Downloads

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Walli Outlet to inteligentne gniazdko elektryczne przeznaczone do sterowania urządzeniami elektrycznymi przez sieć Z-Wave.

Mierzy moc czynną i energię zużywaną przez kontrolowane obciążenie.

Możesz zamontować go z załączoną ramką i pokrywą gniazda lub z innym kompatybilnym zestawem.

Wróć na górę

Główne funkcje

 • Może zdalnie włączać/wyłączać podłączone urządzenia.
 • Dostępny w dwóch wersjach dla wtyczek typu: » Typ E, » Typ F.
 • Może być montowany z pokrywami FIBARO Walli lub innymi kompatybilnymi (zobacz “Kompatybilne części”):
  • GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear),
  • Legrand – Céliane,
  • Schneider – Odace.
 • Pomiar mocy czynnej i zużycia energii.
 • Wyświetla aktualne obciążenie za pomocą wielokolorowej ramki LED (z ramkąw FIBARO).
 • Wspiera tryb chroniony Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave (wszystkie nie zasilane bateryjnie urządzenia w sieci będąć działać jako wzmacniacze sygnału w celu zwiększenia niezawodności sieci).
 • Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave Plus oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Napięcie zasilania 110-230V~ 50/60 Hz
Prąd znamionowy obciążenia 16A – obciążenie rezystancyjne
Typ elementu wykonawczego przekaźnik mikroszczelinowy μ
Zalecane zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 16A wyłącznik obwodu typu B
Do montażu w puszkach Ø = 60mm, głębokość ≥ 50mm
Zalecane przewody powierzchnia przekroju 1,5-2,5mm2, odizolowane 15,5-16,5mm
Temperatura pracy 0–40°C
Wilgotność otoczenia 0–90% RH bez kondensacji
Protokół radiowy Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa 868.0–868.6MHz; 869.7–870.0MHz
Moc EIRP +6dBm
Zasięg do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach (w zależności od terenu i materiałów budowlanych)
Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) FGWOE-011: 86 x 86 x 48 mm
FGWOF-011: 86 x 86 x 51 mm
Zgodność z dyrektywami UE RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

 

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Wróć na górę

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
  • Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Wszelkie prace mające na celu zmianę konfiguracji połączeń bądź zmianę obciążenia należy zawsze wykonywać po uprzednim odłączeniu napięcia sieciowego za pomocą odłącznika/bezpiecznika instalacyjnego znajdującego się w obwodzie.
  • Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 • Nie ingeruj w urządzenie!
  Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji. Może to spowodować utratę uprawnień wynikających z gwarancji.
 • Inne urządzenia!
  Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.
 • Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
  Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć.
 • To nie zabawka!
  Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Wróć na górę

Instalacja

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie FIBARO Walli Outlet w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

 • Nie włączaj urządzenia przed całkowitym zamontowaniem go w puszce montażowej,
 • Podłączaj tylko zgodnie z jednym ze schematów,
 • Urządzenie powinno być zamontowane w puszkach podtynkowych spełniających właściwe dla nich normy bezpieczeństwa i o głębokości nie mniejszej niż 50mm,
 • Nie podłączaj urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją lub odpowiednimi normami bezpieczeństwa,
 • W przypadku instalacji z pokrywami innymi niż FIBARO upewnij się, że masz wszystkie wymagane części (zobacz “Kompatybilne części”).

Części urządzenia:

1 – śruba, 2 – pokrywa gniazda, 3 – pokrywa, 4 – moduł (urządzenie), 5 – ramka montażowa

Wróć na górę

Przygotowanie do instalacji

 1. Usuń śrubę.
 2. Zdejmij pokrywę gniazda i pokrywę.
 3. Przygotuj przewody, usuwając 15,5-16,5 mm izolacji z ich końców. Otwór z tyłu urządzenia pokazuje maksymalną długość przewodu.

Wróć na górę

Połączenie elektryczne

 1. Wyłącz główne zasilanie (wyłącz bezpiecznik).
 2. Połącz zgodnie ze schematem:

  Diagram: Przykładowe połączenie w instalacji elektrycznej
   
  Objaśnienia do schematów:
  N – zacisk dla przewodu neutralnego
   – zacisk dla przewodu uziemiającego
  L – zacisk dla przewodu pod napięciem
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Dokręć śruby zacisków za pomocą śrubokręta PH1.

Wróć na górę

Pierwsze uruchomienie urządzenia

Instalacja z ramkami FIBARO:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij pokrywę gniazda do urządzenia.
 4. Zabezpiecz śrubą.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Zmienianie pokryw

Ze względów bezpieczeństwa przycisk powinien być używany tylko z pokrywą FIBARO. Zalecamy dodanie urządzenia do sieci Z-Wave przed zmianą pokrywy.

Podświetlenie LED może wyglądać inaczej w przypadku zastosowania innych frontów niż Walli. Można dostosować kolor i/lub intensywność diod LED do konkretnego frontu (używając parametrów 11, 12 i 13) lub wyłączyć podświetlenie (poprzez zmianę parametru 13 na 0).

Instalacja z ramkami GIRA:

 1. Wyłącz główne zasilanie (wyłącz bezpiecznik).
 2. Zdemontuj pokrywę gniazda i pokrywę.

 3. Zdemontuj ślizgacz używając szczypiec.

 4. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 5. Przyciśnij nową pokrywę gniazda do urządzenia.
 6. Zabezpiecz śrubą.
 7. Włącz główne zasilanie.

Instalacja z ramkami Legrand:

 1. Wyłącz główne zasilanie (wyłącz bezpiecznik).
 2. Zdemontuj pokrywę gniazda i pokrywę.
 3. Wyjmij urządzenie z puszki montażowej i odłącz przewody.
 4. Zamień ramkę montażową FIBARO z ramką montażową Legrand (FG-Wx-AS-4002).
 5. Podłącz przewody zgodnie z „Połączenie elektryczne”.

 6. Włóż urządzenie z ramką montażową do puszki montażowej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 7. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 8. Przyciśnij nową pokrywę gniazda do urządzenia.
 9. Włącz główne zasilanie.

Instalacja z ramkami Schneider:

 1. Wyłącz główne zasilanie (wyłącz bezpiecznik).
 2. Zdemontuj pokrywę gniazda i pokrywę.
 3. Wyjmij urządzenie z puszki montażowej i odłącz przewody.
 4. Zamień ramkę montażową FIBARO z ramką montażową Schneider (FG-Wx-AS-4003).
 5. Podłącz przewody zgodnie z „Połączenie elektryczne”.

 6. Włóż urządzenie z ramką montażową do puszki montażowej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 7. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 8. Przyciśnij nową pokrywę gniazda do urządzenia.
 9. Włącz główne zasilanie.

Wróć na górę

Kompatybilne części

Dostępne części FIBARO

Zawarte w

Nazwa

Symbol

FGWOF-011

FGWOE-011

Moduł gniazda F

FG-WO-AS-4002

x

Moduł gniazda E

FG-WO-AS-4003

x

Gniazdo F

FG-WO-PP-0010

x

Gniazdo E

FG-WO-PP-0009

x

Zewnętrzny światłowód

FG-WO-PP-0004

x

x

Układ ślizgacza

FG-WO-AS-4001

x

x

Ramka montażowa FIBARO

FG-Wx-AS-4004

x

x

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Pojedyncza ramka

FG-Wx-PP-0001

x

x

Podwójna ramka

FG-Wx-PP-0003

Potrójna ramka

FG-Wx-PP-0004

 

Części wymagane dla ramek Gira System 55 (tylko z niemetaliczną powierzchnią zewnętrzną: Standard 55, E2, Event, Event Clear)

Wymagane części FIBARO

Typ gniazda

Nazwa

Symbol

Gira Typ F

Gira Typ E

Moduł gniazda F

FG-WO-AS-4002

x

Moduł gniazda E

FG-WO-AS-4003

x

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

x

x

 

Części wymagane dla ramek Legrand Céliane

Wymagane części FIBARO

Typ gniazda

Nazwa

Symbol

Legrand Typ F

Legrand Typ E

Moduł gniazda F

FG-WO-AS-4002

x

Moduł gniazda E

FG-WO-AS-4003

x

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

x

x

Układ ślizgacza

FG-WO-AS-4001

x

x

Kompatybilne części Legrand
Ramki 0 666 41, 0 666 31, 0 666 32, 0 691 31, 0 693 51,
0 691 11, 0 694 71, 0 689 21, 0 687 11, 0 691 21
Pokrywy gniazda 0 681 31, 0 681 12, 0 684 31, 0 679 31, 0 684 11, 0 684 12

 

Parts required for Schneider Odace covers

Wymagane części FIBARO

Typ gniazda

Nazwa

Symbol

Schneider Typ F

Schneider Typ E

Moduł gniazda F

FG-WO-AS-4002

x

Moduł gniazda E

FG-WO-AS-4003

x

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

x

x

Układ ślizgacza

FG-WO-AS-4001

x

x

Kompatybilne części Schneider
Ramki

S52P702, S53P802J, S52P802R, S52P802J, S52P802L, S52P802M, S52P802U,
S53P802P, S53P802V, S53P802, S52P802, S52P902W, S5X0802X (QP-2018-W17),
S520802X, S5X0802X (QP-2018-W16), S5X0802X (QP-2017-W02), S520704X,
S52P704A1, S52P704B1, S54P704, S52P704H, S52P704E, S52P704G, S52P704D, S52P704C

Pokrywy gniazda S52D059, S53D039, S520037, S530037

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

 1. Przycisk,
 2. Pierścień LED.

Pełny kod DSK jest obecny tylko na pudełku, pamiętaj, aby go zachować lub skopiować kod.

Dodawanie ręcznie

Użyj przycisku tylko z ramką FIBARO, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk.
 4. Jeśli dodajesz w Security S2, wprowadź podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 5. LED będzie migał na żółto, poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

 

Dodawanie za pomocą SmartStart

Produkty z funkcją SmartStart mogą być dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonym na produkcie poprzez kontroler umożliwiający dodawanie za pomocą funkcji SmartStart. Produkty SmartStart zostaną dodane automatycznie w przeciągu 10 minut od włączenia w zasięgu sieci.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

 1. Aby użyć funkcji SmartStart twój kontroler musi wpierać Security S2 (patrz instrukcja kontrolera).
 2. Zeskanuj kod DSK QR lub wprowadź ręcznie podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Zaczekaj na rozpoczęcie procesu dodawania (do kilku minut), jest to sygnalizowane poprzez miganie żółtej diody LED.
 5. Rezultat dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomość kontrolera sieci Z-Wave i ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

W przypadku problemów z dodaniem urządzenia, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Wróć na górę

Usuwanie z sieci Z-Wave

Użyj przycisku tylko z ramką FIBARO, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 1. Przycisk,
 2. Pierścień LED.

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia skutkuje również przywróceniem go do ustawień fabrycznych.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 3. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto, zaczekaj na zakończenie procesu usuwania.
 5. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave i czerwony kolor ramki LED.

Wróć na górę

Test zasięgu Z-Wave

Urządzenie posiada wbudowany mechanizm umożliwiający sprawdzenie zasięgu sieci Z-Wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg głównego kontrolera:

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na fuksję.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 4. Wskaźnik wizualny wskaże zasięg sieci Z-Wave (tryby sygnalizacji zasięgu opisane poniżej).
 5. Aby wyjść z testu zasięgu Z-Wave, naciśnij krótko przycisk.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

 • Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – urządzenie próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
 • Wskaźnik świeci w kolorze zielonym – urządzenie komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.
 • Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – urządzenie szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
 • Wskaźnik świeci w kolorze żółtym – urządzenie komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
 • Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – urządzenie próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.
 • Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym – urządzenie nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z bezpośredniej na komunikację z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Sterowanie

 1. Przycisk,
 2. Pierścień LED.

Użyj przycisku tylko z ramką FIBARO, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Wróć na górę

Sterowanie przyciskami

 • 1xKliknięcie – zmiana na stan przeciwny (włącz/wyłącz),
 • 3xKliknięcie – uruchom tryb uczenia aby dodać/usunąć do/z sieci Z-Wave,
 • Przytrzymanie i zwolnienie – wejdź do menu.

Wróć na górę

Wskaźniki wizualne

Wbudowana lampka LED pokazuje aktualny status urządzenia.

Po zasileniu urządzenia:

 • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
 • Fuksja – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (Security S2 Authenticated),
 • Czerwony – urządzenie nie dodane do sieci Z-Wave.

Stan urządzenia:

 • Kolor w zależności od aktualnego obciążenia – urządzenie włączone (domyślnie).

Aktualizacja:

 • Migający cyjan – aktualizacja w trakcie,
 • Zielony – aktualizacja zakończona powodzeniem,
 • Czerwony – aktualizacja zakończona niepowodzeniem.

Menu:

 • Migający zielony – wchodzenie do menu (dodane jako non-secure, S0, S2 non-authenticated),
 • Migający fuksja – wchodzenie do menu (dodane jako Security S2 Authenticated),
 • Migający czerwony – wchodzenie do menu (nie dodane do sieci Z-Wave),
 • Zielony – zresetowanie pamięci zużycia energii,
 • Fuksja – rozpocznij test zasięgu Z-Wave,
 • Żółty – przywracanie ustawień fabrycznych.

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby użyć menu:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, następnie przyciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść w menu, urządzenie zaświeci, aby zasygnalizować stan dodawania urządzenia (zobacz: Wskaźniki wizualne).
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie sygnalizuje pożądaną pozycję kolorem:
  • ZIELONY – zresetowanie pamięci zużycia energii,
  • FUKSJA – rozpoczęcie testu zasięgu Z-Wave,
  • ŻÓŁTY – przywracanie ustawień fabrycznych.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.

Wróć na górę

Przywracanie do ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych. Przywrócenie do ustawień fabrycznych nie resetuje pamięci zużycia energii.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

Użyj przycisku tylko z ramką FIBARO, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na żółto.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 4. Urządzenie zaświeci na żółto aby potwierdzić.
 5. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody LED.

Wróć na górę

Dodatkowe funkcje

Pomiar mocy i energii

Urządzenie umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave.

Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniając wysoką dokładność i precyzję (+/- 1% dla obciążeń większych niż 5W).

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Pomiar zużycia energii względem głównego licznika może się różnić o +/- 10%.

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu. Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

Resetowanie pamięci pomiaru energii:

Użyj przycisku tylko z ramką FIBARO, aby zapewnić bezpieczeństwo.

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na zielono.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 4. Urządzenie mignie dwa razy na zielono by potwierdzić.

Urządzenie zapisuje okresowo (co godzinę) odczyty zużycia energii w pamięci urządzenia. Odłączenie modułu od sieci elektrycznej nie spowoduje wymazania przechowywanych informacji.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacje (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-Wave.

Asocjacje pozwalają na:

 • raportowanie stanu urządzenia do kontrolera Z-Wave (za pomocą grupy Lifeline),
 • tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi urządzeniami bez udziału głównego kontrolera (przy użyciu grup przypisanych do akcji na urządzeniu).

Urządzenie umożliwia asocjację dwóch grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “Power” urządzenia w tej grupie zostaną włączone lub wyłączone w zależności od aktualnego obciążenia podłączonego urządzenia (używa klasy komend Basic). Progi mocy i zachowanie są konfigurowane przy użyciu parametrów 45-49. Pozwala kontrolować 5 zwykłych lub wielokanałowych urządzeń.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Urządzenie można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów.

Ustawienia można dostosowywać za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego urządzenie jest dodane. Sposób dostosowywania może się różnić w zależności od kontrolera.

W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Dostępne parametry:

Ten parametr określa, jak urządzenie zareaguje w przypadku awarii zasilania (np. zaniku zasilania).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1 (przywraca stan)

Możliwe wartości:

0 – pozostaje wyłączony po przywróceniu zasilania

1 – przywraca zapamiętany stan po przywróceniu zasilania

Funkcja ta pozwala wyłączyć kontrolowane urządzenie w przypadku przekroczenia zdefiniowanej mocy. Sterowane urządzenie można ponownie włączyć za pomocą przycisku lub wysłać ramkę sterowania.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 0 (wyłączone)

Możliwe wartości:

0 – funkcja wyłączona

10-36800 (1.0-3680.0W, co 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa maksymalną moc czynną. Przekroczenie go powoduje miganie ramki LED na fioletowo. Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy parametr 11 jest ustawiony na 8 lub 9.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 36800 (3680W)

Możliwe wartości:

500-36800 (50.0-3680.0W, co 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa kolor diody LED, gdy urządzenie jest włączone.

Po ustawieniu na 8 lub 9, kolor ramki LED zmienia się w zależności od zmierzonej mocy i parametru 10. Inne kolory są ustawiane na stałe i nie zależą od zużycia energii.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 8 (w zależności od zmierzonej mocy)

Możliwe wartości:

0 – LED wyłączony
1 – Biały
2 – Czerwony
3 – Zielony
4 – Niebieski
5 – Żółty
6 – Cyjan
7 – Fuksja
8 – kolor zmienia się płynnie w zależności od zmierzonej mocy
9 – kolor zmienia się stopniowo w zależności od zmierzonej mocy

Ten parametr określa kolor diody LED, gdy urządzenie jest wyłączone.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (wyłączona)

Możliwe wartości:

0 – LED wyłączony
1 – Biały
2 – Czerwony
3 – Zielony
4 – Niebieski
5 – Żółty
6 – Cyjan
7 – Fuksja
8 – kolor zmienia się płynnie w zależności od zmierzonej mocy
9 – kolor zmienia się stopniowo w zależności od zmierzonej mocy

Ten parametr pozwala na dostosowanie jasnośći ramki LED.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 100 (100%)

Możliwe wartości:

0 – LED wyłączony
1-100 (1-100% jasności)
101 – jasność wprost proporcjonalna do ustawionego poziomu
102 – jasność odwrotnie proporcjonalna do ustawionego poziomu

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (wyłącozny)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski).

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm Zalania, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski).

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x01, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm Dymu, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski).

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x02, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm CO, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski).

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x04, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm Temp., powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski).

Ten parametr określa czas trwania sekwencji alarmów. Po upływie czasu ustawionego w tym parametrze, alarm jest przerywany, ramka LED i przekaźnik powraca do normalnej pracy, ale nie przywracają stanu sprzed wystąpienia alarmu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 600 (10min)

Możliwe wartości:

0 – nieskończony

1-32400 (1s-9h, co 1s) – czas trwania

Ten parametr określa, które działania spowodują wysłanie ramek sterujących do urządzeń zasocjowanych w 2. grupie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 3

Możliwe wartości:

1 – Moc przekracza próg górny
2 – Moc spada poniżej progu dolnego
3 – Moc przekracza próg górny lub spada poniżej progu dolnego

Ten parametr określa górny próg mocy dla 2. grupy asocjacyjnej (parametr 45). Przekroczenie go spowoduje wysłanie wartości ustawionej w parametrze 47.

Nie może być niższy niż próg DOLNY (parametr 48).

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 500 (50W)

Możliwe wartości:

100-36800 (10-3680W, co 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w 2. grupie asocjacyjnej, gdy moc przekracza próg GÓRNY ustawiony w parametrze 46 (Basic Command Class).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 255

Możliwe wartości:

0 – wyłącz
1-99 – ustaw poziom
255 – włącz z poprzednim poziomem

Ten parametr określa niższy próg mocy dla 2. grupy asocjacyjnej (parametr 45). Przekroczenie go spowoduje wysłanie wartości ustawionej w parametrze 49.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 300 (30W)

Możliwe wartości:

0-36700 (0-3670W, co 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w 2. grupie asocjacyjnej, gdy moc spadnie poniżej progu DOLNEGO ustawionego w parametrze 48 (Basic Command Class).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – wyłącz
1-99 – ustaw poziom
255 – włącz z poprzednim poziomem

Parametr określa, czy pomiar mocy powinien uwzględniać moc pobieraną przez samo urządzenie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (nie uwzględniaj)

Możliwe wartości:

0 – nie uwzględniaj własnego poboru
1 – uwzględniaj własny pobór

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) zmierzonej mocy, która skutkuje wysłaniem nowego raportu. Dla obciążeń poniżej 50W parametr ten jest nieistotny, raport jest wysyłany co 5W różnicy.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 15 (15%)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone
1-500 (1-500%, co 1%) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 61).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie okresowe wyłączone
30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) w zmierzonej energii, która skutkuje wysłaniem nowego raportu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 10 (0.1kWh)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone
1-500 (0.01-5kWh, co 0.01kWh) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 65).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone
30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Wróć na górę