Downloads

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO RGBW Controller 2 to uniwersalny sterownik RGB/RGBW kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus.

Urządzenie wykorzystuje sygnał PWM do sterowania taśmami LED (jednokolorowymi, RGB, RGBW), lampami LED, lampami halogenowymi oraz innymi obciążeniami rezystancyjnymi. Urządzenie może mierzyć moc czynną i energię elektryczną pobieraną przez obciążenie. Odbiorniki mogą być zasilane napięciem 12 lub 24V.

Wejścia wspierają przełączniki mono i bistabilne oraz czujniki analogowe 0-10V, np. temperatury, wilgotności, światła.

Back To Top

Główne funkcje

 • Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave Plus.
 • Umożliwia sterowanie:
  • taśmami RGB/RGBW LED,
  • jednokolorowymi taśmami LED,
  • oświetleniem halogenowym,
  • innymi obciążeniami rezystancyjnymi.
 • Umożliwia podłączenie do wejść:
  • przełączników/przycisków,
  • czujników analogowych lub potencjometrów 0-10V.
 • Pomiar mocy czynnej i zużycia energii.
 • Obsługuje tryby bezpieczeństwa sieci Z-Wave: S0 z szyfrowaniem AES-128 i S2 Authenticated z szyfrowaniem opartym na PRNG.
 • Działa jako wzmacniacz sygnału Z-Wave (wszystkie urządzenia w sieci, które nie są zasilane bateryjnie, będą działać jako repeatery w celu zwiększenia niezawodności sieci).
 • Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave Plus; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów. i W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave Plus oraz tryb Security

Back To Top

Dane techniczne

Zasilanie: 12/24V DC ±10%
Prąd znamionowy: 6A na kanał,
12A prądu całkowitego
Moc wyjściowa: 144W łącznie dla 12V
288W łącznie dla 24V
Wejścia: 4, 0-10V (konfigurowalny rezystor podciągający) lub binarne
Wyjścia: 4 wyjścia, PWM
Częstotliwość PWM: 244Hz
Maksymalna długość przewodów: 2m
Temperatura pracy: 0–40°C (32–104°F)
Temperatura przechowywania: -40–60°C (-40–140°F)
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa: 868.4 / 869.85 MHz EU;
908.4 / 916 MHz US;
919.8 / 921.4 MHz ANZ;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania: EIRP maks. +2dBm
Zasięg: do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach (w zależności od terenu i materiałów budowlanych
Zalecana powierzchnia przekroju przewodów 0.2–2.0mm2 (24–14 AWG)
(w zależności od prądu obciążenia
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 42.35 x 36.90 x 17.5 mm
(1.67” x 1.5” x 0.69”)
Zgodność z dyrektywami UE RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU

 

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Maksymalne obciążenie dla jednego kanału wynosi 6A. Nie należy przekraczać tej wartości, ponieważ może to trwale uszkodzić urządzenie.

Back To Top

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może okazać się niebezpieczne lub stanowić naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Nie ingeruj w urządzenie!
Nie modyfikuj tego urządzenia w żaden sposób, który nie został zawarty w tej instrukcji. Może to spowodować utratę uprawnień wynikających z gwarancji.

Inne urządzenia!
Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub utratę uprawnień wynikających z gwarancji dla innych podłączonych urządzeń, jeśli połączenie jest niezgodne z ich instrukcją.


NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Czujnik zasilany jest napięciem bezpiecznym. Należy jednak zachować szczególną ostrożność lub zlecić instalację osobie wykwalifikowanej

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie obsługuj urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.

Ten produkt przeznaczony jest do użytku w suchym miejscu wewnątrz budynku.
Nie do użytku w wilgotnych lub mokrych miejscach, w pobliżu wanny, zlewu, prysznica, basenu ani gdziekolwiek indziej, gdzie występuje woda lub wilgoć

To nie zabawka!
Ten produkt nie jest zabawką. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt!

Back To Top

Instalacja

Przygotowanie do instalacji

Podłączenie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

Podłączaj tylko zgodnie z jednym ze schematów,
Urządzenie zasilane jest napięciem bezpiecznym. Należy jednak zachować szczególną ostrożność lub zlecić instalację osobie wykwalifikowanej,
Nie podłączaj urządzeń, które nie są zgodne ze specyfikacją,
Każde podłączone urządzenie powinno być zgodne z istotnymi normami bezpieczeństwa,
FIBARO RGBW Controller 2 i obciążenie podłączone do jego wyjścia muszą być zasilane napięciem stabilizowanym 12VDC lub 24VDC z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym. Podłączenie napięcia wyższego lub różniących się napięć urządzenia i obciążenia może spowodować uszkodzenie urządzenia!
Podłączenie długiej taśmy RGBW/RGB/LED może spowodować spadek napięcia, w wyniku którego jasność dalszych odcinków taśmy będzie widocznie mniejsza. W celu minimalizacji tego zjawiska zaleca się łączenie kilku krótszych odcinków w połączeniu równoległym zamiast jednej łączonej szeregowo.
RGBW 2 Controller ma wejścia 0-10 V. Brak wyjścia 0-10V. Wyjście jest kontrolowane przez PWM przy 244 Hz,
Zalecamy użycie przełączników monostabilnych do wygodnej regulacji oświetlenia.

Objaśnienia do schematów:

P – zasilacz 12/24V DC

GND – przewód uziemiający

IN1 – złącze wejściowe do sterowania wyjściem OUT1

IN2 – złącze wejściowe do sterowania wyjściem OUT2

IN3 – złącze wejściowe do sterowania wyjściem OUT3

IN4 – złącze wejściowe do sterowania wyjściem OUT4

OUT1 – złącze wyjściowe sterowane przez wejście IN1 (zalecany kolor czerwony diody LED)

OUT2 – złącze wyjściowe sterowane przez wejście IN2 (zalecany kolor zielony diody LED)

OUT3 – złącze wyjściowe sterowane przez wejście IN3 (zalecany kolor niebieski diody LED)

OUT4 – złącze wyjściowe sterowane przez wejście IN4 (zalecany kolor biały diody LED)

B – przycisk serwisowy (używany do dodawania/usuwania urządzenia)

Back To Top

Połączenie z taśmą RGBW/RGB LED

Zalecamy podłączenie kanałów taśm LED w takiej samej kolejności, jak na schemacie (R – OUT1, G – OUT2, B – OUT3, W – OUT4).

Jeśli chcesz podłączyć taśmę RGB, użyj tego samego schematu, ale nie podłączaj kanału OUT4.

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Schemat 1: Przykładowe połączenie z taśmą LED RGBW
  (1 – zasilacz, 2 – przełącznik, 3 – taśma LED RGBW)

 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.

Domyślnie urządzenie działa w trybie RGBW, aby włączyć tryb HSB zmień wartość parametru 150 na 1.

Back To Top

Połączenie z jednokolorową taśmą LED

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Schemat 3: Przykładowe połączenie z 4 jednokolorowymi taśmami LED
  (1 – zasilacz, 2 – przełącznik, 4 – jednokolorowa taśma LED)

 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.

Back To Top

Połączenie z lampami halogenowymi

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Schemat 4: Przykładowe połączenie z 4 lampami halogenowymi
  (1 – zasilacz, 2 – przełącznik, 5 – lampa halogenowa)

 3. Sprawdź poprawność połączenia
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.

Back To Top

Połączenie z czujnikami analogowymi 0-10V

2-przewodowy czujnik analogowy wymaga zastosowania rezystora podciągającego.

Można podłączyć do 4 czujników analogowych do zacisków IN1 / IN2 / IN3 / IN4.

 1. Odłącz zasilanie.
 2. Podłącz zgodnie z poniższym schematem:

  Schemat 5: Przykładowe połączenie z 4 czujnikami analogowymi 0-10V
  (1 – zasilacz, 6 – 3-przewodowy 0-10V czujnik analogowy, 7 – 2-przewodowy 0-10V czujnik analogowy, 8 – konfigurowalne rezystory podciągające)
 3. Sprawdź poprawność połączenia.
 4. Podłącz urządzenie do zasilania.
 5. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 6. Zmień wartości parametrów:
  • Połączony z IN1:
   • Nie wymaga podciągania: zmień wartość parametru 20 na 0
   • Wymaga podciągania: zmień wartość parametru 20 na 1
  • Połączony z IN2:
   • Nie wymaga podciągania: zmień wartość parametru 21 na 0
   • Wymaga podciągania: zmień wartość parametru 21 na 1
  • Połączony z IN3:
   • Nie wymaga podciągania: zmień wartość parametru 22 na 0
   • Wymaga podciągania: zmień wartość parametru 22 na 1
  • Połączony z IN4:
   • Nie wymaga podciągania: zmień wartość parametru 23 na 0
   • Wymaga podciągania: zmień wartość parametru 23 na 1

Back To Top

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Pełny kod DSK jest obecny tylko na pudełku, pamiętaj, aby go zachować lub skopiować kod.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave ręcznie:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Trzykrotnie, szybko kliknij przycisk.
 4. Jeśli dodajesz w trybie Security S2, zeskanuj kod DSK QR albo wprowadź podkreślony fragment kodu (znajdujący się na etykiecie opakowania).
 5. Dioda LED zacznie migać na żółto. Poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

 

Produkty z funkcją SmartStart mogą być dodane do sieci Z-Wave poprzez zeskanowanie kodu QR umieszczonym na produkcie poprzez kontroler umożliwiający dodawanie za pomocą funkcji SmartStart. Produkty SmartStart zostaną dodane automatycznie w przeciągu 10 minut od włączenia w zasięgu sieci.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave używając funkcji SmartStart:

 1. Aby użyć SmartStart, kontroler musi obsługiwać tryb Security S2 (patrz instrukcja kontrolera).
 2. Wprowadź pełny kod DSK do kontrolera. Jeśli kontroler ma funkcję skanowania QR, zeskanuj kod QR umieszczony na etykiecie na pudełku.
 3. Włącz napięcie sieciowe
 4. Zaczekaj na rozpoczęcie procesu dodawania (do kilku minut), jest to sygnalizowane poprzez miganie żółtej diody LED.
 5. Rezultat dodawania zostanie potwierdzony przez wiadomość kontrolera sieci Z-Wave i LED:
  • Zielony – powodzenie (non-secure, S0, S2 non-authenticated),
  • Fuksja – powodzenie (Security S2 Authenticated),
  • Czerwony – niepowodzenie.

W przypadku problemów z dodaniem urządzenia, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Back To Top

Usuwanie z sieci Z-Wave

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave. Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca domyślne wartości wszystkich parametrów, ale nie resetuje zmierzonego zużycia energii.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Podłącz urządzenie do zasilania.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Trzykrotnie, szybko kliknij przycisk.
 4. Dioda LED zacznie migać na żółto. Poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Wynik dodawania urządzenia zostanie potwierdzony przez kontroler sieci Z-Wave i czerwoną diodę LED.

Back To Top

Obsługa urządzenia

Obsługa urządzenia za pomocą przycisków

Sterowanie podłączonymi obciążeniami w trybie RGBW (domyślnie)

Wejście może sterować wyjściem tylko z tym samym numerem (np. Przełącznik podłączony do IN1 steruje obciążeniem podłączonym do wyjścia OUT1). Wykonaj następujące czynności na wejściach, aby zmienić stan podłączonego obciążenia:

 • 1 x kliknięcie – zmień na przeciwny stan (ON/OFF)

Pojedyncze kliknięcie przełącza między stanem OFF i ostatnim stanem non-OFF. Oznacza to, że może przywrócić kolor, ale światło może nie świecić, ponieważ nie zmienia jasności.

 • 2 x kliknięcie – ustaw kolor na 100%
 • przytrzymanie/zwolnienie – przyciemnij/rozjaśnij kolor


Sterowanie podłączonymi obciążeniami w trybie HSB

Tryb HSB można włączyć, ustawiając parametr 150 na 1. Wejścia odpowiadają różnym komponentom w przestrzeni kolorów HSB: IN1 – Odcień, IN2 – Nasycenie, IN3 – Jasność, a wejście IN4 steruje wyjściem OUT4. Wykonaj następujące czynności na wejściach, aby zmienić wartości komponentów:

 • 1 x kliknięcie gdy wartość wynosi 0 – przywrócić ostatnią ustawioną wartość
 • 1 x kliknięcie gdy wartość jest różna od 0 – ustaw wartość na 0
 • 2 x kliknięcie – ustaw na wartość maksymalną
 • przytrzymanie/zwolnienie – zwiększ/zmniejsz wartość

Trzymając przycisk podłączony do IN1, obracasz się wokół stożka na osi H (ang. Hue).
Trzymając przycisk podłączony do IN2, zmieniasz nasycenie (ang. Saturation).
Trzymając przycisk podłączony do IN3, zmieniasz jasność (ang. Brightness)

Pamiętaj, że jeśli nasycenie jest zbyt niskie, możesz nie zauważyć żadnych zmian, trzymając IN1.

 1. Konwersja HSB na RGB
 2. Zmiana H (hue) – zmiana wartości barwy powoduje przesuwanie się ponad krawędzią koła kolorów (maksymalna wartość R, G i B nie zmienia się)
 3. Zmiana S (saturation) – zwiększenie nasycenia zwiększy nasycenie kolorów, a zmniejszenie nasycenia spowoduje przesunięcie koloru w stronę bieli (dla nasycenia ustawionego na 0 kolor jest zawsze biały).
 4. Zmiana B (brightness) – zwiększenie jasności powoduje rozjaśnienie diody LED, a zmniejszenie jasności powoduje przyciemnienie diody LED (w przypadku jasności ustawionej na 0, niezależnie od wartości odcienia i nasycenia, dioda LED jest zawsze wyłączona)


Inne akcje

1, 2, 3 x kliknięcie/przytrzymanie/zwolnienie – aktywuj scenę w kontrolerze dla określonej akcji (wymaga wcześniejszej konfiguracji)

Back To Top

Wskaźniki wizualne

Wbudowana lampka LED pokazuje aktualny status urządzenia.

Po zasileniu urządzenia:

 • Zielony – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (bez Security S2 Authenticated)
 • Fuksja – urządzenie dodane do sieci Z-Wave (z Security S2 Authenticated)
 • Czerwony – urządzenie nie dodane do sieci Z-Wave.

Aktualizacja:

 • Migający cyjan – aktualizacja w trakcie,
 • Zielony – aktualizacja zakończona powodzeniem,
 • Czerwony – aktualizacja zakończona niepowodzeniem.

Menu:

 • Migający zielony – wchodzenie do menu (dodano bez Security S2 Authenticated)
 • Migający fuksja – wchodzenie do menu (dodano z Security S2 Authenticated)
 • Migający czerwony – wchodzenie do menu (nie dodano do sieci Z-Wave)
 • Zielony – zresetowanie pamięci zużycia energii,
 • Żółty – przywracanie ustawień fabrycznych.

Back To Top

Menu

Menu pozwala na przeprowadzenie akcji sieci Z-Wave. Aby użyć menu:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść w menu, urządzenie miga, sygnalizując stan dodawanie (patrz 7.2: Wskaźniki wizualne).
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie sygnalizuje pożądaną pozycję za pomocą koloru:
  • ZIELONY – reset pamięci zużycia energii
  • ŻÓŁTY – reset do ustawień fabrycznych
 3. Szybko kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór, 2 mignięcia tego samego koloru potwierdzą wybór.

Back To Top

Przywracanie ustawień fabrycznych

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co skutkuje usunięciem wszystkich informacji o przypisaniu do sieci oraz ustawień konfiguracyjnych. Przywrócenie do ustawień fabrycznych nie resetuje pamięci zużycia energii.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wejść do menu.
 2. Zwolnij przycisk, gdy urządzenie zaświeci się na żółto.
 3. Szybko kliknij przycisk, aby zatwierdzić wybór.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie zrestartowane, co zostanie zasygnalizowane czerwonym kolorem diody

Back To Top

Dodatkowe funkcje

Aktywacja scen

Urządzenie może aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny i atrybutu dane akcji korzystając z central Scene command class.

Aby ta funkcja działała, podłącz mono- lub bistabilny przełącznik do wejść IN1-IN4 i ustaw parametry 20-23 na 2, 3 lub 4 (w zależności od rodzaju przełącznika). Domyślnie sceny nie są aktywowane, ustaw parametry 40-43, aby włączyć aktywację scen dla wybranych wejść i akcji.

ID sceny dla wejść

Wejście

ID Sceny

IN1

1

IN2

2

IN3

3

IN4

4

Atrybuty dla akcji

Akcja

Atrybut

Naciśnięcie

Klawisz wciśnięty 1 raz

Podwójne naciśnięcie

Klawisz wciśnięty 2 razy

Potrójne naciśnięcie

Klawisz wciśnięty 3 razy

Przytrzymanie*

Klawisz przytrzymany

Zwolnienie*

Klawisz zwolniony

Back To Top

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innymi urządzeniami w sieci Z-Wave.

Asocjacje pozwalają na:

 • raportowanie stanu urządzenia do kontrolera Z-Wave (przy użyciu grupy Lifeline),
 • tworzenie prostych automatyzacji poprzez sterowanie innymi urządzeniami bez udziału głównego kontrolera (za pomocą grup przypisanych do akcji na urządzeniu).

Polecenia wysyłane do 2–10 grupy asocjacyjnej odzwierciedlają działanie wejść zgodnie z konfiguracją urządzenia, np. włączenie pierwszego kanału za pomocą wejścia wyśle ramkę odpowiedzialną za to samo działanie.

Urządzenie umożliwia asocjacje 10 grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “RGBW Sync” umożliwia synchronizację stanu innych urządzeń FIBARO RGBW Controller (FGRGBW-442 i FGRGBWM-441) – nie należy używać z innymi urządzeniami.
3. grupa asocjacyjna – “On/Off (IN1)” służy do włączania / wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN1.
4. grupa asocjacyjna – “Dimmer (IN1)” służy do zmiany poziomu powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN1.
5. grupa asocjacyjna – “On/Off (IN2)” służy do włączania / wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN2.
6. grupa asocjacyjna – “Dimmer (IN2)” służy do zmiany poziomu powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN2.
7. grupa asocjacyjna – “On/Off (IN3)” służy do włączania / wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN3.
8. grupa asocjacyjna – “Dimmer (IN3)” służy do zmiany poziomu powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN3.
9. grupa asocjacyjna – “On/Off (IN4)” służy do włączania / wyłączania powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN4.
10. grupa asocjacyjna – “Dimmer (IN4)” służy do zmiany poziomu powiązanych urządzeń odzwierciedlających działanie IN4.

Urządzenie umożliwia sterowanie 5 regularnymi lub wielokanałowymi urządzeniami na grupę asocjacyjną, z wyjątkiem grupy “Lifeline” która jest zarezerwowana dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia.

Grupy asocjacyjne 2-10 mogą być wyzwalane tylko z przycisków podłączonych do IN1-IN4 i nie będą działać dla czujników 0-10 V.

Back To Top

Parametry zaawansowane

Urządzenie można dostosować do potrzeb użytkownika za pomocą konfigurowalnych parametrów.

Ustawienia można dostosowywać za pomocą kontrolera Z-Wave, do którego urządzenie jest dodane. Sposób dostosowywania może się różnić w zależności od kontrolera

W interfejsie FIBARO parametry są prezentowane jako proste opcje w Ustawieniach zaawansowanych urządzenia.

Ten parametr określa, jak urządzenie zareaguje w przypadku awarii zasilania (np. zaniku zasilania).

Po ponownym włączeniu zasilania urządzenie może powrócić do poprzedniego stanu lub pozostać wyłączone. Sekwencja nie jest zapamiętywana po powrocie zasilania. Po awarii zasilania zostanie przywrócony ostatni kolor ustawiony przed sekwencją.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0

Możliwe wartości:

0 – pozostaje wyłączony po przywróceniu zasilania

1 – przywraca zapamiętany stan po przywróceniu zasilania

Ten parametr pozwala wybrać tryb pierwszego wejścia (IN1). Zmień go w zależności od podłączonego urządzenia.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 2 (przycisk monostabilny)

Możliwe wartości:

0 – Wejście analogowe bez wewnętrznego podciągania (Sensor Multilevel)

1 – Wejście analogowe z wewnętrznym podciąganiem (Sensor Multilevel)

2 – Przycisk monostabilny (Central Scene)

3 – Przycisk bistabilny: przełącz stan przy każdej zmianie wejścia (Central Scene)

4 – Przycisk bistabilny: kontakt zamknięty – ON, kontakt otwarty – OFF (Central Scene)

Ten parametr pozwala wybrać tryb drugiego wejścia (IN2). Zmień go w zależności od podłączonego urządzenia.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 2 (przycisk monostabilny)

Możliwe wartości:

0 – Wejście analogowe bez wewnętrznego podciągania (Sensor Multilevel)

1 – Wejście analogowe z wewnętrznym podciąganiem (Sensor Multilevel)

2 – Przycisk monostabilny (Central Scene)

3 – Przycisk bistabilny: przełącz stan przy każdej zmianie wejścia (Central Scene)

4 – Przycisk bistabilny: kontakt zamknięty – ON, kontakt otwarty – OFF (Central Scene)

Ten parametr pozwala wybrać tryb trzeciego wejścia (IN3). Zmień go w zależności od podłączonego urządzenia.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 2 (przycisk monostabilny)

Możliwe wartości:

0 – Wejście analogowe bez wewnętrznego podciągania (Sensor Multilevel)

1 – Wejście analogowe z wewnętrznym podciąganiem (Sensor Multilevel)

2 – Przycisk monostabilny (Central Scene)

3 – Przycisk bistabilny: przełącz stan przy każdej zmianie wejścia (Central Scene)

4 – Przycisk bistabilny: kontakt zamknięty – ON, kontakt otwarty – OFF (Central Scene)

Ten parametr pozwala wybrać tryb czwartego wejścia (IN4). Zmień go w zależności od podłączonego urządzenia.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 2 (przycisk monostabilny)

Możliwe wartości:

0 – Wejście analogowe bez wewnętrznego podciągania (Sensor Multilevel)

1 – Wejście analogowe z wewnętrznym podciąganiem (Sensor Multilevel)

2 – Przycisk monostabilny (Central Scene)

3 – Przycisk bistabilny: przełącz stan przy każdej zmianie wejścia (Central Scene)

4 – Przycisk bistabilny: kontakt zamknięty – ON, kontakt otwarty – OFF (Central Scene)

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

X – suma kanałów: kanały 1/2/3/4 mają wartości odpowiednio 1/2/4/8.
Y – sekwencja: 1-10 (parametr 157)

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x00, 0x00, 0x00, 0x00] (wyłączony)

Możliwe wartości:

Wielkość parametru: 1B

[MSB] – Typ Powiadomienia

Wielkość parametru: 2B – Status Powiadomienia

Wielkość parametru: 3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

Wielkość parametru: 4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak reakcji, 0x0X – wyłącz wybrany kanał, 0x1X – włącz wybrany kanał, 0x2X – miganie wybranego kanału, 0x3Y – aktywuj sekwencję alarmową

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

X – suma kanałów: kanały 1/2/3/4 mają wartości odpowiednio 1/2/4/8.
Y – sekwencja: 1-10 (parametr 157)

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x05, 0xFF, 0x00, 0x00](Alarm zalania, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

Wielkość parametru: 1B [MSB] – Typ Powiadomienia

Wielkość parametru: 2B – Status Powiadomienia

Wielkość parametru: 3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

Wielkość parametru: 4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak reakcji, 0x0X – wyłącz wybrany kanał, 0x1X – włącz wybrany kanał, 0x2X – miganie wybranego kanału, 0x3Y – aktywuj sekwencję alarmową

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

X – suma kanałów: kanały 1/2/3/4 mają wartości odpowiednio 1/2/4/8.
Y – sekwencja: 1-10 (parametr 157)

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x01, 0xFF, 0x00, 0x00](Alarm Dymu, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

Wielkość parametru: 1B [MSB] – Typ Powiadomienia

Wielkość parametru: 2B – Status Powiadomienia

Wielkość parametru: 3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

Wielkość parametru: 4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak reakcji, 0x0X – wyłącz wybrany kanał, 0x1X – włącz wybrany kanał, 0x2X – miganie wybranego kanału, 0x3Y – aktywuj sekwencję alarmową

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave.

X – suma kanałów: kanały 1/2/3/4 mają wartości odpowiednio 1/2/4/8.
Y – sekwencja: 1-10 (parametr 157)

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x02, 0xFF, 0x00, 0x00](Alarm CO, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

Wielkość parametru: 1B [MSB] – Typ Powiadomienia

Wielkość parametru: 2B – Status Powiadomienia

Wielkość parametru: 3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

Wielkość parametru: 4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak reakcji, 0x0X – wyłącz wybrany kanał, 0x1X – włącz wybrany kanał, 0x2X – miganie wybranego kanału, 0x3Y – aktywuj sekwencję alarmową

Ten parametr określa, na które ramki alarmowe i jak powinno reagować urządzenie. Parametry składają się z 4 bajtów, przy czym trzy najbardziej znaczące bajty są ustawiane zgodnie z oficjalną specyfikacją protokołu Z-Wave

X – suma kanałów: kanały 1/2/3/4 mają wartości odpowiednio 1/2/4/8.
Y – sekwencja: 1-10 (parametr 157)

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: [0x04, 0xFF, 0x00, 0x00] (Alarm ogrzewania, powiadomienie, brak akcji)

Możliwe wartości:

Wielkość parametru: 1B [MSB] – Typ Powiadomienia

Wielkość parametru: 2B – Status Powiadomienia

Wielkość parametru: 3B – Parametry Zdarzenia/Stanu

Wielkość parametru: 4B [LSB] – akcja:

0x00 – brak reakcji, 0x0X – wyłącz wybrany kanał, 0x1X – włącz wybrany kanał, 0x2X – miganie wybranego kanału, 0x3Y – aktywuj sekwencję alarmową

Ten parametr określa czas, przez który aktywna będzie sygnalizacja alarmowa (mruganie i/lub sekwencja alarmowa).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 600 (10min)

Możliwe wartości:

0 – do odwołania

1-32400 (1s-9h, co 1s)

Ten parametr określa, które działania powodują wysłanie identyfikatora sceny i przypisanego do niego atrybutu. Parametr jest istotny tylko wtedy, gdy parametr 20 jest ustawiony na 2, 3 lub 4.

Akcje mogą być sumowane, np. 1+2+4+8=15 i wprowadzone jako wartość parametru.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 15

Możliwe wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Ten parametr określa, które działania powodują wysłanie identyfikatora sceny i przypisanego do niego atrybutu. Parametr jest istotny tylko wtedy, gdy parametr 21 jest ustawiony na 2, 3 lub 4.

Akcje mogą być sumowane, np. 1+2+4+8=15 i wprowadzone jako wartość parametru.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 15

Możliwe wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Ten parametr określa, które działania powodują wysłanie identyfikatora sceny i przypisanego do niego atrybutu. Parametr jest istotny tylko wtedy, gdy parametr 22 jest ustawiony na 2, 3 lub 4.

Akcje mogą być sumowane, np. 1+2+4+8=15 i wprowadzone jako wartość parametru.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 15

Możliwe wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Ten parametr określa, które działania powodują wysłanie identyfikatora sceny i przypisanego do niego atrybutu. Parametr jest istotny tylko wtedy, gdy parametr 23 jest ustawiony na 2, 3 lub 4.

Akcje mogą być sumowane, np. 1+2+4+8=15 i wprowadzone jako wartość parametru.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 15

Możliwe wartości:

1 – pojedyncze kliknięcie

2 – podwójne kliknięcie

4 – potrójne kliknięcie

8 – krótkie przytrzymanie

Parametr określa w jakim przedziale czasowym jest wysyłane okresowe raportowanie mocy do głównego kontrolera. Raportowanie okresowe nie jest zależne od zmiany mocy.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Możliwe wartości:

0 – raporty okresowe są wyłączone

30-32400 (30-32400s) – interwał raportów

Ten parametr określa minimalną zmianę (od ostatniej zgłoszonej) napięcia wejścia analogowego, która powoduje wysłanie nowego raportu i zmianę wartości wyjściowej. Parametr jest istotny tylko dla wejść analogowych (parametr 20, 21, 22 lub 23 ustawiony na 0 lub 1).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 5 (0.5V)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie przy zmianie wyłączone

1-100 (0.1-10V, krok 0.1V)

Ten parametr określa okres raportowania wartości wejść analogowych. Raporty okresowe są niezależne od zmian wartości (parametr 63).

Parametr jest istotny tylko dla wejść analogowych (parametr 20, 21, 22 lub 23 ustawiony na 0 lub 1).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 0 (raporty okresowe wyłączone)

Możliwe wartości:

0 – raporty okresowe wyłączone

30-32400 (30-32400s, co 1s)

Ten parametr określa minimalną zmianę zużytej energii, która spowoduje wysłanie nowego raportu o energii do głównego kontrolera. Raporty energii wysyłane są nie częściej niż co 30 sekund.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 10 (0.1 kWh)

Możliwe wartości:

0 – raportowanie wyłączone

1-500 (0.01 – 5 kWh) – zmiana energii

Ten parametr określa, w jakich odstępach czasu okresowe raporty energii są wysyłane do głównego kontrolera. Raporty okresowe nie zależą od zmiany energii (parametr 65).

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3600 (1h)

Możliwe wartości:

0 – raporty okresowe wyłączone

30-32400 (30-32400s) – interwał raportów

Ten parametr określa, w jaki sposób podłączone przełączniki kontrolują taśmy LED.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (tryb RGBW)

Możliwe wartości:

0 – tryb RGBW (każde wejście kontroluje wyjście o tym samym numerze, IN1-OUT1, IN2-OUT2, IN3-OUT3, IN4-OUT4)

1 – tryb HSB i Biały (dane wejściowe działają w modelu kolorów HSB, IN1 – H (Odcień), IN2 – S (Nasycenie), IN3 – B (Jasność), IN4 – Biały (OUT4)

Ten parametr określa czas płynnego przejścia od 0% do 100% przy sterowaniu za pomocą podłączonych przełączników.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3 (3s)

Możliwe wartości:

0 – natychmiastowo

1-127 (1s-127s, co 1s)

128-254 (1min-127min, co 1min)

Ten parametr określa czas potrzebny do zmiany stanu między wartością bieżącą a docelową podczas sterowania przez sieć Z-Wave.

Wielkość parametru: 2B

Wartość domyślna: 3 (3s)

Możliwe wartości:

0 – natychmiastowo

1-127 (1s-127s, co 1s)

128-254 (1min-127min, co 1min)

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w grupach asocjacyjnych.

Parametry składają się z 4 bajtów, każdy bajt zarezerwowany dla oddzielnego kanału, od najmniej znaczącego (IN1) do najbardziej znaczącego (IN4).

Dotyczy komend Basic Set i Switch Multilevel Set.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 4294967295 (0xFF FF FF FF – 255 dla wszystkich kanałów)

Możliwe wartości:

Dla każdego bajtu: 0-99, 255

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w grupach asocjacyjnych.

Parametry składają się z 4 bajtów, każdy bajt zarezerwowany dla oddzielnego kanału, od najmniej znaczącego (IN1) do najbardziej znaczącego (IN4).

Dotyczy komend Basic Set i Switch Multilevel Set.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 0 (0x00 00 00 00 – 0 dla wszystkich kanałów)

Możliwe wartości:

Dla każdego bajtu: 0-99, 255

Ten parametr określa wartość wysyłaną do urządzeń w grupach asocjacyjnych.

Parametry składają się z 4 bajtów, każdy bajt zarezerwowany dla oddzielnego kanału, od najmniej znaczącego (IN1) do najbardziej znaczącego (IN4).

Dotyczy komend Basic Set i Switch Multilevel Set.

Wielkość parametru: 4B

Wartość domyślna: 0 (0x63 63 63 63 – 99 dla wszystkich kanałów)

Możliwe wartości:

Dla każdego bajtu: 0-99, 255

Ustawienie tego parametru spowoduje uruchomienie zaprogramowanej sekwencji z wybranym numerem. Użytkownik może definiować własne sekwencje za pomocą kontrolera. Gdy sekwencja jest aktywna, menu jest niedostępne.

Wielkość parametru: 1B

Wartość domyślna: 0 (sekwencja nieaktywna)

Możliwe wartości:

0 – sekwencja nieaktywna

1-5 – sekwencja zdefiniowana przez użytkownika

6 – Fireplace

7 – Storm

8 – Rainbow

9 – Aurora

10 – Police (czerwony-biały-niebieski)

Back To Top