Pliki do pobrania

Instrukcje

Instrukcje dla oprogramowania w wersji 3.2 – 3.3 (kompatybilne z Z-Wave+):

pl Instrukcja obsługi – Polski

en Operating manual – English

 

Instrukcja skrócona – European Multilanguage

Short manual – American Multilanguage

Wróć na górę

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO Flood Sensor to uniwersalny sensor zalania i temperatury kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus. Urządzenie umożliwia pracę na baterii oraz na zasilaniu stałym. Alarm zalania jest wysyłany do urządzeń sieci Z-Wave oraz dodatkowo może być wysłany poprzez rozwarcie styku NC do dowolnej centrali alarmowej przy użyciu zasilania zewnętrznego.

Urządzenie posiada wbudowany sensor temperatury, monitorujący np. temperaturę podłogi. FIBARO Flood Sensor jest zaprojektowany do umiejscowienia na podłodze lub na ścianie z wyprowadzonymi stykami sondy zalania. Urządzenie ma wbudowany wskaźnik LED oraz alarm dźwiękowy. Wskaźnik LED sygnalizuje zalanie, tryb działania oraz informować o zasięgu sieci Z-Wave.

Dodatkowo FIBARO Flood Sensor wyposażony jest w czujnik przechyłu, który sygnałem dźwiękowym oraz alarmem w kontrolerze lub centrali alarmowej, powiadomi o przesunięciu lub przewróceniu sensora (np. w przypadku kradzieży).

Urządzenie nie jest podatne na podtopienie i dryfuje na wodzie, w przypadku dużego zalania cały czas sygnalizując alarm.

 

Dowiedz się więcej:

Część 1

 

Część 2

 

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

 • kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+,
 • wsparcie pracy w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128,
 • możliwość podłączenia do dowolnego systemu alarmowego (bezpotencjałowy styk wyjściowy),
 • łatwy montaż – wystarczy położyć urządzenie na podłodze lub powierzchni zagrożonej zalaniem,
 • możliwość montażu w dowolnym miejscu – styki sensora można wyprowadzić na osobnych przewodach,
 • zasilanie bateryjne oraz dodatkowa możliwość zasilenia ze stałego źródła napięcia – w takim przypadku bateria będzie działała jako zasilanie awaryjne,
 • zabezpieczenie przed zmianą lokalizacji urządzenia (w przypadku przechyłu powiadomienie wysyłane jest do kontrolera/centralki alarmowej),
 • dwa tryby pracy: sensora zalania oraz temperatury bądź tylko sensora temperatury,
 • alarm sygnalizowany jest dodatkowo dźwiękiem oraz sygnalizacją świetlną (wskaźnik LED).

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave Plus; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

W celu korzystania z wszystkich funkcji urządzenia, musi ono współpracować z kontrolerem obsługującym Z-Wave+ oraz tryb Security.

Wróć na górę

Dane techniczne

Zasilanie: Bateria i/lub zasilacz prądu stałego
Typ baterii: 3V, CR123A
Pobór mocy przy zasilaniu: 0.4W
Maksymalna obciążalność prądowa styków wyjściowych: 25mA
Maksymalne napięcie na stykach wyjściowych
(ALARM NC, TAMP NC):
24V DC / 20V AC
Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa: 868.4 lub 869.8 MHz EU;
908.4 lub 916.0 MHz US;
921.4 lub 919.8 MHz ANZ;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania: do -5 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 30 m w budynkach
do 40 m w budynkach (oprogramowanie w wersji 3.2 lub wyższej)
(zależne od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku)
Temperatura pracy: 0°C to 40°C
Zakres pomiarowy sensora temperatury: -20°C to 100°C
Dokładność pomiarowa sensora temperatury: 0.5°C (dla zakresu 0–40°C)
Wymiary (średnica x wysokość): 72 x 28mm

 

Należy podłączać wyłącznie certyfikowane zasilacze oznaczone jako LPS lub NEC klasy 2 o napięciu wyjściowym od 12V DC do 24V DC.

Domyślnie niewrażliwość Flood sensora jest ustawiona na 1 sekundę, co oznacza, że zalanie zostanie zgłoszone w sekundę po wykryciu.

Detektor przechylenia jest niewrażliwy na drobne wibracje i zwoje. Po jego aktywacji, niewrażliwość jest wyłączona przez 15 sekund. Następnie każdy ruch czujnika wywoła alarm dźwiękowy, składający się z 3 sygnałów akustycznych.

Wersja 2.6 wprowadziła funkcję anulowania alarmu antysabotażowego po 10 sekundach. W tym czasie oba źródła sabotażu (ruchy i osłona) muszą pozostać nienaruszone, aby anulować alarm.

Wróć na górę

Instalacja

Podstawowe uruchomienie

 1. Obróć pokrywę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i otwórz.
  uruchomienie-2
 2. Usuń blokadę baterii.
  uruchomienie-3
 3. Flood Sensor potwierdzi zasilenie krótkim sygnałem dźwiękowym oraz mignięciem diody LED.
 4. Po zasileniu urządzenia dioda LED zasygnalizuje kolorem status Z-Wave:
  Zielony - urządzenie jest już dodane do sieci Z-Wave
  Czerwony - urządzenie nie jest dodane do sieci Z-Wave.

 5. Dodaj urządzenie ( “Dodawanie urządzenia”).
 6. Zamknij pokrywę i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  uruchomienie-5
 7. Umieść sensor na powierzchni zagrożonej zalaniem. Trzy elektrody na spodzie urządzenia powinny równomiernie dotykać powierzchni.

Po montażu urządzenia zaleca się przeprowadzenie testu działania poprzez umieszczenie sensora lub przewodowej sondy w wodzie.

Umieść Flood Sensor tylko na nieprzewodzących powierzchniach.

W przypadku zmiany położenia sensora zaleca się wybudzenie urządzenia i przekonfigurowanie sieci Z-Wave poprzez naciśnięcie przycisku TMP lub wyjęcie i włożenie baterii.

Wróć na górę

Tryby zasilania

Flood Sensor posiada dwa tryby zasilania. Domyślnie urządzenie zasilane jest z dostarczanej w zestawie baterii. Dodatkowo po podłączeniu zasilania 12/24VDC do złącz +12 oraz GND może pracować jako urządzenie stałoprądowe.

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużytej baterii nie należy wyrzucać do kosza. Zużyty produkt oraz baterię należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Konfiguracja trybu zasilania odbywa się automatycznie na etapie dodawania urządzenia do sieci Z-Wave.

Podczas zasilania bateryjnego Flood Sensor korzysta z okresowej komunikacji z kontrolerem Z-Wave. Alarmy są wysyłane na bieżąco, natomiast parametry konfiguracyjne i ustawienia asocjacji co określony interwał budzenia urządzenia lub podczas manualnego wybudzenia (naciśnięcie przycisku TMP).

W trybie stałoprądowym wszystkie konfiguracje są wysyłane na bieżąco oraz dodatkowo urządzenie może przekazywać sygnał innych węzłów sieci Z-Wave.

Zmiana zasilania na stałoprądowe:

 1. Usuń urządzenie z sieci Z-Wave.
 2. Podłącz zasilanie stałoprądowe (12/24 VDC) do złącz +12 i GND.
 3. Dodaj Flood Sensor do sieci Z-Wave.

W przypadku stałoprądowego trybu pracy sensor może pracować bez podłączonej baterii. Zaleca się jednak jej podłączenie, ponieważ będzie ona działać jako źródło awaryjnego zasilania. W przypadku zaniku stałego zasilania urządzenie automatycznie przełączy się w tryb awaryjny. Wszystkie raporty (w tym zalania i temperatury) będą wysyłane na bieżąco, jednak nie będzie możliwości ustawienia konfiguracji i asocjacji w czujniku do czasu ponownego załączenia stałego zasilania. Jeżeli czujnik pośredniczył w komunikacji innych węzłów sieci Z-Wave to na czas trybu awaryjnego ta funkcja zostaje wyłączona.

Flood Sensor automatycznie wyjdzie z trybu awaryjnego jeżeli wykryte zostanie napięcie 12/24VDC na złączach +12, GND.

Flood Sensor przy domyślnej konfiguracji może pracować do 2 lat na jednej baterii. Aktualny stan naładowania baterii jest wyświetlany w interfejsie konfiguracyjnym kontrolera (Home Center). Ikona baterii w kolorze czerwonym oznacza, że poziom jej naładowania jest niski i wkrótce będzie trzeba ją wymienić na nową. Aby nie uruchomić alarmu sabotażowego podczas zmiany baterii, należy usunąć asocjację dla 4. grupy asocjacyjnej oraz odczekać czas potrzebny do wybudzenia sensora i jego rekonfiguracji. Dodatkowo urządzenie może być zasilone ze źródła napięcia stałego (12/24VDC – zgodnie ze schematem). W takiej konfiguracji zasilanie bateryjne będzie działało w charakterze zasilania awaryjnego.

Wróć na górę

Schematy i podłączenie

Podłączenie Flood Sensora w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

Pamiętaj aby trzymać urządzenie z dala od wody lub zabezpieczyć otwory na kable przed wodą, aby uniknąć zniszczenia urządzenia.


Objaśnienia do schematów oraz rozmieszczenie sond zalania:
diag1diag2
+12V – złącze zasilania stałego 12/24 VDC
GND – złącze masy zasilania
ALARM NC – złącza bezpotencjałowe sensora zalania (dla systemów przewodowych)
TAMP NC – złącza bezpotencjałowe tampera (dla systemów przewodowych)
SENS1, SENS2 – złącza elektrod sensora zalania
TMP – przycisk sabotażowy (służący do dodania/usunięcia urządzenia)

Przycisk TMP pełni dwie funkcje:

 • Dodawanie / Usuwanie urządzenia do / z sieci Z-Wave
 • Styk sabotażowy dla 2-giej Grupy Asocjacyjnej. Gdy urządzenie jest dodane, do kontrolera Z-Wave istnieje możliwość uruchomienia alarmu otwarcia obudowy.

Podłączenie do stałego źródła zasilania:
1224

Podłącz urządzenie tylko zgodnie z jednym ze schematów. Błędne podłączenie może spowodować zagrożenie lub uszkodzenie urządzenia.


Połączenie z systemem alarmowym:
alarm

Styki ALARM NC oraz TAMP NC mogą być wykorzystane jako styki linii dozorowej parametrycznej EOL.

Montaż sensora z wykorzystaniem przewodowej sondy zalania:

Urządzenie można zamontować na ścianie lub z dala od źródła potencjalnego zalania poprzez wykorzystanie zewnętrznej sondy (sonda nie jest dołączona do zestawu). Zalecamy wykorzystanie sondy lub przewodu przeznaczonego do wykrywania wody. Zakończenia sondy powinny być pokryte niekorodującym metalem. Przewody połączeniowe nie powinny być dłuższe niż 3 m i nie grubsze niż 0.82 mm2 (18 AWG).
ext

Styki SENS1 oraz SENS2 są dedykowane tylko do detekcji zalania. Nie należy do nich podłączać potencjałów (napięć zewnętrznych).


Wkręty montażowe przedstawione na Schemacie nie są dołączane przez producenta. Należy dobrać wkręty stosownie do materiałów budowlanych.


Sensor sygnalizuje zalanie w przypadku zarejestrowania przewodności elektrycznej między elektrodami 1 i 3, 1 i 2 oraz elektrodami podłączonymi do styków (SENS1 oraz SENS2).

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Zdejmij pokrywę obudowy obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 3. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk TMP.
  tmp
 5. Zaczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

W przypadku problemów z dodaniem do sieci, zresetuj Sensor i powtórz procedurę dodawania.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia.

Wróć na górę

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Zdejmij pokrywę obudowy urządzenia obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 3. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk TMP.
  tmp
 5. Zaczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Wróć na górę

Test zasięgu

Flood Sensor posiada wbudowany mechanizm umożliwiający orientacyjne określenie zasięgu sieci Z-Wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg sieci:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TMP, aż wskaźnik LED zmieni kolor na fioletowy.
 2. Zwolnij przycisk TMP.
 3. Przyciśnij krótko przycisk TMP ponownie.
 4. Wskaźnik LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 5. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk TMP.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – Flood Sensor próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.

Wskaźnik świeci w kolorze zielonym – Flood Sensor komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.

Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – Flood Sensor szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.

Wskaźnik świeci w kolorze żółtym – Flood Sensor komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.

Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – Flood Sensor próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.

Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym – Flood Sensor nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z trybu komunikacji bezpośredniej na tryb komunikacji z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Przycisk TMP

Obsługa Flood Sensora przy pomocy przycisku TMP:

Flood Sensor jest wyposażony w przycisk TMP, który umożliwia skorzystanie z trybu MENU i wykonanie następujących akcji:

Dla oprogramowania w wersji 3.2 lub wyższej:

 • 1 x klik: wyślij powiadomienie o wybudzeniu (w trybie baterii), potwierdź wybraną opcję menu (jeśli menu jest aktywne)
 • 3 x klik: dodaj / usuń urządzenie do / z sieci Z-Wave
 • Przytrzymanie: wejście / nawigacja po menu (potwierdzone wskaźnikiem wizualnym).

 

Wróć na górę

Wskazanie wizualne

Flood Sensor wyposażony jest we wskaźnik LED sygnalizujący tryb pracy oraz alarmy. Dodatkowo wskaźnik LED może informować o zasięgu urządzenia w sieci Z-Wave oraz aktualnym pomiarze temperatury.

Tryby sygnalizacji wskaźnika LED:

 • Alarm zalania sygnalizowany jest naprzemiennym miganiem koloru białego i niebieskiego.
 • W przypadku zasilenia bateryjnego i ustawienia parametru 63 na wartość 1 wskaźnik LED będzie okresowo sygnalizował pomiar temperatury (zależnie od konfiguracji parametrów 50, 51 oraz 61 i 62).
 • W przypadku zasilania stałego aktualny pomiar temperatury stale będzie sygnalizowany kolorem zależnym od ustawień parametrów 50, 51 oraz 61 i 62.
 • Urządzenie kolorem świecenia sygnalizuje aktualne poziomy menu.

Wróć na górę

Menu

Menu pozwala na wykonywanie akcji związanych z siecią Z-Wave.

Aby przejść w tryb menu:

 1. Wciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy przycisk TMP.
 2. Poczekaj, aż urządzenie zasygnalizuje kolorem żądaną pozycję:
  • BIAŁY – potwierdzenie wejścia w tryb MENU
  • ZIELONY – odwołanie alarmu dla urządzeń zasocjowanych i kontrolera (tylko jeśli urządzenie nie jest już zalane)
  • FIOLETOWY – tester zasięgu sieci Z-Wave
  • ŻÓŁTY – reset czujnika
 3. Zwolnij przycisk TMP.
 4. Kliknij przycisk TMP, aby potwierdzić wybór.

Wróć na górę

Wybudzanie Flood Sensora

Wybudzanie Flood Sensora:

W trybie zasilania bateryjnego Flood Sensor musi zostać wybudzony, aby otrzymać informacje o nowej konfiguracji od kontrolera, jak ustawienia parametrów i asocjacji.

W celu ręcznego wybudzenia urządzenia naciśnij przycisk TMP umieszczony pod pokrywą obudowy Sensora.

Urządzenie można również wybudzić przez wyjęcie i włożenie baterii.

Wróć na górę

FIBARO Home Center

FIBARO Flood Sensor ma wbudowane dwa czujniki – czujniki zalania i temperatury, co oznacza, że jest to urządzenie wielokanałowe. W kontrolerze Home Center czujnik będzie wyświetlany jako dwa urządzenia.

      

Wróć na górę

Resetowanie urządzenia

Procedura resetowania kasuje pamięć EEPROM sensora, w tym wszystkie informacje o kontrolerze oraz sieci Z-Wave.

Proces resetowania urządzenia usuwa je z pamięci kontrolera Z-Wave, tylko jeśli znajduje się ono w jego bezpośrednim zasięgu. W innym przypadku przed zresetowaniem urządzenia należy je usunąć z istniejącej sieci.

 1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
 2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk TMP.
 3. Zaczekaj 15-20 sekund aż wskaźnik LED zaświeci się na kolor żółty sygnalizując wejście w 4. pozycję menu.
 4. Zwolnij przycisk TMP.
 5. Ponownie przyciśnij krótko przycisk TMP.
 6. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie, co zasygnalizuje czerwonym kolorem wskaźnika LED oraz krótkim sygnałem dźwiękowym.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Oprogramowanie w wersji 3.2 lub wyższej:

Flood Sensor umożliwia asocjację czterech grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” zgłasza stan urządzenia i umożliwia przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontroler główny).

2. grupa asocjacyjna – “Flood Control” urządzenia w tej grupie będą włączane lub wyłączane po zmianie statusu powodziowego (wykonywane przez ramki poleceń BASIC SET).

3. grupa asocjacyjna – “Flood Alarm” jest przypisany do stanu urządzenia – urządzenia w tej grupie otrzymają powiadomienie o wykryciu lub anulowaniu zalania. Przydatny w przypadku urządzeń, które mogą wyzwalać alarmy.

4. grupa asocjacyjna – “Tamper Alarm” jest przypisany do przycisku TMP i czujnika przechyłu – urządzenia w tej grupie otrzymają powiadomienie o przemieszczeniu czujnika lub zdjęciu pokrywy (która zwykle przytrzymuje przycisk). Przydatny w przypadku urządzeń, które mogą wyzwalać alarmy. Funkcjonalność można zmienić za pomocą parametru 74.

Flood Sensor w grupach od 2 do 4 umożliwia kontrolę 5 urządzeń zwykłych oraz 5 urządzeń wielokanałowych (MultiChannel).

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Wybudź urządzenie lub zaczekaj na automatyczne wybudzenie.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Flood Sensor umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.

Aby skonfigurować Flood Sensor (wykorzystując FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij przycisk, aby wybudzić urządzenie

 

Oprogramowanie w wersji 3.2 lub wyższej:

Interwał budzenia (tryb bateryjny)

Możliwe wartości: 0 lub 60-86400 (w sekundach, 1min – 24h)
Wartość domyślna: 21 600 (co 6 godzin)

Urządzenie będzie budzić się co podany interwał czasowy i komunikować się z kontrolerem. Po nawiązaniu komunikacji czujnik dokona aktualizacji parametrów i oprogramowania, a następnie przejdzie w stan czuwania. W przypadku braku komunikacji (np. z powodu braku zasięgu) urządzenie przejdzie w stan czuwania i podejmie kolejną próbę podczas następnego wybudzenia.

Interwał budzenia ustawiony na 0 wyłącza czasowe wybudzanie urządzenia. Możliwe jest ręczne wybudzenie urządzenia poprzez naciśnięcie przycisku TMP.

Parametr ma wpływ na stan baterii – dłuższy czas oznacza rzadszą komunikację i mniejszy pobór energii.

Opóźnienie odwołania alarmu powodziowego dla urządzenia po ustaniu powodzi.

Możliwe wartości: 0 – 3 600 (w sekundach, co 1s)
Wartość domyślna: 0 (bez opóźnienia, natychmiastowe odwołanie alarmu)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Opisuje czas w sekundach, przez który Flood Sensor będzie utrzymywał stan zalania po ustąpieniu samego zjawiska zalania. Ponieważ czujnik utrzymuje stan zalania w opóźnieniu odwołania alarmu, wszystkie raporty do centralki będą nadal raportować zalanie. Parametr nie ma wpływu na alarm akustyczny i wizualny, które zostają wyłączone natychmiast po ustąpieniu naruszenia.

Parametr umożliwia dezaktywację diody i alarmu akustycznego w przypadku wystąpienia zalania.

Możliwe wartości:
0 – akustyczny i wizualny nieaktywny
1 – akustyczny nieaktywny, wizualny aktywny
2 – akustyczny aktywny, wizualny nieaktywny
3 – akustyczny i wizualny aktywny
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Zmiana parametru umożliwia wydłużenie czasu działania urządzenia na baterii. Urządzenie nadal komunikuje się normalnie z centralą tzn. wysyła informacje do grup asocjacyjnych, alarmy oraz raporty.

Możliwe wartości:
1-99 – wymuszony poziom
255 – włącz urządzenie
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Określa żądany poziom „ON”, który ma zostać wysłany do urządzeń z 2. grupy asocjacji po zdarzeniu powodziowym. Wartość 255 pozwala włączyć urządzenie. W przypadku Dimmera oznacza to włączenie go z ostatnio zapamiętanym stanem, np. Dimmer ustawiony na 30% i wyłączony, włączony ponownie za pomocą 255 komendy jest włączony z ostatnim stanem tj. 30%.

Umożliwia dezaktywację funkcji wyłączenia i odwołania alarmów dla urządzeń zasocjowanych w 2 i 3 grupie asocjacyjnej dla czujnika zalania.

Ustawienie parametru na 0 powoduje wyłączenie wysyłania ramki BASIC SET = 0 lub ALARM WATER=0. Urządzenie po wysłaniu alarmu zalania będzie zawsze wysyłać raport o zalaniu, pomimo zaniku tego stanu. Odwołanie takiego stanu możliwe jest poprzez wybranie odwołania trybu zalania z MENU, oznaczonego zielonym kolorem podświetlenia

Możliwe wartości:
0 – nieaktywne odwołanie zalania (alarmu)
1 – aktywne odwołanie zalania (alarmu)
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Czas w sekundach, pomiędzy kolejnymi pomiarami stanu naładowania baterii i temperatury (przez wbudowany czujnik temperatury). Jeśli bieżąca wartość temperatury będzie różniła się od zaraportowanej poprzednio o wartość określoną w parametrze 12, nowa temperatura zostanie zaraportowana. Jeśli poziom naładowania baterii ulegnie zmianie, urządzenie wyśle raport o zmianie stanu baterii.

Możliwe wartości: 1 – 65535 (w sekundach)
Wartość domyślna: 300 (5 minut)
Wielkość parametru: 4 [bajty]

W przypadku działania na baterii dłuższy czas oznacza rzadszą komunikację i mniejszy drenaż baterii.
Po kolejnej NIEUDANEJ i UDANEJ próbie komunikacji czujnik przejdzie w stan czuwania.

Parametr określa wartość minimalnej zmiany temperatury (zakres nieczułości), która spowoduje wysłanie raportu do kontrolera zgodnie z parametrem 10.

Możliwe wartości: 1 – 1 000 (co 0.01°C)
Wartość domyślna: 50 (0.5°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Możliwe wartości: -10 000 do +10 000 (co 0.01°C)
Wartość domyślna: 1 500 (15.00°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr przechowuje wartość temperatury, poniżej której wskaźnik LED miga kolorem zapisanym w parametrze 61. Domyślnie urządzenie miga na niebiesko.

Główny kontroler nie interpretuje liczb ujemnych jako liczb dziesiętnych. Dlatego wartość odczytu może być inna niż wprowadzona. Liczby ujemne są kodowane w standardzie U2.

Możliwe wartości: -10 000 do +10 000 (co 0.01°C)
Wartość domyślna: 3 500 (35°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr przechowuje wartość temperatury, powyżej której wskaźnik LED miga kolorem zapisanym w parametrze 62. Domyślnie urządzenie miga na czerwono.

Główny kontroler nie interpretuje liczb ujemnych jako liczb dziesiętnych. Dlatego wartość odczytu może być inna niż wprowadzona. Liczby ujemne są kodowane w standardzie U2.

Parametr przechowuje wartość koloru z palety RGB

Możliwe wartości: 0 – 16777215
Wartość domyślna: 255 (niebieski 0x000000FF)
Wielkość parametru: 4 [bajty]

Interpretacja kolorów w kontrolerze to suma składowych kolorów, gdzie każdy kolor może przyjmować wartości 0-255.

Przykład:
Kolor = 65536 * CZERWONY + 256 * ZIELONY + NIEBIESKI

Możliwe wartości: 0 – 16777215
Wartość domyślna: 16711680 (czerwony 0x00FF0000)
Wielkość parametru: 4 [bajty]

Interpretacja kolorów w kontrolerze to suma składowych kolorów, gdzie każdy kolor może przyjmować wartości 0-255.

Przykład:
Kolor = 65536 * CZERWONY + 256 * ZIELONY + NIEBIESKI

Parametr definiuje zachowanie wskaźnika. Ustawiając parametr na 0 wyłącza się diodę, zwiększając czas życia na baterii.

Możliwe wartości:
0 – sygnalizacja temperatury na diodzie wyłączona
1 – sygnalizacja temperatury włączona (mignięcie) w chwili okresowego pomiaru temperatury (parametr 10 dla zasilania stałoprądowego i bateryjnego), bądź wybudzenia (dla zasilania bateryjnego)
2 – sygnalizacja temperatury włączona (stale) tylko przy zasilaniu stałoprądowym
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości: -10 000 do +10 000
Wartość domyślna: 0 (0.00°C)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr przechowuje wartość temperatury, która zostanie dodana lub odjęta od wartości rzeczywistej zmierzonej przez wbudowany czujnik temperatury. Ma to na celu dopasowanie odczytu temperatury czujnika znajdującego się przy podłodze i czujników temperatury powietrza.

Możliwe wartości:
0 – alarmy tampera nieaktywne
1 – alarm tampera przycisku aktywny
2 – alarm tampera poruszenia aktywny
3 – alarmy tampera przycisku i poruszenia aktywne
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Urządzenie posiada możliwość załączenia alarmów, których źródłami są drgania czujnika (np. podczas przemieszczania) lub po zwolnieniu przycisku TMP.

Urządzenie może automatycznie wyłączyć sygnalizację alarmu po upływie określonego czasu. Długotrwały alarm może skrócić żywotność baterii, gdy jest stale sygnalizowany.

Możliwe wartości:
0 – alarm aktywny ciągle
1-65535 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 4 [bajty]

Parametr określa czas, po jakim alarm zostanie wyciszony – będzie aktywny, lecz urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania baterii. Ponowna aktywacja alarmu wizualnego lub świetlnego nastąpi po upływie czasu określonego w parametrze 76. W przypadku ustąpienia stanu alarmu – alarm zostanie natychmiast wyłączony.

Wartość 0 załącza alarmowanie na czas nieograniczony – urządzenie w trybie bateryjnym nie zostanie uśpione, co może prowadzić do wyczerpania baterii

Parametr 75 jest ignorowany przy parametrze 2 ustawionym na 0.

Parametr definiuje czas, po jakim nastąpi retransmisja ramki alarmowej. Wartość 0 wyłącza retransmisję ramki alarmowej.

Możliwe wartości:
0 – retransmisja wyłączona
1-65535 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 4 [bajty]

W przypadku ustawienia parametru w urządzeniu na czas krótszy niż określony w parametrze 75, urządzenie nie wyciszy alarmu – będzie cały czas aktywny

Pozwala wyłączyć funkcjonalność czujnika zalania. Tamper oraz wbudowany czujnik temperatury pozostaną aktywne.

Możliwe wartości:
0 – Domyślne działanie czujnika (wykrywanie zalania, reakcja)
1 – Czujnik zalania WYŁĄCZONY (nie zmienia stanu w centralce, nie wysyła alarmów i Basic Set ze zmianami stanu zalania. Widoczny zawsze w centrali jako wyłączony)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa czy komendy w poszczególnych grupach asocjacyjnych
mają być wysyłane jako secure, czy non-secure. Aktywny tylko w trybie chronionym
(Z-Wave network security). Parametr nie dotyczy 1 grupy „Lifeline”.

Możliwe wartości:
0 – brak grup chronionych
1 – grupa 2. ”Control” wysyłana jako secure
2 – grupa 3. ”Alarm” wysyłana jako secure
4 – grupa 4. „Tamper” wysyłana jako secure
Wartość domyślna: 7
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Wróć na górę

Pomoc techniczna

FAQ


FIBARO Flood Sensor to uniwersalny sensor zalania i temperatury kompatybilny ze standardem Z-Wave Plus. Urządzenie umożliwia pracę na baterii oraz na zasilaniu stałym. Alarm zalania jest wysyłany do urządzeń sieci Z-Wave oraz dodatkowo może być wysłany poprzez rozwarcie styku NC do dowolnej centrali alarmowej przy użyciu zasilania zewnętrznego.
Urządzenie posiada wbudowany sensor temperatury, monitorujący np. temperaturę podłogi. FIBARO Flood Sensor jest zaprojektowany do umiejscowienia na podłodze lub na ścianie z wyprowadzonymi stykami sondy zalania. Urządzenie ma wbudowany wskaźnik LED oraz alarm dźwiękowy. Wskaźnik LED sygnalizuje zalanie, tryb działania oraz informować o zasięgu sieci Z-Wave.

FIBARO Flood Sensor jest zawsze uzbrojony, gdy jest sterowany przez Home Center.

Raport o poziomie naładowania baterii jest wysyłany w tym samym czasie, co wybudzenia czujnika. Możesz odczekać określony czas lub wykonać ręczne wybudzenie, klikając potrójnie przycisk TMP.

Stan alarmu czujnika jest spowodowany ingerencją sabotażową. Istnieją dwa źródła sabotażu – jedno z otwierania obudowy (wyzwalający przełącznik Button – sabotaż) i drugie z sabotażu ruchu / pozycji. Musisz zamknąć pokrywę czujnika, odłożyć urządzenie i czekać na rekonfigurację lub przebudzenie (może to zająć do 1,5 godziny w zależności od konfiguracji).

Nie, kontakty SENS1 i SENS2 służą wyłącznie do wykrywania powodzi.
Możliwe wartości: 1 – 65535
Wartość domyślna: 200 (200 lux)

Zmieniając lokalizację czujnika, zaleca się wybudzenie urządzenia i ponowne skonfigurowanie sieci Z-Wave poprzez potrójne kliknięcie przycisku TMP.

Konfiguracja trybu zasilania jest przeprowadzana automatycznie, a czujnik jest dodawany do sieci Z-Wave.

Zmiana zasilania na stałoprądowe:
1. Usuń urządzenie z sieci Z-Wave.
2. Podłącz zasilanie stałoprądowe (12/24 VDC) do złącz +12 i GND zgodnie ze „Schematy i podłączenie” na stronie 7.
3. Dodaj Flood Sensor do sieci Z-Wave
W przypadku stałoprądowego trybu pracy sensor może pracować bez podłączonej baterii. Zaleca się jednak jej podłączenie, ponieważ będzie ona działać jako źródło awaryjnego zasilania.

W trybie zasilania DC czujnik nie wymaga wybudzania, parametry konfiguracji i asocjacji są wysyłane, gdy jest to konieczne. Ponadto czujnik służy jako wzmacniacz sygnału Z-Wave.

Nie, konieczne jest usuwanie i ponowne dodawanie urządzenia.

Tak, w przypadku utraty stałego zasilania, czujnik automatycznie przejdzie w tryb awaryjny. Wszystkie raporty, w tym powódź i temperatura, będą wysyłane natychmiastowo, ale nie będzie można zmienić ustawień konfiguracji lub asocjacji, dopóki nie zostanie przywrócona stała moc.

Tak, zewnętrzne styki czujnika powodzi mogą być przedłużone przez podłączony przewód.

Tak, parametr 73 przechowuje wartość temperatury, którą należy dodać lub odjąć od aktualnej zmierzonej temperatury, kompensując różnicę między temperaturą powietrza a temperaturą na poziomie podłogi.

FIBARO Flood Sensor pozwala kontrolować 5 zwykłych i 5 wielokanałowych urządzeń na grupę asocjacyjną, z czego 1 pole jest zarezerwowane dla głównego kontrolera sieciowego Z-Wave.

Tryb rozgłaszania umożliwia wysyłanie alarmów do wszystkich urządzeń w zasięgu Flood Sensora z priorytetem w stosunku do innych komunikatów.

Tak, możesz wyłączyć je w parametrze 2.

Możliwe wartości:
0 – akustyczny i wizualny nieaktywny
1 – akustyczny nieaktywny, wizualny aktywny
2 – akustyczny aktywny, wizualny nieaktywny
3 – akustyczny i wizualny aktywny

Powinieneś edytować parametr 1. Określa on czas w sekundach, w którym Flood Sensor zatrzyma stan zalania, po ustaniu samego zalania.

Wróć na górę