Pliki do pobrania

Instrukcje

Instrukcje dla oprogramowania w wersji 3.2 (kompatybilne ze standardem Z-Wave+):

pl Instrukcja obsługi – Polski

en Operating manual – English

 

 Instrukcja skrócona – Multilanguage


Instrukcja skrócona dla oprogramowania w wersji 2.1 – 2.5 (Z-Wave):

Instrukcja skrócona – Multilanguage

Instrukcje obsługi dla oprogramowania w wersji 2.1 – 2.5 (Z-Wave):

pl FGWPx-10x-PL-A-v1.00.pdf

en FGWPx-10x-EN-A-v1.00.pdf

de FGWPx-10x-DE-A-v1.00.pdf

fr FGWPx-10x-FR-A-v1.00.pdf

ru FGWPx-10x-RU-A-v1.00.pdf

en FGWPx-10x-HU-A-v1.00.pdf

Back To Top

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Wall Plug to uniwersalny przełącznik w formie adaptera do gniazda elektrycznego, kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus. Umożliwia sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2500W.

Wyposażony został w funkcję pomiaru energii i mocy czynnej. Urządzenie posiada wbudowany pierścień LED, sygnalizujący stan pracy oraz poziom aktualnego zużycia energii elektrycznej. Jest to najmniejsze tego typu urządzenie na świecie.

Wall Plug może być sterowany przyciskiem B umieszczonym na obudowie lub za pośrednictwem dowolnego kontrolera kompatybilnego ze standardem Z-Wave.

Back To Top

Najważniejsze cechy

Podstawowe funkcje FIBARO Wall Plug:

 • Kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+
 • Wsparcie pracy w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128
 • Łatwa instalacja – wystarczy podłączyć urządzenie do gniazdka sieciowego
 • Może pracować jako powielacz sygnału Z-Wave
 • Pomiar mocy czynnej i zużycia energii przez obciążenie
 • Aktualna wartość obciążenia i tryb pracy sygnalizowane przez wielokolorowy pierścień LED

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave Plus; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Back To Top

Dane techniczne

Zasilanie: 230V AC, 50/60 Hz
Prąd znamionowy
(dla obciążeń rezystancyjnych):
11A dla obciążenia ciągłego
Pobór mocy: do 1.6W
Moc wyjściowa (dla obciążeń rezystancyjnych): 2.5kW
Zgodność z dyrektywami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Temperatura pracy: 0 – 40°C
Do montażu w gniazdach typu E lub F (Schuko):
 • CEE 7/16 – maks. 2.5 A
 • CEE 7/17 – maks. 11A
 • Podwójne typu E/F
Protokół radiowy: Z-Wave
Z-Wave+ (oprogramowanie w
wersji 3.2 lub nowszej)
Częstotliwość radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania: do -10 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 30 m w budynkach
do 40 m w budynkach (oprogramowanie
w wersji 3.2 lub nowszej)
(w zależności od materiałów budowlanych)
Wymiary: (Średnica x Wysokość): 43 x 65mm

 

W przypadku obciążeń innych niż rezystancyjne, należy zwrócić uwagę na wartość cosφ i jeśli to konieczne, zastosować obciążenie o niższej wartości. Rekomenduje się nieprzekraczanie 3A dla napięcia 250V AC i cosφ=0,4.

Back To Top

Sieć Z-Wave

Podstawowe uruchomienie – film instruktażowy

Back To Top

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Podłącz Wall Plug do gniazdka w pobliżu kontrolera Z-Wave.
 2. Pierścień LED zaświeci kolorem czerwonym, jeśli urządzenie nie jest dodane (w przeciwnym wypadku najpierw usuń lub zresetuj urządzenie).
 3. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B na obudowie.
  smart plug setup
 5. Poczekaj na zakończenie procesu dodawania.
 6. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

 

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave za pomocą funkcji automatycznego dodawania (tylko w przypadku oprogramowania w wersji 2.1 – 2.5):

 1. Odłącz urządzenie od gniazda.
 2. Ustaw główny kontroler w tryb dodawania (patrz instrukcja kontrolera).
 3. Włóż urządzenie do gniazda w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 4. Poczekaj na zakończenie procesu dodawania.
 5. Pomyślne dodanie zostanie potwierdzone komunikatem kontrolera Z-Wave.

Naciśnij krótko przycisk B, aby wyłączyć tryb automatycznego włączenia z Wall Plugiem włożonym do gniazda.

Back To Top

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Podłącz Wall Plug do gniazdka w pobliżu kontrolera Z-Wave.
 2. Pierścień LED zaświeci kolorem zielony, jeśli urządzenie jest dodane (usuwanie nie jest konieczne w przeciwnym razie).
 3. Uruchom tryb usuwania w kontrolerze Z-Wave – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B na obudowie.
  b
 5. Poczekaj na zakończenie procesu usuwania.
 6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Back To Top

Test zasięgu

Wall Plug posiada wbudowany mechanizm umożliwiający orientacyjne określenie zasięgu sieci Z-Wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg sieci:

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 2. Poczekaj, aż pierścień zaświeci kolorem fioletowym (2. pozycja menu).
 3. Zwolnij przycisk B.
 4. Kliknij przycisk B, aby potwierdzić wybór.
 5. Wskaźnik LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 6. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk B.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – Wall Plug próbuje bezpośredniokomunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
Wskaźnik świeci w kolorze zielonym – Wall Plug komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.
Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – Wall Plug szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
Wskaźnik świeci w kolorze żółtym – Wall Plug komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – Wall Plug próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.
Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym – Wall Plug nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z bezpośredniej na komunikację z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Back To Top

Obsługa urządzenia

Wskazanie wizualne

Wall Plug wyposażony jest w pierścień LED sygnalizujący tryby pracy oraz aktualny pobór mocy czynnej. Dodatkowo pierścień LED może informować o zasięgu urządzenia w sieci Z-Wave.

Tryby sygnalizacji pierścienia LED:

 • Domyślnie, gdy urządzenie jest włączone, kolor pierścienia zależy od aktualnego poboru mocy czynnej.
 • Po podłączeniu do gniazdka elektrycznego, Wall Plug zasygnalizuje stan dodania do sieci Z-Wave (czerwony – niedodany, zielony – dodany).
 • Aktualna pozycja menu jest sygnalizowany kolorem świecenia.
 • W trakcie aktualizacji oprogramowania pierścień świeci w kolorem turkusowym.
 • Zasięg sieci Z-Wave jest sygnalizowany kolorem w zależności od sposobu komunikacji lub jej braku (tylko w trybie testera zasięgu).

Back To Top

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave.

Aby przejść w tryb menu:

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 2. Poczekaj, aż urządzenie zasygnalizuje kolorem żądaną pozycję:
  • ZIELONY – reset pomiarów zużycia energii elektrycznej
  • FIOLETOWY – test zasięgu sieci Z-Wave
  • ŻÓŁTY – reset urządzenia
 3. Zwolnij przycisk B.
 4. Kliknij przycisk B, aby potwierdzić wybór.

Back To Top

Resetowanie urządzenia

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje na temat kontrolera Z-Wave i ustawień użytkownika zostaną usunięte.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

Aby zresetować urządzenie:

 1. Upewnij się, że Wall Plug jest zasilany.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 3. Poczekaj, aż pierścień zaświeci kolorem żółtym (3. pozycja menu).
 4. Zwolnij przycisk B.
 5. Kliknij przycisk B, aby potwierdzić wybór.
 6. Po kilku sekundach urządzenie zostanie ponownie uruchomione z ustawieniami fabrycznymi, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem pierścienia LED.

Back To Top

Dodatkowe funkcje

Pomiar mocy i energii

Wall Plug umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave, np. do FIBARO Home Center. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniając wysoką dokładność i precyzję pomiarów.

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu. Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

Procedura kasowania pomiaru energii:

Wall Plug umożliwia wyczyszczenie pamięci licznika zużytej energii elektrycznej (włączenie/wyłączenie lub odłączenie urządzenia od gniazdka nie spowoduje wyczyszczenia pamięci):

 1. Upewnij się, że Wall Plug jest zasilony.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 3. Zwolnij przycisk B, gdy pierścień zaświeci kolorem zielonym (1. pozycja menu).
 4. Kliknij przycisk B, aby potwierdzić wybór.

Back To Top

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Zaczekaj na ukończenie procesu konfiguracji.

Każda nowa kolejność asocjacji podana podczas gdy komendy asocjacyjne są już wysyłane do urządzeń, anuluje poprzednią.

 

Wall Plug umożliwia asocjację trzech grup (dla oprogramowania w wersji 3.2 lub wyższej)

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “On/Off (Button)” jest przypisana do przycisku B. Dodane do niej urządzenia będą zmieniały swój stan poprzez włączenie lub wyłączenie za każdym razem, gdy przycisk na Wall Plugu zostanie naciśnięty (z wykorzystaniem podstawowej klasy poleceń – Basic command class).
3. grupa asocjacyjna – “On/Off (Power)” jest przypisana do pomiaru mocy. Dodane do niej urządzenia będą zmieniały swój stan poprzez włączenie lub wyłączenie w zależności od aktualnego poboru mocy (z wykorzystaniem podstawowej klasy poleceń – Basic command class).

Wall Plug w grupie 2. i 3. umożliwia kontrolę 10 urządzeń zwykłych lub wielokanałowych (MultiChannel) na grupę. Wyjątkiem jest 1. grupa “LifeLine”, która jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Komendy 2. grupy asocjacyjnej są wysyłane tylko po naciśnięciu przycisku B. Komendy 3. grupy są wysyłane automatycznie, w zależności od ustawień parametrów 21, 22, 23 i 24.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.

Back To Top

Parametry zaawansowane

Wall Plug umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.
Aby skonfigurować Wall Plug (wykorzystując FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.

Parametry zaawansowane dla oprogramowania w wersji 3.2 lub wyższej


USTAWIENIA GŁÓWNE
W tym trybie Wall Plug włączy obciążenie na stałe i przestanie reagować na próby wyłączenia (za pomocą przycisku i sieci Z-Wave).

Włączenie trybu zmienia Wall Plug w miernik mocy i energii elektrycznej pobieranej przez obciążenie. Zgłoszenie alarmu przez inne urządzenie nie spowoduje wyłączenia obciążenia (wartość parametru 31 jest ignorowana).

Podłączone urządzenie zostanie wyłączone w przypadku przekroczenia mocy zdefiniowanej przez użytkownika w parametrze 3 lub gdy wartość prądu przekroczy 110% wartości znamionowej. Obciążenie może być ponownie włączone przez naciśnięcie przycisku lub wysłanie ramki sterującej. Domyślnie funkcja ta jest nieaktywna.

Możliwe wartości:
0 – funkcja nieaktywna
1 – funkcja aktywna
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa zachowanie Wall Pluga po zaniku zasilania (np. przerwa w dostawie prądu lub wyciągnięcie z gniazda sieci elektrycznej).

Po załączeniu zasilania urządzenie może zostać przywrócone do poprzedniego stanu lub pozostać wyłączone.

W trybie „Zawsze Włączony” parametr jest ignorowany – urządzenie po załączeniu zasilania zawsze jest włączane.

Możliwe wartości:
0 – pozostaw wyłączone
1 – przywróć stan sprzed zaniku zasilania
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Uaktywnienie tej funkcji powoduje wyłączenie obciążenia w momencie przekroczenia zdefiniowanego poziomu mocy.

Obciążenie można ponownie włączyć przez naciśnięcie przycisku lub wysłanie ramki sterującej. Domyślnie funkcja jest nieaktywna.

Możliwe wartości:
0 – funkcja nieaktywna
10-30000 (1-3000W, co 0,1W) – próg mocy
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Urządzenie posiada zabezpieczenie, które wyłączy obciążenie w przypadku wykrycia prądu większego niż 110% wartości znamionowej (>12A). Jest to funkcja zabezpieczająca, której wyłączenie nie jest możliwe. Po jej uruchomieniu obciążenie może zostać ponownie włączone poprzez naciśnięcie przycisku B lub wysłanie komendy sterującej. Funkcja jest niezależna od wyłącznika przeciążeniowego, konfigurowanego w parametrze 3.

Funkcja wyłącznika przeciążeniowego nie jest równoznaczna z zabezpieczeniem obwodu przed przeciążeniem lub zwarciem. Obwód wymaga dodatkowej ochrony przeciw przeciążeniom i zwarciom!


POMIAR MOCY I ENERGII
Wartości domyślne parametrów są odpowiednie dla większości typów urządzeń. Zostały one dobrane, aby raportować w czasie rzeczywistym prawidłowe wartości poboru mocy, nie przeciążając przy tym sieci Z-Wave. W niektórych przypadkach, niezbędne może być zmodyfikowanie wartości domyślnych w celu optymalizacji ruchu w sieci Z-Wave. W sytuacjach wyjątkowych, rekomenduje się całkowite wyłączenie raportowania i konfigurację odpytywania oraz raportów okresowych w kontrolerze Z-Wave.
Wall Plug raportuje pobieraną moc z określoną częstotliwością. Poniższe parametry konfiguracyjne umożliwiają ustawienie w jaki sposób i jak często wartości poboru mocy mają być raportowane.

Parametr określa o ile procent musi zmienić się moc, aby wartość została zaraportowana z najwyższym priorytetem do kontrolera.
Przy domyślnych ustawieniach FIBARO Wall Plug natychmiast wyśle informację o wartości mocy, gdy ta zmieni się przynajmniej o 80%.

Możliwe wartości:
1-99 – zmiana pobieranej mocy w procentach
100 – natychmiastowe raporty wyłączone
Wartość domyślna: 80 (80%)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

W wyjątkowych przypadkach, raporty mogą być wysyłane co sekundę, jeżeli wystąpią gwałtowne zmiany poboru mocy. Zbyt częste raportowanie może przeciążać sieć Z-Wave. Wartość parametrów 10 i 11 należy więc odpowiednio dostosować.

Parametr określa o ile procent musi zmienić się moc, aby wartość została zaraportowana do kontrolera.
W porównaniu do parametru 10, różnica polega na ograniczeniu maksymalnej liczby wysyłanych raportów w określonym przedziale czasowym (parametr 12) do 5. Ponadto, raporty te nie będą wysyłane w trybie, który może spowodować przeciążenie sieci Z-Wave.
Domyślnie raport zostanie wysłany maksymalnie 5 razy w ciągu 30 sekund gdy wartość zmieni się o 15%.

Możliwe wartości:
1-99 – zmiana pobieranej mocy w procentach
100 – standardowe raporty wyłączone
Wartość domyślna: 15 15%
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa przedział czasowy, w którym może zostać wysłanych 5 standardowych raportów, gdy moc zmieni się o wartość z parametru 11. Im większa jest wartość parametru 12, tym rzadziej urządzenie będzie wysyłać raporty.

Możliwe wartości:
5-600 (w sekundach)
Wartość domyślna: 30 (30s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Domyślnie raport zostanie wysłany maksymalnie 5 razy w ciągu 30 sekund gdy wartość zmieni się o 15%.

Parametr określa o ile musi zmienić się pobór energii w stosunku do ostatnio raportowanego, aby nowy raport został wysłany do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – wyłącz raportowanie energii
1-500 (0,01-5kWh, co 0,01kWh) – próg
Wartość domyślna: 10 (0.1kWh)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa interwał czasowy między niezależnymi raportami, które wysyłane są w przypadku braku zmian poboru mocy obciążenia lub gdy zmiany są nieznaczne. Domyślnie raporty wysyłane są co godzinę.

Możliwe wartości:
0 – wyłącz raporty okresowe
5-32400 (w sekundach)
Wartość domyślna: 3600 (1h)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa czy w pomiarze mocy ma być brane pod uwagę zużycie mocy samego urządzenia FIBARO Wall Plug. Zmierzona moc dodawana jest do mocy pobieranej przez obciążenie.

Możliwe wartości:
0 – funkcja nieaktywna
1 – funkcja aktywna
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]


GRUPY ASOCJACYJNE „ON/OFF”
Sterowanie zasocjowanymi urządzeniami przy pomocy przycisku B.
Parametr jest nieaktywny w trybie „Zawsze Włączony” (parametr 1).
Sterowanie zgodnie z Wall Plugiem:
• włączenie Wall Pluga – włącz (SWITCH ON) urządzenia (par. 24)
• wyłączenie Wall Pluga – wyłącz urządzenia
Sterowanie przeciwnie do Wall Pluga:
• włączenie Wall Pluga – wyłącz urządzenia
• wyłączenie Wall Pluga – włącz (SWITCH ON) urządzenia (par. 24)

Możliwe wartości:
0 – sterowanie zgodnie z Wall Plugiem
1 – sterowanie przeciwnie do Wall Pluga
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Dolny próg mocy – wykorzystywany w parametrze 23. Wartość dolna nie może być większa niż wartość górna (UP) w parametrze 21.

Możliwe wartości:
0-24900 (0.0-2490.0W, step 0.1W)
Wartość domyślna: 300 (30W)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Górny próg mocy – wykorzystywany w parametrze 23. Wartość górna nie może być mniejsza niż wartość dolna (DOWN) w parametrze 22.

Możliwe wartości:
100-25000 (10.0-2500.0W, step 0.1W)
Wartość domyślna: 500 (50W)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr ten określa reakcje urządzeń z 3. grupy asocjacyjnej „On/Off (Power)” w zależności od aktualnej zmierzonej mocy (zgodnie z ustawieniami parametrów 21 i 22).

Możliwe wartości:
1 – Włącz (ON) zasocjowane urządzenia gdy moc spadnie poniżej wartości dolnej (DOWN) (par. 21).
2 – Wyłącz (OFF) zasocjowane urządzenia gdy moc spadnie poniżej wartości dolnej (DOWN) (par. 21).
3 – Włącz (ON) zasocjowane urządzenia gdy moc wzrośnie powyżej wartości górnej (UP) (par. 22).
4 – Wyłącz (OFF) zasocjowane urządzenia gdy moc wzrośnie powyżej wartości górnej (UP) (par. 22).
5 – kombinacja opcji 1 i 4:
Włącz (ON) zasocjowane urządzenia gdy moc spadnie poniżej wartości dolnej (DOWN) (par. 21).
Wyłącz (OFF) zasocjowane urządzenia gdy moc wzrośnie powyżej wartości górnej (UP) (par. 22).
6 – kombinacja opcji 2 i 3:
Wyłącz (OFF) zasocjowane urządzenia gdy moc spadnie poniżej wartości dolnej (DOWN) (par. 21).
Włącz (ON) zasocjowane urządzenia gdy moc wzrośnie powyżej wartości górnej (UP) (par. 22).

Możliwe wartości:
0– wyłączanie powiązanych urządzeń
1-99 – wymuszanie poziomu powiązanych urządzeń
255 – ustawienie powiązanych urządzeń do ostatniego zapamiętanego stanu lub ich włączenie
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]


ALARMY
Parametr określa typy alarmów w sieci Z-Wave, na które Wall Plug będzie reagować.

Możliwe wartości:
1 – alarm ogólny
2 – alarm dymu
4 – alarm CO
8 – alarm CO2
16 – alarm temperatury
32 – alarm zalania
Wartość domyślna: 63 (all)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa jak Wall Plug będzie reagował na alarmy (zmieniając stan obciążenia).
W przypadku ustawienia wartości 1 lub 2, Wall Plug pracuje normalnie, a pierścień LED sygnalizuje stan alarmowy przez czas zdefiniowany w parametrze 32 lub dopóki alarm nie zostanie odwołany.
W przypadku ustawienia wartości od 5 do 50, Wall Plug nie raportuje stanu podłączonego obciążenia, zmian pobieranej mocy i ignoruje komendy BASIC SET. Po upływie czasu zdefiniowanego w parametrze 32 lub po odwołaniu alarmu, podłączone obciążenie wróci do poprzedniego stanu.

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji,
1 – włącz obciążenie
2 – wyłącz obciążenie
5-50 (0,5-5,0s, co 0,1s) – cyklicznie zmieniaj stan obciążenia (włącz-wyłącz)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Jeżeli tryb 'Zawsze Włączony' jest aktywny (parametr 1), to parametr 31 jest ignorowany.

Alarm może zostać odwołany poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku B.

Parametr określa czas trwania stanu alarmowego sygnalizowanego przez Wall Plug. Jeżeli urządzenie zgłaszające alarm w sieci Z-Wave ustawia także czas jego trwania, to wartość parametru jest ignorowana.

Możliwe wartości:
1-32400 (w sekundach)
Wartość domyślna: 600 (10 min)
Wielkość parametru: 2 [bajty]


USTAWIENIA KOLORÓW
Parametr określa wartość maksymalnej mocy pobieranej przez obciążenie, której przekroczenie spowoduje miganie pierścienia na fioletowo. Funkcja jest aktywna tylko, gdy wartość parametru 41 ustawiono na 1 lub 2.

Możliwe wartości:
1000-30000 (100.0-3000.0W, krok co 0.1W)
Wartość domyślna: 25000 (2500W)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

W przypadku opcji 1 i 2 kolor podświetlenia zmienia się w zależności od zmian mocy czynnej pobieranej przez obciążenie i mocy granicznej ustawionej w parametrze 40. Pozostałe kolory ustawiane są na stałe i nie zależą od poboru mocy.

Możliwe wartości:
0 – podświetlenie wyłączone,
1 – zależne od obciążenia, płynna zmiany koloru,
2 – zależne od obciążenia, skokowa zmiana koloru,
3 – biały,
4 – czerwony,
5 – zielony,
6 – niebieski,
7 – żółty,
8 – turkusowy,
9 – fuksja.
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa kolor podświetlenia po wyłączeniu urządzenia.

Możliwe wartości:
0 – podświetlenie wyłączone,
1 – kolor odpowiada mocy czynnej pobieranej przez obciążenie przed jego wyłączeniem,
3 – biały,
4 – czerwony,
5 – zielony,
6 – niebieski,
7 – żółty,
8 – turkusowy,
9 – fuksja.
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa kolor podświetlenia w przypadku alarmu Z-Wave.

Możliwe wartości:
0 – podświetlenie wyłączone,
1 – brak zmiany koloru podświetlenia podczas alarmu w sieci Z-Wave. Pierścień świeci zgodnie z ustawieniami parametrów 41 i 42,
2 – miganie w kolorach czerwony/niebieski/biały,
3 – biały,
4 – czerwony,
5 – zielony,
6 – niebieski,
7 – żółty,
8 – turkusowy,
9 – fuksja.
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]


INNE
Parametr określa jak będą wysyłane komendy do poszczególnych grup asocjacyjnych: w trybie chronionym/standardowym. Parametr aktywny tylko po dodaniu urządzenia w trybie chronionym (Security) sieci Z-Wave. Nie dotyczy 1. grupy asocjacyjnej “Lifeline”.

Możliwe wartości:
0 – brak grup wysyłanych w trybie chronionym
1 – 2. grupa wysyłana w trybie chronionym
2 – 3. grupa wysyłana w trybie chronionym
3 – 2. i 3. grupa wysyłana w trybie chronionym
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]


 

Back To Top

Pomoc techniczna

FAQ


FIBARO Wall Plug to uniwersalny przełącznik w formie adaptera do gniazda elektrycznego, kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus. Umożliwia sterowanie urządzeniami elektrycznymi o mocy do 2500W. Wyposażony został w funkcję pomiaru energii i mocy czynnej. Urządzenie posiada wbudowany pierścień LED, sygnalizujący stan pracy oraz poziom aktualnego zużycia energii elektrycznej. Jest to najmniejsze tego typu urządzenie na świecie. Wall Plug może być sterowany przyciskiem B umieszczonym na obudowie lub za pośrednictwem dowolnego kontrolera kompatybilnego ze standardem Z-Wave.

Podłączając obciążenie do Wall Pluga, upewnij się, że nie przekracza ono 2500 W.

Tak, jest dostępny w dwóch wersjach i przeznaczony do stosowania z gniazdami typu E lub F (Schuko).

Tak, Wall Plug może wyzwalać sceny tak jak przełączniki i dimmery. Wystarczy umieścić całą scenę wewnątrz instrukcji „if”, która wyzwala scenę, gdy wartość osiągnie próg.

Tak, w rzeczywistości zaleca się włączenie urządzenia w bezpośrednim zasięgu głównego kontrolera. Upewnij się tylko, że ostateczny cel znajduje się w zasięgu kontrolera Home Center. Trzykrotnie kliknij przycisk B w ostatecznej lokalizacji, aby dostosować sieć do nowej pozycji.

Sprawdź zaawansowane parametry. Możesz także włączyć podświetlenie naciskając i przytrzymując przycisk B, dopóki pierścień LED nie zacznie pulsować na biało, a następnie zwolnij przycisk i ponownie go krótko naciśnij. Jeśli to nie pomoże, spróbuj zresetować Wall Plug.

Możesz to odkryć, wykonując test zasięgu Z-Wave:
1) Włóż wtyczkę do gniazdka sieciowego,
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 10-15 sekund, aż pierścień LED zaświeci się na fioletowo,
3) Zwolnij przycisk B,
4) Naciśnij krótko przycisk B.
5) Pierścień LED pokazuje zasięg sieci Z-Wave (zielony = połączenie bezpośrednie, żółty = połączenie pośrednie)
6) Aby wyjść z trybu testowego, naciśnij krótko przycisk B.

Dane dotyczące mocy określone przez producentów są często oparte na przybliżonych szacunkach lub mierzone w doskonałych warunkach. Rzeczywista moc zależy od napięcia sieciowego, stanu urządzenia lub warunków otoczenia. Jest zatem możliwe, aby dwa identyczne urządzenia zużywały różne ilości energii.

Takie rzeczy zdarzają się ze względu na wahania napięcia sieci, długości przewodów i spadki napięcia między gniazdami.

Pomiar mocy jest ważny, ponieważ opiera się na tym, że dostawcy energii elektrycznej pobierają opłaty od gospodarstw domowych za zużycie energii.

Niektóre urządzenia mogą mieć takie cechy, np. komputery. Jeśli podłączone urządzenie często i znacząco zmienia zużycie energii, np. telewizor plazmowy, zaleca się zmodyfikować parametry konfiguracyjne, aby zmniejszyć częstotliwość, z jaką Wall Plug przedstawia zużycie energii. Zmniejszy to ruch sieciowy Z-Wave. Aby zmniejszyć liczbę raportów o mocy, wartość parametrów musi zostać zmodyfikowana – o ile się ona zmieni zależy od twojej sytuacji.

FIBARO Wall Plug przechowuje dane zużycia energii elektrycznej w nieulotnej pamięci, co oznacza, że odłączenie Wall Pluga od gniazda nie powoduje usunięcia danych. Aby zresetować pamięć zużycia energii elektrycznej:
1) Włóż Wall Plug do gniazdka,
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 5-10 sekund, aż pierścień LED zaświeci się na zielono,
3) Zwolnij przycisk B,
4) Naciśnij krótko przycisk B. Reset zostanie zasygnalizowany podwójnym mignięciem, zielonego pierścienia LED.

Podświetlenie pierścienia LED może zostać całkowicie wyłączone. Aby to zrobić:
1) Włóż Wall Plug do gniazdka,
2) Naciśnij i przytrzymaj przycisk B przez 2-5 sekund, aż pierścień LED zacznie pulsować na biało,
3) Zwolnij przycisk B,
4) Naciśnij krótko przycisk B.
Po wyłączeniu pierścienia LED można go ponownie włączyć, powtarzając powyższą procedurę.

Możesz podłączyć wiele Wall Plugów w bliskiej odległości od siebie. Będą działały poprawnie bez względu na to.

Tak, możesz utworzyć asocjacje, która włącza / wyłącza dwa Wall Plugi za pomocą przycisku na jednym z nich.

Tak, jest to możliwe, poprzez modyfikację parametrów zaawansowanych.

Nie, urządzenie zostało zaprojektowany tylko do pomiaru zużycia energii.

Tak, pierścień LED FIBARO Wall Pluga świeci jasnoniebieskim lub białym światłem, gdy jest podłączony do gniazda zasilania i jest włączony. Może być używany jako lampka nocna. Delikatne światło można włączać i wyłączać, naciskając przycisk na obudowie wtyczki.

Tak, interwał czasowy można zmienić w parametrach zaawansowanych. Pamiętaj, że nie powinien być zbyt niski.

Tak, Wall Plug automatycznie rozpoznaje podłączone obciążenie i jest chroniony przed przeciążeniem lub zwarciem. Funkcja zabezpieczenia przed przeciążeniem umożliwia wyłączenie kontrolowanego urządzenia, jeżeli przekracza ono ustawiony limit. Sygnalizuje to dioda LED na przemian z żółtego na czerwony.

Nie, ten tryb utrzymuje podłączone urządzenie włączone i wyłącza reagowanie na ramki alarmów i naciśnięcia przycisku B. Podłączone urządzenie zostanie wyłączone tylko wtedy, gdy przekroczony zostanie zdefiniowany przez użytkownika limit przeciążenia. Tryb „Always on” jest aktywowany przez parametr 1.

Back To Top