Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może okazać się niebezpieczne lub stanowić naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Nie ingeruj w urządzenie!
Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji. Może to spowodować utratę uprawnień wynikających z gwarancji.

Inne urządzenia
Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.


NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Czujnik zasilany jest napięciem bezpiecznym. Należy jednak zachować szczególną ostrożność lub zlecić instalację osobie wykwalifikowanej.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć.

To nie zabawka!
Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Wróć na górę

Opis

FIBARO Smart Implant pozwala zwiększyć funkcjonalność czujników przewodowych oraz innych urządzeń poprzez dodanie do nich komunikacji sieciowej Z-Wave.

FIBARO Smart Implant daje możliwość podłączenia czujników binarnych, czujników analogowych, czujników temperatury DS18B20 lub czujników wilgotności i temperatury DHT22, aby zgłosić swoje odczyty do kontrolera Z-Wave.

FIBARO Smart Implant może również sterować urządzeniami poprzez otwieranie/zamykanie styków wyjściowych niezależnie od wejść.

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

 • Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,
 • Obsługuje tryby bezpieczeństwa sieci Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG,
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave,
 • Umożliwia podłączenie czujników:
  • 6 czujników DS18B20,
  • 1 czujnik DHT,
  • 2 czujniki analogowe 2-przewodowe,
  • 2 czujniki analogowe 3-przewodowe,
  • 2 czujniki binarne.
 • Posiada wbudowany czujnik temperatury.

Wróć na górę

Dane techniczne

Napięcie zasilania 9-30V DC ±10%
Wejścia 2 wejścia 0-10V, analogowe lub binarne
1 wejście szeregowe 1-przewodowe (dla DHT22 lub DS18B20)
Wyjścia 2 wyjścia bezpotencjałowe (do sterowania układami zewnętrznymi)
Wspierane czujniki cyfrowe 6 DS18B20 lub 1 DHT22
Maksymalna obciążalność prądowa wyjść 150mA
Maksymalne napięcie na stykach wyjściowych 30V DC / 20V AC ±5%
Zakres pomiarowy wbudowanego czujnika temperatury -55°C–126°C
(-67°F–259°F)
Temperatura pracy 0–40°C (32–104°F)
Protokół radiowy Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa 868.4 lub 869.8 MHz EU;
908.4, 908.42 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania max. 7 dBm (EIRP)
Zasięg do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zależności od terenu i materiałów budowlanych)
Wymiary
(dł. x szer. x wys.)
29 x 18 x 13 mm
(1.14” x 0.71” x 0.51”)
Zgodność z normami UE RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

Częstotliwość radiowa pojedynczego urządzenia musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na pudełku lub skonsultuj się ze sprzedawcą.

Wróć na górę

Instalacja

Przed przystąpieniem do montażu

Podłączenie urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją może spowodować szkody materialne, a nawet zagrożenie dla zdrowia i życia.

 • Należy podłączać tylko zgodnie ze schematem zamieszczonym w instrukcji,
 • Czujnik zasilany jest napięciem bezpiecznym. Należy jednak zachować szczególną ostrożność lub zlecić instalację osobie wykwalifikowanej,
 • Nie podłączaj urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją,
 • Nie podłączaj czujników innych niż DS18B20 lub DHT22 do zacisków SP i SD,
 • Nie podłączaj czujników do zacisków SP i SD za pomocą przewodów dłuższych niż 3 metry,
 • Nie obciążaj wyjść urządzenia prądem przekraczającym 150mA,
 • Każde podłączone urządzenie powinno być zgodne z istotnymi normami bezpieczeństwa,
 • Nieużywane linie należy pozostawić zaizolowane.

Wskazówki układania anteny:

 • Poprowadzić antenę w możliwie dużej odległości od metalowych elementów (przewody przyłączeniowe, wsporniki pierścieniowe itp.), aby zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego.
 • Metalowe powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu (np. metalowe puszki podtynkowe, metalowe listwy ościeżnicowe) mogą pogarszać zdolność odbioru!
 • Nie należy odcinać lub skracać anteny. Jej długość jest idealnie dopasowana do pasma, w którym pracuje system.
 • Upewnij się, że żadna część anteny nie wystaje z wyłącznika ściennego.

 

Objaśnienia do schematów:

ANT (czarny) – antena
GND (niebieski) – przewód uziemiający
SD (biały) – przewód sygnałowy dla czujnika DS18B20 lub DHT22
SP (brązowy) – przewód zasilania dla czujnika DS18B20 lub DHT22 (3.3V)
IN2 (zielony) – wejście nr 2.
IN1 (żółty) – wejście nr 1.
GND (niebieski) – przewód uziemiający
P (czerwony) – przewód zasilający
OUT1 – wyjście nr 1 przypisane do wejścia IN1
OUT2 – wyjście nr 2 przypisane do wejścia IN2
B – przycisk serwisowy (służy do dodawania/usuwania urządzenia)

Wróć na górę

Połączenie z linią alarmową

 1. Wyłącz system alarmowy.
 2. Połącz się zgodnie z jednym z poniższych schematów:

  Diagram 1: Przykładowe połączenie z linią alarmową zwykłą (1 – czujnik alarmu, 2 – centrala alarmowa).

  Diagram 2: Połączenie z linią alarmową parametryczną (1 – czujnik alarmu, 2 – centrala alarmowa).
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Ułóż urządzenie i jego antenę w obudowie.
 5. Podłącz urządzenie do zasilania.
 6. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 7. Zmień wartości parametrów:
  • Podłączony do wejścia IN1:
   • Normalnie zamknięty: zmienić parametr 20 na 0
   • Normalnie otwarty: zmienić parametr 20 na 1
  • Podłączony do wejścia IN2:
   • Normalnie zamknięty: zmienić parametr 21 na 0
   • Normalnie otwarty: zmienić parametr 21 na 1

Wróć na górę

Połączenie z czujnikiem DS18B20

Czujnik DS18B20 można latwo zainstalować wszędzie tam, gdzie wymagane są bardzo precyzyjne pomiary temperatury. Jeśli zostaną podjęte odpowiednie środki ochronne, czujnik może być używany w wilgotnym środowisku lub pod wodą, może również być wbudowany w beton lub umieszczony pod podłogą.

Można podłączyć do 6 czujników DS18B20 równolegle do zacisków SP-SD.

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Diagram 3: Połączenie z 2 czujnikami DS18B20 (1,2 – czujnik DS18B20).
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Połączenie z czujnikiem DHT22

Czujnik DHT22 można łatwo zainstalować wszędzie tam, gdzie wymagane są pomiary wilgotności i temperatury.

Można podłączyć tylko 1 czujnik DHT22 do zacisków TP-TD.

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Diagram 4: Połączenie z czujnikiem DHT22 (1 – czujnik DHT22).
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Zmień wartości parametrów:
  • Podłączony do wejścia IN1: zmienić parametr 20 na 5.
  • Podłączony do wejścia IN2: zmienić parametr 21 na 5.

Wróć na górę

Połączenie z czujnikiem 2-przewodowym 0-10V

Czujnik analogowy 2-wire wymaga rezystora podciągającego.

Do zacisków IN1/IN2 można podłączyć maksymalnie 2 czujniki analogowe.

Do tego typu czujników wymagane jest zasilanie 12V.

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Schemat 5: Połączenie z czujnikiem analogowym 2-wire do wejścia IN2
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Zmień wartości parametrów:
  • Podłączony do wejścia IN1: zmienić parametr 20 na 5
  • Podłączony do wejścia IN2: zmieni parametr 21 na 5

Wróć na górę

Połączenie z czujnikiem 3-przewodowym 0-10V

Do zacisków IN1/IN2 można podłączyć maksymalnie 2 czujniki analogowe.

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Schemat 6: Połączenie z czujnikiem analogowym 3-przewodowy do wejścia IN1 (1 – czujnik analogowy 3-przewodowy)
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Zmień wartości parametrów:
  • Podłączony do wejścia IN1: zmienić parametr 20 na 4
  • Podłączony do wejścia IN2: zmienić parametr 21 na 4

Wróć na górę

Połączenie z czujnikiem binarnym

Podłącz normalnie otwarte lub normalnie binarne czujniki do zacisków IN1/IN2

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Diagram 7: Połączenie z 2 czujnikami binarnymi (1,2 – czujnik binarny).
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Zmień wartości parametrów:
  • Podłączony do wejścia IN1:
   • Normalnie zamknięty: zmienić parametr 20 na 0
   • Normalnie otwarty: zmienić parametr 20 na 1
  • Podłączony do wejścia IN2:
   • Normalnie zamknięty: zmienić parametry 21 na 0
   • Normalnie otwarty: zmienić parametry 21 na 1

Wróć na górę

Połączenie z przyciskiem

Do zacisków IN1/IN2 można podłączyć przełączniki monostabilne lub bistabilne w celu aktywacji scen.

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Diagram 8: Połączenie z 2 przyciskami (1,2 – przycisk).
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Zmień wartości parametrów:
  • Podłączony do wejścia IN1:
   • Monostabilny: zmienić parametr 20 na 2
   • Bistabilny: zmienić parametr 20 na 3
  • Podłączony do wejścia IN2:
   • Monostabilny: zmienić parametr 21 na 2
   • Bistabilny: zmienić parametr 21 na 3

Wróć na górę

Połączenie z napędem bramy

Smart Implant można podłączyć do różnych urządzeń, aby je kontrolować. W tym przyładzie jest on podłączony do napędu bramy z wejściem impulsowym (każdy impuls uruchomi i zatrzyma napęd bramy, naprzemiennie ją otwierając/zamykając).

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Diagram 9: Napęd bramy (1 – przycisk monostabilny, 2 – sterownik napędu bramy).
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Zmień wartości parametrów:
  • Podłączony do wejścia IN1 i wyjścia OUT1:
   • Zmienić parametr 20 na 2 (przycisk monostabilny)
   • Zmienić parametr 156 na 1 (0.1s)
  • Podłączony do wejścia IN2 i wyjścia OUT2:
   • Zmienić parametr 21 na 2 (przycisk monostabilny)
   • Zmienić parametr 157 na 1 (0.1s)

Wróć na górę

Sieć Z-wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie (Inclusion) – Tryb uczenia urządzenia Z-Wave, umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby ręcznie dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Szybko, trzykrotnie naciśnij przycisk na obudowie urządzenia lub przełącznik podłączony do wejścia IN1 lub IN2.
 4. Jeśli dodajesz w trybie Security S2, zeskanuj kod DSK QR albo wprowadź podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 5. Dioda LED zacznie migać na żółto. Poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji Smart Start:

 1. Wprowadź kontroler w bezpieczny tryb dodawania (Security S2 Authenticated) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 2. Zeskanuj kod DSK QR lub wprowadź ręcznie podkreślony fragment kodu (z etykiety urządzenia).
 3. Podłącz urządzenie do zasilania.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto, zaczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

W przypadku problemów z dodawaniem urządzenia, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

 

Wróć na górę

Usuwanie urządzenia

Usuwanie (Exclusion) – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca ustawienia fabryczne.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Wprowadź kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Szybko, trzykrotnie naciśnij przycisk na obudowie urządzenia lub przełącznik podłączony do wejścia IN1 lub IN2.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto, zaczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 5. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Usunięcie za pomocą przełącznika podłączonego do wejścia IN1 lub IN2 działa tylko wtedy, gdy parametr 20 (IN1) lub 21 (IN2) jest ustawiony na 3 lub 4, a parametr 40 (IN1) lub 41 (IN2) nie pozwala na wysyłanie scen dla potrójnego kliknięcia.

Wróć na górę

Test zasięgu

Urządzenie posiada wbudowany mechanizm umożliwiający sprawdzenie zasięgu sieci Z-Wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg głównego kontrolera:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do MENU.
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na fioletowo.
 3. Szybko wciśnij przycisk, aby zatwierdzić wybór.
 4. Dioda LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 5. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

 • Dioda pulsuje w kolorze zielonym – urządzenie próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
 • Dioda świeci w kolorze zielonym – urządzenie komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.
 • Dioda pulsuje w kolorze żółtym – urządzenie szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
 • Dioda świeci w kolorze żółtym – urządzenie komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
 • Dioda pulsuje w kolorze fioletowym – urządzenie próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się pracy urządzenia na granicy zasięgu.
 • Dioda świeci w kolorze czerwonym – urządzenie nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Wskaźniki wizualne

Wbudowane światło LED pokazuje bieżący status urządzenia.

Po włączeniu zasilania urządzenia:

  • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (bez zabezpieczenia S2 Uwierzytelnione)
  • Magenta – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (z uwierzytelnianiem Security S2)
  • Czerwone – urządzenie nie zostało dodane do sieci Z-Wave

Aktualizacja:

  • Migające cyjan – aktualizacja w toku
  • Zielona – aktualizacja zakończona sukcesem (dodana bez uwierzytelnienia Security S2)
  • Magenta – aktualizacja udana (dodana z uwierzytelnianiem Security S2)
  • Czerwony – aktualizacja nie powiodła się

Menu:

  • 3 zielone mignięcie – wejście do menu (dodano autoryzację S2)
  • 3 magenta miga – wejście do menu (dodane z uwierzytelnianiem Security S2)
  • 3 czerwone mignięcie – wejście do menu (nie dodane do sieci Z-Wave )
  • Magenta – test zasięgu
  • Żółty – reset

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave. Aby przejść w tryb menu:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść w MENU, urządzenie miga, sygnalizując stan dodawania (patrz 7.1: Wskaźniki wizualne).
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie sygnalizuje pożądaną pozycję za pomocą koloru:
  • FIOLETOWY – test zasięgu sieci Z-Wave
  • ŻÓŁTY – reset URZĄDZENIA
 3. Szybko kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór.

Wróć na górę

Przywracanie ustawień fabrycznych

Procedura resetowania pozwala przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje o kontrolerze Z-Wave i konfiguracji użytkownika zostaną usunięte.

Zresetowanie urządzenia nie jest zalecanym sposobem usuwania urządzenia z sieci Z-Wave. Użyj procedury resetowania tylko wtedy, gdy brakuje podstawowego kontrolera lub gdy podstawowy kontroler nie działa. Pewne usunięcie urządzenia można osiągnąć za pomocą procedury usuwania opisanej poniżej.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do MENU.
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na żółto.
 3. Szybko kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie zrestartowane, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody.

Wróć na górę

Testowanie działania

Wbudowany przycisk pozwala na testowanie działania urządzenia w następujący sposób:

 • Pojedyncze kliknięcie przycisku – przełącz wyjście OUT1
 • Dwukrotne kliknięcie przycisku – przełącz wyjście OUT2

Wróć na górę

Aktywacja scen

Urządzenie może aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny i atrybutu dane akcji korzystając z Central Scene Command Class.

Aby ta funkcja działała, podłącz monostabilny lub bistabilny przełącznik do wejścia IN1 lub IN2 i ustaw parametr 20 (IN1) lub 21 (IN2) na 2 lub 3.

Domyślnie sceny nie są aktywowane, ustaw parametry 40 i 41, aby włączyć aktywację scen dla wybranych akcji.

Przycisk podłączony do zacisku IN1:

Akcja ID Sceny Atrybut
Naciśnięcie 1 Key Pressed 1 time
Podwójne naciśnięcie 1 Key Pressed 2 times
Potrójne naciśnięcie* 1 Key Pressed 3 times
Przytrzymanie** 1 Key Held Down
Zwolnienie** 1 Key Released

Przycisk podłączony do zacisku IN2:

Akcja ID Sceny Atrybut
Naciśnięcie 2 Key Pressed 1 time
Podwójne naciśnięcie 2 Key Pressed 2 times
Potrójne naciśnięcie* 2 Key Pressed 3 times
Przytrzymanie** 2 Key Held Down
Zwolnienie** 2 Key Released

* Aktywacja potrójnych kliknięć uniemożliwi usunięcie za pomocą terminala wejściowego.

** Niedostępne dla przycisków bistabilnych.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-wave, np. Dimmerem, Switchem, Roller Shutterem, lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja zapewnia bezpośredni transfer poleceń sterujących pomiędzy urządzeniami, odbywa się bez udziału głównego kontrolera i wymaga, aby powiązane urządzenie znajdowało się w bezpośrednim zasięgu.

 

Urządzenie umożliwia asocjację trzech grup:

 • Pierwsza grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
 • Druga grupa asocjacyjna – “On/Off (IN1)” jest przypisana do wejścia IN1 terminala (używa podstawowej klasy poleceń).
 • Trzecia grupa asocjacyjna – “On/Off (IN2)” jest przypisana do wejścia IN2 terminala (używa podstawowej klasy poleceń).

Urządzenie w grupie 2 i 3 pozwala kontrolować 5 zwykłych lub wielokanałowych urządzeń w jednej grupie asocjacyjnej. Wyjątkiem jest “LifeLine”, która jest zarezerwowana dla kontrolera i może mieć przypisany tylko jeden węzeł.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Urządzenie pozwala dostosować jego działanie do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów. Ustawienia można regulować za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego dodane jest urządzenie. Sposób ich regulacji może się różnić w zależności od kontrolera. W interfejsie FIBARO parametry są przedstawiane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Zależność parametrów
Wiele parametrów dotyczy tylko określonych trybów pracy wejścia (parametry 20 i 21), zapoznaj się z poniższą tabelą:

Parametr 20 Nr 40 Nr 47 Nr 49 Nr 150 Nr 152 Nr 63 Nr 64
0 lub 1
2 lub 3
4 lub 5 x x
Parametr 21 Nr 41 Nr 52 Nr 54 Nr 151 Nr 153 Nr 63 Nr 64
0 lub 1
2 lub 3
4 lub 5 x x

 

Ten parametr pozwala wybrać tryb pierwszego wejścia (IN1). Zmień go w zależności od podłączonego urządzenia.
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 2 (Przycisk monostabilny)

Możliwe wartości:
0 – Normalnie zamknięte wejście alarmowe (Notification)
1 – Normalnie otwarte wejście alarmowe (Notification)
2 – Przycisk monostabilny (Central Scene)
3 – Przycisk bistabilny (Central Scene)
4 – Wejście analogowe bez wewnętrznego podciągania (Sensor Multilevel)
5 – Wejście analogowe z wewnętrznym podciąganiem (Sensor Multilevel)

Ten parametr pozwala wybrać tryb drugiego wejścia (IN2). Zmień go w zależności od podłączonego urządzenia.
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 2 (Przycisk monostabilny)

Możliwe wartości:
0 – Normalnie zamknięte wejście alarmowe (Notification CC)
1 – Normalnie otwarte wejście alarmowe (Notification CC)
2 – Przycisk monostabilny (Central Scene CC)
3 – Przycisk bistabilny (Central Scene CC)
4 – Wejście analogowe bez wewnętrznego podciągania (Sensor Multilevel CC)
5 – Wejście analogowe z wewnętrznym podciąganiem (Sensor Multilevel CC)

Parametr pozwala na odwrócenie działania wejść IN1 i IN2 bez faktycznej zmiany podłączonych przewodów (np. w przypadku nieprawidłowego podłączenia).
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 0 (domyślna)

Możliwe wartości:
0 – domyślna (IN1 – 1-sze wejście, IN2 – 2-gie wejście)
1 – odwrócona (IN1 – 2-gie wejście, IN2 – 1-sze wejście)

Parametr pozwala na odwrócenie działania wyjść OUT1 i OUT2 bez faktycznej zmiany podłączonych przewodów (np. w przypadku nieprawidłowego podłączenia).
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 0 (domyślna)

Możliwe wartości:
0 – domyślna (OUT1 – 1-sze wyjście, OUT2 – 2-gie wyjście)
1 – odwrócona (OUT1 – 2-gie wyjście, OUT2 – 1-sze wyjście)

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator sceny do kontrolera. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr 20 jest ustawiony na 2 lub 3.
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 0 (no scenes sent)

Możliwe wartości:
1 – Pojedyncze kliknięcie
2 – Podwójne kliknięcie
4 – Potrójne kliknięcie
8 – Przytrzymanie i zwolnienie

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator sceny do kontrolera. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr 20 jest ustawiony na 2 lub 3.
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 0 (no scenes sent)

Możliwe wartości:
1 – Pojedyncze kliknięcie
2 – Podwójne kliknięcie
4 – Potrójne kliknięcie
8 – Przytrzymanie i zwolnienie

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w 2. grupie asocjacji po wywołaniu wejścia IN1 (przy użyciu Basic Command Class).
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 255

Możliwe wartości: 0-255

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w 2. grupie asocjacji, gdy wejście IN1 jest dezaktywowane (przy użyciu Basic Command Class).
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości: 0-255

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w trzeciej grupie asocjacji po wywołaniu wejścia IN2 (przy użyciu Basic Command Class).
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 255

Możliwe wartości: 0-255

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w 2. grupie asocjacji, gdy wejście IN2 jest dezaktywowane (przy użyciu Basic Command Class).
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości: 0-255

Ten parametr określa czas bezwładności wejścia IN1 w trybach alarmowych. Dostosuj ten parametr, aby zapobiec zakłóceniom sygnału. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr 20 jest ustawiony na 0 lub 1 (tryb alarmu).
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 10 (100ms)

Możliwe wartości: 1-100 (10ms-1000ms, 10ms krok)

Ten parametr określa czas bezwładności wejścia IN2 w trybach alarmowych. Dostosuj ten parametr, aby zapobiec zakłóceniom sygnału. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr 21 jest ustawiony na 0 lub 1 (tryb alarmu).
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 10 (100ms)

Możliwe wartości: 1-100 (10ms-1000ms, 10ms krok)

Ten parametr określa dodatkowe opóźnienie anulowania alarmu na wejściu IN1. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr 20 jest ustawiony na 0 lub 1 (tryb alarmu).
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0 (brak opóźnienia)

Możliwe wartości:
0 – brak opóźnienia
1-3600s

Ten parametr określa dodatkowe opóźnienie anulowania alarmu na wejściu IN2. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy parametr 21 jest ustawiony na 0 lub 1 (tryb alarmu).
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0 (brak opóźnienia)
Możliwe wartości:
0 – brak opóźnienia
0-3600s
Ten parametr definiuje logikę działania wyjścia OUT1.
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 0 (NIE)

Możliwe wartości:
0 – styki normalnie otwarte / zamknięte, gdy są aktywne
1 – styki normalnie zamknięte / otwarte, gdy są aktywne

Ten parametr definiuje logikę działania wyjścia OUT2.
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 0 (NIE)

Możliwe wartości:
0 – styki normalnie otwarte / zamknięte, gdy są aktywne
1 – styki normalnie zamknięte / otwarte, gdy są aktywne

Ten parametr określa czas, po którym OUT1 zostanie automatycznie dezaktywowany.
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0 (automatyczne wyłączanie nieaktywne)

Możliwe wartości:
0 – automatyczne wyłączanie niekatywne
1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step)

Ten parametr określa czas, po którym OUT2 zostanie automatycznie dezaktywowany.
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0 (automatyczne wyłączanie nieaktywne)

Możliwe wartości:
0 – automatyczne wyłączanie nieaktywne
1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step)

Ten parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio podanej) analogowej wartości wejściowej, która powoduje wysłanie nowego raportu. Parametr dotyczy tylko wejść analogowych (parametr 20 lub 21 ustawiony na 4 lub 5).
Wielkość parametru: 1B
Wartość domyślna: 5 (0.5V)

Możliwe wartości:
0 – raportowanie o zmianie wyłączone
1-100 (0.1-10V, 0.1V step)

Ten parametr określa okres raportowania wartości wejść analogowych. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 63). Parametr dotyczy tylko wejść analogowych (parametr 20 lub 21 ustawiony na 4 lub 5).
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0 (raporty okresowe wyłączone)

Możliwe wartości:
0 – raporty okresowe wyłączone
60-32400 (60s-9h, 1s step)

Ten parametr określa minimalną zmianę (od ostatnio podanej) wartości czujnika temperatury wewnętrznej, która powoduje wysłanie nowego raportu.
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 5 (0.5°C)

Możliwe wartości:
0 – raportowanie o zmianie wyłączone
1-255 (0.1-25.0°C, 0.1°C step )

Ten parametr określa okres raportowania wartości wewnętrznego czujnika temperatury. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 65).
Wartość domyślna: 0 (raporty okresowe wyłączone)

Możliwe wartości:
0 – raporty okresowe wyłączone
60-32400 (60s-9h, 1s step)

Ten parametr określa minimalną zmianę (od ostatniego raportu) wartości czujników zewnętrznych (DS18B20 lub DHT22), która powoduje wysłanie nowego raportu. Parametr dotyczy tylko podłączonych czujników DS18B20 lub DHT22.
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 5 (0.5 jednostki)

Możliwe wartości:
0 – raportowanie o zmianie wyłączone
1-255 (0.1-25.5 jednostki, krok co 0.1)

Ten parametr określa okres raportowania wartości wejść analogowych. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 67). Parametr dotyczy tylko podłączonych czujników DS18B20 lub DHT22.
Wielkość parametru: 2B
Wartość domyślna: 0 (raporty okresowe wyłączone)

Możliwe wartości:
0 – raporty okresowe wyłączone
60-32400 (60s-9h, krok co 1s)


Wróć na górę