Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Switch 2 został zaprojektowany do włączania/wyłączania urządzeń elektrycznych. Dzięki swoim małym rozmiarom może zostać zamontowany w puszkach instalacyjnych lub obudowach urządzeń. Switch 2 pozwala na sterowanie urządzeniami poprzez sieć Z-Wave lub przy pomocy podłączonego przycisku. Pomiar mocy czynnej i zużycia energii pozwala na monitorowanie i obniżenie rachunków za energię elektryczną.

FIBARO Switch 2 dostępny jest w dwóch wersjach:

 • Single Switch 2 (FGS-213) – może kontrolować jedno urządzenie elektroniczne
 • Double Switch 2 (FGS-223) – może kontrolować dwa urządzenia elektroniczne

Back To Top

Najważniejsze cechy

 • Kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+
 • Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128
 • Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe
 • Funkcja pomiaru mocy czynnej oraz zużycia energii obciążenia
 • Urządzenie współpracuje z przyciskami monostabilnymi, bistabilnymi oraz roletowymi
 • Miejsce pracy: puszki natynkowe oraz podtynkowe spełniające wymagania przepisów krajowych oraz minimalne wymiary puszki
 • FIBARO Switch 2 jest zespołem zdalnego sterowania

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Back To Top

Wspierane obciążenia

Switch 2 może pracować z następującymi obciążeniami:

 • konwencjonalnymi żarówkami,
 • żarówkami halogenowymi,
 • urządzeniami elektrycznymi, których pobór mocy nie przekracza limitu określonego dla urządzenia.

Podłączone obciążenie i sam Switch 2 mogą zostać uszkodzone, jeśli obciążenie jest niezgodne ze specyfikacją techniczną!

Przy podłączaniu Switch 2 należy stosować się do następujących zasad:

 • Nie podłączaj obciążeń większych od tych zalecanych!
 • Nie podłączaj obciążeń innych niż rezystancyjne lub żarowe!

Tabela prądu zmiennego:

Urządzenie Typ obciążenia  Standardy IEC  Standardy UL
Single Switch 2
(FGS-213)
Obciążenie
rezystencyjne
 8A  6.5A
Single Switch 2
(FGS-213)
 Obciążenie
żarowe
 8A  5A
Double Switch 2
(FGS-223)
Obciążenie
rezystencyjne
6.5A na kanał
10A łącznie
6A na kanał
9.5A łącznie
Double Switch 2
(FGS-223)
 Obciążenie
żarowe
 6.5A na kanał
10A łącznie
 3A na kanał

 

Do lamp LED zalecamy używanie FIBARO Dimmer 2.

Certyfikacja IEC obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i większości krajów wykorzystujących 220-240V~. Certyfikacja UL obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i większości krajów wykorzystujących 100-120V~.

Back To Top

Dane techniczne

Zasilanie: 100-240V~ 50/60 Hz
Prąd znamionowy: Single Switch 2 (FGS-213):
Standardy IEC: 8A
Standardy UL (obciążenie rezystencyjne): 6.5A
Standardy UL (obciążenie żarowe): 5A
Double Switch 2 (FGS-223):

Standardy IEC: 6.5A per channel, 10A łącznie
Standardy UL (obciążenie rezystencyjne): 6A per channel, 9.5A łącznie
Standardy UL (obciążenie żarowe): 3A na kanał
Temperatura pracy: 0-35°C
Do montażu w puszkach: Ø ≥ 50mm, głębokość ≥ 60mm
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Moc sygnału radiowego: do 1mW
Częstotliwość radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU;
908.4, 908.42 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania: do 6 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zależności od materiałów budowlanych)
Zgodność z dyrektywami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm

Certyfikacja IEC obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i większości krajów wykorzystujących 220-240V~. Certyfikacja UL obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i większości krajów wykorzystujących 100-120V~.

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Back To Top

Instalacja

Instalacja

Podłączenie Switch 2 w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

Przy podłączaniu Switch 2 należy stosować się do następujących zasad:

 • Podłączaj urządzenie tylko zgodnie z jednym ze schematów,
 • Switch 2 powinien być zamontowany w puszkach podtynkowych spełniających właściwe dla nich normy bezpieczeństwa i o głębokości nie mniejszej niż 60 mm,
 • Łączniki elektryczne (podłączone do S1 lub S2) muszą spełniać właściwe dla nich normy bezpieczeństwa,
 • Długość przewodów użytych do podłączenia łącznika (podłączonego do S1 lub S2) nie powinna być większa niż 10m.

Objaśnienia do schematów:

S1 – zacisk klawisza nr 1 łącznika (posiada opcję wprowadzenia urządzenia w tryb nauki)
S2 – zacisk klawisza nr 2 łącznika
L – zacisk przewodu fazowego
Q/Q1 – zacisk wyjściowy 1. kanału
Q2 – zacisk wyjściowy 2. kanału (tylko FGS-223)
N – zacisk przewodu neutralnego
B – przycisk serwisowy (służy do dodawania/usuwania urządzenia i obsługi trybu menu)

Instalacja urządzenia Switch 2:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną.
 3. Podłącz zgodnie z jednym z poniższych schematów właściwych dla modelu urządzenia.
 4. Po weryfikacji poprawności podłączenia włącz napięcie sieciowe.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Odłącz napięcie sieciowe, następnie ułóż urządzenie i jego antenę w puszce instalacyjnej.
 7. Zamknij puszkę instalacyjną i podłącz napięcie sieciowe.

Klawisz podłączony do zacisku S1 jest klawiszem nadrzędnym. Obsługuje podstawową funkcjonalność (włącza/wyłącza 1. kanał) i uruchamia tryb uczenia (dodawanie/usuwanie). Klawisz podłączony do zacisku S2 włącza/wyłącza 2. kanał Double Switch 2, ale w Single Switch 2 jest opcjonalny, a jego wciśnięcie nie wpłynie na stan podłączonego urządzenia.

Po włączeniu zasilania wskaźnik LED zasygnalizuje kolorem stan dodania do sieci Z-Wave:
ZIELONY - urządzenie dodane
CZERWONY- urządzenie niedodane

Schematy podłączenia:

single switch diagrams

Schematy podłączenia – Single Switch 2

double switch

Schematy podłączenia – Double Switch 2

Back To Top

Filmy instruktażowe

FIBARO Single Switch 2 – Połączenie 3-przewodowe z pojedynczym przełącznikiem:

 

FIBARO Single Switch 2 – gniazdo elektryczne:

 

–>FIBARO Double Switch 2 – połączenie z podwójnym przełącznikiem:

Back To Top

Wskazówki układania anteny

 • Poprowadź antenę w możliwie dużej odległości od metalowych elementów (przewody przyłączeniowe, wsporniki pierścieniowe itp.), aby zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego.
 • Metalowe powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu (np. metalowe puszki podtynkowe, metalowe listwy ościeżnicowe) mogą wpływać negatywnie na zasięg urządzenia!
 • Nie należy modyfikować długości anteny. Jest ona idealnie dopasowana do pasma, w którym pracuje system. Jej zwijanie i nadmierne zgniatanie może doprowadzić do pogorszenia zasięgu.
 • Upewnij się, że antena nie wystaje poza puszkę instalacyjną.

Back To Top

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Zidentyfikuj klawisz S1.
 3. Uruchom tryb dodawania (security/non-security) w kontrolerze Z-Wave (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij klawisz S1.
 5. Poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

W przypadku problemu z dodaniem/usunięciem za pomocą klawisza S1 wykorzystaj przycisk B (umieszczony na obudowie).

Przy dodawaniu Switch 2 do sieci z włącznikiem bistabilnym upewnij się, że wszystkie styki włącznika są rozwarte (wyłączone), gdyż zwarcie styku uniemożliwi dodanie/usunięcie urządzenia do/z sieci.

Dodawanie w trybie security musi odbywać się w odległości do 2 metrów od kontrolera.

Back To Top

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie Switch 2 z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia, ale nie resetuje pomiarów energii.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Zidentyfikuj klawisz S1.
 3. Uruchom tryb usuwania w kontrolerze Z-Wave (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij klawisz S1.
 5. Poczekaj, aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

W przypadku problemu z dodaniem/usunięciem za pomocą klawisza S1 wykorzystaj przycisk B (umieszczony na obudowie).

Back To Top

Test zasięgu

Switch 2 posiada wbudowany mechanizm umożliwiający orientacyjne określenie zasięgu sieci Z-Wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg sieci:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną i wyciągnij urządzenie.
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do menu.
 5. Poczekaj, aż dioda LED zaświeci kolorem fioletowym.
 6. Szybko zwolnij przycisk i ponownie krótko wciśnij.
 7. Wskaźnik LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 8. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk B.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

 • Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – Switch 2 próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
 • Wskaźnik świeci w kolorze zielonym – Switch 2 komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.
 • Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – Switch 2 szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
 • Wskaźnik świeci w kolorze żółtym – Switch 2 komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
 • Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – Switch 2 próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.
 • Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym – Switch 2 nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z trybu komunikacji bezpośredniej na tryb komunikacji z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Back To Top

Obsługa urządzenia

Obsługa za pomocą podłączonego przełącznika

Obsługa Switch 2 za pomocą łączników monostabilnych dla parametru 20 ustawionego na 0:

1x klik:

 • Przełącz stan podłączonego obciążenia na przeciwny (S1 przełącza 1. kanał, S2 przełącza 2. kanał),
 • Przełącz stan 2., 3. (klawisz S1), 4. i 5. (klawisz S2) grupy asocjacyjnej na przeciwny.

2x klik:

 • Ustaw maksymalny poziom 2., 3. (klawisz S1), 4. i 5. (klawisz S2) grupy asocjacyjnej.

Przytrzymanie:

 • Płynne sterowanie urządzeniami z 3. (klawisz S1) i 5. (klawisz S2) grupy asocjacyjnej.

Puszczenie:

 • Zatrzymaj płynne sterowanie urządzeniami z 3. (klawisz S1) i 5. (klawisz S2) grupy asocjacyjnej.

Obsługa Switch 2 za pomocą łączników bistabilnych dla parametru 20 ustawionego na 1:

Styki łącznika zwarte:

 • Włącz podłączone obciążenie (S1 włącza 1. kanał, S2 włącza 2. kanał),
 • Włącz 2., 3. (klawisz S1), 4. i 5. (klawisz S2) grupę asocjacyjną.

Styki łącznika rozwarte:

 • Wyłącz podłączone obciążenie (S1 wyłącza 1. kanał, S2 wyłącza 2. kanał),
 • Wyłącz 2., 3. (klawisz S1), 4. i 5. (klawisz S2) grupę asocjacyjną.

Obsługa Switch 2 za pomocą łączników bistabilnych dla parametru 20 ustawionego na 2:

Jednokrotna zmiana pozycji:

 • Przełącz stan podłączonego obciążenia na przeciwny (S1 przełącza 1. kanał, S2 przełącza 2. kanał),
 • Przełącz stan 2., 3. (klawisz S1), 4. i 5. (klawisz S2) grupy asocjacyjnej na przeciwny.

Dwukrotna zmiana pozycji:

 • Ustaw maksymalny poziom 2., 3. (klawisz S1), 4. i 5. (klawisz S2) grupy asocjacyjnej.

Łącznik monostabilny:
Po puszczeniu przycisku sprężyna przywróci go do pozycji początkowej i rozwiera styki (wyłącza).

Łącznik bistabilny:
Łącznik dwupozycyjny, nie posiada sprężyny, włącznik pozostaje w ustawionej pozycji.

Łącznik bistabilny dla parametru 20 ustawionego na 1:
Stan urządzenia jest zgodny ze stanem łącznika.

Łącznik bistabilny dla parametru 20 ustawionego na 2:
Stan urządzenia jest zmieniany na przeciwny przy każdej zmianie pozycji.

Back To Top

Obsługa Switch 2 za pomocą przycisku B

Switch 2 jest wyposażony w przycisk B, który pozwala na wejście do menu i wykonanie poniższych akcji:

1x klik:

 • Wyłącz tryb alarmowy (miganie).
 • Wybierz pozycję menu (jeśli menu jest aktywne).
 • Wyłącz tryb testowania zasięgu.
 • Przełącz stan 1. kanału.

3x klik:

 • Tryb uczenia Z-Wave (dodawania/usuwanie).

Hold:

 • Wejdź do menu (potwierdzone przez wskaźnik LED).

Back To Top

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave. Aby wejść do menu:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną i wyciągnij urządzenie.
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do menu.
 5. Poczekaj, aż dioda LED wskaże wybraną pozycję menu kolorem:
  • ZIELONY – zresetowanie pomiarów zużycia energii
  • FIOLETOWY – test zasięgu Z-Wave
  • ŻÓŁTY – zresetowanie urządzenia
 6. Szybko zwolnij przycisk i ponownie krótko wciśnij.

Back To Top

Resetowanie urządzenia

Procedura resetowania pozwala przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje o kontrolerze Z-Wave i konfiguracji użytkownika zostaną usunięte.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave .

Resetowanie Switch 2:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną i wyciągnij urządzenie.
 3. Włącz napięcie sieciowe.
 4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do menu.
 5. Poczekaj, aż dioda LED zaświeci kolorem żółtym.
 6. Szybko zwolnij przycisk i ponownie krótko wciśnij.
 7. Po paru sekundach urządzenie zostanie zresetowane, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody LED.

Back To Top

Dodatkowa funkcjonalność

Aktywacja scen

Switch 2 może aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny i atrybutu dane akcji korzystając z Central Scene Command Class.
Domyślnie sceny nie są aktywowane, ustaw parametry 28 i 29, aby włączyć aktywację scen dla wybranych akcji.

Przełącznik Akcja Scene ID Atrybut
Przełącznik podłączony
do terminalu S1
1 kliknięcie 1 Key Pressed 1 time
2 kliknięcia 1 Key Pressed 2 times
3 kliknięcia 1 Key Pressed 3 times
Przytrzymanie 1 Key Held Down
Puszczenie 1 Key Released
Przełącznik podłączony
do terminalu S2
1 kliknięcie 2 Key Pressed 1 time
2 kliknięcia 2 Key Pressed 2 times
3 kliknięcia 2 Key Pressed 3 times
Przytrzymanie 2 Key Held Down
Puszczenie 2 Key Released

Back To Top

Pomiar mocy i energii

Switch 2 umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave, np. do FIBARO Home Center.

Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniającej wysoką dokładność i precyzję pomiarów (+/- 1% dla obciążeń większych od 5W).

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu. Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

Switch 2 wymaga poboru mocy przez obciążenie większego lub równego 5W, aby prawidłowo dokonać pomiarów mocy i energii.

Na pomiary mocy mogą wpływać wahania napięcia w sieci dochodzące do +- 10%.

Switch 2 okresowo (co godzinę) zapisuje dane pomiaru zużycia energii w swojej pamięci. Odłączenie urządzenia od zasilania nie spowoduje zresetowania zapisanych danych.

Procedura kasowania pomiaru energii:
Switch 2 umożliwia wyzerowanie licznika zużytej energii elektrycznej na trzy sposoby:

 • Poprzez funkcję kontrolera (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 • Ręcznie, poprzez poniższą procedurę:
  1. Wyłącz napięcie sieciowe.
  2. Otwórz puszkę instalacyjną i wyciągnij urządzenie.
  3. Włącz napięcie sieciowe.
  4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść do menu.
  5. Poczekaj, aż dioda LED zaświeci kolorem zielonym.
  6. Szybko zwolnij przycisk i ponownie krótko wciśnij.
  7. Licznik pomiaru energii zostanie wyzerowany.
 • Poprzez reset urządzenia.

Back To Top

Zabezpieczenie nadprądowe i przeciw przegrzaniu

Switch 2 po wykryciu zbyt wysokiej temperatury lub zbyt dużego natężenia prądu:

 • wyłączy przekaźnik/przekaźniki,
 • wyśle do kontrolera informację o wyłączeniu przekaźnika/przekaźników,
 • wyśle ramkę alarmową Notification Report do kontrolera (Heat Alarm po przegrzaniu, Power Management po wykryciu zbyt dużego natężenia prądu).

Back To Top

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Switch 2 umożliwia asocjację pięciu grup:
1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “On/Off (S1)” jest przypisana do klawisza S1 (korzysta z klasy komend Basic).
3. grupa asocjacyjna – “Dimmer (S1)” jest przypisana do klawisza S1 (korzysta z klasy komend Switch Multilevel).
4. grupa asocjacyjna – “On/Off (S2)” jest przypisana do klawisza S2 (korzysta z klasy komend Basic).
5. grupa asocjacyjna – “Dimmer (S2)” jest przypisana do klawisza S2 (korzysta z klasy komend Switch Multilevel).

Switch 2 w grupach 2-5 umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych lub wielokanałowych (MultiChannel) na grupę, za wyjątkiem grupy „LifeLine” zarezerwowanej wyłącznie dla kontrolera, która pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler Home Center):

 1. Przejdź do opcji urządzenia klikając na jego pasku ikonę: klucz_grey_kolko
 2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”.
 3. Określ do której grupy i jakie urządzenia mają zostać zasocjowane.
 4. Zaczekaj na ukończenie procesu konfiguracji. Wysłanie przez kontroler odpowiednich informacji konfigurujących asocjacje w urządzeniu może zająć nawet kilka minut.

Każde nowe polecenie asocjacji podane podczas gdy jakiekolwiek polecenia asocjacyjne są już wysyłane do urządzeń, anuluje poprzednie.

Back To Top

Parametry zaawansowane

Switch 2 umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji wybieranych przez zaznaczenie odpowiednich pól.
Aby skonfigurować Switch 2 (w interfejsie FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do opcji urządzenia klikając ikonę: klucz_grey_kolko
 2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”.
 3. Zmień wartości wybranych parametrów.
 4. Zapisz zmiany.

Parametr określa, czy urządzenie przywróci stan sprzed zaniku zasilania po przywróceniu zasilania.

Możliwe wartości:
0 – urządzenie nie wraca do stanu sprzed zaniku zasilania i pozostaje wyłączone
1 – urządzenie przywraca stan sprzed zaniku zasilania
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr pozwala na wybranie trybu pracy dla 1. kanału sterowanego przełącznikiem S1.

Możliwe wartości:
0 – normalna praca
1 – opóźnione włączenie
2 – opóźnione wyłączenie
3 – automatyczne włączenie
4 – automatyczne wyłączenie
5 – cykliczne przełączanie
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Kiedy wartość parametru 10 jest ustawiona na 5, to wartość parametru 11 musi być ustawiona na 0.

Parametr określa jak urządzenie zachowuje się w trybach z parametrem czasowym po wciśnięciu przełącznika S1.

Możliwe wartości:
0 – wyłącza tryb i przywraca stan domyślny
1 – brak reakcji – tryb działa do jego zakończenia
2 – resetuje licznik – zaczyna odliczanie czasu od początku
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr pozwala ustawić parametr czasowy dla trybów z parametru 10.

Możliwe wartości:
0 (0.1s), 1-32000 (1-32000s, krok co 1s) – parametr czasowy
Wartość domyślna: 50 (50s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr pozwala ustawić co jaki czas urządzenie przełączy stan na przeciwny w trybie cyklicznego przełączania.

Możliwe wartości:
1-32000 (0.1-3200.0s, krok co 0.1s) – parametr czasowy
Wartość domyślna: 5 (0.5s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr pozwala na wybranie trybu pracy dla 2. kanału sterowanego przełącznikiem S2.

Możliwe wartości:
0 – normalna praca
1 – opóźnione włączenie
2 – opóźnione wyłączenie
3 – automatyczne włączenie
4 – automatyczne wyłączenie
5 – cykliczne przełączanie
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajty]

Kiedy wartość parametru 15 jest ustawiona na 5, to wartość parametru 16 musi być ustawiona na 0.

Parametr określa jak urządzenie zachowuje się w trybach z parametrem czasowym po wciśnięciu przełącznika S2.

Możliwe wartości:
0 – wyłącza tryb i przywraca stan domyślny
1 – brak reakcji – tryb działa do jego zakończenia
2 – resetuje licznik – zaczyna odliczanie czasu od początku
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr pozwala ustawić parametr czasowy dla trybów z parametru 15.

Możliwe wartości:
0 (0.1s), 1-32000 (1-32000s, krok co 1s) – parametr czasowy
Wartość domyślna: 50 (50s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr pozwala ustawić co jaki czas urządzenie przełączy stan na przeciwny w trybie cyklicznego przełączania.

Możliwe wartości:
1-32000 (0.1-3200.0s, krok co 0.1s) – parametr czasowy
Wartość domyślna: 5 (0.5s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa rodzaj przełącznika podłączonego do wejść S1 i S2 urządzenia.

Możliwe wartości:
0 – przełącznik monostabilny
1 – przełącznik bistabilny (styki zwarte – włączony, styki rozwarte – wyłączony)
2 – przełącznik bistabilny (urządzenie zmienia stan przy każdej zmianie stanu przełącznika)
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa, czy urządzenie raportuje swój status w trybie migania.

Możliwe wartości:
0 – urządzenie nie raportuje w trakcie migania
1 – urządzenie raportuje w trakcie migania
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa jak będą wysyłane komendy do poszczególnych grup asocjacyjnych: w trybie bezpiecznym/standardowym. Parametr aktywny tylko po dodaniu urządzenia w trybie bezpiecznym sieci Z-Wave. Nie dotyczy 1. grupy asocjacyjnej “Lifeline”.

Możliwe wartości:
1 – 2. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
2 – 3. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
4 – 4. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
8 – 5. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
Wartość domyślna: 15 (all)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 27 np. 1+2=3, oznacza, że 2. i 3. grupa są wysyłane w trybie bezpiecznym.

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator sceny do kontrolera.

Możliwe wartości:
1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – wciśnięcie i przytrzymanie
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 28 np. 1+2=3, oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia.

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator sceny do kontrolera.

Możliwe wartości:
1 – pojedyncze kliknięcie
2 – podwójne kliknięcie
4 – potrójne kliknięcie
8 – wciśnięcie i przytrzymanie
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 29 np. 1+2=3, oznacza, że wysyłane są sceny dla pojedynczego i podwójnego kliknięcia.

Parametr określa, które akcje nie będą powodowały wysłania komend do urządzeń z 2. i 3. grupy asocjacyjnej. Domyślnie wszystkie akcje są wysyłane.

Możliwe wartości:
1 – nie wysyłaj przy włączeniu jednym kliknięciem
2 – nie wysyłaj przy wyłączeniu jednym kliknięciem
4 – nie wysyłaj po przytrzymaniu i puszczeniu przycisku*
8 – nie wysyłaj przy podwójnym kliknięciu przycisku**
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 30 np. 1+2=3, oznacza, że wysyłane są asocjacje dla w ł ą c z e n i a / w y ł ą c z e n i a (kliknięciem).

*Przytrzymanie i puszczenie przycisku jest nieaktywne dla parametru 20 ustawionego na 1 lub 2.
**Podwójne kliknięcie jest nieaktywne dla parametru 20 ustawionego na 1.

Ustawienie parametrów 31-33, 36-38 na odpowiednią wartość spowoduje:
0 - wyłączenie zasocjowanych urządządzeń
1-99 - wymuszenie poziomu zasocjowanych urządzeń
255 - ustawienie zasocjowanych urządzeń na ostatnio zapamiętany stan lub ich włączenie.

Parametr określa wartość komendy Switch ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 2. i 3. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa wartość komendy Switch OFF (wyłącz) wysyłanej do urządzeń z 2. i 3. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa wartość komendy Switch ON dla dwukliku wysyłanej do urządzeń z 2. i 3. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 99
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa, które akcje nie będą powodowały wysłania komend do urządzeń z 2. i 3. grupy asocjacyjnej. Domyślnie wszystkie akcje są aktywne.

Możliwe wartości:
1 – nie wysyłaj przy włączeniu jednym kliknięciem
2 – nie wysyłaj przy wyłączeniu jednym kliknięciem
4 – nie wysyłaj po przytrzymaniu i puszczeniu przycisku*
8 – nie wysyłaj przy podwójnym kliknięciu przycisku**
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 35 np. 1+2=3, oznacza, że wysyłane są asocjacje dla w ł ą c z e n i a / w y ł ą c z e n i a (kliknięciem).

*Przytrzymanie i puszczenie przycisku jest nieaktywne dla parametru 20 ustawionego na 1 lub 2.
**Podwójne kliknięcie jest nieaktywne dla parametru 20 ustawionego na 1.

Parametr określa wartość komendy Switch ON (włącz) wysyłanej do urządzeń z 4. i 5. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa wartość komendy Switch OFF (wyłącz) wysyłanej do urządzeń z 4. i 5. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa wartość komendy Switch ON dla dwukliku wysyłanej do urządzeń z 4. i 5. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-255 – wysyłana wartość
Wartość domyślna: 99
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa reakcję urządzenia na Alarm Ogólny (General Alarm).

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – włącz obciążenie
2 – wyłącz obciążenie
3 – tryb migania
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa reakcję urządzenia na Alarm Zalania (Flood Alarm).

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – włącz obciążenie
2 – wyłącz obciążenie
3 – tryb migania
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa reakcję urządzenia na Alarm CO/CO2/Dymu (CO/CO2/Smoke Alarm).

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – włącz obciążenie
2 – wyłącz obciążenie
3 – tryb migania
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa reakcję urządzenia na Alarm Temperatury (Heat Alarm).

Możliwe wartości:
0 – brak reakcji
1 – włącz obciążenie
2 – wyłącz obciążenie
3 – tryb migania
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa czas, w którym aktywny jest tryb migania obciążenia.

Możliwe wartości: 1-32000 (1-32000s, krok co 1s) – parametr czasowy
Wartość domyślna: 600 (10min)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa minimalną zmianę mocy aktywnej w stosunku do poprzednio zaraportowanej, która spowoduje wysłanie nowego raportu do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-100 (1-100%) – zmiana mocy w procentach
Wartość domyślna: 20 (20%)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa minimalny czas, który musi upłynąć przed wysłaniem nowego raportu mocy do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-120 (1-120s) – interwał raportowania
Wartość domyślna: 10 (10s)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa minimalną zmianę zużycia energii w stosunku do poprzednio zaraportowanej, która spowoduje wysłanie nowego raportu do kontrolera

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-32000 (0.01 – 320 kWh) – zmiana energii
Wartość domyślna: 100 (1kWh)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa minimalną zmianę mocy aktywnej w stosunku do poprzednio zaraportowanej, która spowoduje wysłanie nowego raportu do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-100 (1-100%) – zmiana mocy
Wartość domyślna: 20 (20%)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa minimalny czas, który musi upłynąć przed wysłaniem nowego raportu zużycia energii do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-120 (1-120s) – interwał raportowania
Wartość domyślna: 10 (10s)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa minimalną zmianę zużycia energii w stosunku do poprzednio zaraportowanej, która spowoduje wysłanie nowego raportu do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-32000 (0.01 – 320 kWh) – zmiana energii
Wartość domyślna: 100 (1kWh)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa, w jakich odstępach czasu okresowe raporty mocy aktywnej są wysyłane do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-32000 (1-32000s) – interwał raportowania
Wartość domyślna: 3600 (1h)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa, w jakich odstępach czasu okresowe raporty zużycia energii są wysyłane do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-32000 (1-32000s) – interwał raportowania
Wartość domyślna: 3600 (1h)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa czy mierzona wartość poboru mocy ma zawierać moc pobieraną przez moduł. Wartość ta zostanie dodana do mocy pobieranej przez pierwszy kanał urządzenia.

Możliwe wartości:
0 – funkcja nieaktywna
1 – funkcja aktywna
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Back To Top

Pomoc techniczna

FAQ


FIBARO Single/Double Switch 2 to moduł bezprzewodowy przeznaczony do działania w puszce instalacyjnej lub w miejscach, w których potrzebne jest sterowanie urządzeniem elektrycznym.

Moduł Single/Double Switch 2 należy podłączyć do 110-240 V AC (50 / 60Hz).

FIBARO Switch 2 występuje w dwóch wersjach:

 • Single Switch 2 (FGS-213) – może kontrolować jedno urządzenie elektroniczne
 • Double Switch 2 (FGS-223) – może kontrolować dwa urządzenia elektroniczne

FIBARO Single/Double Switch nie może bezpośrednio sterować wyjściem. Moduł po prostu zamyka obwód elektryczny (lub dwa obwody, jeśli jest to Double Switch), aby urządzenia podłączone do tej sieci elektrycznej włączały się (lub wyłączały po przerwaniu przekaźnika).

Nie, tylko poprzednia generacja urządzenia była w stanie to zrobić. Możesz jednak sprawdzić inne urządzenia FIBARO, jeśli są one odpowiednie dla twoich potrzeb.

Nie, FIBARO Single / Double Switch musi być podłączony do przewodu neutralnego. Aby kontrolować obwody, w których nie ma przewodu neutralnego na przełączniku, należy zapoznać się z modułem Dimmer FIBARO.

Nie, FIBARO Single/Double Switch nie może kontrolować żadnych bezpotencjałowych wyjść. Jednakże, możesz wypróbować FIBARO Universal Binary Sensor (UBS).

Grupa pierwsza przypisana jest do „Lifeline”, grupy 2 i 3 są przypisane do terminala S1 (Włącz/Wyłącz, Dimmer, odpowiednio) a grupy 4 i 5 są przypisane do terminala S2 (Włącz/Wyłącz, Dimmer, dla drugiego przełącznika).

Zaciski te są zaprojektowane do podłączenia do przełącznika.

 • In FIBARO Double Switch, S1 jest przeznaczony do sterowania wyjściem Q1, S2 do sterowania wyjściem Q2.
 • In FIBARO Single Switch, S1 jest przeznaczony do sterowania wyjściem Q, a S2 może być używany do aktywacji scen.

Nie, nie potrzebujesz przełącznika ściennego. Możesz kontrolować podłączone źródło światła za pośrednictwem Home Center FIBARO (w aplikacji lub przeglądarce internetowej). W takim przypadku nie należy podłączać zacisków S1 i S2.

Możesz także skonfigurować FIBARO Motion Sensor, aby włączyć światła po wykryciu ruchu.

Back To Top