Downloads

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Walli Dimmer to inteligentny ściemniacz ścienny przeznaczony do sterowania źródłem światła za pośrednictwem sieci Z-Wave.

Mierzy moc czynną i energię zużywaną przez kontrolowane obciążenie.

Możesz zamontować go z załączoną ramką i przyciskiem przełączającym lub z innym kompatybilnym zestawem.

Wróć na górę

Główne funkcje

 • Jako ściemniacz pracuje z oświetleniem:
  • 110/230V konwencjonalnym żarowym i halogenowym
  • ściemnialnym LED i halogenowym niskonapięciowym 12V ELV (z transformatorami elektronicznymi),
  • halogenowym niskonapięciowym 12V MLV (z transformatorami magnetycznymi)
  • ściemnialnymi żarówkami LED,
  • ściemnialnymi świetlówkami kompaktowymi CFL,
  • wspieranymi ściemnialnymi źródłami światła (współczynnik mocy > 0,5) o minimalnej mocy 5VA przy zastosowaniu urządzenia FIBARO Bypass 2.
 • Bez funkcji ściemniania potrafi współpracować z:
  • świetlówkami kompaktowymi CFL ze statecznikiem elektronicznym,
  • świetlówkami ze statecznikiem elektronicznym,
  • żarówkami LED (współczynnik mocy > 0,7),
  • wspieranymi źródłami światła (współczynnik mocy > 0,5) o minimalnej mocy 5VA przy zastosowaniu urządzenia FIBARO Bypass 2.
 • Korzysta z różnych trybów pracy, aby sterować następującymi typami oświetlenia:
  • „Trailing edge” (zbocze opadające) dla obciążeń rezystancyjnych (R)
  • „Trailing edge” (zbocze opadające) dla obiążeń rezystencyjno-pojemnościowych (RC)
  • „Leading edge” (zbocze narastające) dla obciążeń rezystancyjno-indukcyjnych (RL)
 • Może być montowany z pokrywami FIBARO Walli lub innymi kompatybilnymi:
  • GIRA – System 55 (Standard 55, E2, Event, Event Clear),
  • Legrand – Céliane,
  • Schneider – Odace.
 • Pomiar mocy czynnej i zużycia energii.
 • Może być zainstalowany w konfiguracji dwu- i trójprzewodowej.
 • Automatycznie dostosowuje się do podłączonego źródła światła.
 • Wspiera tryb chroniony Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave (wszystkie nie zasilane bateryjnie urządzenia w sieci będąć działać jako wzmacniacze sygnału w celu zwiększenia niezawodności sieci).
 • Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave Plus oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Napięcie zasilania 110-230V~ 50/60 Hz
Kompatybilne typy obciążenia Rezystancyjne
Konwencjonalne żarowe i halogenowe źródła światła
Rezystancyjno-pojemnościowe
Świetlówka fluorescencyjna (kompaktowa / ze statecznikiem elektronicznym), transformator elektroniczny, LED
Rezystancyjno-indukcyjne
Transformator ferromagnetyczny
Prąd pracy 0.22A-1.52A – obciążenia rezystancyjne (żarowe i halogenowe)
0.22A-1.3A – obciążenia rezystancyjno-pojemnościowe (świetlówki kompaktowe / ze statecznikiem elektronicznym, transformator elektroniczny, LED)
0.22A-1.3A – obciążenia rezystancyjno-indukcyjne (transformatory ferromagnetyczne)
0.022A-0.22A – z FIBARO Bypass 2: świetlówki lub LED (współczynnik mocy > 0,5)
Typ elementu wykonawczego elektroniczny półprzewodnikowy element przełączający ε
Zalecane zewnętrzne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10A wyłącznik nadprądowy typu B (UE)
13A wyłącznik nadprądowy typu B (Szwecja)
Do montażu w puszkach Ø = 60mm, głębokość≥ 40mm
Zalecane przewody powierzchnia przekroju 1.5-4.0mm2, odizolowane 11.5-13mm
Temperatura pracy 0–35°C
Wilgotność otoczenia 10–95% RH bez kondensacji
Protokół radiowy Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa 868.0–868.6MHz; 869.7–870.0MHz
Moc EIRP +6dBm
Zasięg do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach (w zależności od terenu i materiałów budowlanych)
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 86 x 86 x 51 mm
Zgodność z dyrektywami UE RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Wróć na górę

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
  • Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Nawet po wyłączeniu urządzenia na jego zaciskach może występować napięcie. Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Wszelkie prace mające na celu zmianę konfiguracji połączeń bądź zmianę obciążenia należy zawsze wykonywać po uprzednim odłączeniu napięcia sieciowego za pomocą odłącznika/bezpiecznika
   instalacyjnego znajdującego się w obwodzie.
  • Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 • Nie ingeruj w urządzenie!
  Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji. Może to spowodować utratę uprawnień wynikających z gwarancji.
 • Inne urządzenia!
  Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.
 • Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
  Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć.
 • To nie zabawka!
  Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Wróć na górę

FIBARO Bypass 2 (FGB-002)

FIBARO Bypass 2 (FGB-002) jest urządzeniem przystosowanym do współpracy z urządzeniami FIBARO Dimmer 2 (FGD-212) i Walli Dimmer (FGWDEU-111). Należy z niego skorzystać w przypadku stosowania żarówek LED lub energooszczędnych świetlówek kompaktowych. Zapobiega on zjawiskom żarzenia i migotania wyłączonego oświetlenia typu LED i świetlówek kompaktowych CFL.

W przypadku instalacji 2-przewodowej Bypass 2 umożliwia obniżenie minimalnej mocy wymaganej przez Dimmer 2 do poprawnego działania. FGB-002 pozwala tym samym sterować małymi obciążeniami, o minimalnej mocy większej niż 5VA (dla cosφ>0.5).

W konfiguracji dwuprzewodowej nie podłączać obciążenia poniżej mocy minimalnej bez dołączonego FGB-002.

Bypass 2 współpracuje tylko z Dimmerem 2 w trybie zbocza opadającego. Nie podłączaj Bypassa do Dimmera pracującego w trybie zbocza narastającego.

Bypass 2 jest urządzeniem wrażliwym na zbyt częste zmiany stanu Dimmera 2 (naprzemienne załączanie i wyłączanie). Nie zalecamy znaczących zmian w jasności częściej niż raz na sekundę.

Wróć na górę

Instalacja

Przed przystąpieniem do instalacji

Podłączenie FIBARO Walli Dimmer w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

 • Nie włączaj urządzenia przed całkowitym zamontowaniem go w puszce montażowej,
 • Podłączaj tylko zgodnie z jednym ze schematów,
 • Urządzenie powinno być zamontowane w puszkach podtynkowych spełniających właściwe dla nich normy bezpieczeństwa i o głębokości nie mniejszej niż 40mm,
 • Nie podłączaj urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją lub odpowiednimi normami bezpieczeństwa,
 • Nie podłączaj urządzeń grzewczych,
 • Nie podłączaj obwodów SELV lub PELV,
 • Nie podłączaj obciążeń poniżej minimalnej mocy w połączeniu dwuprzewodowym bez urządzenia Bypass 2.
 • Nie podłączaj jednocześnie różnych rodzajów źródeł światła,
 • Nie podłączaj zasilania bez obciążenia,
 • Nie podłączaj więcej niż jednego transformatora,
 • Przy użyciu transformatora magnetycznego użyj obciążenia o mocy, która wynosi co najmniej 50% jego mocy nominalnej,
 • Zminimalizuj liczbę transformatorów elektronicznych w obwodzie, hałasy powodowane przez nie w sieciach elektrycznych mogą wpływać na działanie urządzenia.
 • W przypadku instalacji z pokrywami innymi niż FIBARO upewnij się, że masz wszystkie wymagane części (zobacz „Kompatybilne części”).

Części urządzenia:

1 – przycisk przełącznika, 2 – płyta pokrywy, 3 – jednostka (urządzenie), 4 – ramka montażowa

Objaśnienia do schematów:

N – zacisk dla przewodu neutralnego

S – zacisk pomocniczy do instalacji dwuprzewodowej

L – zacisk dla przewodu pod napięciem

Q – zacisk wyjściowy dla kontrolowanego obciążenia

G – otwór do mierzenia długości przewodu

 

Wróć na górę

Przygotowanie do instalacji

Przygotuj przewody usuwając 11.5-13mm izolacji z ich końców. Możesz użyć otworu z boku do zmierzenia długości przewodu.

Instalacja z ramkami FIBARO lub GIRA:

 1. Wyciągnij przycisk.
 2. Zdejmij płytę pokrywy.

Instalacja z ramkami Legrand lub Schneider:

 1. Wyciągnij oryginalny przycisk przełącznika.
 2. Zdejmij oryginalną pokrywę.
 3. Zdemontuj oryginalną ramkę montażową.
 4. Załóż nową ramkę montażową*.

* Dodatkowe ramki montażowe są sprzedawane oddzielnie.

Wróć na górę

Połączenie elektryczne

 1. Wyłącz główne zasilanie (wyłącz bezpiecznik).
 2. Połącz zgodnie z jednym z poniższych schematów:

  Schemat 1: Połączenie 3-przewodowe

  Schemat 2: Połączenie 3-przewodowe z zastosowaniem urządzenia Bypass 2

  Schemat 3: Połączenie 2-przewodowe

  Schemat 4: Połączenie 2-przewodowe z zastosowaniem urządzenia Bypass 2

 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Dokręć śruby zacisków za pomocą śrubokręta PH1.

Wróć na górę

Montaż urządzenia

Podczas instalacji urządzenia w puszce montażowej należy ustawić urządzenie za pomocą śrub zaciskowych skierowanych w górę lub w lewo (w przypadku poziomej pozycji przycisku), aby zachować kolejność.

Podświetlenie LED może wyglądać inaczej w przypadku zastosowania innych frontów niż Walli. Można dostosować kolor i/lub intensywność diod LED do konkretnego frontu (używając parametrów 11, 12 i 13) lub wyłączyć podświetlenie (poprzez zmianę parametru 13 na 0).

Instalacja z ramkami FIBARO:

Jeżeli posiadasz tylko moduł: kup przycisk ze światłowodem (FG-WDSEU221-AS-8100) i ramkę montażową FIBARO/GIRA (FG-Wx-AS-4001).

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i
  zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij przycisk do urządzenia.

 

Instalacja z ramkami GIRA:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij adapter* przełącznika do urządzenia.
 4. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

 

Instalacja z ramkami Legrand:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową w puszce instalacyjnej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij adapter* przełącznika do urządzenia.
 3. Przyciśnij nową, wewnętrzną pokrywę do urządzenia.
 4. Przyciśnij nową, zewnętrzną pokrywę do urządzenia.
 5. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

 

Instalacja z ramkami Schneider:

 1. Umieść urządzenie z ramką montażową* w puszce instalacyjnej i zabezpiecz pazurkami montażowymi i śrubami.
 2. Przyciśnij nową pokrywę do urządzenia.
 3. Przyciśnij nowy przycisk do urządzenia.

Instalacja z podwójnymi i potrójnymi ramkami FIBARO:

Przyciski, światłowody i ramki montażowe są niezbędne do zainstalowania podwójnych i potrójnych pokryw.

 • Jeśli posiadasz kompletny zestaw FGWDEU-111: wypchnij światłowód z pojedynczej osłony i użyj dołączonego przycisku i ramki montażowej.
 • Jeśli posiadasz tylko moduł: kup przycisk ze światłowodem (FG-WDSEU221-AS-8100) i ramkę montażową FIBARO/GIRA (FG-Wx-AS-4001) dla każdego modułu.
 1. Wciśnij światłowód w ramkę montażową (plastikowe zatrzaski powinny się zrównać).
 2. Włóż moduły z ramkami montażowymi do puszek montażowych i zabezpiecz je za pomocą pazurków montażowych i śrub.
 3. Przyciśnij pokrywę.
 4. Przyciśnij przycisk.

* Adapter i dodatkowe ramki montażowe sprzedawane są oddzielnie.

Wróć na górę

Pierwsze uruchomienie urządzenia

 1. Jeżeli urządzenie jest w pełni zamontowane włącz zasilanie.
 2. Światła pierścienia LED oznacza, że urządzenie jest zasilane.
 3. Poczekaj na zakończenie procesu kalibracji. Światło może migać,
  urządzenie zostanie wyłączone po zakończeniu procesu.
 4. Urządzenie może zostać dodane do sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Kompatybilne części

Dostępne części FIBARO

Zawarte w FGWDEU-111

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Dimmer

FG-WDEU111-AS-8001

x

Przycisk ze światłowodem

FG-WDSEU221-AS-8100

x

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa FIBARO

FG-Wx-AS-4004

x

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Pojedyncza ramka

FG-Wx-PP-0001

x

Podwójna ramka

FG-Wx-PP-0003

Potrójna ramka

FG-Wx-PP-0004

 

Części wymagane dla ramek Gira System 55 (tylko z niemetaliczną powierzchnią zewnętrzną: Standard 55, E2, Event, Event Clear)

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Dimmer

FG-WDEU111-AS-8001

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa Gira

FG-Wx-AS-4001

 

Części wymagane dla ramek Legrand Céliane

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Dimmer

FG-WDEU111-AS-8001

Adapter przycisku

FG-WDSEU221-PP-0007

Ramka montażowa Legrand

FG-Wx-AS-4002

Kompatybilne części Legrand
Ramki 0 666 41, 0 666 31, 0 666 32, 0 691 31, 0 693 51,
0 691 11, 0 694 71, 0 689 21, 0 687 11, 0 691 21
Przycisk 0 680 01, 0 650 04

 

Części wymagane dla ramek Schneider Odace

Wymagane części FIBARO

Nazwa

Symbol

Moduł Walli Dimmer

FG-WDEU111-AS-8001

Ramka montażowa Schneider

FG-Wx-AS-4003

Kompatybilne części Schneider
Ramki S52P702, S53P802J, S52P802R, S52P802J, S52P802L, S52P802M, S52P802U,
S53P802P, S53P802V, S53P802, S52P802, S52P902W, S5X0802X (QP-2018-W17),
S520802X, S5X0802X (QP-2018-W16), S5X0802X (QP-2017-W02), S520704X,
S52P704A1, S52P704B1, S54P704, S52P704H, S52P704E, S52P704G, S52P704D,
S52P704C
Przycisk S52D201, S53D201

 

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Dodawanie ręcznie

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 2. Trzykrotnie, szybko wciśnij jeden z przycisków.
 3. Jeśli dodajesz Security S2, wprowadź podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 4. LED będzie migał na żółto, poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

Dodawanie za pomocą SmartStart

Produkty z funkcją SmartStart mogą być dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonym na produkcie poprzez kontroler umożliwiający dodawanie za pomocą funkcji SmartStart. Produkty SmartStart zostaną dodane automatycznie w przeciągu 10 minut od włączenia w zasięgu sieci.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

 1. Wprowadź kontroler w tryb dodawania (Security S2 Authenticated).
 2. Zeskanuj kod DSK QR lub wprowadź ręcznie podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Zaczekaj na zakończenie procesu kalibracji. Dioda LED może migać, po zakończeniu procesu urządzenie zostanie wyłączone.
 5. Zaczekaj na rozpoczęcie procesu dodawania (do kilku minut), jest to sygnalizowane poprzez miganie żółtej diody LED.
 6. Rezultat dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomość kontrolera sieci Z-Wave i ramkę LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

W przypadku problemów z dodaniem urządzenia, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Wróć na górę

Usuwanie z sieci Z-Wave

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia skutkuje również przywróceniem go do ustawień fabrycznych.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 

 1. Ustaw kontroler w tryb usuwania (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 2. Trzykrotnie, szybko wciśnij jeden z przycisków.
 3. Dioda LED zacznie migać na żółto, zaczekaj na zakończenie procesu usuwania.
 4. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave i czerwony kolor ramki LED.
 5. Urządzenie rozpocznie kalibracje urządzenia.

Usunięcie urządzenia nie będzie możliwe jeśli powiedomienia central scene zostały aktywowane przez parametr 40 i 41.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Kalibracja

Urządzenie wyposażone jest w algorytm wykrywania inteligentnego źródła światła. Automatycznie wybiera odpowiedni tryb sterowania (zbocze narastające dla obciążeń indukcyjnych, zbocze opadające dla obciążeń pojemnościowych i rezystancyjnych) i dostosowuje maksymalne i minimalne poziomy oświetlenia.

Instalator jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności działania urządzenia. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że ustawienia kalibracji będą wymagały ręcznej korekty.

W połączeniu 2-przewodowym dla obciążeń nierezystancyjnych minimalny poziom (parametr 150) musi być ustawiony ręcznie.

W przypadku połączenia 2-przewodowego, jeśli kalibracja skutkuje błędem spadku napięcia, poziom maksymalny (parametr 151) musi być ustawiony ręcznie.

Niektóre typy lamp LED i CF są zaprojektowane do pracy w typie zbocza narastającego (z konwencjonalnymi ściemniaczami).

Urządzenie rozpoczyna kalibrację automatycznie w zależności od parametru 175 lub może zostać uruchomione ręcznie przez:

 • Ustawienie parametru 159 na 1 lub 2 (bez lub z Bypass 2),
 • Wybranie niebieskiej lub czerwonej (bez lub z Bypass 2) pozycji menu.

Wynik kalibracji zostanie potwierdzony przez ramkę LED:

 • ZIELONY – Źródło światła rozpoznane jako ściemnialne, ustawione poziomy ściemniania,
 • ŻÓŁTY – Źródło światła rozpoznane jako nieściemnialne, możliwe tylko przełączanie,
 • CZERWONY – Kalibracja nie powiodła się: brak podłączonego obciążenia lub podłączone źródło światła przekracza maksymalną moc,
 • MIGAJĄCY CZERWONY – Kalibracja nie powiodła się: awaria instalacji lub uszkodzone obciążenie.

Wróć na górę

Sterowanie

 1. Pierwszy/smart blinds przycisk,
 2. Drugi/smart blinds przycisk,
 3. Pierścień LED.

Wróć na górę

Sterowanie przyciskami

Sterowanie podłączonymi obciążeniami

Wykonaj następujące akcje za pomocą jednego z przycisków aby zmienić stan podłączonego obciążenia.

 • Kliknij smart blinds jeśli wyłączone – włącz z poprzednim poziomem,
 • Kliknij smart blinds jeśli włączone – ustaw na 100%,
 • 2xKliknij smart blinds – ustaw na 100%,
 • Kliknij smart blinds – wyłącz,
 • Przytrzymaj smart blinds – zacznij rozjaśniać aż do zwolnienia,
 • Przytrzymaj smart blinds – zacznij ściemniać aż do zwolnienia.

Inne akcje

Wykonaj następujące akcje na jednym z przycisków, aby:

 • 3xKliknięcie – uruchom tryb uczenia aby dodać/usunąć do/z sieci Z-Wave,
 • 1,2,3 kliknięcia/przytrzymanie/zwolnienie – aktywuj scenę w kontrolerze dla określonej akcji (wymaga wcześniejszej konfiguracji przy użyciu parametrów 40 i 41),
 • 3xKliknięcie następnie naciśnięcie i przytrzymanie – wejdź do menu.

Wróć na górę

Wskaźniki wizualne

Wbudowana lampka LED pokazuje aktualny status urządzenia.

Po zasileniu urządzenia:

 • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (non-secure, S0, S2
  non-authenticated),
 • Fuksja – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (Security S2
  Authenticated),
 • Czerwony – urządzenie nie dodane do sieci Z-Wave.

Stan urządzenia:

 • Biały – obciążenie włączone (konfigurowalne)

Aktualizacja:

 • Migający cyjan – aktualizacja w trakcie,
 • Zielony – aktualizacja zakończona powodzeniem,
 • Czerwony – aktualizacja zakończona niepowodzeniem.

Menu:

 • Migający zielony – wchodzenie do menu (dodane jako non-secure,
  S0, S2 non-authenticated),
 • Migający fuksja – wchodzenie do menu (dodane jako Security S2
  Authenticated),
 • Migający czerwony – wchodzenie do menu (nie dodane do sieci
  Z-Wave),
 • Niebieski –rozpoczęcie kalibracji obciążenia,
 • Czerwony – rozpoczęcie kalibracji obciążenia z wykorzystaniem FIBARO Bypass 2 ,
 • Zielony – zresetowanie pamięci zużycia energii,
 • Żółty – przywracanie ustawień fabrycznych.

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby użyć menu:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, następnie przyciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść w menu, urządzenie zaświeci, aby zasygnalizować stan dodawania urządzenia (zobacz 9.4: Wskaźniki wizualne).
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie sygnalizuje pożądaną pozycję kolorem:
  • NIEBIESKI – rozpoczęcie kalibracji obciążenia,
  • CZERWONY – rozpoczęcie kalibracji obciążenia z wykorzystaniem FIBARO Bypass 2,
  • ZIELONY – zresetowanie pamięci zużycia energii,
  • ŻÓŁTY – przywracanie ustawień fabrycznych.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.

Wróć na górę

Przywracanie do ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych. Przywrócenie do ustawień fabrycznych nie resetuje pamięci zużycia energii.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, następnie przyciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść w menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na żółto.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody LED.

Wróć na górę

Dodatkowe funkcje

Pomiar mocy i energii

Urządzenie umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave.

Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniając wysoką dokładność i precyzję (+/- 1% dla obciążeń większych niż 10W).

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na
pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Pomiar zużycia energii względem głównego licznika może się różnić o +/- 10%.

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu. Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

Resetowanie pamięci pomiaru energii:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, następnie przyciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, aby wejść w menu.
 2. Zwolnij przycisk gdy urządzenie zaświeci na zielono.
 3. Szybko kliknij przycisk by potwierdzić.
 4. Urządzenie mignie dwa razy na zielono by potwierdzić.

Urządzenie zapisuje okresowo odczyty zużycia energii w pamięci urządzenia. Odłączenie modułu od sieci elektrycznej nie spowoduje wymazania przechowywanych informacji.

Połączenie 3-przewodowe

Jasność>70%

Jasność<70%

resistive load

±(0.5%+0.2W)

±(2%+0.2W)

resistive-inductive load

±(0.5%+0.2W)

±(2%+0.2W)

resisitve-capacitive load

±(0.5%+0.2W)

±(2%+0.2W)

 

 

Połączenie 2-przewodowe

Jasność>70%

Jasność<70%

obciążenie rezystancyjne

±(2%+0.2W)

±(4%+0.2W)

obciążenie rezystancyjno-indukcyjne

Przybliżone*

Przybliżone*

obciążenie rezystancyjno-pojemnościowe

Przybliżone*

Przybliżone*

* Pomiary mają jedynie charakter poglądowy, zwracane wartości mogą różnić się od rzeczywistych pomiarów. W przypadku zgłoszenia nieprawidłowych wartości zmień wartości parametrów 178 i 179.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacje (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-Wave.

Asocjacje pozwalają na:

 • raportowanie stanu urządzenia do kontrolera Z-Wave (za pomocą grupy Lifeline),
 • tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi urządzeniami bez udziału głównego kontrolera (przy użyciu grup przypisanych do akcji na urządzeniu).

Polecenia wysyłane do 2. i 3. grupy asocjacyjnej odzwierciedlają działanie przycisku zgodnie z konfiguracją urządzenia, np. włączenie obciążenia za pomocą przycisku spowoduje wysłanie ramki odpowiedzialnej za tę samą akcję

Urządzenie umożliwia asocjację trzech grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).

2. grupa asocjacyjna – “On/Off” służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku (używa klasy komend Basic).

3. grupa asocjacyjna – “Dimmer” służy do zmiany poziomu skojarzonych urządzeń odzwierciedlających działanie przycisku (używa klasy komend Switch Multilevel).

Urządzenie umożliwia sterowanie 5 regularnymi lub wielokanałowymi urządzeniami na grupę asocjacyjną, z wyjątkiem grupy “LifeLine” która jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Urządzenie można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów.

Ustawienia można dostosowywać za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego urządzenie jest dodane. Sposób dostosowywania może się różnić w zależności od kontrolera.

W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Dostępne parametry:

Ten parametr określa, jak urządzenie zareaguje w przypadku awarii zasilania (np. zaniku zasilania).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1 (przywraca stan)

Możliwe wartości:

0 – pozostaje wyłączony po przywróceniu zasilania

1 – przywraca zapamiętany stan po przywróceniu zasilania

Funkcja ta pozwala wyłączyć kontrolowane urządzenie w przypadku przekroczenia zdefiniowanej mocy. Sterowane urządzenie można ponownie włączyć za pomocą przycisku lub wysłać ramkę sterowania.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 3500 (350W)

Możliwe wartości:

0 – funkcja wyłączona

10-5000 (1.0-500.0W, step 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa maksymalną moc czynną. Przekroczenie go powoduje miganie ramki LED na fioletowo. Funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy parametr 11 jest ustawiony na 8 lub 9.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 3500 (350W)

Możliwe wartości:

100-5000 (10.0-500.0W, step 0.1W) – próg mocy

Ten parametr określa kolor diody LED, gdy urządzenie jest włączone.

Po ustawieniu na 8 lub 9, kolor ramki LED zmienia się w zależności od zmierzonej mocy i parametru 10. Inne kolory są ustawiane na stałe i nie zależą od zużycia energii.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1 (biały)

Możliwe wartości:

0 – LED wyłączony
1 – Biały
2 – Czerwony
3 – Zielony
4 – Niebieski
5 – Żółty
6 – Cyjan
7 – Fuksja
8 – kolor zmienia się stopniowo w zależności od zmierzonej mocy
9 – kolor zmienia się stopniowo w zależności od zmierzonej mocy

Ten parametr określa kolor diody LED, gdy urządzenie jest wyłączone.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (wyłączone)

Możliwe wartości:

0 – LED wyłączony
1 – Biały
2 – Czerwony
3 – Zielony
4 – Niebieski
5 – Żółty
6 – Cyjan
7 – Fuksja

Ten parametr pozwala na dostosowanie jasności ramki LED.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 100 (100%)

Możliwe wartości:

0 – LED wyłączony

1-100 (1-100% jasności)

101 – jasność wprost proporcjonalna do ustawionego poziomu

102 – jasność odwrotnie proporcjonalna do ustawionego poziomu

Ten parametr umożliwia odwrócenie działania przycisków.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – domyślnie (1. przycisk rozjaśnia, 2. przycisk przyciemnia)

1 – odwrócone (1. przycisk przyciemnia, 2. przycisk rozjaśnia)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (wyłączony)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna

[0x05, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm Zalania, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna

[0x01, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm Dymu, powiadomienie, otwórz rolety)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna

[0x02, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm CO, powiadomienie, otwórz rolety)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Parametr określa, na jakie ramki alarmowe, i w jaki sposób, urządzenie powinno zareagować. Parametr składa się z 4 bajtów, w którym trzy pierwsze są ustawiane zgodnie ze specyfikacją protokołu Z-Wave.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna

[0x04, 0xFF, 0x00, 0x00]

(Alarm Temp., powiadomienie, otwórz rolety)

Możliwe wartości:

1B [MSB] – Typ Notyfikacji
2B – Status Notyfikacji
3B – Parametry Zdarzenia/Stanu
4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak akcji,
0xX1 – włącz,
0xX2 – wyłącz,
0xX3 – włączaj i wyłączaj naprzemiennie,
0x0X – brak akcji na ramce LED,
0x1X – ramka LED miga na czerwono,
0x2X – ramka LED miga na zielono,
0x4X – ramka LED miga na niebiesko,
0x8X – wyłącz podświetlenie ramki,
0xFX – policyjne światła ostrzegawcze (czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa czas trwania sekwencji alarmów. Po upływie czasu ustawionego w tym parametrze, alarm jest przerywany, ramka LED i przekaźnik powraca do normalnej pracy, ale nie przywracają stanu sprzed wystąpienia alarmu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 600 (10min)

Możliwe wartości:

0 – nieskończony

1-32400 (1s-9h, 1s step) – czas trwania

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa, które akcje skutkują wysłaniem przypisanych do nich identyfikatorów sceny. Wartości można łączyć (np. 1+2=3 oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia).

Włączenie scen dla potrójnego kliknięcia wyłącza wejście urządzenia w tryb uczenia się przez potrójne kliknięcie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa, czy pomiar mocy powinien uwzględniać moc pobieraną przez samo urządzenie.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (nie uwzględniaj)

Możliwe wartości:

0 – nie uwzględniaj własnego poboru

1 – uwzględniaj własny pobór

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) zmierzonej mocy, która skutkuje wysłaniem nowego raportu. Dla obciążeń poniżej 50W parametr ten jest nieistotny, raport jest wysyłany co 5W różnicy.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 15 (15%)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

1-500 (1-500%, co 1%) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 61).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie okresowe wyłączone

30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio raportowanej) w zmierzonej energii, która skutkuje wysłaniem nowego raportu.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 10 (0.1kWh)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

1-500 (0.01-5kWh, co 0.01kWh) – minimalna zmiana

Parametr określa okres raportowania dla zmierzonej mocy. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 65).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

30-32400 (30s-9h, co 1s) – interwał

Ten parametr jest ustawiany automatycznie podczas procesu kalibracji, ale może zostać zmieniony ręcznie po kalibracji.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1

Możliwe wartości:

1-98 (1-98%, co 1%) – poziom jasności

Ten parametr jest ustawiany automatycznie podczas procesu kalibracji, ale może zostać zmieniony ręcznie po kalibracji.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 99

Możliwe wartości:

2-99 (2-99%, co 1%) – poziom jasności

Wartość wirtualna ustawiona jako poziom procentowy między parametrami MIN (1%) i MAX. (99%). Urządzenie ustawi tę wartość po pierwszym włączeniu. Jest to wymagane do podgrzewania i przełączania ściemnialnych kompaktowych lamp fluorescencyjnych i niektórych rodzajów źródeł światła.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1

Możliwe wartości:

1-99 (1-98%, co 1%) – poziom jasności

Ten parametr określa czas wymagany do przełączania kompaktowych lamp fluorescencyjnych i niektórych rodzajów źródeł światła. Ustawienie tego parametru na 0 wyłączy funkcję żarzenia.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0-255 (0-25.5s, co 0.1s) – czas żarzenia

Ten parametr określa procentową wartość kroku ściemniania podczas sterowania automatycznego.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1

Możliwe wartości:

1-99 (1-99%, co 1%) – krok ściemniania

Ten parametr określa czas wykonania pojedynczego kroku ściemniania ustawionego w parametrze 154 podczas sterowania automatycznego.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 1 (10ms)

Możliwe wartości:

0-255 (0-2.55s, co 10ms)

Ten parametr określa procentową wartość kroku ściemniania podczas sterowania ręcznego.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1

Możliwe wartości:

1-99 (1-99%, co 1%) – krok ściemniania

Ten parametr określa czas wykonania pojedynczego kroku ściemniania ustawionego w parametrze 156 podczas sterowania ręcznego.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 5 (50ms)

Możliwe wartości:

0-255 (0-2.55s, co 10ms)

Ten parametr pozwala na automatyczne wyłączenie urządzenia po określonym czasie od włączenia źródła światła. Może to być przydatne, gdy urządzenie jest zainstalowane na klatce schodowej.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – automatyczne wyłączanie wyłączone

1-32767 (1s-9.1h, co 1s) – czas automatycznego wyłączania

Zmiana wartości tego parametru wymusi proces kalibracji. Podczas kalibracji parametr jest ustawiony na 1 lub 2 i przełączony na 0 po zakończeniu.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – urządzenie nie jest w trakcie kalibracji
1 – wymuszenie kalibracji bez FIBARO Bypass 2
2 – wymuszenie kalibracji z FIBARO Bypass 2

Ten parametr określa tryb pracy urządzenia (ustawienia automatyczne / ręczne).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – procedura kalibracji nie została wykonana lub urządzenie działa na ustawieniach ręcznych
1 – urządzenie działa na ustawieniach autokalibracji

Ten parametr określa procentową zmianę mocy (w porównaniu do zużycia energii mierzonego podczas kalibracji), która ma być interpretowana jako błąd obciążenia / przepalona żarówka.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – funkcja wyłączona

1-99 (1-99%, co 1%) – zmiana mocy

Ten parametr określa opóźnienie wykrywania przepalonej żarówki (parametr 161) i przeciążenia (parametr 2).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 5

Możliwe wartości:

0 – wykrywanie przepalonej żarówki wyłączone

1-255 (1-255s, co 1s) – opóźnienie czasowe

Ten parametr określa wartość wysyłaną z poleceniem Switch ON do urządzeń powiązanych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 255

Możliwe wartości:

0-99, 255 – wysłana wartość

254 – wyślij wartość równą bieżącemu poziomowi

Ten parametr określa wartość wysyłaną z poleceniem Switch OFF do urządzeń powiązanych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0-99, 255 – wysłana wartość

254 – wyślij wartość równą bieżącemu poziomowi

Ten parametr określa poziom jasności ustawiony po dwukrotnym kliknięciu dowolnego przycisku. Ta sama wartość jest również wysyłana do urządzeń powiązanych z drugą i trzecią grupą asocjacyjną.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 99

Możliwe wartości:

0-99 (0-99%, co 1%) – ustaw poziom

Ten parametr pozwala ustawić żądany tryb sterowania obciążeniem. Autokalibracja ustawia wartość tego parametru na 2 (tryb sterowania rozpoznawany podczas autokalibracji), ale instalator może wymusić tryb sterowania za pomocą tego parametru.

Po zmianie wartości parametru wyłącz i włącz obciążenie, aby zmienić tryb sterowania.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 2

Możliwe wartości:

0 – wymuszone zbocze narastające

1 – wymuszone zbocze opadające

2 – tryb sterowania wybrany automatycznie (na podstawie autokalibracji)

Ten parametr pozwala na odczyt trybu sterowania obciążeniem, który został ustawiony podczas autokalibracji.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: –

Możliwe wartości:

0 – zbocze narastające
1 – zbocze opadające

Ten tryb jest niezbędny podczas podłączania źródeł światła bez funkcji ściemniania. Ustawienie tego parametru na 1 automatycznie ignoruje ustawienia czasu rozjaśniania / ściemniania. Wymuszona autokalibracja ustawi wartość tego parametru na 2.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 2

Możliwe wartości:

0 – Tryb ON/OFF wyłączony (ściemnianie jest możliwe)
1 – Tryb ON/OFF włączony (ściemnianie jest niemożliwe)
2 – tryb wybrany automatycznie

Ten parametr pozwala odczytać, czy obciążenie wykryte podczas procedury kalibracji jest ściemnialne.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: —

Możliwe wartości:

0 – obciążenie rozpoznane jako ściemnialne
1 – obciążenie rozpoznane jako nieściemnialne

Ten parametr pozwala ustawić czas wymagany do ogrzania żarnika żarówki halogenowej.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1

Możliwe wartości:

0 – brak miękkiego startu
1 – krótki miękki start (0.1s)
2 – długi miękki start (0.5s)

Ten parametr określa wyzwalanie procedury autokalibracji, np. włączenie, błąd obciążenia itp.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1

Możliwe wartości:

0 – brak automatycznej kalibracji po włączeniu zasilania

2 – Autokalibracja po każdym włączeniu zasilania

3 – Autokalibracja po każdym LOAD ERROR (brak obciążenia, awaria obciążenia, przepalona żarówka), jeśli parametr 176 jest ustawiony na 1 również po SURGE (nadnapięcie wyjściowe) i OVERCURRENT (nadmiar prądu)

4 – Autokalibracja po każdym włączeniu zasilania lub po każdym LOAD ERROR (brak obciążenia, awaria obciążenia, przepalona żarówka), jeśli parametr 176 jest ustawiony na 1 również po SURGE (przepięcie wyjściowe) i OVERCURRENT (przetężenie wyjścia)

Wystąpienie błędu związanego z przepięciami lub przetężeniem powoduje wyłączenie wyjścia, aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu. Domyślnie urządzenie wykonuje trzy próby włączenia obciążenia (przydatne w przypadku tymczasowych, krótkich awarii zasilania).

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 1

Możliwe wartości:

0 – urządzenie trwale wyłączone do czasu ponownego włączenia przez polecenie lub przełącznik zewnętrzny
1 – trzy próby włączenia obciążenia

Korekcja zmniejsza spontaniczne migotanie niektórych obciążeń pojemnościowych (np. diod ściemnialnych) przy określonych poziomach jasności w instalacji 2-przewodowej.

W krajach stosujących kontrolę tętnienia korekcja może powodować zmiany jasności. W takim przypadku konieczne jest wyłączenie korekcji lub dostosowanie czasu korekcji dla migających obciążeń.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 255

Możliwe wartości:

0 – automayczna korekcja wyłączona

1-254 (1-254s, 1s krok) – czas trwania korekcji

255 – automatyczna korekcja zawsze włączona

Ten parametr określa sposób obliczania mocy czynnej. Jest przydatny w przypadku połączenia 2-przewodowego ze źródłami światła innymi niż rezystancyjne.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – pomiar oparty na standardowym algorytmie
1 – przybliżenie oparte na danych kalibracyjnych
2 – przybliżenie oparte na kącie sterowania

Ten parametr określa przybliżoną wartość mocy, która zostanie zgłoszona przez urządzenie na maksymalnym poziomie jasności.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0-500 (0-500W, 1W krok) – moc pobierana przez obciążenie przy maksymalnym poziomie jasności.

Wróć na górę