Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Swipe to rewolucyjne, zasilane bateryjnie urządzenie pozwalające na kontrolę urządzeń poprzez sieć Z-Wave przy pomocy gestów. Przesuwaj dłoń przed panelem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, wykonuj gesty okrężne i używaj sekwencji gestów, aby w intuicyjny sposób sterować Twoim inteligentnym domem.

Urządzenie idealnie pasuje do wnętrza Twojego domu, ponieważ przypomina ramkę fotograficzną, którą możesz spersonalizować swoim ulubionym zdjęciem. Menu obsługiwane gestami pozwala na dodawanie/usuwanie lub reset urządzenia bez konieczności demontażu.

Urządzenie zostało wyposażone w brzęczyk, który informuje o poprawności wykonanych gestów oraz o innych akcjach urządzenia.

Back To Top

Najważniejsze cechy

 • Kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+.
 • Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128.
 • Detekcja gestów bez dotykania panelu.
 • Zasilany bateryjnie i/lub przy pomocy zasilacza 5V. Po podłączeniu zewnętrznego zasilacza prądu stałego, bateria służy jako zasilanie awaryjne.
 • Gesty i inne akcje są potwierdzane przy pomocy sygnałów brzęczyka oraz dodatkowo przez wskazania wbudowanego wskaźnika wizualnego LED.
 • Menu obsługiwane gestami umożliwia obsługę urządzenia bez jego demontażu.

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave Plus; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Back To Top

Dane techniczne

Zasilanie: baterie i/lub zasilacz 5V DC
Prąd pracy: < 60mA
Złącze zasilacza: micro-USB
Typ baterii: 4 x 1.5V AA
Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU;
908.4 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania: do 5 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 40 m w budynkach
(zależne od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku)
Wymiary: 178 x 130 x 29 mm

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Back To Top

Instalacja

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Uruchom tryb dodawania (security/non-security) w kontrolerze Z-Wave – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Przybliż i przytrzymaj dłoń przez ok. 4 sekundy w okolicy środka panelu.
  swipe z-wave setup
 4. Jeśli urządzenie jest zasilane bateryjnie, wysoki sygnał dźwiękowy potwierdzi wyjście z Trybu Czuwania.
 5. Głośna sekwencja dźwiękowa potwierdzi wejście do menu, nie odsuwaj dłoni.
 6. Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych odsuń dłoń i wykonaj gest w górę, aby potwierdzić wybór (dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzą poprawność wykonania).
  swipe network setup
 7. Poczekaj na zakończenie procesu dodawania.
 8. Pomyślne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler Z-Wave oraz 3 krótkie sygnały dźwiękowe (zielony kolor wskaźnika LED).

Jeśli urządzenie jest zasilane z baterii, wysoki ton będzie sygnalizował wyjście z trybu gotowości przed wejściem do menu.

Dodawanie w trybie security musi odbywać się w odległości do 2 metrów od kontrolera.

W przypadku problemów z dodaniem do sieci, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Back To Top

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Uruchom tryb usuwania w kontrolerze Z-Wave – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Przybliż i przytrzymaj dłoń przez ok. 4 sekundy w okolicy środka panelu.
  image010
 4. Jeśli urządzenie jest zasilane bateryjnie, wysoki sygnał dźwiękowy potwierdzi wyjście z Trybu Czuwania.
 5. Głośna sekwencja dźwiękowa potwierdzi wejście do menu, nie odsuwaj dłoni.
 6. Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych odsuń dłoń i wykonaj gest w górę, aby potwierdzić wybór (dwa krótkie sygnały dźwiękowe potwierdzą poprawność wykonania).
  image009
 7. Poczekaj na zakończenie procesu usuwania.
 8. Pomyślne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler Z-Wave oraz sekwencję sygnałów dźwiękowych – 2 krótkie, pauza, jeden krótki (czerwony kolor wskaźnika LED).

W przypadku zasilania bateryjnego, przed wejściem do menu wysoki sygnał dźwiękowy powiadomi o wyjściu z Trybu Czuwania.

Back To Top

Resetowanie urządzenia

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje na temat kontrolera Z-Wave i ustawień użytkownika zostaną usunięte.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera.
W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave opisaną w 'Dodawanie urządzenia'.

Procedura resetu urządzenia:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest zasilone.
 2. Wybierz 3. pozycję menu (3 krótkie sygnały dźwiękowe).
 3. Po paru sekundach urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Sekwencja – 2 krótkie sygnały dźwiękowe, przerwa, krótki sygnał (CZERWONY) – poinformuje o usunięciu z sieci.

Back To Top

Obsługa urządzenia

Tryby zasilania

Swipe posiada dwa tryby zasilania. Domyślnie tryb zasilania jest aktualizowany automatycznie (okresowo zgodnie z ustawieniami parametru 5) po zmianie rodzaju zasilania.

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.

Urządzenie wysyła rozpoznane gesty do sieci Z-Wave natychmiastowo, natomiast ustawienia parametrów i asocjacji tylko przy wybudzaniu (okresowo lub ręcznie), niezależnie od trybu zasilania.

Urządzenie nie działa jako powielacz sygnału Z-Wave, nawet po podłączeniu do zasilania zewnętrznego.

Tryb zasilania bateryjnego – domyślnie Swipe jest zasilony przy pomocy 4 baterii dołączonych do urządzenia (typu AA 1,5V). Baterie nie posiadają opcji wielokrotnego ładowania i powinny zostać wymienione po zużyciu. Urządzenie w tym trybie wykorzystuje funkcję oszczędzania energii w celu wydłużenia życia baterii.

Tryb zasilania zewnętrznego – Swipe może być zasilony przy pomocy zasilania 5V DC podłączonego do portu micro-USB. W tym trybie baterie będą działały jako zasilanie awaryjne.

Funkcja oszczędzania energii:
W celu zmniejszenia zużycia energii, zasilany bateryjnie Swipe domyślnie wejdzie w Tryb Czuwania (sygnalizowane niskim sygnałem dźwiękowym) po 5 sekundach braku aktywności. W Trybie Czuwania zasięg i częstotliwość detekcji są zredukowane uniemożliwiając normalne wykrywanie gestów. Działanie funkcji oszczędzania energii można zmodyfikować przy pomocy parametru 6.

Aby wyjść z Trybu Czuwania:

 1. Przybliż i przytrzymaj dłoń w okolicy środka panelu.
 2. Poczekaj na wysoki sygnał dźwiękowy.
 3. Odsuń dłoń.
 4. Urządzenie jest gotowe do wykrywania gestów.

Back To Top

Wybudzanie urządzenia

Swipe musi zostać wybudzony, aby otrzymać informacje o nowej konfiguracji od kontrolera, jak ustawienia parametrów i asocjacji. Użyj 1. pozycji menu lub wciśnij jednokrotnie przycisk z tyłu płytki, aby wybudzić urządzenie.

Back To Top

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave.

Aby wejść do menu:

 1. Przybliż i przytrzymaj dłoń w okolicy środka panelu.
 2. Głośna sekwencja dźwiękowa potwierdzi wejście do menu, nie odsuwaj dłoni.
 3. Poczekaj, aż brzęczyk zasygnalizuje wybraną pozycję menu:
  • 1 krótki sygnał dźwiękowy (BIAŁY) – wybudzenie urządzenia
  • 2 krótkie sygnały dźwiękowe (ZIELONY) – tryb uczenia (dodawanie/usuwanie)
  • 3 krótkie sygnały dźwiękowe (ŻÓŁTY) – zresetowanie urządzenia
 4. Odsuń dłoń i wykonaj gest w górę, aby potwierdzić wybór.

W przypadku zasilania bateryjnego, przed wejściem do menu wysoki sygnał dźwiękowy powiadomi o wyjściu z Trybu Czuwania.

Menu jest obsługiwane również przyciskiem B.

Back To Top

Sygnały akustyczne i wskazania wizualne

Swipe jest wyposażony w brzęczyk i diodę LED, które sygnalizują wykryte gesty, pozycje menu i stan urządzenia.

Dioda LED jest zlokalizowana z tyłu urządzenia i jest widoczna tylko po zdemontowaniu tylnej pokrywy.


Poprawność każdego wykrytego gestu lub sekwencji jest sygnalizowana przez:

 • 2 krótkie sygnały dźwiękowe (ZIELONY) – gest/sekwencja prawidłowa
 • Przerywany sygnał dźwiękowy (ZIELONY) – w trakcie gestu okrężnego
 • 1 długi sygnał dźwiękowy (CZERWONY) – gest/sekwencja nieprawidłowa

Domyślnie gesty nie są wskazywane przy pomocy diody LED. Aby aktywować wskazania, ustaw wartość parametru 3 na 1.

Back To Top

Dodatkowe cechy

Identyfikator sceny

Każdy podstawowy gest i sekwencja posiada własny identyfikator sceny, który jest wysyłany do kontrolera po rozpoznaniu akcji. Wywołanie sceny dla podstawowych gestów jest wysyłane po upłynięciu czasu oczekiwania lub po wykryciu drugiego gestu.

Scene ID   Gest lub sekwencja  Atrybut   Domyślna akcja
 1  ↑  Key Pressed 1 time  ON
 ↑↑  Key Pressed 2 times  OFF
 2  ↓  Key Pressed 1 time  ON
 ↓↓  Key Pressed 2 times  OFF
 3  ←  Key Pressed 1 time  ON
 ←←  Key Pressed 2 times  OFF
 4  →  Key Pressed 1 time  ON
 →→  Key Pressed 2 times  OFF
 5 Zgodnie z ruchem
skazówek zegara
Key Held Down  Change state UP
 Key Released STOP
 6 Przeciwnie z
ruchem skazówek
zegara
 Key Held Down  Change state DOWN
 Key Released  STOP
 7  1. sekwencja Key Pressed 1 time Własna
 8  2. sekwencja  Key Pressed 1 time Własna
 9  3. sekwencja  Key Pressed 1 time Własna
 10  4. sekwencja  Key Pressed 1 time Własna
 11  5. sekwencja  Key Pressed 1 time Własna
 12  6. sekwencja  Key Pressed 1 time Własna

 

Tryb Przełącznika (parametr 12) dezaktywuje podwójne gesty.

 

 

Back To Top

Przycisk serwisowy B

Swipe został wyposażony w przycisk serwisowy B, który pozwala na obsługę menu. Przycisk B jest zlokalizowany z tyłu urządzenia i wymaga zdemontowania tylnej pokrywy.

Aby wejść do menu i nawigować w nim korzystając z przycisku B:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest zasilone z portu micro-USB.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 3. Głośna sekwencja dźwiękowa potwierdzi wejście do menu, nie puszczaj przycisku.
 4. Poczekaj, aż brzęczyk zasygnalizuje wybraną pozycję menu:
  • 1 krótki sygnał dźwiękowy (BIAŁY) – wybudzenie urządzenia
  • 2 krótkie sygnały dźwiękowe (ZIELONY) – tryb uczenia (dodawanie/usuwanie)
  • 3 krótkie sygnały dźwiękowe (ŻÓŁTY) – zresetowanie urządzenia
 5. Zwolnij przycisk B.
 6. Wciśnij jednokrotnie przycisk B, aby potwierdzić wybór.

Back To Top

Konfiguracja

Sekwencje i gesty

Użytkownik może utworzyć sekwencję złożoną z dwóch lub trzech gestów, aby zwiększyć liczbę możliwych akcji. Każda sekwencja jest zapisywana w swoim parametrze (nr 31-36) na 16 bitach, każdy gest sekwencji jest reprezentowany przez 4 bity.

Maska bitowa parametru Łącznie
Rozmiar   4 bity   4 bity   4 bity   4 bity   16 bitów
Przeznaczenie   zarezerwowane   pierwszy gest   drugi gest   trzeci gest
Przykład   brak    ↑    →    ←
Przykład:
wartości binarne
  zawsze 0000   0001   0100   0011
Przykład:
wartości dziesiętne
  zawsze 0   1 * 256   4 * 16   3 * 1   suma = 323

 

Wartości gestów:

Wartość   4 bity   Gest
0   0000   brak
1   0001    ↑
2   0010    ↓
3   0011    ←
4   0100    →

 

Zasady tworzenia sekwencji:

 • Sekwencji może być maksymalnie sześć.
 • Każda sekwencja musi być unikalna.
 • Sekwencja może składać sie z dwóch lub trzech gestów podstawowych (lewo, prawo, góra, dół).
 • Dwa identyczne gesty nie mogą się znaleźć obok siebie.

Uczenie nowej sekwencji:

Aby uruchomić automatyczne uczenie sekwencji:

 1. Zmień wartość parametru 30 na numer sekwencji, którą chcesz wprowadzić (1 do 6).
 2. Wybudź urządzenie korzystając z 1. pozycji menu (patrz „Obsługa urządzenia” na stronie 10).
 3. Urządzenie wejdzie w tryb uczenia sekwencji sygnalizowany krótkimi sygnałami dźwiękowymi.
 4. Wykonaj żądaną sekwencję.

Tworzenie i konfiguracja sekwencji w interfejsie Home Center:

 1. Przejdź do opcji urządzenia klikając na jego pasku ikonę: klucz_grey_kolko
 2. Przeciągnij i upuść dwa lub trzy gesty, aby utworzyć żądaną sekwencję.
 3. Potwierdź wybór klikając “Potwierdź nową sekwencję”.
 4. Wybudź urządzenie korzystając z 1. pozycji menu (patrz „Obsługa urządzenia” na stronie 10).
 5. Kliknij ikonę plus („Nowa Reakcja”) znajdującą się obok nowej sekwencji.
 6. Wybierz urządzenie, którym chcesz sterować.
 7. Z dostępnych opcji wybierz reakcję urządzenia na sekwencję i zakończ konfigurację klikając “Zapisz”.

Ręczne tworzenie i edycja sekwencji:

Ręczne tworzenie i edycja sekwencji:

 1. Oblicz nową wartość parametru wykorzystując tabelę i wzór:
  Wartość parametru = 256 * wartość pierwszego gestu + 16 * wartość drugiego gestu + wartość trzeciego gestu
 2. Zmień wartość odpowiadającego parametru (parametry 31 do 36 dla sekwencji 1 do 6).

Back To Top

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Swipe umożliwia asocjację sześciu grup:
1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera). Nie zaleca się modyfikowania tej grupy asocjacyjnej
2. grupa asocjacyjna – „Flick UP” jest przypisana do gestu przesunięcia ręką w górę (wysyła ramki Basic Set)
3. grupa asocjacyjna – „Flick DOWN” jest przypisana do gestu przesunięcia ręką w dół (wysyła ramki Basic Set)
4. grupa asocjacyjna – „Flick LEFT” jest przypisana do gestu przesunięcia ręką w lewo (wysyła ramki Basic Set)
5. grupa asocjacyjna„Flick RIGHT” jest przypisana do gestu przesunięcia ręką w prawo (wysyła ramki Basic Set)
6. grupa asocjacyjna„Circular AirWheel” jest przypisana do gestów okrężnych zgodnie lub przeciwnie z ruchem wskazówek zegara (wysyła ramki Switch Multilevel Start/Stop Level Change)

Swipe w grupach 2-6 umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych lub wielokanałowych (MultiChannel) na grupę, za wyjątkiem grupy „LifeLine” zarezerwowanej wyłącznie dla kontrolera, która pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.

Domyślnie grupy asocjacyjne 2-5 są wysyłane w Trybie Przełącznika - pojedynczy gest odwraca stan grupy asocjacyjnej (włącza, gdy wyłączona, wyłącza, gdy włączona). Można modyfikować za pomocą parametru 12.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Wybudź urządzenie lub zaczekaj na automatyczne wybudzenie.

Wpływ na stany grup asocjacyjnych mają tylko przypisane do nich gesty. Zmiana stanu zasocjowanego urządzenia innym sposobem nie zaktualizuje zapamiętanych stanów grup asocjacyjnych.

Każda nowa kolejność asocjacji podana podczas gdy komendy asocjacyjne są już wysyłane do urządzeń, anuluje poprzednią.

 

Back To Top

Parametry zaawansowane

Swipe umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji wybieranych przez zaznaczenie odpowiednich pól.
Aby skonfigurować Swipe (w interfejsie FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.

Interwał budzenia

Możliwe wartości: 0 or 60-64800 (w sekundach, 1min – 18h)
Wartość domyślna: 21 600 (co 6 h)

Urządzenie będzie budzić się co podany interwał czasowy i komunikować się z kontrolerem. Po nawiązaniu komunikacji czujnik dokona aktualizacji parametrów, asocjacji i ustawień, a następnie przejdzie w stan czuwania sieci Z-Wave.

W przypadku braku komunikacji (np. z powodu braku zasięgu) urządzenie przejdzie w stan czuwania i podejmie kolejną próbę podczas następnego wybudzenia.

Interwał budzenia ustawiony na 0 wyłącza czasowe wybudzanie urządzenia. Możliwe jest ręczne wybudzenie urządzenia poprzez 1. pozycję menu.

Parametr ma wpływ na stan baterii – dłuższy czas oznacza rzadszą komunikację i mniejszy pobór energii.

 

Parametr określa orientację Swipe w odniesieniu do jego normalnej pozycji. Konieczny do prawidłowego wykrywania gestów.

Możliwe wartości:
0 – normalna orientacja
1 – rotacja 180°
2 – rotacja 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara
3 – rotacja 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr umożliwia skonfigurowanie sygnalizacji akustycznych przy wykrywaniu gestów.

Możliwe wartości:
0 – wykrywanie gestów nie jest sygnalizowane
1 – wykrywanie gestów jest sygnalizowane
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Aktywne sygnały akustyczne można ustawić za pomocą parametru 4.

Parametr umożliwia skonfigurowanie wskazań wizualnych przy wykrywaniu gestów.

Możliwe wartości:
0 – wykrywanie gestów nie jest wskazywane
1 – wykrywanie gestów jest wskazywane
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Sygnalizacja akustyczna wyniku procesu rozpoznawania gestów (z wykorzystaniem wbudowanego brzęczyka).

Możliwe wartości:
1 – sygnalizowane jest tylko rozpoznanie poprawnego gestu
2 – sygnalizowane jest tylko rozpoznanie błędnego gestu
3 – poprawne i błędne gesty są sygnalizowane
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr 4 jest aktywny tylko gdy parametr 2 ma wartość 1.

Parametr określa co jaki okres czasu urządzenie sprawdza, czy do portu USB jest podłączony zasilacz i aktualizuje tryb, jeśli to konieczne.

Możliwe wartości:
0 – tryb zasilania nie jest aktualizowany
1-1080 (w minutach) – interwał
Wartość domyślna: 4 (4 minuty)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa sposób działania detekcji gestów, gdy urządzenie jest zasilane bateryjne.
Po wybraniu Trybu Czuwania, konieczne jest wykonanie gestu przybliżenia ręki by wyjść z trybu oszczędzania energii i pozwolić na normalne wykrywanie gestów. Tryb Czuwania znacząco zmniejsza zużycie baterii.
Po wybraniu Trybu Uproszczonego, detekcja gestów jest zawsze aktywna, ale poprawnie rozpoznane będą tylko wolno wykonywane gesty (tryb zwiększa zużycie baterii).

Możliwe wartości:
0 – Tryb Czuwania
1 – Tryb Uproszczony
2 – urządzenie nie wchodzi w tryb oszczędzania baterii
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajty]

Parametr pozwala określić, czy gest przytrzymania dłoni w pobliżu środka panelu pozwala na wejście i nawigowanie menu.

Po dezaktywacji gestu przytrzymania dłoni w parametrze 7, wejście do menu będzie możliwe tylko za pomocą przycisku B!

Możliwe wartości:
0 – Hold gesture to enter the menu enabled
1 – Hold gesture to enter the menu disabled
Wartość domyślna: 0 (enabled)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr definiuje dla jakich akcji zostaną wysłane do kontrolera identyfikatory scen.

Możliwe wartości:
1 – scena dla gestu w górę aktywna
2 – scena dla gestu w dół aktywna
4 – scena dla gestu w lewo aktywna
8 – scena dla gestu w prawo aktywna
16 – scena dla gestu okrężnego zgodnie z ruchem wskazówek zegara aktywna
32 – scena dla gestu okrężnego przeciwnie z ruchem wskazówek zegara aktywna
Wartość domyślna: 15
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 10 np. 1+2=3, oznacza, że sceny dla gestu w górę i w dół są aktywne.

Parametr określa w jaki sposób będą wysyłane komendy do poszczególnych grup asocjacyjnych: w trybie bezpiecznym/standardowym. Parametr aktywny tylko po dodaniu urządzenia w trybie bezpiecznym sieci Z-Wave. Nie dotyczy 1. grupy asocjacyjnej “Lifeline”

Możliwe wartości:
1 – 2. grupa „Flick UP” wysyłana w trybie bezpiecznym
2 – 3. grupa „Flick DOWN”wysyłana w trybie bezpiecznym
4 – 4. grupa „Flick LEFT” wysyłana w trybie bezpiecznym
8 – 5. grupa „Flick RIGHT” wysyłana w trybie bezpiecznym
16 – 6. grupa „Circular AirWheel” wysyłana w trybie bezpiecznym
Wartość domyślna: 31
Wielkość parametru: 1 [bajty]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 11 np. 1+2=3, oznacza, że grupy 2. i 3. będą wysyłane w trybie bezpiecznym.

Parametr pozwala na wybranie trybu sterowania w grupach od 2. do 5. i scenach.
Domyślnie Tryb Przełącznika jest aktywny, co oznacza, że pojedynczy gest włączy urządzenie i ten sam gest je wyłączy (podwójny gest wyłączony).
Po wyłączeniu Trybu Przełącznika pojedynczy gest włączy urządzenie, a ten sam podwójny gest je wyłączy.

Możliwe wartości:
1 – Tryb Przełącznika aktywny dla 2. grupy asocjacyjnej
2 – Tryb Przełącznika aktywny dla 3. grupy asocjacyjnej
4 – Tryb Przełącznika aktywny dla 4. grupy asocjacyjnej
8 – Tryb Przełącznika aktywny dla 5. grupy asocjacyjnej
Wartość domyślna: 15
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 12 np. 1+2=3, oznacza, że grupy 2. i 3. będą sterowane w Trybie Przełącznika.

Dezaktywowanie Trybu Przełącznika wprowadza opóźnienie w wykonywaniu pojedynczych gestów.

Parametr pozwala na określenie jak długo po wykonaniu gestu okrężnego „AirWheel” ręka musi być utrzymywana w pobliżu środka panelu, by zasocjowane urządzenia osiągnęły swój maksymalny/minimalny poziom podczas płynnej regulacji.

Możliwe wartości:
0-10 – czas w sekundach
255 – domyślne ustawienia sterowanych urządzeń
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

ASOCJACJE – KONFIGURACJA RAMEK STERUJĄCYCH

Za pomocą parametru można ustawić wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH ON.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Za pomocą parametru można ustawić wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH OFF.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Za pomocą parametru można ustawić wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH ON.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Za pomocą parametru można ustawić wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH OFF.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Za pomocą parametru można ustawić wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH ON.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Za pomocą parametru można ustawić wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH OFF.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Za pomocą parametru można ustawić  wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH ON.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Za pomocą parametru można ustawić wartość, jaka jest wysyłana w asocjacjach dla akcji SWITCH ON.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr wysyłany z kontrolera. Po wysłaniu odpowiedniej wartości urządzenie przejdzie w tryb uczenia wybranej sekwencji gestów dla wybranej pozycji.

Możliwe wartości:
0 – tryb uczenia nieaktywny
1-6 – uruchomienie trybu uczenia sekwencji o danym numerze
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametry 31-36 można wykorzystać do ręcznego konfigurowania sekwencji.

Wartość parametru zawiera sekwencję gestów.

Możliwe wartości: 0-1076
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru zawiera sekwencję gestów.

Możliwe wartości: 0-1076
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru zawiera sekwencję gestów.

Możliwe wartości: 0-1076
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru zawiera sekwencję gestów.

Możliwe wartości: 0-1076
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru zawiera sekwencję gestów.

Możliwe wartości: 0-1076
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru zawiera sekwencję gestów.

Możliwe wartości: 0-1076
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

 

 

Back To Top

Pomoc techniczna

FAQ


FIBARO Swipe to kontroler scen, każdy gest może sterować wieloma urządzeniami w tym samym czasie, a po uruchomieniu scen jedynym ograniczeniem jest liczba urządzeń używanych w scenie.

Istnieją cztery podstawowe gesty (w górę, w dół, w lewo, w prawo). Ponadto możesz włączyć „okrągłe” gesty w parametrze 10: kółko w prawo, kółko w lewo. Możesz także użyć 6 kombinacji podstawowych gestów. Max. Można użyć 12 gestów i kombinacji.
Swipe może pracować z dowolnym materiałem niemetalicznym: drewnem, płytą gipsową, kamieniem (granit, marmur), a także szkłem (pojedyncza warstwa), laminatem i dowolnym materiałem syntetycznym. Urządzenie nie zadziała przez metal lub lustro. Grubość może się różnić w zależności od rodzaju materiału.


Baterie 4xAA i / lub micro-USB.
Sekwencja dźwięków – wejście/wyjście w tryb MENU
Jeden krótki sygnał – wybudzanie urządzenia
Dwa krótkie dźwięki – TRYB uczenia się
Trzy krótkie dźwięki – RESET urządzenia

Podwójny dźwięk podczas gestu – ważny gest / potwierdzenie kombinacji
Pojedynczy długi dźwięk podczas gestu – nieprawidłowy gest / kombinacja

Każde urządzenie ze standardem Z-Wave, urządzenie wirtualne lub dowolne urządzenie znajdujące się w jakiejkolwiek scenie można przypisać do jednego gestu / kombinacji.
Sonos lub dowolne urządzenie TCP / IP może być kontrolowane za pomocą przycisków urządzenia wirtualnego lub scen przy użyciu dostępnych poleceń LUA.
Swipe może wyzwalać siłownik Z-Wave lub przekaźnik Z-Wave podłączony do siłownika, aby otworzyć lub zamknąć okno.
Możesz stworzyć scenę, aby uzbroić / rozbroić system alarmowy i użyć Swipe, aby go uruchomić. Do wywołania sceny alarmu można użyć kombinację 2 lub 3 gestów.
Tak, musisz stworzyć scenę Lua, aby to zrobić.
Swipe jest zawsze włączony po podłączeniu micro-USB.
Urządzenie ma dwa tryby zasilania:
1) Tryb zasilania z baterii (oszczędza baterię): urządzenie musi zostać wybudzone przed gestem (przesunięcie dłoni blisko środka)
2) Zewnętrzny tryb zasilania: stale wykrywa gesty.
Urządzenie może być w trybie zasilania bateryjnego i musi zostać wybudzone przed gestem lub pierwszy gest nie został wykonany wystarczająco blisko.
Zależy to od tego, jak często będziesz korzystać z urządzenia. Czas pracy baterii urządzenia Swipe przy ustawieniach domyślnych jest porównywalny do czasu baterii w pilocie.
SWIPE można zasilać za pomocą baterii 4xAA i / lub micro-USB 5V.
Każda sekwencja musi być unikalna
– Sekwencja może składać się z dwóch lub trzech podstawowych gestów (w lewo, w prawo, w górę lub w dół)
– Dwa identyczne gesty nie mogą być używane obok siebie
Zdejmij przednią pokrywę zdjęcia i użyj dwustronnej taśmy lub rzepu, aby przymocować urządzenie do poziomej lub pionowej powierzchni. Upewnij się, że powierzchnia, na którą chcesz zamontować Swipe, nie jest zanieczyszczona kurzem lub smarem przed nałożeniem dowolnego materiału montażowego. Nie nadużywaj materiału montażowego, aby móc go łatwo usunąć bez zginania lub łamania jakichkolwiek części Swipe.
Sygnały dźwiękowe mogą wskazywać na walidację gestów, menu, wchodzenie / wychodzenie z trybu gotowości lub jakiekolwiek zakłócanie przez materiały metalowe, takie jak kable, metalowe pręty itp.
Brzęczyk może wskazywać na pomyślne lub nieudane rozpoznanie gestu. Możesz zdecydować, który z nich chcesz sygnalizować lub wyłączyć brzęczyk.
Swipe może być zasilany bezpośrednio za pomocą micro-USB bez użycia ramy.

Back To Top