomienia

3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa czas trwania sekwencji alarmów. Po upływie czasu ustawionego w tym parametrze, alarm jest przerywany, ramka LED i przekaźnik powraca do normalnej pracy, ale nie przywracają stanu sprzed wystąpienia alarmu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 600 (10min)

Dostępne wartości:

0 – do odwołania

1-32400 (1s-9h, co 1s) – czas trwania

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa, czy pomiar mocy powinien uwzględniać moc pobieraną przez samo urządzenie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (nie uwzględniaj)

Dostępne wartości:

0 – nie uwzględniaj własnego poboru

1 – uwzględniaj własny pobór

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) zmierzonej mocy, która skutkuje wysłaniem nowego raportu. Dla obciążeń poniżej 50W parametr ten jest nieistotny, raport jest wysyłany co 5W różnicy.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 15 (15%)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

1-500 (1-500%, co 1%) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 61).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie okresowe wyłączone

30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) zmierzonej mocy, która skutkuje wysłaniem nowego raportu. Dla obciążeń poniżej 50W parametr ten jest nieistotny, raport jest wysyłany co 5W różnicy.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 15 (15%)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

1-500 (1-500%, co 1%) – minimalna zmiana

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 63).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie okresowe wyłączone

30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) w zmierzonej energii, która skutkuje wysłaniem nowego raportu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 10 (0.1kWh)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

1-500 (0.01-5kWh, co 0.01kWh) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 65).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) w zmierzonej energii, która skutkuje wysłaniem nowego raportu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 10 (0.1kWh)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

1-500 (0.01-5kWh, co 0.01kWh) – minimalna zmiana

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 67).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Ten parametr pozwala wybrać działanie dla pierwszego kanału.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – działanie standardowe

1 – opóźnione wyłączenie

2 – pojedynczy impuls

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Ten parametr pozwala wybrać działanie dla drugiego kanału.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – działanie standardowe

1 – opóźnione wyłączenie

2 – pojedynczy impuls

Ten parametr określa, w jaki sposób urządzenie w trybie czasowym reaguje na naciśnięcie przycisku dla pierwszego kanału.

Parametr dotyczy tylko przycisku, który przełącza tryby (parametr 20 ustawiony na 1 lub 3).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – tryb anulowania i ustawienie stanu domyślnego

1 – brak reakcji – tryb działa do momentu zakończenia

2 – zresetuj timer – zacznij odliczanie od początku

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Ten parametr określa, w jaki sposób urządzenie w trybie czasowym reaguje na naciśnięcie przycisku dla drugiego kanału.

Parametr dotyczy tylko przycisku, który przełącza tryby (parametr 20 ustawiony na 1 lub 3).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – tryb anulowania i ustawienie stanu domyślnego

1 – brak reakcji – tryb działa do momentu zakończenia

2 – zresetuj timer – zacznij odliczanie od początku

Ten parametr pozwala ustawić parametr czasu używany w trybach czasowych dla pierwszego kanału (parametr 150). Czas opóźnienia wyłączenia lub czas trwania impulsu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 50 (50s)

Dostępne wartości:

0 – 0.1 sekundy

1-32000 (1-32000s, krok co 1s) – parametr czasu

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Ten parametr pozwala ustawić parametr czasu używany w trybach czasowych dla drugiego kanału (parametr 151). Czas opóźnienia wyłączenia lub czas trwania impulsu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 50 (50s)

Dostępne wartości:

0 – 0.1 sekundy

1-32000 (1-32000s, krok co 1s) – parametr czasu

Ten parametr określa wartość wysyłaną za pomocą polecenia Switch ON do urządzeń skojarzonych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej dla ręcznych zmian stanu Endpoint 1.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 255

Dostępne wartości:

0-99 lub 255

Ten parametr określa wartość wysyłaną za pomocą polecenia Switch OFF do urządzeń skojarzonych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej dla ręcznych zmian stanu Endpoint 1.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0-99 lub 255

Ten parametr określa wartość wysyłaną za pomocą polecenia Double Click do urządzeń skojarzonych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej dla ręcznych zmian stanu Endpoint 1.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 99

Dostępne wartości:

0-99 lub 255

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Ten parametr określa wartość wysyłaną za pomocą polecenia Switch ON do urządzeń skojarzonych w 4 i 5 grupie asocjacyjnej dla ręcznych zmian stanu Endpoint 2.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 255

Dostępne wartości:

0-99 lub 255

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Ten parametr określa wartość wysyłaną za pomocą polecenia Switch OFF do urządzeń skojarzonych w 4 i 5 grupie asocjacyjnej dla ręcznych zmian stanu Endpoint 2.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0-99 lub 255

Tylko w trybie Podwójnego Przełącznika

Ten parametr określa wartość wysyłaną za pomocą polecenia Double Click do urządzeń skojarzonych w 4 i 5 grupie asocjacyjnej dla ręcznych zmian stanu Endpoint 2.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 99

Dostępne wartości:

0-99 lub 255

Back To Top

Support