Pliki do pobrania

Instrukcje

Instrukcje dla oprogramowanie w wersji 3.2 – 3.3 (kompatybilne ze standardem Z-Wave+):

pl Instrukcja obsługi – Polski

en Operating manual – English

de Manuel d’utilisation – Français

de Gebruiksaanwijzing – Nederlands

 

Instrukcja skrócona – Multilanguage


Instrukcja skrócona dla oprogramowania w wersji 3.1:

FGSD-002-S-v1.00.pdf

Instrukcje obsługi dla oprogramowania w wersji 3.1:

pl FGSD-002-PL-A-v1.00.pdf

en FGSD-002-EN-A-v1.00.pdf

de FGSD-002-FR-A-v1.00.pdf

Instrukcje obsługi dla oprogramowania w wersji 2.5 – 2.8:

pl FGSS-001-PL-A-v1.01.pdf

en FGSS-001-EN-A-v1.01.pdf

de FGSS-001-FR-A-v1.01.pdf

de FGSS-001-RU-A-v1.01.pdf

de FGSS-001-HU-A-v1.01.pdf

Instrukcje obsługi dla oprogramowania w wersji 2.1 – 2.3:

pl FGSS-001-PL-A-v1.00.pdf

en FGSS-001-EN-A-v1.00.pdf

de FGSS-001-DE-A-v1.00.pdf

Wróć na górę

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Smoke Sensor to uniwersalny, optyczny detektor dymu kompatybilny ze standardem Z-Wave. Alarm pożaru jest sygnalizowany dźwiękowo, miganiem wskaźnika optycznego oraz poprzez wysłanie komend alarmowych i sterujących do elementów sieci Z-Wave.
Detektor optyczny umożliwia wykrycie dymu w początkowym stadium powstawania pożaru, często przed pojawieniem się samego ognia i przekroczeniem zadanego poziomu temperatury. Ponadto, urządzenie posiada wbudowany sensor temperatury, który również może ostrzegać w przypadku przekroczenia określonego progu temperatury.
FIBARO Smoke Sensor jest zaprojektowany do umiejscowienia na suficie lub na ścianie. Wskaźnik optyczny sygnalizuje pożar, tryb działania oraz może być testerem zasięgu sieci Z-Wave. Czujnik został zaprojektowany do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w normalnych warunkach środowiskowych (bez dymu, kurzu oraz skroplonej pary wodnej).

 

Dowiedz się więcej:

Część 1

Część 2

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

Najważniejsze cechy Smoke Sensora w oprogramowaniu wersji 3.1 - 3.3
 • Współpraca z dowolnym kontrolerem Z-Wave i Z-Wave+
 • Wsparcie dla pracy w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128
 • Łatwy montaż – wystarczy zamontować detektor w obszarze zagrożonym pożarem
 • Zasilanie bateryjne
 • Współpraca z innymi urządzeniami sieci Z-Wave, ale jako urządzenie bateryjne brak udziału w routingu sygnału
 • 3 poziomy czułości detekcji dymu
 • Alarm sygnalizowany dźwiękiem, wskazaniem wizualnym wskaźnika optycznego oraz wysłaniem komend sterujących do kontrolera Z Wave
 • Powiadomienie o otwarciu obudowy
 • Możliwość wysłania powiadomienia po przekroczenia progu temperatury
 • Test sprawności urządzenia wykonywany automatycznie co 10 sekund

To urządzenie może być używane ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave i powinno być kompatybilne z takimi urządzeniami produkowanymi przez innych producentów.

Wróć na górę

Dane techniczne

Dane techniczne dla oprogramowania w wersji 3.1 - 3.3
Zasilanie: bateria CR123A
Temperatura pracy: 0°C do 55°C
Dopuszczalny poziom wilgotności: 0% do 93%
Zakres pomiarowy sensora temperatury: -20°C do 100°C
Dokładność pomiarowa sensora temperatury: 0.5°C (dla zakresu 0-55°C)
Zgodność z dyrektywami UE: EN 14604:2005
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Z-Wave
Częstotliwość radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU;
908.4 lub 916 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ;
869 MHz RU;
Moc nadawania: do -5 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 30 m w budynkach
(w zależności od materiałów budowlanych,
układu i konstrukcji budynku oraz ukształtowania terenu)
Wymiary (średnica x wysokość): 65 x 28 mm

 

Wróć na górę

Instalacja

Podstawowe uruchomienie

 1. Obróć pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ją otwórz.
 2. Usuń pasek blokujący baterię.
 3. Zainstaluj pokrywę czujnika w wybranym miejscu.
 4. Przykręć FIBARO Smoke Sensor do pokrywy.
 5. Dodaj urządzenie (zobacz “Dodawanie urządzenia do sieci (ENG)”).
 6. Przetestuj działanie FIBARO Smoke Sensora wykonując test automatyczny – naciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 7. Sprawdź zasięg sieci Z-Wave, upewniając się, że urządzenie znajduje się w zasięgu.

Wróć na górę

Uwagi i zalecenia do montażu

 1. Wybierając miejsce instalacji, upewnić się czy alarm dźwiękowy będzie dobrze słyszalny z innych pomieszczeń budynku.
 2. Zaleca się instalować urządzenie w pomieszczeniach już wykończonych i pomalowanych.
 3. Urządzenie instalować w odległości przynajmniej 1,5m od klimatyzatorów.
 4. Nie instalować w miejscach nasłonecznionych. Zachować co najmniej 50 cm odstępu od lamp oświetleniowych.
 5. Nie instalować czujnika w miejscach narażonych na przeciągi.
 6. Nie instalować czujnika w miejscach gdzie naturalnie może występować dym lub para wodna np. nad piecami lub czajnikami.
 7. Nie instalować urządzenia w miejscach, w których temperatura przekracza dopuszczalny zakres (0°C – 55°C).
 8. Na każdej kondygnacji powinien znajdować się co najmniej jeden czujnik.
 9. W przypadku tylko jednego czujnika na kondygnacji, najlepiej umieścić go w korytarzu prowadzącym do sypialni.
 10. Zaleca się instalację czujnika w każdym pomieszczeniu z wyjątkiem kuchni i łazienek.
 11. W standardowych pomieszczeniach do 60 m² wystarczy jeden czujnik, wyjątkiem są pomieszczenia w kształcie litery L lub o większej powierzchni.
 12. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się meble, zabudowania, lub wysokie ścianki, zaleca się umieścić większa liczbę czujników.
 13. Na standardowych korytarzach (do 3 m) zaleca się stosować czujniki dymu maksymalnie co 15 m. Jeżeli korytarz ma kształt litery L lub U, zaleca się instalacje na środku narożników.
 14. Czujniki nie mogą być pomalowane farbą lub zakryte meblami.
 15. Podczas instalacji na pochylonych sufitach, czujnik powinien być zainstalowany w pozycji poziomej. Przy nachyleniach większych niż 20 stopni, zalecana jest instalacja czujnika 50-100 cm od najwyższej części sufitu.

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave, umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane.
 2. Umieść Smoke Sensor w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 3. Ustaw główny kontroler w tryb dodawania.
 4. Szybko, trzykrotnie wciśnij przycisk B.
  smoke
 5. Poczekaj na zakończenie procesu dodawania.
 6. Dodawanie zakończone sukcesem zostanie potwierdzone za pomocą wiadomości kontrolera Z-Wave.

W przypadku gdy sensor nie został dodany, proszę zresetować sensor i powtórzyć procedurę dodawania.

Wróć na górę

Usuwanie z sieci

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie Smoke Sensora z sieci Z-Wave przywraca wartości domyślne parametrów urządzenia

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane.
 2. Umieść Smoke Sensor w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 3. Ustaw główny kontroler w tryb usuwania.
 4. Szybko, trzykrotnie wciśnij przycisk B.
  smoke
 5. Poczekaj na zakończenie procesu usuwania.
 6. Usuwanie zakończone sukcesem zostanie potwierdzone za pomocą wiadomości kontrolera Z-Wave.

Wróć na górę

Test zasięgu

Fibaro Smoke Sensor posiada funkcję sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave w stosunku do kontrolera.

Aby umożliwić test zasięgu Z-Wave, urządzenie musi zostać dodane do kontrolera Z-Wave. Testowanie może obciążać sieć, dlatego zaleca się wykonanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg urządzenia należy:

 1. Upewnić się, że urządzenie ma zainstalowaną baterię.
 2. Przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy, wskaźnik optyczny zmieni swój kolor na kolor biały.
 3. Urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy.
 4. Zwolnić przycisk B.
 5. Zaczekać aż wskaźnik zmieni kolor na fioletowy sygnalizując wejście w 3. pozycję menu. Wciśnij krótko przycisk B aby uruchomić test zasięgu sieci.
 6. Wskaźnik optyczny zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu znajduje się poniżej).
 7. Aby wyjść z trybu testu zasięgu należy krótko, jednorazowo nacisnąć przycisk B.

TRYBY SYGNALIZACJI ZASIĘGU:

Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – Fibaro Smoke Sensor próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, sensor spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
Wskaźnik świeci w kolorze zielonym – Fibaro Smoke Sensor komunikuje się bezpośrednio z centralką.
Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – Fibaro Smoke Sensor szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
Wskaźnik świeci w kolorze żółtym – Fibaro Smoke Sensor komunikuje się z centralką poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralką co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – Urządzenie próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika optycznego na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy czujnika na granicy zasięgu.
Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym – Urządzenie nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z Wave.

Tryb komunikacji Smoke Sensora może przełączać się pomiędzy trybem bezpośrednim a routingiem, szczególnie jeśli urządzenie znajduje się na granicy bezpośredniego zasięgu.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Resetowanie urządzenia

Procedura resetowania kasuje pamięć urządzenia, w tym wszystkie informacje o kontrolerze oraz sieci Z-Wave.

Procedury resetu urządzenia należy używać tylko w przypadku kiedy centralka systemu z jakiegoś powodu nie jest dostępna. np. na skutek uszkodzenia.

Procedura resetowania Fibaro Smoke Sensora:

 1. Upewnij się, że urządzenie ma zainstalowaną baterię.
 2. Przytrzymaj przycisk B przez 3 sekundy, wskaźnik optyczny zmieni swój kolor na biały.
 3. Urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy.
 4. Zwolnij przycisk B.
 5. Czekaj aż wskaźnik zmieni swój kolor na żółty, sygnalizując wejście w 4. pozycję menu.
 6. Ponownie przyciśnij krótko przycisk B w celu zatwierdzenia wyboru.

Powodzenie procedury resetu zostanie potwierdzone zmianą koloru wskaźnika optycznego na kolor czerwony, a następnie jego wygaszeniem. Jednocześnie urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy, podobnie jak przy uruchomieniu urządzenia.

Wróć na górę

Wybudzanie urządzenia

Wybudzanie Smoke Sensora:

FIBARO Smoke Sensor musi zostać wybudzony, aby otrzymywać informacje o nowej konfiguracji z kontrolera, takie jak parametry i asocjacje.

Aby obudzić czujnik ręcznie, kliknij przycisk B znajdujący się na jego obudowie.

Wróć na górę

Wskazania optyczne

Fibaro Smoke Sensor wyposażony jest we wskaźnik optyczny, sygnalizujący tryby pracy oraz alarmy urządzenia. Dodatkowo wskaźnik optyczny może informować o zasięgu urządzenia w sieci Z-Wave lub o przekroczeniu zadanego poziomu temperatury.

Tryby sygnalizacji wskaźnika optycznego:

 • Sygnalizacje alarmów (patrz punkt XIII)
 • Stan urządzenia dodanego do kontrolera sygnalizowany jest mignięciem wskaźnika optycznego w kolorze zielonym podczas uruchomienia Smoke Sensora
 • Stan urządzenia usuniętego z kontrolera sygnalizowany jest mignięciem wskaźnika optycznego w kolorze czerwonym podczas uruchomienia Smoke Sensora
 • Proces aktualizacji oprogramowania sygnalizowany jest miganiem wskaźnika optycznego w kolorze turkusowym
 • Aktualizacja oprogramowania zakończona sukcesem sygnalizowana jest kolorem zielonym
 • Aktualizacja oprogramowania zakończona niepowodzeniem sygnalizowana jest kolorem czerwonym
 • Kolor wskaźnika optycznego urządzenia sygnalizuje aktualną pozycję MENU

Wróć na górę

Menu

W celu uruchomienia MENU należy przytrzymać przycisk B przez 3 sekundy. Po zmianie koloru wskaźnika na kolor biały, należy zwolnić przycisk B. Pozycje MENU będą sygnalizowane kolorem wskaźnika optycznego. Przejścia między kolejnymi pozycjami są sygnalizowane również krótkim sygnałem dźwiękowym. W celu wybrania danej pozycji MENU należy przycisnąć krótko przycisk B.

Na wskaźniku optycznym będą pojawiać się kolejno następujące kolory:

 • BIAŁY – potwierdzenie wejścia w MENU lub wywołanie procedury aktualizacji,
 • ZIELONY – wysłanie aktualnego stanu alarmu do urządzeń zasocjowanych,
 • FIOLETOWY – tester zasięgu Z-Wave,
 • ŻÓŁTY – reset urządzenia.

Wróć na górę

Sygnalizacja alarmów i powiadomień

Alarm pożaru

Smoke Sensor FIBARO reaguje na fizyczną obecność dymu. Urządzenie sprawdza co 10 sekund pod kątem dymu. Gdy poziom dymu przekroczy wartość ustawioną w parametrze zaawansowanym 1, Smoke Sensor uruchamia alarm.

Optyczna czujka dymu stosowana w czujniku dymu FIBARO ma 3 poziomy czułości, zgodnie z normą EN 14604: 2005. Domyślnie czujka jest ustawiona na środkowy poziom czułości. Poziom czułości zależy od ustawień parametru 1 (modyfikowanych tylko przez główny kontroler Z-Wave).

Alarm pożarowy jest sygnalizowany przez:

 • wysłanie odpowiedniego polecenia alarmu do kontrolera Z-Wave,
 • wysłanie odpowiedniego polecenia alarmowego do powiązanych urządzeń,
 • przerywany dźwięk,
 • wskaźnik wizualny miga na czerwono,
 • Po zakończeniu alarmu pożarowego czujnik sprawdza, czy dym rzeczywiście zniknął, zanim wróci do normalnej pracy, tj. przeprowadza samokontrolę co 10 sekund i sprawdza obecność dymu.

FIBARO Smoke Sensor jest urządzeniem wielokrotnego użytku, jednak dla większego bezpieczeństwa zaleca się wymianę urządzenia na nowe po wystąpieniu pożaru.

Jeśli zostanie wyzwolony alarm pożarowy, ale poziom dymu nie przekroczył stężenia równego trzykrotności czułości ustawionej w parametrze 1 (poszczególne poziomy czułości są wydrukowane na obudowie urządzenia), użytkownik może wyciszyć alarm dźwiękowy, przytrzymując przycisk B (czasowo zmniejszając czułość czujnika).

Wskaźnik wizualny nadal będzie wskazywał stan alarmowy, migając na czerwono. Jeśli stężenie dymu jest większe niż trzykrotność czułości ustawionej w parametrze 1, wyciszenie wyłączy się automatycznie, a urządzenie ponownie uruchomi alarm (za pomocą wskaźnika wizualnego i dźwiękowego).

Wróć na górę

Przekroczenie progu temperatury

Oprócz wykrycia obecności dymu, FIBARO Smoke Sensor ma dodatkową funkcję informowania o przekroczeniu zaprogramowanego progu temperatury. Funkcja jest domyślnie wyłączona w ustawieniach parametru 2.

Ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury jest definiowane przez użytkownika w parametrze 30 – domyślnie ustawione na 55 ° C. Nadmierny poziom temperatury może być również sygnalizowany przez świecenie wskaźnika wizualnego (parametr 3) i krótki sygnał dźwiękowy (parametr 4). Parametr 20 nie powinien być ustawiony na 0, ponieważ takie ustawienie uniemożliwia pomiar temperatury.

Wróć na górę

Alarm błędu

FIBARO Smoke Sensor może automatycznie wykryć awarię. Urządzenie przeprowadza test co 10 sekund. W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania (np. uszkodzona komora dymna) rozpocznie się przerywany sygnał dźwiękowy, a alarm zostanie wysłany do kontrolera sieciowego Z-Wave.

Po wykryciu alarmu awarii zaleca się zdemontować czujnik i:

 • sprawdzić źródło zasilania (wymienić baterię)
 • sprawdzić, czy czujnik dymu jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła

Jeśli alarm awarii jest ciągle zgłaszany, zaleca się wymianę FIBARO Smoke Sensora na nowy lub skontaktować się z gwarantem, jeśli gwarancja na produkt jest nadal ważna.

Autotest można uruchomić ręcznie:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B
 3. Wskaźnik wizualny zaświeci się na biało i rozlegnie się krótki alarm
 4. Przytrzymaj przycisk B
 5. Po upływie 3 sekund od sprawdzenia pierwszego sygnału dźwiękowego zostanie sprawdzone działanie komory dymu

Wyzwalanie alarmu pożarowego i sygnału dźwiękowego oznacza pozytywny wynik i powinien nastąpić w ciągu 10 sekund. Brak alarmu pożarowego oznacza, że ​​czujnik działa nieprawidłowo.

Po ręcznym uruchomieniu autotestu Smoke Sensor wysyła polecenie sterowania do kontrolera sieciowego Z-Wave, procedura będzie przeprowadzana co najmniej tak długo, aż przycisk B nie zostanie zwolniony (zostanie zakończony w ciągu 10 sekund po zwolnieniu przycisku B).

Każda naprawa musi być wykonana przez producenta, a data ważności urządzenia jest podana na odwrocie.

Wróć na górę

Brak zasięgu sieci Z-Wave

Po włączeniu do sieci Z-Wave FIBARO Smoke Sensor sprawdza komunikację sieciową. Domyślnie procedura jest wykonywana przy każdym raporcie temperatury w zależności od ustawień parametrów 20 i 21. Ponadto, podczas wybudzania wykonywany jest test komunikacji sieciowej Z-Wave. Brak komunikacji sieciowej Z-Wave może być sygnalizowany przez przerywany dźwięk alarmu, i wskaźnik wizualny migający na fioletowo.

Domyślnie sygnały dźwiękowe i wizualne są wyłączone, ale można je włączyć, zmieniając wartości parametrów 3 i 4.

Gdy FIBARO Smoke Sensor nie zgłosi żadnej komunikacji sieciowej Z-Wave, zaleca się wybudzić urządzenie klikając przycisk B. Jeśli nie zatrzyma to alarmu, należy sprawdzić działanie sieci Z-Wave i działanie głównych kontrolerów.

FIBARO Smoke Sensor anuluje alarm komunikacji sieciowej Z-Wave po komunikowaniu się z siecią po ręcznym lub automatycznym wybudzeniu.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Zastosowanie asocjacji pozwala Fibaro Smoke Sensorowi na bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave np. Dimmerem, Relay Switchem, Roller Shutterem, RGBW Controllerem, Wall Plugiem lub sceną (sceną tylko za pośrednictwem kontrolera).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami i odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera.

Asocjacje grup dla oprogramowania w wersji 3.1 - 3.3

FIBARO Smoke Sensor umożliwia asocjację pięciu grup:

I grupa – Lifeline. Raportuje stan urządzenia. W tej grupie można ustawić tylko 1 urządzenie, które powinno być kontrolerem sieci Z-Wave. Nie zaleca się modyfikacji tej grupy asocjacyjnej.
II grupa – Smoke Alarm. W przypadku wykrycia dymu wysyła komendę sterującą BASIC SET. Wartość wysyłanej ramki może być zmodyfikowana poprzez parametry zaawansowane (Patrz punkt XVI). Grupa może obsłużyć do 5 urządzeń sterowalnych typu ON/OFF.
III grupa – Tamper. W przypadku wykrycia otwarcia obudowy, do urządzeń zasocjowanych, wysyłane jest powiadomienie NOTIFICATION REPORT (TYPE = BURGLAR, EVENT = PRODUCT COVERING REMOVED). Grupa może obsłużyć do 5 urządzeń, które mają zdefiniowaną obsługę ramki otwarcia obudowy (NOTIFICATION REPORT).
IV grupa – Smoke Alarm. W przypadku wykrycia dymu, do urządzeń zasocjowanych, wysyłane jest powiadomienie SENSOR ALARM REPORT (TYPE = SMOKE ALARM). Grupa może obsłużyć do 5 urządzeń, które mają zdefiniowaną obsługę komendy SMOKE ALARM.
V grupa – Tamper. W przypadku wykrycia otwarcia obudowy, do urządzeń zasocjowanych, wysyłane jest powiadomienie SENSOR ALARM REPORT (TYPE = GENERAL). Grupa może obsłużyć do 5 urządzeń, które mają zdefiniowaną obsługę komendy SENSOR ALARM REPORT.

FIBARO Smoke Sensor umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych lub 5 urządzeń wielokanałowych (MultiChannel) w grupach 2 - 5 lub jedno urządzenie w grupie 1.

Nie zaleca się łączenia więcej niż 10 urządzeń, ponieważ czas reakcji na polecenia sterujące zależy od liczby powiązanych urządzeń. W skrajnych przypadkach reakcja systemu może być opóźniona.

Aby dodać asocjację, wykorzystując kontroler Home Center:

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Wybudź urządzenie lub zaczekaj na automatyczne wybudzenie.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

FIBARO Smoke Sensor pozwala dostosować jego działanie do potrzeb użytkownika. Ustawienia są dostępne w interfejsie FIBARO jako proste opcje, które można wybrać, wybierając odpowiednie pole. Aby skonfigurować FIBARO Smoke Sensor (przy użyciu kontrolera Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij przycisk aby wybudzić urządzenie.

 

Parametry zaawansowane Smoke Sensora dla oprogramowania w wersji 3.2

Interwał wybudzania:

Możliwe wartości: 0 lub 21 600 – 65 535 (w sekundach, 6h – 18h)
Wartość domyślna: 21 600 (6h)

Parametr opisuje czas w sekundach, w jakim Fibaro Smoke Sensor będzie wykonywał instrukcję „Wake up”. Jest to interwał czasowy, w którym następuje okresowa komunikacja z kontrolerem, aktualizacja parametrów oraz aktualizacja oprogramowania. Smoke Sensor będzie budził się co podany interwał czasowy i ZAWSZE będzie próbował nawiązać komunikację z kontrolerem.

Większy czas oznacza rzadszą komunikację i mniejszy drenaż baterii. W przypadku nieudanej próby, urządzenie ponawia próbę nawiązania komunikacji w odstępach 60s. Po 3 nieudanych próbach czujnik uruchamia stan braku zasięgu sieci Z-Wave. Odwołanie alarmu następuje automatycznie – stan braku zasięgu sieci Z-Wave zostanie anulowany w przypadku pierwszej udanej komunikacji. Zmiana interwału budzenia nie ma wpływu na działanie alarmów oraz sygnału błędu.

0 - wyłącza wysyłanie ramki Wake Up Notification. Możliwe jest ręczne wybudzenie poprzez jednokrotne wciśnięcie przycisku B ! bądź wysłanie ramki Node Info (3-krotne wciśnięcie przycisku B).

Parametr umożliwia zdefiniowanie poziomu czułości zadziałania Fibaro Smoke Sensora na obecność zadymienia. Do wyboru są 3 poziomy, gdzie poziom 1 oznacza największą czułość, która umożliwia wykrycie małego poziomu zadymienia.

Możliwe wartości:
1 – WYSOKA CZUŁOŚĆ
– ŚREDNIA CZUŁOŚĆ
3 – NISKA CZUŁOŚĆ
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr umożliwia aktywację raportów wysyłanych do kontrolera z powiadomieniami o przekroczeniu temperatury lub otwarciu obudowy.

Możliwe wartości:
0 – wszystkie powiadomienia nieaktywne
1 – powiadomienie o otwarciu obudowy aktywne
2 – powiadomienie o przekroczeniu temperatury aktywne
3 – wszystkie powiadomienia aktywne
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr umożliwia aktywację powiadomień przy użyciu wskaźnika optycznego. Parametr nie dotyczy najważniejszych sygnalizacji tj. Alarm pożaru, Alarm błędu, Alarm niskiego stanu baterii

Możliwe wartości: 0-7
0 – wszystkie powiadomienia nieaktywne
1
– powiadomienie o otwarciu obudowy aktywne
2
– powiadomienie o przekroczeniu temperatury aktywne
4
– powiadomienie o braku zasięgu aktywne
Wartość domyślna: 0 (wszystkie powiadomienia nieaktywne)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru np. 1+2+4=7, co oznacza, że wszystkie powiadomienia są aktywne.

Parametr umożliwia aktywację powiadomień przy użyciu sygnalizacji akustycznej. Parametr nie dotyczy najważniejszych sygnalizacji tj. Alarm pożaru, Alarm błędu, Alarm niskiego stanu baterii.

Możliwe wartości: 0-7
0 – wszystkie powiadomienia nieaktywne
1
– powiadomienie o otwarciu obudowy aktywne
2
– powiadomienie o przekroczeniu temperatury aktywne
4
– powiadomienie o braku zasięgu aktywne
Wartość domyślna: 0 (wszystkie powiadomienia nieaktywne)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru np. 1+2+4=7, co oznacza, że wszystkie powiadomienia są aktywne.

Parametr określa jakie ramki będą wysyłane w II grupie asocjacyjnej (SMOKE ALARM). Wartości ramek BASIC ON i BASIC OFF można zdefiniować za pomocą parametrów.

Możliwe wartości:
0 – wysyłanie ramki BASIC ON i BASIC OFF
1 – wysyłanie tylko ramki BASIC ON
2 – wysyłanie tylko ramki BASIC OFF
Wartość domyślna: 0(wysyłanie ramki BASIC ON i BASIC OFF)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ramka BASIC ON wysyłana jest w przypadku wykrycia dymu i aktywacji Alarmu Pożaru. Parametr definiuje jej wartość.

Możliwe wartości: 0-99, 255
0 – wyłączenie urządzenia
1-99 – ustawienie urządzenia na 1-99%
255 – włączenie ostatnio zapamiętanego stanu
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ramka BASIC OFF wysyłana jest w przypadku odwołania Alarmu Pożaru. Parametr definiuje jej wartość.

Możliwe wartości: 0-99, 255
0 – wyłączenie urządzenia
1-99 – ustawienie urządzenia na 1-99%
255 – włączenie ostatnio zapamiętanego stanu
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Wartość inna niż 0 oznacza, że alarmy wysyłane są ramkami broadcast, czyli do wszystkich urządzeń będących w zasięgu Fibaro Smoke Sensora.

Możliwe wartości:
0 – broadcast nieaktywny
1 – SMOKE ALARM broadcast (II, IV grupa asocjacyjna) aktywny, broadcast powiadomienia o otwarciu obudowy (III, V grupa asocjacyjna) nieaktywny
2 – SMOKE ALARM broadcast (II, IV grupa asocjacyjna) nieaktywny, broadcast powiadomienia o otwarciu obudowy (III, V grupa asocjacyjna) aktywny
3 – SMOKE ALARM broadcast (II, IV grupa asocjacyjna) aktywny, broadcast powiadomienia o otwarciu obudowy (III, V grupa asocjacyjna) aktywny
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Urządzenie pracujące w trybie chronionym (Z-Wave network i security mode) nie wysyła ramek alarmowych w trybie broadcast.

Parametr określa interwał czasowy pomiędzy kolejnymi raportami temperatury.
Raport jest wysyłany kiedy nowa temperatura różni się od poprzednio zaraportowanej zgodnie z ustawioną histerezą (parametr 21).

Możliwe wartości: 0, 1-8640 (mnożnik co 10 sekund) [10s-24h] 0 – pomiary temperatury wyłączone
1-8640 – [10s-24h] Wartość domyślna: 1 (10 sekund)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa o ile musi zmienić się temperatura w porównaniu do ostatnio raportowanej wartości, żeby nowa wartość została przesłana do kontrolera.
Raport jest wysyłany tylko kiedy nowa wartość temperatury różni się od wartości poprzednio raportowanej. Raportowanie temperatury następuje także w wyniku odpytania przez kontroler Z-Wave.

Możliwe wartości: 1-100 (co, 0.1°C)
Wartość domyślna: 10 (1°C)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Wartość temperatury rzeczywistej, zmierzonej przez wbudowany czujnik, powyżej której następuje wysłanie powiadomienia o przekroczeniu zadanej temperatury (sygnał wizualny, akustyczny lub raport Z-wave).

Możliwe wartości: 1-100
1-100 – (1°C – 100°C)
Wartość domyślna: 55 (55°C)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Interwał sygnalizowania (wizualnego i akustycznego) stanu przekroczenia wysokiej temperatury.
Możliwe wartości: 1-8640 (mnożnik 10 sekund) [10s-24h] Wartość domyślna: 1 (10 sekund)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Interwał sygnalizowania (akustycznego i wizualnego) stanu braku zasięgu sieci Z-wave.

Możliwe wartości: 1-8640 (mnożnik 10 sekund) [10s-24h] Wartość domyślna: 180 (30min)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametry 30, 31 oraz 32 są skojarzone z ustawieniami parametrów 2, 3 i 4. Ich modyfikacja nie przyniesie efektu jeżeli dana funkcjonalność nie zostanie aktywowana w odpowiednim parametrze skojarzonym.

Wróć na górę

Pomoc techniczna

FAQ


Fibaro Smoke Sensor to uniwersalny, optyczny detektor dymu kompatybilny ze standardem Z-Wave. Alarm pożaru jest sygnalizowany dźwiękowo, miganiem wskaźnika optycznego oraz poprzez wysłanie komend alarmowych i sterujących do elementów sieci Z-Wave.
Detektor optyczny umożliwia wykrycie dymu w początkowym stadium powstawania pożaru, często przed pojawieniem się samego ognia i przekroczeniem zadanego poziomu temperatury. Ponadto, urządzenie posiada wbudowany sensor temperatury, który również może ostrzegać w przypadku przekroczenia określonego progu temperatury. FIBARO Smoke Sensor jest zaprojektowany do umiejscowienia na suficie lub na ścianie.

To brak alarmu zasięgu Z-Wave. Możesz ustawić interwał czasowy sygnalizacji w parametrze 32.

Upewnij się, że parametry komunikacji są ustawione domyślnie. Krótki odstęp czasu odpytywania może powodować takie zachowanie.

1. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B.
3. Wskaźnik wizualny zaświeci się na biało i rozlegnie się krótki alarm.
4. Cały czas przytrzymuj przycisk B.
5. Po 3 sekundach od pierwszego sygnału dźwiękowego zostanie sprawdzone działanie komory dymu.
Wyzwalanie alarmu pożarowego i sygnału dźwiękowego oznacza pozytywny wynik i powinien nastąpić w ciągu 10 sekund. Brak alarmu pożarowego oznacza, że czujnik działa nieprawidłowo.

To niemożliwe. To urządzenie jest tylko czujnikiem, a nie syreną Z-Wave.

Będzie działał dobrze i jest uważany za akceptowalny, ale najlepszym miejscem umieszczenia czujnika jest sufit.

Poszukaj oddzielnego urządzenia w interfejsie, które informuje o temperaturze.

Nie, pierwsza generacja (FGSS-001) mogła być zasilana przez 12/24 V DC. FGSD-002 może być zasilany tylko z baterii.

Tak. Może pracować jako bateryjny wykrywacz dymu. W rzeczywistości nie trzeba go dodawać do żadnego kontrolera Z-Wave. Może wykryć alarm dymu i sygnalizować go za pomocą syreny. Oczywiście, jeśli dodasz go do kontrolera Z-Wave, znajdziesz całe spektrum możliwości.

Zasada działania czujników optycznych oparta jest na dwóch diodach (transmitujących i odbierających). Dioda nadawcza działa w zakresie podczerwieni. Ilość światła na zewnątrz nie ma znaczenia.

Tak, ale taka funkcjonalność została przeniesiona z zaawansowanych parametrów do interfejsu systemu FIBARO. Przejdź do zakładki Konfiguracja Zaawansowana, aby ustawić wartość, która ma zostać dodana lub odjęta od aktualnej temperatury zmierzonej przez wewnętrzny czujnik temperatury, aby zrekompensować różnicę między temperaturą powietrza i temperaturą pod sufitem.

Nie, urządzenia zasilane z baterii nie są w stanie tego zrobić.

Musisz poczekać, aż spadnie poziom dymu.

FIBARO Smoke Sensor jest zawsze uzbrojony i gotowy do wykrycia obecności dymu.

Raport o poziomie naładowania baterii jest wysyłany w tym samym czasie, co wybudzanie czujnika. Możesz odczekać określony czas lub wykonać ręczne wybudzanie, trzykrotnie klikając przycisk B.

FIBARO Smoke Sensor pozwala kontrolować 5 zwykłych lub 5 wielokanałowych urządzeń na grupę asocjacyjną w grupach 2-5 i jedno urządzenie w 1. grupie.

Tryb rozgłaszania umożliwia wysyłanie alarmów do wszystkich urządzeń w zakresie FIBARO Smoke Sensorów z priorytetem nad innymi połączeniami.

Tak, możesz wyłączyć je w parametrach 3 i 4. Pamiętaj, że nie dotyczy to poważnych alarmów, takich jak alarm pożarowy.

Spróbuj ustawić czułość na dym, ustawiając parametry od 1 do 3 (LOW Sensitivity).

Wróć na górę

Rozwiązywanie problemów


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Sprawdź czy Twój FIBARO Smoke Sensor działa poprawnie.
  + Przedmuchaj czujnik, aby pozbyć się kurzu, który może zebrać się w urządzeniu,
  + Wymień baterię.
 • Sprawdź parametry urządzenia.
  + Zmień parametry 30, 31 i 32 (próg temperatury, interwał sygnalizacji przekroczenia temperatury, brak przedziału wskazań zakresu Z-Wave) na wartości bardziej odpowiednie dla twojego środowiska domowego.


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Sprawdź czy Twój FIBARO Smoke Sensor działa poprawnie.
  + Przedmuchaj czujnik, aby pozbyć się kurzu, który może zebrać się w urządzeniu,
  + Wymień baterię.
 • Sprawdź parametry urządzenia.
  + Zmień parametry 30, 31 i 32 (próg temperatury, interwał sygnalizacji przekroczenia temperatury, brak przedziału wskazań zakresu Z-Wave) na wartości bardziej odpowiednie dla twojego środowiska domowego.


FIBARO Smoke Sensor jest czujnikiem (nie działa aktywnie – jako aktor).
+ Taka funkcja nie jest dostępna.


Ta funkcja nie jest dostępna – pamiętaj, że modyfikowanie urządzeń FIBARO powoduje utratę gwarancji i może spowodować awarię.


Wróć na górę