Pliki do pobrania

Instrukcje

Instrukcje dla oprogramowania w wersji 3.2-3.3 (kompatybilne ze standardem Z-Wave+):

pl Instrukcja obsługi – Polski

en Operating manual – English

 

Instrukcja skrócona – European Multilanguage

Short manual – American Multilanguage


Instrukcja skrócona dla oprogramowania w wersji 2.4 – 2.8:

FGMS-001-S-v1.00.pdf

Instrukcje dla oprogramowania w wersji 2.5 – 2.8:

pl FGMS-001-PL-A-v1.01.pdf

en FGMS-001-EN-A-v1.01.pdf

en FGMS-001-USA-A-v1.01.pdf

fr FGMS-001-FR-A-v1.01.pdf

ru FGMS-001-RU-A-v1.01.pdf

en FGMS-001-HU-A-v1.01.pdf

Instrukcje dla oprogramowania w wersji 2.4:

pl FGMS-001-PL-A-v1.00.pdf

en FGMS-001-EN-A-v1.00.pdf

de FGMS-001-DE-A-v1.00.pdf

ru FGMS-001-RU-A-v1.00.pdf

Wróć na górę

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Motion Sensor to uniwersalny multisensor kompatybilny ze standardem Z-Wave. Urządzenie umożliwia detekcję ruchu, pomiar temperatury i natężenia światła. Dodatkowo, poprzez detekcję drgań, możliwe jest wykrycie próby sabotażu oraz wstrząsów sejsmicznych. FIBARO Motion Sensor jest zasilany bateryjnie, a jego obudowa zapewnia szybki i bezinwazyjny montaż na dowolnej powierzchni. Wbudowana dioda RGB sygnalizuje ruch, poziom temperatury, tryb działania oraz może być testerem zasięgu sieci Z-Wave. FIBARO Motion Sensor może być wykorzystany do tworzenia scen oraz jako czujnik przejścia.

 

Dowiedz się więcej:

Część 1

Część 2

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

 • kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+
 • wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128
 • detekcja ruchu poprzez pasywny czujnik podczerwieni
 • pomiar temperatury
 • pomiar poziomu natężenia światła
 • detekcja wstrząsów
 • łatwy montaż na ścianie lub dowolnej powierzchni
 • zasilanie bateryjne
 • zabezpieczenie przed sabotażem lub kradzieżą – w przypadku wykrycia drgań wysyłane jest powiadomienie
 • wykryty ruch, temperatura i wibracje sygnalizowane są przy pomocy wbudowanej diody RGB

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave Plus; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Zasilanie: Bateria 3.0V
Zalecana wysokość montażu: < 2 m
Zakres pomiarowy sensora natężenia światła: 0 – 32000 lux
Temperatura pracy: 0°C do 40°C
Zakres pomiarowy sensora temperatury: -20°C do 100°C
Dokładność pomiarowa sensora temperatury: 0.5°C (dla zakresu 0 – 40°C)
Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Z-Wave
Z-Wave+ (oprogramowanie 3.2 lub nowsze)
Częstotliwość radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU;
908.4 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania: do -5 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 40 m w budynkach
(zależne od ukształtowania terenu i
konstrukcji budynku)

Wróć na górę

Instalacja

Podstawowe uruchomienie

 

 1. Zdejmij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  preparing
 2. Usuń zabezpieczenie baterii.
  preparing2
 3. Dodaj urządzenie (patrz „Dodawanie/usuwanie urządzenia”).
 4. Wybudź urządzenie poprzez kliknięcie przycisku B.
 5. Zamknij pokrywę obudowy urządzenia obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 6. Zamontuj urządzenie (patrz „Montaż”).

Wróć na górę

Miejsce montażu i warunki detekcji

Zaleca się montaż urządzenia w narożnikach pomieszczeń bądź prostopadle do wejść.

room1room2

Rzeczywisty zasięg czujnika może zależeć od warunków otoczenia. W przypadku zgłaszania fałszywych alarmów ruchu, sprawdź, czy w obszarze wykrywania czujnika nie znajdują się żadne ruchome obiekty, takie jak drzewa wiejące na wietrze, przejeżdżające samochody, wiatraki. Fałszywe alarmy ruchu mogą być spowodowane również przez ruchome masy powietrza i ciepła. Jeśli urządzenie nadal raportuje fałszywe alarmy, pomimo wyeliminowania wszystkich wyżej wymienionych czynników, zainstaluj urządzenie w innym miejscu.

Uwaga! Wysokość zawieszenia produktu powinna być mniejsza niż 2 m.

range2

Wróć na górę

Montaż urządzenia

FIBARO Motion Sensor nie może być skierowany na żadne źródło ciepła (np. Kaloryfery, kominki, kuchenki itp.) ani na żadne źródło światła (bezpośrednie światło słoneczne, lampy).

Nie zaleca się instalowania czujnika ruchu w miejscach narażonych na przeciągi i pomieszczenia z gwałtownymi wahaniami temperatury powietrza.

Czujnik można zamontować za pomocą dołączonej śruby lub naklejki.

screwsticker

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Otwórz obudowę.
 2. Umieść Motion Sensor w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 3. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B.
  motion sensor body
 5. Zaczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

W przypadku problemów z dodaniem do sieci, zresetuj Sensor i powtórz procedurę dodawania.

Wróć na górę

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wartości domyślne parametrów urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Otwórz obudowę.
 2. Umieść Motion Sensor w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 3. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B.
 5. Zaczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Test zasięgu

Motion Sensor posiada wbudowany mechanizm umożliwiający orientacyjne określenie zasięgu sieci Z-Wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie
zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w przypadku problemów z komunikacją.

Aby przetestować zasięg sieci Z-Wave:

 1. Otwórz pokrywę.
 2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 3. Zaczekaj, aż wskaźnik RGB zaświeci się kolorem fioletowym (pierwsza pozycja menu).
 4. Zwolnij przycisk B.
 5. Kliknij przycisk B, aby potwierdzić wybór.
 6. Wskaźnik RGB zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 7. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk B.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – Motion Sensor próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
Wskaźnik świeci w kolorze zielonym – Motion Sensor komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.
Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – Motion Sensor szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
Wskaźnik świeci w kolorze żółtym – Motion Sensor komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – Motion Sensor próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika RGB na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.
Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym – Motion Sensor nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z trybu komunikacji bezpośredniej na tryb komunikacji z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave.

Aby przejść w tryb menu:

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B przez co najmniej 3 sekundy.
 2. Poczekaj, aż urządzenie zasygnalizuje kolorem żądaną pozycję:
  • FIOLETOWY – test zasięgu sieci Z-Wave
  • ŻÓŁTY – reset urządzenia
 3. Zwolnij przycisk B.
 4. Kliknij przycisk B, aby potwierdzić wybór.

Wróć na górę

Wskazanie wizualne

Motion Sensor wyposażony jest w wskaźnik RGB sygnalizujący tryby pracy oraz alarmy urządzenia. Dodatkowo wskaźnik RGB może informować o zasięgu urządzenia w sieci Z-Wave oraz aktualnym pomiarze temperatury.

Tryby sygnalizacji wskaźnika RGB:

 • Alarm ruchu sygnalizowany jest barwą zależną od temperatury otoczenia. Kolor i sposób świecenia może być konfigurowany przez parametr 80.
 • Alarm sabotażowy sygnalizowany jest miganiem w barwach alarmowych LAPD (czerwony – niebieski – biały).
 • Wprowadzenie urządzenia w tryb uczenia sygnalizowane jest zaświeceniem wskaźnika RGB kolorem niebieskim.
 • Urządzenie kolorem świecenia sygnalizuje aktualne poziomy menu.

Wróć na górę

Wybudzanie urządzenia

Wybudzanie Motion Sensora:

Motion Sensor musi zostać wybudzony, aby otrzymać informacje o nowej konfiguracji od kontrolera, jak ustawienia parametrów i asocjacji.

Aby wybudzić ręcznie urządzenie, kliknij przycisk B umieszczony wewnątrz obudowy.

Wróć na górę

FIBARO Home Center

FIBARO Motion Sensor ma wbudowany wykrywacz ruchu, czujnik temperatury i czujnik natężenia światła, które sprawiają, że jest to urządzenie wielokanałowe. W interfejsie Home Center będzie on prezentowany jako trzy urządzenia, w zależności od wersji oprogramowania głównego kontrolera.

Możliwości FIBARO Motion Sensora będą się różnić w zależności od kontrolera sieciowego Z-Wave. Niektóre funkcje czujnika ruchu mogą nie być obsługiwane przez niektóre sterowniki. Aby upewnić się, że kontroler sieci Z-Wave obsługuje czujnik ruchu, skontaktuj się z producentem kontrolera.

Wartości ruchu, temperatury i natężenia światła są wyświetlane w menu Home Center 2 jako następujące ikony:

motion_incl6

Wróć na górę

Resetowanie urządzenia

Procedura resetowania kasuje pamięć urządzenia, w tym wszystkie informacje o kontrolerze oraz sieci Z-Wave.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

Resetowanie Motion Sensora:

 1. Otwórz obudowę urządzenia.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B.
 3. Zaczekaj, aż wskaźnik RGB zaświeci się kolorem żółtym (druga pozycja menu).
 4. Zwolnij przycisk B.
 5. Kliknij przycisk B, aby potwierdzić wybór.
 6. Po kilku sekundach urządzenie zostanie zresetowane, zostanie to potwierdzone zanikającym kolorem czerwonym wskaźnika RGB.

Wróć na górę

Czujnik wstrząsów

Motion Sensor można skonfigurować do pracy w trybie czujnika wstrząsów, przez ustawienie parametru 24 na wartość 1. Raport z siłą wstrząsów wyrażoną w skali Mercallego będzie wysłany niezwłocznie po wykryciu wstrząsu.

Minimalną siłę wstrząsu powodującą wysłanie raportu, można zdefiniować (parametr 20). Po zaniku wstrząsów i upłynięciu czasu podtrzymania alarmu raporty zostaną zaprzestane.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacja

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Wybudź urządzenie lub zaczekaj na automatyczne wybudzenie.


Motion Sensor umożliwia asocjację pięciu grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia. Można przypisać tylko jedno urządzenie do grupy (domyślnie raportuje stan do kontrolera). Nie zaleca się modyfikowania tej grupy asocjacyjnej.
2. grupa asocjacyjna – “Motion” jest przypisana do czujnika ruchu – po wykryciu ruchu lub jego odwołaniu wysyła ramki sterujące do zasocjowanych urządzeń.
3. grupa asocjacyjna – “Tamper” jest przypisana do alarmu sabotażowego – po wykryciu lub odwołaniu alarmu wysyła ramki raportujące do zasocjowanych urządzeń.
4. grupa asocjacyjna – “Motion BC” jest przypisana do czujnika ruchu – po wykryciu ruchu lub jego odwołaniu wysyła ramki raportujące do zasocjowanych urządzeń. Grupa zapewnia kompatybilność wstecz z kontrolerami niewspierającymi protokołu Zwave+.
5. grupa asocjacyjna – “Tamper BC” jest przypisana do alarmu sabotażowego – po wykryciu lub odwołaniu alarmu wysyła ramki raportujące do zasocjowanych urządzeń. Grupa zapewnia kompatybilność wstecz z kontrolerami niewspierającymi protokołu Z-wave+.

Motion Sensor w grupach 2-5 umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych oraz 5 urządzeń wielokanałowych (MultiChannel) na grupę. Grupa „LifeLine” zarezerwowana jest wyłącznie dla kontrolera, która pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.


FIBARO Motion Sensor zapewnia asocjacje 3 grup:

1. grupa asocjacyjna jest przypisana do statusu urządzenia – wysłanie ramki sterującej BASIC SET do powiązanych urządzeń wykrywających ruch.
2. grupa asocjacyjna jest przypisana do alarmu sabotażu. Ramka alarmowa zostanie wysłana do powiązanych urządzeń po wykryciu sabotażu.
3. grupa asocjacyjna raportuje status urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie główny kontroler – urządzenie zgłasza swój status do głównego kontrolera). Nie zaleca się modyfikowania tej grupy asocjacyjnej.

FIBARO Motion Sensor umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych oraz 5 urządzeń wielokanałowych (MultiChannel) na grupę. Jedna grupa zarezerwowana jest wyłącznie dla kontrolera, która pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.


Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Motion Sensor umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.

Aby skonfigurować Motion Sensor (wykorzystując FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij przycisk aby wybudzić urządzenie.

Parametry zaawansowane dla wersji oprogramowania 3.2 lub nowszej

Interwał budzenia

Możliwe wartości: 1-65535 (w sekundach)
Wartość domyślna: 7200 (co 2 godziny)
FIBARO Motion Sensor będzie budzić się co podany interwał czasowy i komunikować się z kontrolerem. Po nawiązaniu komunikacji czujnik dokona aktualizacji parametrów i oprogramowania, a następnie przejdzie w stan czuwania. W przypadku braku komunikacji (np. z powodu braku zasięgu) urządzenie przejdzie w stan czuwania i podejmie kolejną próbę podczas następnego wybudzenia.

Możliwe jest ręczne wybudzenie urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku B.
Parametr ma wpływ na stan baterii – dłuższy czas oznacza rzadszą komunikację i mniejszy pobór energii.

Parametr określa czułość sensora PIR. Im mniejsza jest jego wartość, tym sensor PIR jest bardziej czuły.

Możliwe wartości: 8-255
Wartość domyślna: 15
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Czujnik PIR jest “ślepy” (nieczuły) na ruch po ostatniej detekcji przez czas określony w tym parametrze.
Krótszy czas nieczułości pozwala na częstsze wykrywanie ruchu, ale zwiększa zużycie baterii.

Możliwe wartości: 0-15
Wzór do obliczenia czasu: czas [s] = 0,5 x (wartość + 1)
Wartość domyślna: 15 (8 sekund)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Określa on teoretyczną liczbę ruchów, jaką trzeba wykonać, żeby sensor PIR wykrył ruch. Im wyższa wartość, tym sensor PIR jest mniej czuły.
Nie zaleca się modyfikacji tego parametru!

Możliwe wartości: 0-3
0 – 1 impuls
1 – 2 impulsy
2 – 3 impulsy
3 – 4 impulsy
Wartość domyślna: 1 (2 impulsy)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr ten określa czas, w którym musi wystąpić określona w parametrze 3 liczba ruchów, żeby sensor zaraportował ruch. Im większa wartość tego czasu, tym sensor PIR jest bardziej czuły.
Nie zaleca się modyfikacji tego parametru!

Możliwe wartości: 0-3
0 – 4 sekund
1 – 8 sekund
2 – 12 sekund
3 – 16 sekund
Wartość domyślna: 2 (12 sekund)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Czas po którym alarm detekcji ruchu zostanie odwołany w kontrolerze Z-Wave i zasocjowanych urządzeniach.
Każdy ruch wykryty w tym czasie spowoduje naliczanie czasu od nowa.

Możliwe wartości: 1-32767
Wartość domyślna: 30 (30 sekund)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr ten określa w jakich warunkach oświetlenia sensor PIR będzie pracować.
Parametr ten ma wpływ tylko i wyłącznie na raporty ruchu i asocjacji z nim powiązanych. Alarm sabotażowy, pomiar światła i pomiar temperatury będą aktywne bez względu na wartość parametru.

Możliwe wartości:
0
– sensor PIR jest zawsze aktywny
1 – sensor PIR jest aktywny tylko w dzień
2 – sensor PIR jest aktywny tylko w nocy
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa granicę poziomu natężenia światła dla parametru 8. Parametrem tym można ustawić granicę dzień/noc.

Możliwe wartości: 1-32767
Wartość domyślna: 200 (200 lux)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa jakie ramki będą wysyłane w drugiej grupie asocjacyjnej (powiązanej z sensorem PIR).

Możliwe wartości:
0 – wysłanie ramek sterujących ON i OFF
1 – wysyłanie tylko ramki ON
2 – wysyłanie tylko ramki OFF
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Wartości ramek ON oraz OFF można zmodyfikować za pomocą parametrów 14 i 16.

Ramka wysyłana jest w momencie wykrycia ruchu. Kolejne wykrycia ruchu, kiedy czujka jest w stanie podtrzymania ruchu (parametr 6), nie powodują wysłania asocjacji.

Wartość 255 pozwala włączyć urządzenie. W przypadku Dimmera wartość 255 oznacza włączenie w ostatnim zapamiętanym stanie, np. dimmer włączony na 30% i wyłączony przy użyciu wartości 255, a następnie wyłączony, zostanie włączony na 30%, tj. na ostatnim zapamiętanym stanie.

Możliwe wartości: 0-255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Ramka wysyłana jest w momencie odwołania ruchu, po odmierzeniu czasu podtrzymania ruchu ustalanego przez parametr 6.

Wartość 255 pozwala włączyć urządzenie. W przypadku Dimmera wartość 255 oznacza włączenie w ostatnim zapamiętanym stanie, np. dimmer włączony na 30% i wyłączony przy użyciu wartości 255, a następnie wyłączony, zostanie włączony na 30%, tj. na ostatnim zapamiętanym stanie.

Możliwe wartości: 0-255
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa czy komendy wysyłane w grupach asocjacyjnych mają być szyfrowane. Parametr jest aktywny tylko w trybie chronionym (Z-Wave network security). Nie dotyczy 1 grupy „LifeLine”.

Możliwe wartości:
0
– szyfrowania dla wszystkich grup wyłączone
1 – szyfrowanie 2 grupy „Motion”
2 – szyfrowanie 3 grupy „Tamper”
4 – szyfrowanie 4 grupy „Motion BC”
8 – szyfrowanie 5 grupy „Tamper BC”
Wartość domyślna: 15
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Uwaga. Wartości parametru 18 mogą być połączone, co oznacza, że w przypadku wartości domyślnej 15 parametr jest aktywny dla wszystkich wymienionych grup asocjacyjnych. Na przykład wartość 3 oznaczać będzie szyfrowanie dla 2 i 3 grupy.

Parametr ten określa jak bardzo musi zmienić się przeciążenie, jakiemu poddawany jest czujnik ruchu, żeby temper zgłosił naruszenie. Jednostka wyrażona jest w odniesieniu do przyspieszenia ziemskiego g.

Możliwe wartości:
0 – alarm sabotażowy wyłączony
1-121 – 0.08-2g; co 0.016g
Wartość domyślna: 20 (0.4g)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Czas, po którym alarm sabotażowy zostanie odwołany. Każde kolejne wykrycie sabotażu nie powoduje przedłużenia czasu podtrzymania alarmu.

Możliwe wartości: 1-32767
Wartość domyślna: 30 (30 sekund)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa funkcję czujnika wstrząsów i rodzaj wysyłanych raportów. Może realizować funkcje znacznie bardziej zaawansowane niż tylko funkcje detekcji naruszenia urządzenia.

Możliwe wartości:
0 – tylko alarm sabotażowy
1 – alarm sabotażowy i czujnik wstrząsów
2 – alarm sabotażowy i orientacja w przestrzeni
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr pozwala wyłączyć odwoływanie alarmu sabotażowego.

Możliwe wartości:
0 – nie wysyłaj raportu odwołującego alarm
1 – wysyłaj raport odwołujący alarm
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa czy ramka alarmu sabotażowego będzie wysłana w trybie rozgłoszeniowym. Ramki wysyłane w tym trybie mogą odbierać wszystkie urządzenia w bezpośrednim zasięgu (jeżeli na to pozwalają), ale nie mogą ich rozsyłać dalej.

Możliwe wartości:
0 – alarm raportowany tylko do 3 grupy asocjacyjnej
1 – alarm raportowany w trybie rozgłoszeniowym
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Kiedy urządzenie pracuje w trybie chronionym (secure mode), wartość parametrów 28 i 29 powinna pozostać domyślna. Urządzenie pracujące w trybie chronionym nie wysyła ramek w trybie rozgłoszeniowym.

Parametr określa czy ramka alarmu sabotażowego będzie wysłana w trybie rozgłoszeniowym. Ramki wysyłane w tym trybie mogą odbierać wszystkie urządzenia w bezpośrednim zasięgu (jeżeli na to pozwalają), ale nie mogą ich rozsyłać dalej. Parametr zapewnia kompatybilność wstecz z kontrolerami niewspierającymi protokołu Z-wave+.

Możliwe wartości:
0 – alarm kompatybilny wstecz raportowany tylko do 5 grupy asocjacyjnej
1 – alarm kompatybilny wstecz raportowany w trybie rozgłoszeniowym
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Kiedy urządzenie pracuje w trybie chronionym (secure mode), wartość parametrów 28 i 29 powinna pozostać domyślna. Urządzenie pracujące w trybie chronionym nie wysyła ramek w trybie rozgłoszeniowym.

Parametr określa o ile musi zmienić się natężenie światła w porównaniu do ostatnio raportowanej wartości, żeby nowa wartość została raportowana do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-32767 (natężenie w lux)
Wartość domyślna: 200 (200 lux)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa czas między kolejnymi raportami natężenia światła. Raporty okresowe wysłane są mimo braku zmian oświetlenia.

Możliwe wartości:
0 – raporty okresowe nie są wysyłane
1-32767 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 3600 (1h)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Częste raporty natężenia światła zwiększą zużycie baterii. Wartość poniżej 5 może spowodować blokadę raportów temperatury.

Parametr określa o ile musi zmienić się temperatura w porównaniu do ostatnio raportowanej wartości, żeby nowa wartość została raportowana do kontrolera.

Możliwe wartości:
0 – raporty nie są wysyłane
1-255 – 0.1-25.5°C; krok co 0.1°C
Wartość domyślna: 10 (1°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa czas między kolejnymi pomiarami temperatury. Im czas jest krótszy, tym częściej wykonywane są pomiary, ale zużycie baterii jest większe.

Możliwe wartości:
0 – temperatura nie jest mierzona
1-32767 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 900 (900 sekund)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Pomiary są nadal wykonywane przy wybudzaniu urządzenia, nawet w przypadku wyłączenia pomiarów okresowych (parametr 62 ustawiony na 0).

Parametr określa czas między kolejnymi raportami temperatury. Raporty są wysyłane nawet jeśli temperatura się nie zmienia.

Możliwe wartości:
0 – raporty okresowe nie są wysyłane
1-32767 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Częste raporty temperatury zwiększą zużycie baterii. Wartość poniżej 15 może spowodować blokadę raportów temperatury.


Wartość, która zostanie dodana do zmierzonej temperatury.
Możliwe wartości:
-1000 – 1000 (-100 – 100°C, krok co 0.1°C)
Wartość domyślna: 0 (0°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]
Parametr określa zachowanie wskaźnika RGB po wykryciu ruchu.

 • Wartości od 1 do 9 – jedno długie mignięcie w momencie wykrycia ruchu. Do czasu odwołania ruch nie będzie sygnalizowany.
 • Wartości od 10 do 18 – jedno długie mignięcie w momencie wykrycia ruchu i jedno krótkie przy każdym ponownym wykryciu ruchu.
 • Wartości od 19 do 26 – jedno długie mignięcie w momencie wykrycia ruchu i dwa krótkie przy każdym ponownym wykryciu ruchu.

Możliwe wartości:
0 – sygnalizacja wyłączona
1 – kolor zależny od temperatury
2 – tryb lampki
3 – biały
4 – czerwony
5 – zielony
6 – niebieski
7 – żółty
8 – cyjan
9 – magenta
10 – kolor zależny od temperatury
11 – tryb lampki
12 – biały
13 – czerwony
14 – zielony
15 – niebieski
16 – żółty
17 – cyjan
18 – magenta
19 – kolor zależny od temperatury
20 – biały
21 – czerwony
22 – zielony
23 – niebieski
24 – żółty
25 – cyjan
26 – magenta
Wartość domyślna: 10
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa jasność podświetlenia po wykryciu ruchu.

Możliwe wartości:
0 – jasność zależna od jasności oświetlenia otoczenia (parametry 82 i 83)
1-100 (1-100%)
Wartość domyślna: 50 (50%)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Poziom natężenia światła poniżej którego jasność wskaźnika zostanie ustawiona na 1%.

Możliwe wartości: 0 do wartości parametru 83 (lux)
Wartość domyślna: 100 (100 lux)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Poziom natężenia światła powyżej którego jasność wskaźnika zostanie ustawiona na 100%.

Możliwe wartości: wartość parametru 82 do 32767
Wartość domyślna: 1 000 (1 000 lux)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru 83 musi być wyższa od wartości parametru 82.

Parametr określa minimalną temperaturę dla której wskaźnik będzie świecił kolorem niebieskim. Parametr ma znaczenie tylko kiedy parametr 80 jest odpowiednio skonfigurowany (ma wartość 1, 10 lub 19).

Możliwe wartości: 0 do wartości parametru 87 (stopnie Celsjusza)
Wartość domyślna: 18 (18°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa maksymalną temperaturę dla której wskaźnik będzie świecił kolorem czerwonym. Parametr ma znaczenie tylko kiedy parametr 80 jest odpowiednio skonfigurowany (ma wartość 1, 10 lub 19).

Możliwe wartości: wartość parametru 86 do 255 (stopnie Celsjusza)
Wartość domyślna: 28 (28°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr pozwala aktywować/dezaktywować sygnalizowanie alarmu sabotażowego (migający czerwony, niebieski i biały kolor).

Możliwe wartości:
0 – alarm sabotażowy nie jest sygnalizowany
1 – alarm sabotażowy jest sygnalizowany
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Wróć na górę

Pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Sprawdź, czy FIBARO Motion Sensor jest prawidłowo zasilany.
  + Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
  + Sprawdź, czy bateria nie jest pusta.
 • Usuń i dodaj urządzenie ponownie do systemu.
  + Sprawdź jak usunąć i dodać urządzenie do systemu (ENG).
 • Miękka rekonfiguracja
  + Zaloguj się do Home Center Lite/2. Idź do Urządzenia => Ustawienia => Zaawansowane => Miękka rekonfiguracja.
 • Ustaw asocjacje grup ratunkowych.
  + Zaloguj się do Home Center Lite/2. Idź do Urządzenia => Ustawienia. Następnie idź do zakładki Zaawansowane i wybierz Ustawienia asocjacji.


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Sprawdź, czy FIBARO Motion Sensor jest prawidłowo zasilany.
  + Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
  + Sprawdź, czy bateria nie jest pusta.
 • Przenieś urządzenie bliżej kontrolera.
  + Podczas procesu dodawania urządzenie i kontroler powinny znajdować się jak najbliżej.
 • Usuń i dodaj urządzenie ponownie do systemu.
  + Sprawdź jak usunąć i dodać urządzenie do systemu (ENG).
 • Zresetuj urządzenie.
  + Sprawdź tutaj jak przeprowadzić procedurę resetu (ENG).


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Wybudź urządzenie.
  + Wybudź urządzenie, trzykrotnie klikając przycisk B.
 • Zaczekaj aż urządzenie zostanie wybudzone (zgodnie z interwałem czuwania urządzenia).
  + Domyślny czas wybudzania: 7200 (w sekundach – co 2 godziny).


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Sprawdź, czy FIBARO Motion Sensor jest prawidłowo zasilany.
  + Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
  + Sprawdź, czy bateria nie jest pusta.
 • Usuń i dodaj urządzenie ponownie do systemu.
  + Sprawdź jak usunąć i dodać urządzenie do systemu (ENG).
 • Miękka rekonfiguracja
  + Zaloguj się do Home Center Lite/2. Idź do Urządzenia => Ustawienia => Zaawansowane => Miękka rekonfiguracja.
 • Ustaw asocjacje grup ratunkowych.
  + Zaloguj się do Home Center Lite/2. Idź do Urządzenia => Ustawienia. Następnie idź do zakładki Zaawansowane i wybierz Ustawienia asocjacji.


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Zmniejszenie wrażliwości na ruch.
  + Zmień wartość parametru 1 w Parametrach zaawansowanych.
 • Zmniejszenie częstotliwości raportów temperatury lub natężenia światła.
  + Zmień parametry 42 (raport Iluminacji – interwał) i 64 (raport temperatury – interwał).
 • Sprawdź kierunek pracy czujnika – możliwe, że skanuje ruch z zewnątrz.
  + Upewnij się, że czujnik ruchu FIBARO nie skanuje np. ludzi przechodzących za oknem.
 • Sprawdź, czy twoje urządzenie zostało zamontowane zgodnie z instrukcją.


Wypróbuj następujące rozwiązanie:

 • Zmień jednostkę temperatury.
  + Zaloguj się do Home Center idź do Konfiguracja -> Lokalizacja i zmień jednostkę temperatury.


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Sprawdź, czy FIBARO Motion Sensor jest prawidłowo zasilany.
  + Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
  + Sprawdź, czy bateria nie jest pusta.
 • Wybudź urządzenie.
  + Wybudź urządzenie, trzykrotnie klikając przycisk B.
 • Usuń i dodaj urządzenie ponownie do systemu.
  + Sprawdź jak usunąć i dodać urządzenie do systemu (ENG).


Wypróbuj jedno z następujących rozwiązań:

 • Sprawdź, czy FIBARO Motion Sensor jest prawidłowo zasilany.
  + Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
  + Sprawdź, czy bateria nie jest pusta.
 • Wybudź urządzenie.
  + Wybudź urządzenie, trzykrotnie klikając przycisk B.
 • Zresetuj urządzenie.
  + Sprawdź tutaj jak przeprowadzić procedurę resetu (ENG).


Wypróbuj następujące rozwiązanie:

 • Zmień kod PIN w Ustawieniach.
  + Zaloguj się do Home Center Lite/2 i idź do zakładki Konfiguracja, następnie do Uprawnienia i wybierz użytkownika z listy. Kliknij Ołówek żeby edytować ustawienia użytkownika.

Wróć na górę

FAQ


Motion Sensor FIBARO jest uniwersalnym czujnikiem Z-Wave. Wraz z wykrywaniem ruchu urządzenie mierzy temperaturę i natężenie światła. Czujnik ma wbudowany akcelerometr, który wykrywa wszelkie manipulacje urządzenia. Motion Sensor FIBARO jest urządzeniem zasilanym bateryjnie, zaprojektowanym do szybkiego i łatwego instalowania na dowolnej powierzchni. Wskaźnik LED sygnalizuje ruch, poziom temperatury, tryb pracy i można go użyć do sprawdzenia, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci Z-Wave. Motion Sensor może być używany do oświetlania scen i systemów monitorowania bezpieczeństwa.

Tak, urządzenie nie może być zasilane w żaden inny sposób. Nie ma wbudowanego złącza dla zasilania niskiego napięcia.

To bardzo proste. Motion Sensor można skonfigurować do pracy jako czujnik wstrząsów przez ustawienie parametru 24 na wartość 4. Raporty ze skalą drgań (bezwymiarowe) będą wysyłane w odstępach czasu określonych w parametrze 22.

Możesz ustawić wartość, która ma zostać dodana do rzeczywistej temperatury, zmierzonej przez czujnik w parametrze 66.

Czułość Motion Sensora można ustawić w pierwszym parametrze. Im niższa wartość, tym bardziej czuły jest czujnik PIR.

Tak, oczywiście. Parametr 9 (noc / dzień) definiuje różnicę między nocą a dniem, pod względem natężenia światła, używaną w parametrze 8.
Możliwe wartości: 1 – 65535
Wartość domyślna: 200 (200 lux)

Parametr 8 (tryb pracy czujnika PIR) określa część dnia, w której czujnik PIR będzie aktywny. Ten parametr wpływa tylko na raporty i asocjacje dotyczące ruchu. Manipulowanie, pomiar natężenia światła i temperatury będą nadal aktywne, niezależnie od ustawień tego parametru.
0 – czunik PIR zawsze aktywny
1 – czujnik PIR aktywny tylko w ciągu dnia
2 – czujnik PIR aktywny tylko w ciągu nocy

Parametr 80 (tryb sygnalizacji LED) określa sposób, w jaki dioda LED zachowuje się po wykryciu ruchu.

Wartości 1-9 = pojedyncze długie mignięcie w momencie zgłaszania ruchu. Żaden inny ruch nie zostanie wskazany, dopóki alarm nie zostanie anulowany.

Wartości 10-18 = pojedyncze długie mignięcie w momencie zgłaszania ruchu i jedno krótkie mignięcie za każdym razem, gdy ruch zostanie wykryty ponownie.

Wartości 19-26 = pojedyncze długie mignięcie w momencie zgłaszania ruchu i dwa krótkie mignięcia za każdym razem, gdy ruch zostanie wykryty ponownie.

Musisz skorygować czas bezczynności czujnika ruchu (niewrażliwość) w parametrze 2. Po tym czasie czujnik będzie w stanie wykryć ruch. Im dłuższy okres niewrażliwości, tym dłuższy czas pracy baterii. Jeśli czujnik jest potrzebny do szybkiego wykrywania ruchu, czas może ulec skróceniu.

Rzeczywisty zasięg czujnika może zależeć od warunków otoczenia, ale wynosi do 7 metrów. Kąt widzenia jest bardzo szeroki.

Dioda LED świeci na biało przez 10 sekund. Każdy wykrywany ruch przedłuża świecenie o kolejne 10 sekund.

Tak, musisz zmienić wartość parametru 80 na 0.

Nie, urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.

Jeśli bateria rozładowuje się szybko, sprawdź następujące warunki, które mogą spowodować skrócenie żywotności baterii:

 • Przerwa w pracy jest zbyt krótka – zaleca się wydłużenie przerwy.
 • Raporty temperatury i natężenia światła są wysyłane zbyt często – zmodyfikuj zaawansowane ustawienia konfiguracji, aby zmniejszyć częstotliwość.
 • Jeśli podłączone urządzenia lub główny kontroler sieci Z-Wave zostaną odłączone od źródła zasilania, spowoduje to, że czujnik często będzie próbował ponownie połączyć się z tymi urządzeniami, co spowoduje skrócenie żywotności baterii.

Na bieżący zasięg czujnika mogą mieć wpływ warunki otoczenia, sprawdź, czy w obszarze wykrywania czujnika nie znajdują się żadne ruchome obiekty, takie jak drzewa kołyszące się na wietrze, przejeżdżające samochody lub wiatraki. Fałszywe alarmy mogą być spowodowane również przez ruchome masy powietrza i ciepła.

FIBARO Motion Sensor pozwala kontrolować 5 urządzeń regularnych i 5 wielokanałowych na grupę asocjacyjną, z czego 1 pole jest zarezerwowane dla głównego kontrolera sieciowego Z-Wave.

Nie, czujnik ruchu FIBARO może działać tylko jako bezprzewodowe urządzenie Z-Wave.

Wróć na górę