Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO KeyFob to kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus, zasilany bateryjnie, kompaktowy pilot zdalnego sterowania.

Sześć przycisków pozwala na kontrolę innych urządzeń poprzez sieć Z-Wave oraz uruchamianie scen utworzonych w Systemie FIBARO.

Skonfiguruj akcje dla jednego, dwóch, trzech kliknięć, przytrzymania oraz dla sekwencji przycisków według Twoich upodobań.

Wbudowany system blokady zapewni, że nikt niepowołany nie przejmie kontroli nad Twoim domem.

Back To Top

Najważniejsze cechy

 • Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,
 • Może współpracować z FIBARO Home Center lub dowolnym innym kontrolerem sieci Z-Wave,
 • Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128,
 • Zasilany bateryjnie,
 • Całkowicie bezprzewodowy,
 • Kieszonkowy rozmiar,
 • Wyposażony w 6 łatwo rozpoznawalnych przycisków,
 • 30 różnych akcji, pojedyncze/dwukrotne/trzykrotne kliknięcie, przytrzymanie każdego z przycisków oraz sekwencje przycisków,
 • Proste w obsłudze menu,
 • Akcje potwierdzane przez wbudowaną diodę LED.

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave Plus; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Back To Top

Dane techniczne

Zasilanie: bateria CR2450 3,0V (załączona)
Czas pracy baterii: ok. 2 lata (przy domyślnych ustawieniach,
maksymalnie 5 naciśnięciach dziennie i bezpośrednim zasięgu)
Temperatura pracy: 10 – 40°C
Stopień ochrony IP: IP54
Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa: 868.4, 868.42 lub 869.8 MHz EU;
908.4, 908.42 lub 916.0 MHz US;
921.4, 921.42 lub 919.8 MHz ANZ;
869.0 lub 869.02 MHz RU;
Moc nadawania: do -1.5 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 40 m w budynkach
(zależne od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku)
Wymiary: 70 x 38 x 15 mm

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave. Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Czas pracy na baterii zależy od częstotliwości korzystania z urządzenia, liczby asocjacji/scen, struktury sieci Z-Wave i jej obciążenia.

Back To Top

Instalacja

Podstawowe uruchomienie

 1. Otwórz pokrywę baterii obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy użyciu kółka do kluczy lub monety.
 2. Zdejmij naklejkę zabezpieczającą baterię od spodu.
 3. Zamknij pokrywę baterii obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara przy użyciu kółka do kluczy lub monety.
 4. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 5. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 6. Naciśnij trzykrotnie dowolny przycisk.
 7. Podczas dodawania dioda LED będzie pulsować na biało.
 8. Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 9. Pomyślne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler i zielony kolor diody LED.

Back To Top

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Naciśnij trzykrotnie dowolny przycisk.
 4. Podczas dodawania dioda LED będzie pulsować na biało.
 5. Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Pomyślne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler i zielony kolor diody LED.

Dodawanie w trybie Security musi odbywać się w odległości do 2 metrów od kontrolera.

W przypadku problemów z dodaniem do sieci, zresetuj urządzenie i powtórz procedurę dodawania.

Back To Top

Usuwanie z sieci

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Wciśnij jednocześnie circle i minus.
 4. Naciskaj triangle lub cross aż dioda LED zaświeci w kolorze zielonym.
 5. Wciśnij przycisk plus.
 6. Zaczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 7. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Back To Top

Resetowanie urządzenia

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje na temat kontrolera Z-Wave i ustawień użytkownika zostaną usunięte. Urządzenie można zresetować na 2 sposoby:

Reset z poziomu menu:

 1. Wciśnij jednocześnie circle oraz minus.
 2. Naciskaj triangle lub cross aż dioda LED zaświeci w kolorze żółtym.
 3. Wciśnij przycisk plus.

Reset awaryjny przy uruchomieniu:

 1. Wyjmij baterię.
 2. Trzymaj wciśnięte circle oraz plus podczas wkładania baterii.
  Pomyślne zresetowanie zostanie potwierdzone przez płynne rozjaśnienie i ściemnienie żółtej diody LED.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

Back To Top

Obsługa urządzenia

Wskazania wizualne

KeyFob jest wyposażony w diodę LED, sygnalizującą naciśnięcia przycisków, sekwencje, pozycje menu oraz status urządzenia.

Wskazania dla scen i asocjacji:
Po naciśnięciu jednego z przycisków lub użyciu sekwencji, KeyFob zasygnalizuje status wykonanej akcji za pomocą diody LED.

Co widzisz Co to znaczy
Mignięcie na zielono Otrzymanie komend potwierdzone przez kontroler i urządzenia zasocjowane
Miganie na żółto co 1 sekundę Trwa wysyłanie komend
Mignięcie na czerwono Otrzymanie co najmniej jednej komendy nie zostało potwierdzone przez kontroler

 

Wskazania dla sekwencji:

Co widzisz Co to znaczy
Pulsowanie na niebiesko Wprowadzanie sekwencji
3 mignięcia na niebiesko Sekwencja prawidłowa
3 mignięcia na czerwono Sekwencja nieprawidłowa

 

Wskazania stanu urządzenia:

Co widzisz Co to znaczy Co robić
Tryb uczenia
Mignięcie na czerwono Urządzenie niedodane Naciśnij trzykrotnie dowolny przycisk
Szybkie pulsowanie na biało Urządzenie w trybie
dodawania
Zaczekaj na ukończenie procesu dodawania
Mignięcie na zielono Urządzenie dodane
Tryb blokdy
Mignięcie na czerwono Urządzenie jest zablokowane Odblokuj za pomocą sekwencji
3 mignięcia na czerwono Nieprawidłowa sekwencja Spróbuj odblokować ponownie
Zmiana czerwonego na zielony Odblokowano urządzenie Naciskaj przyciski, aby włączyć sceny/asocjacje
Zmiana zielonego na czerwony Zablokowano urządzenie
Bateria
3 różowe mignięcia Słaba bateria Wymień baterię
Konfiguracja
2 białe mignięcia Urządzenie wybudzone

Back To Top

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave.
Aby wejść do menu:

 1. Wciśnij jednocześnie circle oraz minus .
 2. Naciskaj triangle lub cross aż dioda LED wskaże kolorem wybraną pozycję menu:
  • Biały – wybudź urządzenie
  • Zielony – tryb uczenia (dodawanie/usuwanie)
  • Turkusowy – sprawdź poziom baterii
  • Żółty – reset urządzenia
 3. Wciśnij plus aby potwierdzić wybór, lub wciśnij minus aby wyjść z menu.
 4. Dioda LED mignie dwa razy tym samym kolorem co wybrana pozycja menu, potwierdzając wykonanie akcji.

Reset urządzenia z poziomu menu nie jest dostępny w Trybie Blokady.

Back To Top

Wybudzanie urządzenia

Urządzenie musi zostać wybudzone, aby otrzymać informacje o nowej konfiguracji od kontrolera, jak ustawienia parametrów i asocjacji.

Wejdź w 1. pozycję menu (biały) lub wciśnij jednocześnie  circle oraz plus w celu wybudzenia urządzenia.

Back To Top

Bateria

KeyFob jest zasilany za pomocą baterii CR2450 (na wyposażeniu). Szacowany czas pracy na baterii przy jednym dodaniu, domyślnych ustawieniach, bezpośrednim zasięgu i maksymalnie 5 naciśnięciach dziennie wynosi 2 lata.

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Czas pracy na baterii zależy od częstotliwości korzystania z urządzenia, liczby asocjacji/scen, struktury sieci Z-Wave i jej obciążenia.

Sprawdzenie poziomu baterii:

KeyFob ostrzega automatycznie o niskim poziomie baterii za pomocą 3 mignięć diody w kolorze różowym.

 1. Wciśnij jednocześnie  circle oraz minus  .
 2. Naciskaj triangle lub cross aż dioda LED zaświeci w kolorze turkusowym.
 3. Wciśnij cross aby potwierdzić wybór.
 4. Dioda LED zasygnalizuje poziom baterii za pomocą płynnej zmiany koloru, gdzie:
  • Zielony – 100%
  • Żółty – 50%
  • Czerwony – 1%
 5. Zaczekaj 2 sekundy lub naciśnij dowolny przycisk, aby wyjść.

Wymiana baterii:

 1. Otwórz pokrywę baterii obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przy użyciu kółka do kluczy lub monety.
 2. Wymień baterię na nową.
 3. Zamknij pokrywę baterii obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara przy użyciu kółka do kluczy lub monety.

Back To Top

Cechy dodatkowe

Tryb blokady

KeyFob może być chroniony sekwencją naciśnięcia 2 do 5 przycisków. Gdy sekwencja odblokowująca jest ustawiona, urządzenie zostanie zablokowane po:

 • braku aktywności przez czas ustawiony w parametrze 2 (domyślnie 60 sekund),
 • naciśnięciu i przytrzymaniu wybranego przycisku (jeżeli ustawiono w parametrze 2).

W celu aktywacji Trybu Blokady:

 • ustaw sekwencję korzystając z parametru 1,
 • ustaw czas i/lub sekwencję blokującą korzystając z parametru 2 (domyślnie 60 sekund),
 • ustaw PROTECTION Command Class jako Local Protection by Sequence (ustawiane automatycznie przez kontroler Home Center).

Tryb Blokady będzie nieaktywny jeżeli:

 • parametr 1 i/lub parametr 2 jest ustawiony na 0,
 • PROTECTION Command Class ustawiono jako Unprotected.

Gdy urządzenie jest zablokowane:

 • naciskanie przycisków nie wywoła żadnych akcji,
 • menu jest dostępne, ale bez możliwości resetu urządzenia.

Ustawienie sekwencji odblokowującej i czasu bezczynności z poziomu interfejsu konfiguracyjnego Home Center:

 1. Przejdź do opcji urządzenia klikając na ikonę narzędzia.
 2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”.
 3. Kliknij przycisk “Konfiguruj” w sekcji „Tryb Blokady”.
 4. Wybierz sekwencję od 2 do 5 przycisków i kliknij „Dalej”.
 5. Ustaw czas bezczynności oraz przycisk blokujący i kliknij „Dalej”.
 6. Wciśnij jednocześnie circle oraz plus aby wybudzić urządzenie.
 7. Zaczekaj na skonfigurowanie urządzenia.

Ustawienie sekwencji blokującej za pomocą parametru:

Wartość parametru = Wartość pierwszego przycisku + 8 * Wartość drugiego przycisku + 64 * Wartość trzeciego przycisku + 512 * Wartość czwartego przycisku + 4096 * Wartość piątego przycisku

Przycisk square circle cross triangle minus plus
Wartość 1 2 3 4 5 6
 1. Oblicz wartość parametru korzystając z tabeli i wzoru.
 2. Ustaw parametr 1 [2 bajty] na obliczoną wartość.
 3. Wciśnij jednocześnie circle oraz plus aby wybudzić urządzenie.
 4. Zaczekaj na skonfigurowanie urządzenia.


Ustawienie czasu bezczynności i przycisku blokującego za pomocą parametru:

Wartość parametru = Czas bezczynności w sekundach + 256 * Wartość przycisku blokującego

Czas bezczynności powinien wynosić 0 lub 5-255 (sekund)

Przycisk square circle cross triangle minus plus
Wartość 1 2 3 4 5 6
 1. Oblicz wartość parametru korzystając z tabeli i wzoru.
 2. Ustaw parametr 2 [2 bajty] na obliczoną wartość.
 3. Wciśnij jednocześnie circle oraz plus aby wybudzić urządzenie.
 4. Zaczekaj na skonfigurowanie urządzenia.

Możesz także użyć kalkulatora poniżej do obliczenia wartości parametru:

Back To Top

Sekwencje

Użytkownik może tworzyć sekwencje od 2 do 5 przycisków w celu zwiększenia liczby dostępnych akcji. Każda z sekwencji wysyła do kontrolera Z-Wave odpowiadające jej Scene ID z atrybutem „Key pressed 1 time” (zobacz „Aktywacja scen” na stronie 11).

Sekwencje są zapisywane w parametrach zaawansowanych (nr 3-8).

Aktywacja sekwencji wprowadza opóźnienie przy pojedynczym, dwukrotnym i trzykrotnym naciśnięciu pierwszego z przycisków sekwencji.

Zasady tworzenia sekwencji:

 1. Maksymalnie można utworzyć sześć sekwencji.
 2. Każda z sekwencji musi być unikalna.
 3. Sekwencje mogą składać się z 2 do 5 przycisków.
 4. Sekwencja może zawierać kilka przyciśnięć tego samego przycisku.

Ustawienie nowej sekwencji za pomocą Home Center:

 1. Przejdź do opcji urządzenia, klikając ikonę klucza.
 2. Kliknij „Dodaj nową sekwencję”.
 3. Wybierz sekwencję od 2 do 5 przycisków.
 4. Wybierz reakcję na sekwencję.
 5. Zapisz konfigurację.
 6. Kliknij circle oraz plus jednocześnie, aby obudzić urządzenie.
 7. Zaczekaj, aż urządzenie się skonfiguruje.

Ustawienie nowej sekwencji za pomocą parametru::  

Wartość parametru = Wartość pierwszego przycisku + 8 * Wartość drugiego przycisku + 64 * Wartość trzeciego przycisku + 512 * Wartość czwartego przycisku + 4096 * Wartość piątego przycisku

Przycisk square circle cross triangle minus plus
Wartość 1 2 3 4 5 6
 1. Oblicz wartość parametru korzystając z tabeli i wzoru.
 2. Ustaw wartości odpowiednich parametrów [2 bajty] (parametry 3-8 dla sekwencji 1-6).
 3. Wciśnij circle oraz plus jednocześnie oraz aby wybudzić urządzenie.
 4. Zaczekaj na skonfigurowanie urządzenia.

Back To Top

Aktywacja scen

KeyFob może aktywować sceny w kontrolerze Z-Wave poprzez wysłanie identyfikatora sceny i atrybutu dane akcji korzystając z Central Scene Command Class.

Domyślnie sceny są aktywowane po pojedynczym naciśnięciu, wciśnięciu i przytrzymaniu dowolnego z przycisków lub wprowadzeniu sekwencji. Inne akcje można aktywować za pomocą parametrów 21-26.

Aktywacja dwukrotnego naciśnięcia spowoduje opóźnienie reakcji na pojedyncze naciśnięcie. Analogicznie aktywacja trzykrotnego naciśnięcia spowoduje opóźnienie reakcji na dwukrotne naciśnięcie.

Scene ID przycisków:  

Przycisk square key fob activation key fob x key key fob triangle key key fob minus key key fob plus key
Scene ID 1 2 3 4 5 6


Scene ID sekwencji:  

Numer sekwencji  1 2 3 4 5 6
Scene ID 7 8 9 10 11 12


Atrybuty akcji:

Akcja Atrybut
Pojedyncze naciśnięcie Key Pressed 1 time
Dwukrotne naciśnięcie Key Pressed 2 times
Trzykrotne naciśnięcie Key Pressed 3 times
Przytrzymanie przycisku Key Held Down
Zwolnienie przycisku Key Released
Wprowadzenie sekwencji Key Pressed 1 time

Back To Top

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Stany grup asocjacyjnych zależą wyłącznie od przycisków. Zmiana stanu zasocjowanego urządzenia w inny sposób, nie zaktualizuje zapamiętanego stanu grupy asocjacyjnej.

Grupy 2, 4, 6, 8, 10 oraz 12 używają klasy BASIC CC, ale urządzenie nie będzie odpowiadać na komendy GET.

Urządzenie umożliwia asocjację trzynastu grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “Square – On/Off” jest przypisana do kliknięcia przycisku square i służy do włączania/wyłączania zasocjowanych urządzeń.
3. grupa asocjacyjna – “Square – Multilevel” jest przypisana do kliknięcia i przytrzymania przycisku square i służy do zmiany poziomu zasocjowanych urządzeń.
4. grupa asocjacyjna – “Circle – On/Off” jest przypisana do kliknięcia przycisku circle i służy do włączania/wyłączania zasocjowanych urządzeń.
5. grupa asocjacyjna – “Circle – Multilevel” jest przypisana do kliknięcia i przytrzymania przycisku circle i służy do zmiany poziomu zasocjowanych urządzeń.
6. grupa asocjacyjna – “Cross – On/Off” jest przypisana do kliknięcia przycisku cross i służy do włączania/wyłączania zasocjowanych urządzeń.
7. grupa asocjacyjna – “Cross – Multilevel” jest przypisana do kliknięcia i przytrzymania przycisku cross i służy do zmiany poziomu zasocjowanych urządzeń.
8. grupa asocjacyjna – “Triangle – On/Off” jest przypisana do kliknięcia przycisku triangle i służy do włączania/wyłączania zasocjowanych urządzeń.
9. grupa asocjacyjna – “Triangle – Multilevel” jest przypisana do kliknięcia i przytrzymania przycisku triangle i służy do zmiany poziomu zasocjowanych urządzeń.
10. grupa asocjacyjna – “Minus – On/Off” jest przypisana do kliknięcia przycisku minus i służy do włączania/wyłączania zasocjowanych urządzeń.
11. grupa asocjacyjna – “Minus – Multilevel” jest przypisana do kliknięcia i przytrzymania przycisku minus i służy do zmiany poziomu zasocjowanych urządzeń.
12. grupa asocjacyjna – “Plus – On/Off” jest przypisana do kliknięcia przycisku plus i służy do włączania/wyłączania zasocjowanych urządzeń.
13. grupa asocjacyjna – “Plus – Multilevel” jest przypisana do kliknięcia i przytrzymania przycisku plus i służy do zmiany poziomu zasocjowanych urządzeń.

KeyFob w grupach 2 - 13 umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych lub wielokanałowych (MultiChannel) na grupę, za wyjątkiem grupy „LifeLine” zarezerwowanej wyłącznie dla kontrolera, która pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.

Aby dodać asocjację

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Wciśnij jednocześnie circle oraz plus aby wybudzić urządzenie.

Asocjacje sparowanych przycisków

Po sparowaniu przycisków, zlokalizowane jedna pod drugą pary przycisków (square oraz circlecross oraz triangleminus oraz plus) działają jako jeden przycisk i wysyłają asocjacje tylko do grup przycisków po lewej stronie.

Przyciski po lewej stronie (squarecrossminus) włączają zasocjowane urządzenia, a przyciski po prawej stronie (circletriangleplus) wyłączają je.

W grupach asocjacyjnych Multilevel (3, 7, 11) przyciski po lewej stronie zwiększają poziom po ich przytrzymaniu, natomiast przyciski po prawej stronie służą do zmniejszania poziomu.

W celu sparowania przycisków:

 1. Dostosuj wartości parametrów zaawansowanych:
  • square oraz circle  – ustaw parametr 6 na wartość 1
  • cross oraz triangle – ustaw parametr 7 na wartość 1
  • minus oraz plus – ustaw parametr 8 na wartość 1
 2. Zapisz wprowadzone zmiany.
 3. Wciśnij jednocześnie circle oraz plus aby wybudzić urządzenie.

Back To Top

Parametry zaawansowane

Keyfob umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.

Aby skonfigurować Keyfob (wykorzystując FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij jednocześnie przyciski circle oraz plus, aby wybudzić urządzenie.

Parametr umożliwia aktywowanie automatycznego blokowania oraz ustawienie sekwencji odblokowującej. Urządzenie wejdzie w Tryb Blokady po upływie czasu ustawionego w parametrze 2 lub po wciśnięciu i przytrzymaniu wybranego przycisku. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Tryb Blokady”.

Możliwe wartości:
0 – Tryb Blokady nieaktywny
9-28086 – sekwencja odblokowująca
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie przycisku blokującego oraz czasu bezczynności, po którym urządzenie zostanie zablokowane.
Ustawienie przycisku blokującego spowoduje dezaktywację asocjacji i scen dla naciśnięcia i przytrzymania wybranego przycisku.
Parametr jest pomijany jeżeli parametr 1 został ustawiony na 0 (Tryb Blokady nieaktywny).
Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Tryb Blokady”.

Możliwe wartości:
0 – Tryb Blokady nieaktywny
5-1791 – wyliczona wartość
Wartość domyślna: 60 (60s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie sekwencji, która wysyła scenę o ID równym 7. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Sekwencje”.

Możliwe wartości:
0 – sekwencja nieaktywna
9-28086 – wartość sekwencji
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie sekwencji, która wysyła scenę o ID równym 8. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Sekwencje”.

Możliwe wartości:
0 – sekwencja nieaktywna
9-28086 – wartość sekwencji
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie sekwencji, która wysyła scenę o ID równym 9. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Sekwencje”.

Możliwe wartości:
0 – sekwencja nieaktywna
9-28086 – wartość sekwencji
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie sekwencji, która wysyła scenę o ID równym 10. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Sekwencje”.

Możliwe wartości:
0 – sekwencja nieaktywna
9-28086 – wartość sekwencji
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie sekwencji, która wysyła scenę o ID równym 11. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Sekwencje”.

Możliwe wartości:
0 – sekwencja nieaktywna
9-28086 – wartość sekwencji
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie sekwencji, która wysyła scenę o ID równym 12. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Sekwencje”.

Możliwe wartości:
0 – sekwencja nieaktywna
9-28086 – wartość sekwencji
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia ustawienie czasu od ostatniego wciśnięcia przycisku sekwencji, po którym nastąpi sprawdzenie jej poprawności.

Możliwe wartości: 5-30 (0.5-3s, 0.1s krok) – czas w sekundach
Wartość domyślna: 10 (1s)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr umożliwia wybór trybu pracy w asocjacjach dla pojedynczego przycisku.

Możliwe wartości:
0 – pojedyncze naciśnięcie ustawia stan przeciwny
1 – pojedyncze naciśnięcie ustawia stan przeciwny, dwukrotne naciśnięcie ustawia maksymalny poziom
2 – pojedyncze naciśnięcie włącza, podwójne wyłącza
Wartość domyślna: (przełącz)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr umożliwia ustawienie wartości wysyłanej do urządzeń z danej grupy asocjacyjnej. Rezultatem będzie włączenie urządzenia na określony lub ostatni poziom. Parametr nie dotyczy urządzeń typu on/off.

Możliwe wartości:
1-99 – wymuszanie poziomu powiązanych urządzeń
255 – ustawienie powiązanych urządzeń do ostatniego zapamiętanego stanu lub ich włączenie
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr umożliwia sparowanie przycisków  square oraz circle. Sparowane przyciski są od siebie zależne i asocjacje są wysyłane tylko do grup przycisku square. Przycisk circle włącza/zwiększa poziom, a przycisk square wyłącza/zmniejsza poziom.

Możliwe wartości:
0 – sparowanie przycisków nieaktywne
1 – sparowanie przycisków aktywne
Wartość domyślna: (nieaktywne)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr umożliwia sparowanie przycisków  cross oraz triangle. Sparowane przyciski są od siebie zależne i asocjacje są wysyłane tylko do grup przycisku  cross . Przycisk triangle włącza/zwiększa poziom, a przycisk cross wyłącza/zmniejsza poziom.

Możliwe wartości:
0 – sparowanie przycisków nieaktywne
1 – sparowanie przycisków aktywne
Wartość domyślna: (nieaktywne)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr umożliwia sparowanie przycisków  minus oraz plus. Sparowane przyciski są od siebie zależne i asocjacje są wysyłane tylko do grup przycisku minus. Przycisk plus włącza/zwiększa poziom, a przycisk minus wyłącza/zmniejsza poziom.

Możliwe wartości:
0 – sparowanie przycisków nieaktywne
1 – sparowanie przycisków aktywne
Wartość domyślna: (nieaktywne)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa w wyniku jakich akcji urządzenie wyśle przypisany identyfikator i atrybut sceny do kontrolera.

Możliwe wartości:
1 – 1 naciśnięcie przycisku
2 – 2 naciśnięcia przycisku
4 – 3 naciśnięcia przycisku
8 – Przytrzymanie & Zwolnienie
Wartość domyślna: (1x & przytrzymanie)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametrów 21-26, np. 1+2=3, oznacza, że naciśniecie przycisku jedno lub dwukrotnie spowoduje wysłanie sceny o danym ID.

Parametr określa w jaki sposób będą wysyłane komendy do poszczególnych grup asocjacyjnych: w trybie bezpiecznym/standardowym.
Parametr aktywny tylko po dodaniu urządzenia w trybie bezpiecznym sieci Z-Wave. Nie dotyczy 1. grupy asocjacyjnej “Lifeline”.

Możliwe wartości:
1 – 2. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
2 – 3. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
4 – 4. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
8 – 5. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
16 – 6. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
32 – 7. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
64 – 8. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
128 – 9. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
256 – 10. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
512 – 11. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
1024 – 12. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
2048 – 13. grupa wysyłana w trybie bezpiecznym
Wartość domyślna: 4095
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Back To Top

Pomoc techniczna

FAQ


FIBARO KeyFob to kompatybilny z Z-Wave Plus, zasilany bateryjnie, kompaktowy pilot zdalnego sterowania przeznaczony do sterowania innymi urządzeniami Z-Wave i uruchamiania różnych scen zdefiniowanych w systemie FIBARO. KeyFob jest wyposażony w 6 przycisków.

Za pomocą FIBARO KeyFob możesz wykonać 30 różnych akcji, pojedyncze / podwójne / potrójne kliknięcie, przytrzymanie dla każdego przycisku i sekwencji.

KeyFob może być zasilany baterią CR2450. Bateria jest dołączona do urządzenia.

Szacowana żywotność baterii z dodanym urządzeniem, domyślnymi ustawieniami, bezpośrednim zasięgiem i maksymalnie 5 naciśnięciami dziennie to 2 lata.

Kliknij circle oraz plus jednocześnie aby obudzić urządzenie. KeyFob musi zostać wybudzony, aby otrzymywać informacje o nowej konfiguracji z kontrolera Z-Wave, takie jak parametry i powiązania.

Możesz kontrolować dowolną liczbę urządzeń za pomocą scen, które można przypisać do 30 różnych akcji KeyFob.

Za pomocą FIBARO KeyFob możesz kontrolować większość urządzeń za pomocą scen i skojarzeń (tylko urządzenia Z-Wave).

Możesz ustawić sekwencję od 2 do 5 kliknięć przycisku, aby chronić KeyFob. Urządzenie może się zablokować po określonym czasie lub po przytrzymaniu wybranego przycisku.

Ustaw sekwencję odblokowania (poprzez interfejs HC lub parametr 1) i ustaw czas i / lub przycisk blokujący (poprzez interfejs HC lub parametr 2).

Możesz wyłączyć tryb blokady poprzez interfejs HC lub ustawiając parametr 1 i / lub parametr 2 na 0.

Aby automatycznie zablokować urządzenie, musi ono być nieaktywne przez ustawiony czas (domyślnie 60 sekund), jeśli włączony jest tryb blokady.

Parametry można zmienić po zalogowaniu się do interfejsu Home Center w sekcji Urządzenia. Znajdź swój KeyFob na liście i kliknij kartę Zaawansowane.

Sekwencja to połączenie dwóch do pięciu przycisków, które zwiększa liczbę możliwych działań poprzez aktywację scen.

Istnieje kilka reguł tworzenia sekwencji:
– Można utworzyć maksymalnie sześć sekwencji.
– Każda sekwencja musi być unikalna.
– Sekwencja może składać się z dwóch do pięciu naciśnięć przycisków.
– Sekwencja może zawierać wiele kliknięć tego samego przycisku.
Sekwencji nie można używać do aktywowania asocjacji.

Zasięg FIBARO KeyFob zależy w dużej mierze od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku i wynosi do 50 m na zewnątrz i do 40 m w pomieszczeniach zamkniętych.

Są dwa sposoby resetowania urządzenia.

Możesz to zrobić za pomocą menu:

 1. Kliknij circle oraz minus jednocześnie.
 2. Kliknij triangle lub cross aż dioda LED zaświeci się na żółto.
 3. Kliknij plus.

Możesz także wykonać reset awaryjny przy uruchomieniu:

 1. Wyjmij baterię.
 2. Przytrzymaj circle oraz plus, podczas wkładania baterii.

Otwórz pokrywę baterii przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Możesz użyć do tego dołączonego breloczka lub monety.

Brama może być kontrolowana przez scenę, jeśli urządzenia znajdują się w zasięgu sieci lub przez asocjacje Z-Wave w bezpośrednim zasięgu.

Upewnij się, że oderwałeś naklejki od baterii i że jest ona odpowiednio spolaryzowana (+ na górze).

Upewnij się, że urządzenie jest zasilane i znajduje się w zasięgu bramy. Możesz także zresetować urządzenie przed następną próbą.

Oznacza to, że bateria jest słaba, zalecamy jej wymianę.

Back To Top