Downloads

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Walli Roller Shutter to inteligentny przełącznik ścienny przeznaczony do sterowania silnikami rolet, markiz, żaluzji i innych urządzeń jednofazowych zasilanych prądem przemiennym za pośrednictwem sieci Z-Wave.

Mierzy moc czynną i energię zużywaną przez kontrolowane obciążenie.

Możesz zamontować go z załączoną ramką lub z innym kompatybilnym zestawem.

Wróć na górę

Główne funkcje

 • Może być używany z:
  • roletami,
  • żaluzjami,
  • markizami,
  • silniki żaluzjowe z elektronicznymi lub mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi.
 • Używaj z dostarczoną ramką FIBARO Walli lub jednym z następujących zestawów (patrz “Części kompatybilne”):
  • GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear),
  • Legrand – Céliane,
  • Schneider – Odace.
 • Pomiar mocy czynnej i zużycia energii.
 • Wspiera tryb chroniony Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave (wszystkie urządzenia niebateryjne w sieci, będą działać jako wzmacniacze sygnału w celu zwiększenia niezawodności sieci).
 • Może być używany ze wszystkimi urządzeniami certyfikowanymi z certyfikatem Z-Wave Plus i powinien być kompatybilny z takimi urządzeniami produkowanymi przez innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave Plus oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Napięcie zasilania 110-230V~ 50/60 Hz
Prąd znamionowy obciążenia 4A dla silników ze skompensowanym
współczynnikiem mocy (obciążenia
indukcyjne)
13A dla obciążeń rezystancyjnych
Kompatybilne obciążenia jednofazowe silniki prądu
przemiennego
obciążenia rezystancyjne
Wymagane wyłączniki krańcowe elektroniczne lub mechaniczne
Zalecane zewnętrzne
zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe
10A wyłącznik obwodu typ B (UE)
13A wyłącznik obwodu typ B (Szwecja)
Do montażu w puszkach Ø = 60mm, głębokość ≥ 40mm
Zalecane przewody powierzchnia przekroju 1.5-4.0mm2,
odizolowane 11.5-13mm
Temperatura pracy 0–35°C
Wilgotność otoczenia 10–95% RH bez kondensacji
Protokół radiowy Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa 868.0–868.6MHz; 869.7–870.0MHz
Moc EIRP +6dBm
Zasięg do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zależności od terenu i materiałów budowlanych)
Wymiary
(Wysokość x Szerokość x Głębokość)
86 x 86 x 51 mm
Zgodność z dyrektywami
UE
RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

 

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Wróć na górę

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
  • Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Nawet po wyłączeniu urządzenia na jego zaciskach może występować napięcie. Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 • Nie ingeruj w urządzenie!
  Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji.
 • Inne urządzenia!
  Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.
 • Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
  Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć.
 • UWAGA!
  Nie zaleca się obsługi wszystkich rolet jednocześnie. Ze względów bezpieczeństwa co najmniej jedna roleta powinna być sterowana niezależnie, zapewniając bezpieczną drogę ewakuacyjną w razie niebezpieczeństwa.
 • To nie zabawka!
  Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Wróć na górę

Instalacja

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie FIBARO Walli Switch w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

 • Nie włączaj urządzenia przed całkowitym zamontowaniem go w puszce montażowej,
 • Podłączaj tylko zgodnie z jednym ze schematów,
 • Urządzenie powinno być zamontowane w puszkach podtynkowych spełniających właściwe dla nich normy bezpieczeństwa i o głębokości nie mniejszej niż 40mm,
 • Nie podłączaj urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją lub odpowiednimi normami bezpieczeństwa,
 • Nie podłączaj urządzeń grzewczych,
 • Nie podłączaj obwodów SELV lub PELV.
 • W przypadku instalacji z pokrywami innymi niż FIBARO upewnij się, że masz wszystkie wymagane części (zobacz “Kompatybilne części”).

Części urządzenia:

1 – przycisk przełącznika, 2 – pokrywa, 3 – moduł (urządzenie), 4 –
ramka montażowa

Objaśnienia do schematów:

N – zacisk dla przewodu neutralnego

Q1 – zacisk wyjściowy dla pierwszego kanału

Q2 – zacisk wyjściowy dla drugiego kanału

L – zacisk dla przewodu pod napięciem

G – otwór używany do pomiaru długości przewodu

Wróć na górę

Przygotowanie do instalacji

Przygotuj przewody, usuwając 11.5-13mm izolacji z ich końców. Możesz użyć otworu z boku modułu do zmierzenia długości przewodu.

Instalacja z ramkami FIBARO lub GIRA:

 1. Wyciągnij przycisk.
 2. Zdejmij płytę pokrywy.

Instalacja z ramkami Legrand lub Schneider:

 1. Wyciągnij oryginalny przycisk przełącznika.
 2. Zdejmij oryginalną pokrywę.
 3. Zdemontuj oryginalną ramkę montażową.
 4. Załóż nową ramkę montażową*.

* Adapter i dodatkowe ramki montażowe są sprzedawane oddzielnie.

Wróć na górę

Połączenie elektyczne

 1. Wyłącz główne zasilanie (wyłącz bezpiecznik).
 2. Połącz zgodnie z jednym z poniższych schematów:

  Schemat 1: Przykładowe połączenie z silnikiem roletowym.

 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Dokręć śruby zacisków za pomocą śrubokręta PH1.

Wróć na górę

Montaż urządzenia

Podczas instalacji urządzenia w puszce montażowej należy ustawić urządzenie za pomocą śrub zaciskowych skierowanych w górę lub w lewo (w przypadku poziomej pozycji przycisku), aby zachować kolejność.

Podświetlenie LED może wyglądać inaczej w przypadku zastosowania innych frontów niż Walli. Można dostosować kolor i/lub intensywność diod LED do konkretnego frontu (używając parametrów 11, 12 i 13) lub wyłączyć podświetlenie (poprzez zmianę parametru 13 na 0).

Instalacja z ramkami FIBARO:

Jeżeli posiadasz tylko moduł: kup przycisk ze światłowodem (FG-WDSEU221-AS-8100) i ramkę montażową FIBARO/GIRA (FG-Wx-AS-4001).

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i
  zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij przycisk do urządzenia.

 

Instalacja z ramkami GIRA:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij adapter* przełącznika do urządzenia.
 4. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

 

Instalacja z ramkami Legrand:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij adapter* przełącznika do urządzenia.
 3. Przyciśnij nową, wewnętrzną pokrywę do urządzenia.
 4. Przyciśnij nową, zewnętrzną pokrywę do urządzenia.
 5. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

 

Instalacja z ramkami Schneider:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową* w puszce instalacyjnej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

Instalacja z podwójnymi i potrójnymi ramkami FIBARO:

Przyciski, światłowody i ramki montażowe są niezbędne do zainstalowania podwójnych i potrójnych pokryw.

 • Jeśli posiadasz kompletny zestaw FGWREU-111: wypchnij światłowód z pojedynczej osłony i użyj dołączonego przycisku i ramki montażowej.
 • Jeśli posiadasz tylko moduł: kup przycisk ze światłowodem (FG-WDSEU221-AS-8100) i ramkę montażową FIBARO/GIRA (FG-Wx-AS-4001) dla każdego modułu.
 1. Wciśnij światłowód w ramkę montażową (plastikowe zatrzaski powinny się zrównać).
 2. Włóż moduły z ramkami montażowymi do puszek montażowych i zabezpiecz je za pomocą pazurków montażowych i śrub.
 3. Przyciśnij pokrywę.
 4. Przyciśnij przycisk.

* Adapter i dodatkowe ramki montażowe sprzedawane są
oddzielnie.

Wróć na górę

Pierwsze uruchomienie urządzenia

 1. Jeżeli urządzenie jest w pełni zamontowane włącz zasilanie.
 2. Światło pierścienia LED oznacza, że urządzenie jest zasilane i może zostać dodane do systemu.

Wróć na górę

Kompatybilne części

Dostępne części FIBARO

Zawarte w FGWREU-111

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Roller Shutter

FG-WREU111-AS-8001

x

Przycisk ze światłowodem

FG-WDSEU221-AS-8100

x

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa FIBARO

FG-Wx-AS-4004

x

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Pojedyncza ramka

FG-Wx-PP-0001

x

Podwójna ramka

FG-Wx-PP-0003

Potrójna ramka

FG-Wx-PP-0004

 

Części wymagane dla ramek Gira System 55 (tylko z niemetaliczną
powierzchnią zewnętrzną: Standard 55, E2, Event, Event Clear)

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Roller Shutter

FG-WREU111-AS-8001

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

 

Części wymagane dla ramek Legrand Céliane

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Roller Shutter

FG-WREU111-AS-8001

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Kompatybilne części Legrand
Ramki 0 666 41, 0 666 31, 0 666 32, 0 691 31, 0 693 51,
0 691 11, 0 694 71, 0 689 21, 0 687 11, 0 691 21
Przycisk 0 680 01, 0 650 04

 

Części wymagane dla ramek Schneider Odace

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Roller Shutter

FG-WREU111-AS-8001

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Kompatybilne części Schneider
Ramki S52P702, S53P802J, S52P802R, S52P802J, S52P802L, S52P802M, S52P802U,
S53P802P, S53P802V, S53P802, S52P802, S52P902W, S5X0802X (QP-2018-W17),
S520802X, S5X0802X (QP-2018-W16), S5X0802X (QP-2017-W02), S520704X,
S52P704A1, S52P704B1, S54P704, S52P704H, S52P704E, S52P704G, S52P704D, S52P704C
Przycisk S52D201, S53D201

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie
urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Dodawanie ręcznie

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Szybko, trzykrotnie kliknij jeden z przycisków.
 4. Jeśli dodajesz w Security S2, wprowadź podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 5. LED będzie migał na żółto, poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

Dodawanie za pomocą SmartStart:

Produkty z funkcją SmartStart mogą być dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonym na produkcie poprzez
kontroler umożliwiający dodawanie za pomocą funkcji SmartStart.
Produkty SmartStart zostaną dodane automatycznie w przeciągu 10
minut od włączenia w zasięgu sieci.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

 1. Aby użyć funkcji SmartStart twój kontroler musi wpierać Security S2 (patrz instrukcja kontrolera).
 2. Zeskanuj kod DSK QR lub wprowadź ręcznie podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 3. Podłącz urządzenie do zasilania.
 4. Zaczekaj na rozpoczęcie procesu dodawania (do kilku minut), co jest sygnalizowane miganiem żółtym kolorem LED.
 5. Wynik dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomość kontrolera Z-Wave oraz ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

Wróć na górę

Usuwanie z sieci Z-Wave

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia skutkuje również przywróceniem go do ustawień fabrycznych.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 3. Trzykrotnie, szybko kliknij jeden z przycisków.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto, zaczekaj na zakończenie procesu usuwania.
 5. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Kalibracja

Kalibracja to proces, w którym urządzenie rozpoznaje parametry silnika
oraz rodzaj zastosowanych krańcówki.

Proces kalibracji jest konieczny, aby urządzenie mogło prawidłowo
rozpoznawać pozycje rolet.

Procedura polega na pełnym automatycznym przejeździe pomiędzy
krańcówkami (w górę, w dół, i z powrotem).

Działanie przycisku:

smart blinds – 1. przycisk, dla ruchu w górę

smart blinds – 2. przycisk, dla ruchu w dół

Automatyczne pozycjonowanie standardowej rolety za pomocą menu

 1. Ustaw parametr 151 na 1 (domyślnie).
 2. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu
 3. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na biało.
 4. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 5. Urządzenie wykona proces kalibracji, kończąc pełny cykl – w górę, w dół i ponownie w górę. Podczas kalibracji ramka LED miga na biało.
 6. Sprawdź, czy pozycjonowanie działa poprawnie.

Automatyczne pozycjonowanie standardowej rolety za pomocą parametru

 1. Ustaw parametr 151 na 1 (domyślnie).
 2. Ustaw parametr 150 na 2.
 3. Urządzenie wykona proces kalibracji, kończąc pełny cykl – w górę, w dół i ponownie w górę. Podczas kalibracji ramka LED miga na biało.
 4. Sprawdź, czy pozycjonowanie działa poprawnie.

Ręczne pozycjonowanie listewek w trybie żaluzji weneckich

 1. Ustaw parametr 151 na 2.
 2. Kalibruj rolety jako standardowe (opisane powyżej).
 3. Domyślnie czas przejścia między skrajnymi pozycjami jest ustawiony na 150 (1.5 sekundy) w parametrze 152.
 4. Obróć listwy między skrajnymi pozycjami, przytrzymując przycisk smart blinds lub smart blinds:
  • • Jeśli po pełnym cyklu żaluzja zacznie poruszać się w górę lub w dół – zmniejsz wartość parametru 152,
  • Jeśli po pełnym cyklu listwy nie osiągną pozycji końcowych – zwiększ wartość parametru 152,
 5. Powtarzaj poprzedni krok aż uzyskasz satysfakcjonującą pozycję.
 6. Sprawdź, czy pozycjonowanie działa poprawnie. Prawidłowo skonfigurowane listwy nie powinny wymuszać ruchu żaluzji w górę lub w dół.

Ręczne pozycjonowanie rolet z wbudowanym sterownikiem

 1. Ustaw parametr 151 na 5 lub 6.
 2. Domyślnie czas przejścia między położeniami krańcowymi jest ustawiony na 6000 (60 sekund) w parametrach 156 i 157.
 3. Przesuwaj rolety między skrajnymi pozycjami, klikając przycisk smart blinds lub smart blinds:
  • Jeśli roleta zatrzyma się przed osiągnięciem góry – zwiększ wartość parametru 156,
  • Jeśli roleta nie zatrzymuje się po osiągnięciu góry – zmniejsz
   wartość parametru 156,
  • Jeśli roleta zatrzyma się przed osiągnięciem dna – zwiększ wartość parametru 157,
  • Jeśli roleta nie zatrzymuje się po osiągnięciu dna – zmniejsz wartość parametru 157,
 4. Powtarzaj poprzedni krok aż uzyskasz satysfakcjonującą pozycję.
 5. Sprawdź, czy pozycjonowanie działa poprawnie.

Wróć na górę

Sterowanie

 1. Pierwszy/GÓRA/smart blinds przycisk,
 2. Drugi/DÓŁ/smart blindsprzycisk,
 3. Pierścień LED.

Wróć na górę

Sterowanie przyciskami

Obsługa rolet (konfigurowalnych za pomocą parametru 24)

 • Kliknięcie smart blinds – inicjuje ruch w górę.
 • Kliknięcie smart blinds – inicjuje ruch w dół.

Jeśli roleta jest w ruchu, wciśnięcie przycisku zatrzyma ruch rolety.

Obsługa listew żaluzji weneckich

 • Przytrzymanie smart blinds – inicjuje obrót listew w górę.
 • Przytrzymanie smart blinds – inicjuje obrót listew w dół.

Zwolnij, aby zatrzymać ruch.

Inne akcje

Wykonaj następujące akcje na jednym z przycisków aby:

 • 3 kliknięcia – rozpocznij tryb uczenia aby dodać/usunąć do/z sieci Z-Wave,
 • 1,2,3 kliknięcia/przytrzymanie/zwolnienie – aktywuj scenę w kontrolerze dla określonej akcji (wymaga wcześniejszej konfiguracji przy użyciu parametrów 40 i 41).
 • 3 kliknięcia, następnie wciśnięcie i przytrzymanie – wejdź do menu.

Wróć na górę

Wskaźniki wizualne

Wbudowany LED pokazuje aktualny stan urządzenia.

Po podączeniu urządzenia do zasilania:

 • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (non-secure, S0, S2
  non-authenticated),
 • Fuksja – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (Security S2
  Authenticated),
 • Czerwony – urządzenie nie zostało dodane do sieci Z-Wave.

Stan urządzenia:

 • Biały – obciążenie włączone (konfigurowalne za pomocą parametrów
  11 i 12).

Aktualizacja:

 • Migający cyjan – aktualizacja w trakcie,
 • Zielony – aktualizacja zakończona powodzeniem,
 • Czerwony – aktualizacja zakończona niepowodzeniem.

Menu:

 • Miganie na zielono – wejście do menu (dodano jako non-secure,
  S0, S2 non-authenticated),
 • Miganie na purpurowo – wejście do menu (dodano jako Security
  S2 Authenticated),
 • Miganie na czerwono – wejście do menu (nie dodano do sieci
  Z-Wave),
 • Biały – rozpoczęcie kalibracji,
 • Zielony – reset pamięci zużycia energii,
 • Żółty – przywrócenie ustawień fabrycznych.

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby skorzystać
z menu:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu, urządzenie mignie by zasygnalizować stan dodawania (patrz 8.3: Wskaźniki wizualne).
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zasygnalizuje pożądaną pozycję
  kolorem:

  • BIAŁY – zmień lub sprawdź tryb pojedynczego/podwójnego przełącznika
  • ZIELONY – reset pamięci zużycia energii
  • ŻÓŁTY – przywracanie do ustawień fabrycznych
 3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzić.

Wróć na górę

Przywracanie do ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień
fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu
do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych. Przywrócenie do ustawień
fabrycznych nie resetuje pamięci zużycia energii.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na żółto.
 3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzić.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody LED.

Wróć na górę

Dodatkowe funkcje

Pomiar mocy i energii

Urządzenie umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej dla obciążeń do 1000W. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave.

Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniając wysoką dokładność i precyzję (+/- 1% dla obciążeń większych niż 10W).

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Pomiar zużycia energii względem głównego licznika może się różnić o +/- 10%.

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu. Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

Resetowanie pamięci zużycia energii:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, a następnie wciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na zielono.
 3. Szybko kliknij przycisk, by potwierdzić.
 4. Urządzenie mignie 2 razy na zielono by potwierdzić.

Urządzenie zapisuje okresowo (co godzinę) odczyty zużycia energii w pamięci urządzenia. Odłączenie modułu od sieci elektrycznej nie spowoduje wymazania przechowywanych informacji.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacje (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami
w sieci Z-Wave.

Asocjacje pozwalają na:

 • raportowanie stanu urządzenia do kontrolera Z-Wave (za pomocą grupy Lifeline),
 • tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi urządzeniami bez udziału głównego kontrolera (przy użyciu grup
  przypisanych do akcji na urządzeniu).

Polecenia wysyłane do 2. i 3. grupy asocjacyjnej odzwierciedlają działanie przycisku zgodnie z konfiguracją urządzenia, np. Włączenie pierwszego kanału za pomocą przycisku spowoduje wysłanie ramki odpowiedzialnej za tę samą akcję.

Urządzenie zapewnia asocjacje 3 grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala
na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “Roleta” jest przypisana do sterowania pozycją
rolety – Góra / Dół (używa klasy komend Switch Multileve l).
3. grupa asocjacyjna – “Żaluzje” jest przypisana do sterowania pozycją
listewek – Góra / Dół używa klasy komend Switch Multileve l).

Urządzenie umożliwia sterowanie 5 regularnymi lub wielokanałowymi urządzeniami na grupę asocjacyjną, z wyjątkiem grupy “LifeLine”, która jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Urządzenie można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów.
Ustawienia można dostosowywać za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego urządzenie jest dodane. Sposób dostosowywania może się różnić w zależności od kontrolera.
W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Dostpne parametry:

Parametr określa kolor podświetlenia LED podczas pracy silnika.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 1 (biały)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone
1 – biały
2 – czerwony
3 – zielony
4 – niebieski
5 – żółty
6 – cyjan
7 – fuksja

Parametr określa kolor podświetlenia LED, gdy silnik nie pracuje.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 0 (wyłączone)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone
1 – biały
2 – czerwony
3 – zielony
4 – niebieski
5 – żółty
6 – cyjan
7 – fuksja

Parametr pozwala na regulację jasności podświetlenia ramki LED.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 100 (100%)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone

1-100 (1-100% jasności)

Ten parametr umożliwia odwrócenie działania przycisków.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – domyślnie (1. przycisk GÓRA, 2. przycisk DÓŁ)

1 – odwrócona (1. przycisk DÓŁ, 2. przycisk GÓRA)

Parametr pozwala na odwrócenie działania wyjść Q1 i Q2 bez faktycznej zmiany podłączonych przewodów (np. w przypadku nieprawidłowego podłączenia).

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – domyślnie (Q1 – GÓRA, Q2 – DÓŁ)

1 – reversed (Q1 – DÓŁ, Q2 – GÓRA)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar param.: 4B

Wartość domyślna: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (wyłączony)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar param.: 4B

Wartość domyślna: [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00] (Alarm Zalania, powiadomienie, brak akcji)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar param.: 4B

Wartość dmyślna: [0x01, 0xFF, 0x00, 0x00] (Alarm Dymu, powiadomienie, otwórz rolety)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar param.: 4B

Wartość domyślna: [0x02, 0xFF, 0x00, 0x00] (Alarm CO, powiadomienie, otwórz rolety)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Rozmiar param.: 4B

Wartość domyślna:  [0x04, 0xFF, 0x00, 0x00] (Alarm Temp., powiadomienie, otwórz rolety)

Dostępne wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji, 0xX1 – włącz, 0xX2 – wyłącz, 0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie, 0x0X – brak akcji na ramce LED, 0x1X – ramka LED miga na czerwono, 0x2X – ramka LED miga na zielono, 0x4X – ramka LED miga na niebiesko, 0x8X – wyłącz podświetlenie ramki, 0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa czas trwania sekwencji alarmów. Po upływie czasu ustawionego w tym parametrze, alarm jest przerywany, ramka LED i przekaźnik powraca do normalnej pracy, ale nie przywracają stanu sprzed wystąpienia alarmu.

Rozmiar param.: 2B

Wartość domyślna: 600 (10min)

Dostępne wartości:

0 – nieskończony

1-32400 (1s-9h, co 1s) – czas trwania

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa, czy pomiar mocy powinien uwzględniać moc pobieraną przez samo urządzenie.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 0 (nie uwzględniaj)

Dostępne wartości:

0 – nie uwzględniaj własnego poboru
1 – uwzględniaj własny pobór

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) zmierzonej mocy, która skutkuje wysłaniem nowego raportu. Dla obciążeń poniżej 50W parametr ten jest nieistotny, raport jest wysyłany co 5W różnicy.

Rozmiar param.: 2B

Wartość domyślna: 15 (15%)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone
1-500 (1-500%, co 1%) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 61).

Rozmiar param.: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie okresowe wyłączone
30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) w zmierzonej energii, która skutkuje wysłaniem nowego raportu.

Rozmiar param.: 2B

Wartość domyślna: 10 (0.1kWh)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone
1-500 (0.01-5kWh, co 0.01kWh) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 65).

Rozmiar param.: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Dostępne wartości:

0 – raportowanie okresowe wyłączone

30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał czasu

Zamiana wartości parametru na 2 spowoduje, że urządzenie wejdzie w tryb kalibracji. Parametr jest istotny tylko wtedy, kiedy roleta jest skonfigurowana do działania w trybie pozycjonowania (parametr 151 ustawiony na 1, 2 lub 4).

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 0

Dostępne wartości:

0 – urządzenie nie jest skalibrowane
1 – urządzenie jest skalibrowane
2 – wymuś kalibrację urządzenia

Parametr służy do ustawienia odpowiedniego trybu pracy tak, aby działało zgodnie z podłączonym urządzeniem.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 1

Dostępne wartości:

1 – roleta z pozycjonowaniem
2 – żaluzje z pozycjonowaniem
5 – roleta z wbud. sterownikiem
6 – roleta z wbud. sterownikiem (impulsowa)

W przypadku żaluzji (parametr 151 ustawiony na 2), parametr ten określa czas pełnego obrotu lamelek.

W przypadku ustawienia innego trybu, parametr ten jest ignorowany.

Rozmiar param.: 4B

Wartość domyślna: 150 (1.5 sekundy)

Dostępne wartości:

0-65535 (0 – 655.35s, co 0.01s) – czas obrotu

W przypadku żaluzji (parametr 151 ustawiony na 2), parametr określa pozycjonowanie lamelek w różnych pozycjach
W przypadku ustawienia innego trybu, parametr ten jest ignorowany.

Rozmiar param.: 1B

Wartość domyślna: 1

Dostępne wartości:

0 – lamelki wracają do zadanej pozycji tylko przy sterowaniu z centralki
1 – lamelki wracają do zadanej pozycji tylko przy sterowaniu z centralki, sterowaniu przyciskiem monostabilnym, lub po osiągnięciu krańcówki
2 – lamelki wracają do zadanej pozycji tylko przy sterowaniu z centralki, sterowaniu przyciskiem monostabilnym, po osiągnięciu krańcówki, lub po otrzymaniu ramki kontrolnej (Switch Multilevel Stop)

Parametr ten określa czas, po którym silnik zostanie zatrzymany po osiągnięciu krańcówek.

Rozmiar param.: 2B

Wartość domyślna: 10 (1 sekunda)

Dostępne wartości:

1-255 (0.1s – 25.5 sekundy)

Próg mocy, który uznany zostaje jako zadziałanie krańcówki.

Rozmiar param.: 2B

Wartość domyślna: 10 (10W)

Dostępne wartości:

1-255 (1-255W) – interwał raportowania

0 – osiągnięcie krańcówki nie zostanie wykryte

Parametr określa czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej górnej pozycji. Dla trybów z pozycjonowaniem, wartość jest automatycznie ustawiana podczas kalibracji, jeśli nie, to musi zostać ustawiona ręcznie.

Rozmiar param.: 4B

Wartość domyślna: 6000 (60 sekundy)

Dostępne wartości:

1-65535 (0.01 – 655.35 sekundy)

Parametr określa czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnej dolnej pozycji. Dla trybów z pozycjonowaniem, wartość jest automatycznie ustawiana podczas kalibracji, jeśli nie, to musi zostać ustawiona ręcznie.

Rozmiar param.: 4B

Wartość domyślna: 6000 (60 sekund)

Dostępne wartości:

1-65535 (0.01 – 655.35 sekund)

Wróć na górę