Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Walli Controller to inteligentny przycisk Z-Wave™ montowany na ścianie, który może wyzwalać sceny lub sterować innymi urządzeniami Z-Wave za pomocą asocjacji.

Wróć na górę

Główne funkcje

 • Może zostać użyty do sterowania różnymi urządzeniami, w tym przełącznikami, ściemniaczami, roletami, żaluzjami.
 • Wstępnie zdefiniowane konfiguracje pozwalają na łatwą adaptację pracy do konkretnego typu sterowanego urządzenia.
 • Zasilany bateryjnie lub za pomocą zasilacza (prądu stałego).
 • Wyposażony w czujnik temperatury.
 • Wspiera tryb chroniony Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave, gdy podłączony do stałego zasilania (wszystkie urządzenia niebateryjne w sieci, działają jako wzmacniacze sygnału w celu zwiększenia niezawodności sieci).
 • Może być używany ze wszystkimi urządzeniami certyfikowanymi z certyfikatem Z-Wave Plus i powinien być kompatybilny z takimi urządzeniami produkowanymi przez innych producentów

Wróć na górę

Dane techniczne

Zasilanie Bateryjne i/lub poprzez zasilacz prądu stałego
Typ baterii ER14250 ½AA 3.6V (dołączona)
Typ zasilania 5–24V DC SELV, LPS lub NEC klasy 2. (niedołączony)
Czas pracy na baterii ok. 2 lata (na domyślnych ustawieniach z maksymalnie 10 kliknięciami dziennie)
Temperatura pracy 0–40°C
Wilgotność otoczenia 0–90% wilgotności względnej bez kondensacji
Dokładność pomiaru temperatury ±0.5°C
Protokół radiowy Z-Wave (czip serii 700)
Protokół radiowy 868.0–868.6MHz; 869.7–870.0MHz
Maks. moc nadawania +13dBm
Zasięg do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zależności od terenu i materiałów
budowlanych)
Wymiary
(wys. x szer. x gł.)
86 x 86 x 20 mm
Zgodność z dyrektywami UE RoHS 2011/65/EU
RoHS 2015/863
RED 2014/53/EU

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Wróć na górę

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

 • Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
  • Urządzenie przeznaczone jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  • Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Nawet po wyłączeniu urządzenia na jego zaciskach może występować napięcie. Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.
  • Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
 • Nie ingeruj w urządzenie!
  Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji.
 • Inne urządzenia!
  Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.
 • Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
  Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć.
 • To nie zabawka!
  Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Wróć na górę

Instalacja

Przed instalacją

Urządzenie można zamontować na każdej płaskiej powierzchni stosując dołączone taśmy dwustronne lub przykręcając do puszki elektrycznej.

Urządzenie wybierze tryb zasilania podczas dodawania do sieci Z-Wave, nadając priorytet zasilaniu zewnętrznemu, jeśli jest podłączone. Aby zmienić tryb po dodaniu, należy usunąć urządzenie, zmienić instalację, a następnie ponownie dodać.

Urządzenie posiada wbudowany czujnik temperatury, dla dokładnych odczytów temperatury, należy instalować urządzenie z dala od źródeł ciepła (np. grzejniki, zasilacze).

Nie należy używać dwustronnej taśmy klejącej do montażu urządzenia na puszce elektrycznej.

Wróć na górę

Instalacja na płaskiej powierzchni (z baterią)

 1. Zdejmij przycisk.
 2. Wyciągnij zabezpieczenie baterii (papierowy pasek).
 3. Zaświecenie pierścienia LED oznacza, że urządzenie jest zasilone.
 4. Załóż przycisk z powrotem.
 5. Zdemontuj ramkę montażową.
 6. Użyj dołączonej taśmy dwustronnej, aby przykleić ramkę montażową do gładkiej i czystej powierzchni.
 7. Przyciśnij urządzenie do ramki montażowej, aż usłyszysz kliknięcie.

Wróć na górę

Instalacja na puszce elektrycznej (z baterią)

 1. Zdemontuj ramkę montażową.
 2. Umieść ramkę montażową na puszce instalacyjnej i zabezpiecz śrubami.
 3. Przyciśnij urządzenie do ramki montażowej, aż usłyszysz kliknięcie.
 4. Zdejmij przycisk.
 5. Wyciągnij zabezpieczenie baterii (papierowy pasek).
 6. Zaświecenie pierścienia LED oznacza, że urządzenie jest zasilone.
 7. Załóż przycisk z powrotem.

Wróć na górę

Instalacja na puszce instalacyjnej (z zewnętrznym zasilaczem)

Przygotuj zasilanie

 1. Wyłącz zasilanie sieciowe (wyłącz bezpiecznik).
 2. Używając złączek elektrycznych, podłącz dodane do pudełka złącze zasilania do przewodów zasilacza (czarny to przewód ujemny, czerwony to dodatni).
 3. Używając złączek elektrycznych, podłącz zasilacz do sieci elektrycznej.
 4. Umieść zasilacz wewnątrz puszki instalacyjnej, zostawiając złącze zasilania na zewnątrz.

Złóż urządzenie

 1. Zdemontuj ramkę montażową.
 2. Przełóż złącze zasilania przez otwór w ramce montażowej.
 3. Umieść ramkę montażową na puszce instalacyjnej i zabezpiecz śrubami.
 4. Podłącz złącze zasilania do urządzenia.
 5. Przyciśnij urządzenie do ramki montażowej, aż usłyszysz kliknięcie.
 6. Włącz zasilanie sieciowe.
 7. Zaświecenie pierścienia LED oznacza, że urządzenie jest zasilone.
 8. Zdejmij przycisk.
 9. Wyciągnij zabezpieczenie baterii, jeśli chcesz, aby bateria służyła jako zasilanie awaryjne, w przeciwnym wypadku wyjmij baterię.
 10. Załóż przycisk z powrotem.

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Urządzenie wybierze tryb zasilania podczas dodawania do sieci Z-Wave, nadając priorytet zasilaniu zewnętrznemu, jeśli jest podłączone. Aby zmienić tryb po dodaniu, należy usunąć urządzenie, zmienić instalację, a następnie ponownie dodać.

Dodawanie ręczne

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave ręcznie:

 1. Ustaw kontroler w tryb dodawania (Security/non-Security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 2. Trzykrotnie, szybko kliknij jeden z przycisków.
 3. Jeśli dodajesz w Security S2 Authenticated, wprowadź podkreślony fragment kodu DSK (z etykiety na pudełku).
 4. Pierścień LED będzie migał na żółto, poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i pierścień LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

Dodawanie za pomocą SmartStart

Produkty z funkcją SmartStart mogą być dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonego na produkcie za pomocą kontrolera z funkcją dodawania SmartStart. Produkty SmartStart zostaną dodane automatycznie w przeciągu 10 minut od włączenia w zasięgu sieci.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

 1. Aby użyć SmartStart, kontroler musi obsługiwać tryb Security S2 (patrz instrukcja kontrolera).
 2. Wprowadź pełny kod DSK do kontrolera. Jeśli kontroler ma funkcję skanowania QR, zeskanuj kod QR umieszczony na etykiecie na pudełku.
 3. Włącz zasilanie.
 4. Zaczekaj na rozpoczęcie procesu dodawania (do kilku minut), jest to sygnalizowane poprzez żółte miganie pierścienia LED.
 5. Rezultat dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomość kontrolera sieci Z-Wave i pierścień LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

W przypadku problemów z dodaniem urządzenia, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Wróć na górę

Usuwanie z sieci Z-Wave

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia skutkuje również przywróceniem go do ustawień fabrycznych.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Ustaw kontroler w tryb usuwania (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 2. Szybko, trzykrotnie kliknij przycisk, następnie naciśnij i przytrzymaj przez 12 sekund.
 3. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci na zielono.
 4. Kliknij raz w celu potwierdzenia wyboru.
 5. Pierścień LED będzie migał na żółto, poczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave i czerwony kolor pierścienia LED.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Sterowanie

 1. Pierwszy przycisk / smart blinds ,
 2. Drugi przycisk / smart blinds,
 3. Pierścień LED.

Wróć na górę

Tryby pracy

Kontroler Scen

Ten tryb jest domyślnie włączony lub przez ustawienie parametru 20 na 0.

W tym trybie urządzenie może aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny i atrybutu konkretnej akcji (za pomocą klasy komend Central Scene). Asocjacje nie działają w tym trybie.

Przycisk Akcja ID Sceny Atrybut
1. przycisk 1 kliknięcie 1 Key Pressed 1 time
2 kliknięcia 1 Key Pressed 2 times
3 kliknięcia 1 Key Pressed 3 times
przytrzymanie 1 Key Held Down
zwolnienie 1 Key Released
2. przycisk 1 kliknięcie 2 Key Pressed 1 time
2 kliknięcia 2 Key Pressed 2 times
3 kliknięcia 2 Key Pressed 3 times
przytrzymanie 2 Key Held Down
zwolnienie 2 Key Released

Przycisk Podwójny

Tryb ten jest włączany poprzez zmianę parametru 20 na 1.

W tym trybie urządzenie pracuje jako dwa niezależne przyciski i wykorzystuje asocjacje do sterowania innymi urządzeniami Z-Wave (grupy 2-5). W tym trybie można sterować wieloma urządzeniami różnego typu. Każdy przycisk może sterować inną grupą urządzeń.

1. przycisk – steruje 2. i 3. grupą:

 • Kliknięcie – naprzemiennie włącz z ostatnim poziomem / wyłącz,
 • 2x kliknięcie – ustaw wcześniej zdefiniowany poziom (do ustawienia w parametrze 152),
 • Przytrzymanie – naprzemienne zwiększaj/zmniejszaj poziom do zwolnienia przycisku.

2. przycisk – steruje 4. i 5. grupą:

 • Kliknięcie – naprzemiennie włącz z ostatnim poziomem / wyłącz,
 • 2x kliknięcie – ustaw wcześniej zdefiniowany poziom (do ustawienia w parametrze 153),
 • Przytrzymanie – naprzemienne zwiększaj/zmniejszaj poziom do zwolnienia przycisku.

Przycisk Pojedynczy

Tryb ten jest włączany poprzez zmianę parametru 20 na 2.

W tym trybie urządzenie pracuje jako jeden logiczny przycisk i wykorzystuje asocjacje do sterowania innymi urządzeniami Z-Wave (grupy 2-3). W tym trybie można sterować wieloma urządzeniami różnego typu.

1. i 2. przycisk pracują równorzędnie:

 • Kliknięcie – naprzemiennie włącz z ostatnim poziomem / wyłącz,
 • 2x kliknięcie – ustaw wcześniej zdefiniowany poziom (do ustawienia w parametrze 152),
 • Przytrzymanie – naprzemienne zwiększaj/zmniejszaj poziom do zwolnienia przycisku.

Sterownik Przełączników

Tryb ten jest włączany poprzez zmianę parametru 20 na 3.

W tym trybie urządzenie wykorzystuje asocjacje do sterowania przełącznikami Z-Wave (grupa 6).

 • Kliknięcie 1. przycisku – włącz,
 • Kliknięcie 2. przycisku – wyłącz.

Sterownik Ściemniaczy / Rolet

Tryb ten jest włączany poprzez zmianę parametru 20 na 4.

W tym trybie urządzenie wykorzystuje asocjacje do sterowania ściemniaczami i roletami Z-Wave (grupa 6) .

1. przycisk – włącza i zwiększa poziom:

 • Kliknięcie – włącz z ostatnim poziomem,
 • Przytrzymanie – zwiększaj poziom do zwolnienia przycisku,
 • 2x kliknięcie – ustaw wcześniej zdefiniowany poziom (do ustawienia w parametrze 152).

2. przycisk – wyłącza i zmniejsza poziom:

 • Kliknięcie – wyłącz,
 • Przytrzymanie – zmniejszaj poziom do zwolnienia przycisku.

Sterownik Rolet Krok-Po-Kroku

Tryb ten jest włączany poprzez zmianę parametru 20 na 5.

W tym trybie urządzenie wykorzystuje asocjacje do sterowania kontrolerami rolet Z-Wave (grupa 6) w trybie Krok-Po-Kroku (wysyła na przemian komendy ruchu i zatrzymania).

1. przycisk – otwiera i zatrzymuje:

 • Kliknięcie – otwórz / zatrzymaj,
 • 2x kliknięcie – ustaw wcześniej zdefiniowany poziom (do ustawienia w parametrze 152).

2. przycisk – zamyka i zatrzymuje:

 • Kliknięcie – zamknij / zatrzymaj,
 • 2x kliknięcie – zatrzymaj.

Sterownik Żaluzji Krok-Po-Kroku

Tryb ten jest włączany poprzez zmianę parametru 20 na 6.

W tym trybie urządzenie wykorzystuje asocjacje do sterowania żaluzjami (z lamelami) Z-Wave (grupy 6-7) w trybie Krok-Po-Kroku (wysyła na przemian komendy ruchu i zatrzymania).

1. przycisk – otwiera i zatrzymuje:

 • Kliknięcie – otwórz / zatrzymaj,
 • 2x kliknięcie – ustaw wcześniej zdefiniowany poziom (do ustawienia w parametrze 152),
 • Przytrzymanie – otwieraj lamele do zwolnienia przycisku.

2. przycisk – zamyka i zatrzymuje:

 • Kliknięcie – zamknij / zatrzymaj
 • 2x kliknięcie – zatrzymaj
 • Przytrzymanie – zamykaj lamele do zwolnienia przycisku

Wróć na górę

Tryby zasilania

Zasilanie zewnętrzne

W trybie zasilania zewnętrznego urządzenie wskazuje stan komend i może odbierać wskazania z kontrolera Z-Wave (za pomocą klasy komend Indicator), w tym Identyfikację.
Konfiguracja urządzenia aktualizowana jest natychmiast.
Aby włączyć tryb zasilania zewnętrznego, należy upewnić się, że zasilanie zewnętrzne jest podłączone i włączone, a następnie dodać urządzenie do sieci Z-Wave (wcześniej usunąć, jeśli zostało już dodane).

Zasilanie bateryjne

W trybie bateryjnym urządzenie wskazuje stan komend, ale nie może odbierać wskazań z kontrolera Z-Wave (klasa komend Indicator), za wyjątkiem Identyfikacji.
Urządzenie należy wybudzić w celu przeprowadzenia zmiany jego konfiguracji.
Poziom baterii (w procentach) jest mierzony przy każdym włączeniu zasilania i okresowo co 24h, mierzona wartość jest raportowana do kontrolera przy każdym włączeniu zasilania i przy zmianie o co najmniej 5%.
Aby włączyć tryb bateryjny należy upewnić się, że urządzenie jest zasilane tylko z baterii, a następnie dodać urządzenie do sieci Z-Wave (wcześniej usunąć, jeśli zostało już dodane).

Wróć na górę

Czujnik temperatury

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany czujnik temperatury. Mierzy on temperaturę otoczenia i zgłasza ją do kontrolera dopiero po zmianie o co najmniej 0,1°C, ale nie częściej niż co 10 min. Dla funkcji mierzenia temperatury rekomendowane jest zasilanie bateryjne lub 12V DC.

Wróć na górę

Przywracanie do ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. Aby poprawnie usunąć urządzenie, postępuj zgodnie z procedurą usuwania.

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij, następnie naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków przez 21 sekund.
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci na żółto.
 3. Kliknij raz w celu potwierdzenia wyboru.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem pierścienia LED.

Wróć na górę

Wybudzanie urządzenia

Przy zasilaniu bateryjnym, urządzenie musi zostać wybudzone, aby otrzymać informacje o nowej konfiguracji (parametry, asocjacje) z kontrolera Z-Wave. Domyślnie, urządzenie jest wybudzane automatycznie co 6 godzin.

Urządzenie może być wybudzone ręcznie za pomocą pierwszej pozycji menu (biały).

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby skorzystać z menu:

 1. Szybko, trzykrotnie kliknij przycisk, następnie naciśnij i przytrzymaj.
 2. Po 3 sekundach, LED zasygnalizuje status:
  • Zielony – wejście w menu (dodany do sieci Z-Wave bez Security S2 Authenticated)
  • Fuksja  – wejście w menu (dodany do sieci Z-Wave z Security S2 Authenticated)
  • Czerwony – wejście w menu (urządzenie nie zostało dodane do sieci Z-Wave)
 3. LED wyłączy się po 3 sekundach, po czym zacznie sygnalizować pozycje menu.
 4. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zasygnalizuje wybraną pozycje kolorem:
  • BIAŁY – budzenie urządzenia
  • ZIELONY – tryb uczenia aby dodać/usunąć do/z sieci Z-Wave
  • MAGENTA – test zasięgu Z-Wave
  • CYJAN – pokazywanie stanu baterii
   • Zielony – 50-100%
   • Żółty – 16-49%
   • Czerwony – 1-15%
  • ŻÓŁTY – przywracanie do ustawień fabrycznych.
 5. Szybko kliknij przycisk, aby potwierdzić.

Wróć na górę

Wskazania wizualne

Wbudowany pierścień LED pokazuje aktualny stan urządzenia.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania:

 • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (bez Security, Security S0, Security S2),
 • Fuksja – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (Security S2 Authenticated),
 • Czerwony – urządzenie nie zostało dodane do sieci Z-Wave.

Aktualizacja:

 • Migający turkusowy – aktualizacja w trakcie,
 • Zielony – aktualizacja zakończona powodzeniem,
 • Czerwony – aktualizacja zakończona niepowodzeniem.

Status komendy:

Urządzenie wyświetla aktualny stan komend w odpowiedzi na kliknięcie/przytrzymanie przycisku.

 • Zielony przez 2 sekundy – komenda przyjęta,
 • Czerwony przez 2 sekundy – komenda nieprzyjęta.

Identyfikacja:

Kontroler Z-Wave może zidentyfikować to urządzenie przez sygnalizację pierścieniem LED (za pomocą klasy komend Indicator).

Niestandardowe wskazania:

W trybie zasilania zewnętrznego, użytkownik może używać pierścienia LED do wyświetlania niestandardowych sygnałów. Za pomocą kontrolera Z-Wave użytkownik może określić, na której połowie pierścienia ma być wyświetlana, ilość mrugnięć oraz czas (za pomocą klasy komend Indicator). Jasność i kolor wskazań jest określona w parametrach 13, 150 i 151.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacje (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-Wave.

Asocjacje pozwalają na:

 • raportowanie stanu urządzenia do kontrolera Z-Wave (za pomocą grupy Lifeline),
 • tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi urządzeniami bez udziału głównego kontrolera (przy użyciu grup przypisanych do akcji na urządzeniu).

Urządzenie wspiera 7 grup asocjacyjnych:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).

2. grupa asocjacyjna – “On/Off” (1) służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń.

3. grupa asocjacyjna – “Dimmer” (1) służy do zmiany poziomu powiązanych urządzeń.

4. grupa asocjacyjna – “On/Off” (2) służy do włączania/wyłączania powiązanych urządzeń.

5. grupa asocjacyjna – “Dimmer” (2) służy do zmiany poziomu powiązanych urządzeń.

6. grupa asocjacyjna – “Multidevice” służy do sterowania różnym rodzajem urządzeń.

7. grupa asocjacyjna – “Slats” służy do sterowania lamelami w żaluzjach.

Urządzenie pozwala na sterowanie 5 urządzeniami zwykłymi lub wielokanałowymi na grupę asocjacyjną, z wyjątkiem „LifeLine”, który jest zarezerwowany wyłącznie dla kontrolera i dlatego można przypisać tylko 1 węzeł.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Urządzenie można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów.

Ustawienia można dostosowywać za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego urządzenie jest dodane. Sposób dostosowywania może się różnić w zależności od kontrolera.

W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Dostępne parametry:

Parametr ten pozwala na regulację jasności podświetlenia ramki LED.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 100 (100%)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone

1-100 (jasność 1-100%)

Ten parametr określa sposób działania urządzenia. Wybierz tryb w zależności od typu urządzenia, którym chcesz sterować zdalnie.

Rozmiar parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (kontroler scen)

Dostępne wartości:

0 – kontroler scen

1 – podwójny przycisk

2 – pojedynczy przycisk

3 – sterownik przełączników

4 – sterownik ściemniaczy

5 – sterownik rolet/bram (krok po kroku)

6 – sterownik żaluzji (krok po kroku)

Ten parametr określa kolor dla pierwszego przycisku (górna część pierścienia LED) dla wskazań za pomocą klasy komend Indicator.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 1 (biały)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone

1 – biały

2 – czerwony

3 – zielony

4 – niebieski

5 – żółty

6 – cyjan

7 – fuksja

8 – policja (migający czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa kolor dla drugiego przycisku (dolna część pierścienia LED) dla wskazań za pomocą klasy komend Indicator.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 1 (biały)

Dostępne wartości:

0 – podświetlenie wyłączone

1 – biały

2 – czerwony

3 – zielony

4 – niebieski

5 – żółty

6 – cyjan

7 – fuksja

8 – policja (migający czerwony-biały-niebieski)

Ten parametr określa wartość ramki Basic Set lub Multilevel Set (w zależności od wybranego trybu) wysyłanej do zasocjowanych urządzeń po dwukrotnym kliknięciu. Ten parametr nie dotyczy trybu kontrolera sceny.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 99

Dostępne wartości:

0-99 or 255

Ten parametr określa wartość ramki Basic Set lub Multilevel Set (w zależności od wybranego trybu) wysyłanej do zasocjowanych urządzeń po dwukrotnym kliknięciu. Ten parametr nie dotyczy trybu kontrolera sceny.

Rozmiar parametru: 2B

Wartość domyślna: 99

Dostępne wartości:

0-99 or 255

Wróć na górę