Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Dane techniczne

Zasilanie: bateria 3.6V DC
Typ baterii: ER14250 (1/2AA)
Czas pracy baterii: ok. 2 lata (przy ustawieniach domyślnych)
Zgodność z normami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa: 868.4 MHz EU;
908.4 MHz US;
921.4 MHz ANZ;
869.0 MHz RU;
Moc nadawania: do 2 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 40 m w budynkach
(zależne od ukształtowania terenu i konstrukcji budynku)
Przeznaczenie do użytku: wewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy: 0-40°C (32-104°F)
Zakres pomiaru temperatury: 0-60°C (32-140°F)
Dokładność pomiaru temperatury: ±0.5°C (±0.9°F)
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 71 x 18 x 18 mm
(2.8 x 0.7 x 0.7 inch)

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Czas pracy na baterii zależy od częstotliwości korzystania z urządzenia, liczby asocjacji/scen, struktury sieci Z-Wave i jej obciążenia.

Częstotliwość radiowa poszczególnych urządzeń musi być taka sama jak częstotliwość kontrolera Z-Wave.
Jeśli nie masz pewności, sprawdź informacje na opakowaniu lub zapytaj sprzedawcy.

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

 • Kompatybilny z kontrolerami Z-Wave i Z-Wave+,
 • Wspiera pracę w trybie chronionym (Z-Wave Network Security) z szyfrowaniem AES-128,
 • Otwarcie drzwi/okna wykrywane na podstawie odsunięcia magnesu od czujnika,
 • Wbudowany czujnik temperatury,
 • Wykrycie naruszenia w przypadku demontażu lub otwarcia obudowy,
 • Łatwy montaż na oknach, drzwiach, bramach i roletach,
 • Zasilany bateryjnie,
 • Wskaźnik LED sygnalizujący status urządzenia
 • 3 warianty kolorystyczne:
  • Biały – FGDW-002-1
  • Czarny – FGDW-002-3
  • Ciemny brąz – FGDW-002-7

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

Wróć na górę

Opis

FIBARO Door/Window Sensor 2 jest bezprzewodowym, bateryjnym czujnikiem magnetycznym, kompatybilnym ze standardem Z-Wave Plus. Zmiana stanu urządzenia powoduje automatycznie wysłanie sygnału do kontrolera Z-Wave i zasocjowanych urządzeń.

Sensor może być wykorzystywany do tworzenia scen oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc. Otwarcie jest wykrywane na podstawie oddalenia od siebie sensora i magnesu.

Dodatkowo FIBARO Door/Window Sensor 2 posiada wbudowany czujnik temperatury.

Wróć na górę

Instalacja

Montaż urządzenia

Aby zamontować Door/Window Sensor 2:

 1. Sprawdzić czy powierzchnie czujnika i magnesu są czyste.
 2. Ostrożnie zdjąć jedną warstwę ochronną z naklejek dwustronnych dołączonych do opakowania. Nakleić naklejki na czujnik i magnes.
 3. Zdejmij warstwę ochronną z czujnika i magnesu.
 4. Przyklej czujnik do ramy, a magnes do ruchomej części drzwi/okna (nie dalej niż 5mm od czujnika).

W celu uzyskania najlepszego zasięgu radia, nie rekomendujemy montowania urządzenia na metalowych powierzchniach.


Rozmieszczenie czujnika od magnesu:

install1

Prawidłowa pozycja magnesu względem urządzenia:
(pionowe znaki linii powinny być na przeciw siebie)

install2

Możliwy jest montaż urządzenia za pomocą wkrętów (nie są dołączone). Rekomendujemy użycie wkrętów 2,5mm x 16mm z łbem stożkowym o średnicy 5mm. Montaż magnesu za pomocą wkrętów nie jest możliwy - należy go przykleić

Wróć na górę

Podstawowe uruchomienie

 1. Zdejmij pokrywę obudowy.
 2. Usuń zabezpieczenia baterii.
 3. Zamknij obudowę.
 4. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 5. Ustaw główny kontroler w tryb dodawania (zobacz instrukcję urządzenia).
 6. Szybko, trzykrotnie wciśnij jeden z przycisków (podczas gdy drugi jest wciśnięty).
 7. Zamontuj urządzenie na drzwiach lub oknie.

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie urządzenia

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Umieść Door/Window Sensor 2 w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Szybko, trzykrotnie naciśnij jeden z przycisków TMP (podczas gdy drugi przycisk jest wciśnięty).
  proximity sensor setup
 4. Zaczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler Z-Wave.

W przypadku problemów z dodaniem do sieci, zresetuj Sensor i powtórz procedurę dodawania.

Wróć na górę

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca domyślne wartości parametrów urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Umieść Door/Window Sensor 2 w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 3. Trzykrotnie, szybko naciśnij jeden z przycisków TMP (podczas gdy drugi przycisk jest wciśnięty).
  tmp
 4. Zaczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 5. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler Z-Wave.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

Przycisk sabotażowy (TMP)

Door/Window Sensor 2 jest wyposażony w styk sabotażowy z dwoma przyciskami.

Pierwszy przycisk TMP znajduje się wewnątrz urządzenia. Zostaje wciśnięty podczas zamknięcia obudowy i służy do detekcji jej otwarcia.

Drugi przycisk TMP znajduje się na spodzie urządzenia. Naciska go powierzchnia, do której czujnik jest przyklejony. Służy do detekcji demontażu urządzenia.

tmp

Aby styk sabotażowy działał poprawnie, jeden z przycisków TMP musi być zawsze wciśnięty!

Po zwolnieniu jednego z przycisków TMP alarm sabotażowy zostanie wysłany do kontrolera i zasocjowanych urządzeń.

Ponadto przycisk TMP pozwala bezpośrednio obsługiwać urządzenie.

 

Wróć na górę

Resetowanie urządzenia

Procedura resetowania umożliwia przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co oznacza usunięcie wszystkich informacji o kontrolerze Z-Wave i konfiguracji urządzenia.

Proces resetowania urządzenia usuwa je z pamięci kontrolera Z-Wave, tylko jeśli znajduje się ono w jego bezpośrednim zasięgu. W innym przypadku przed zresetowaniem urządzenia należy je usunąć z istniejącej sieci.

Otwarcie obudowy może uruchomić alarm sabotażowy. Usuń asocjacje z grupy trzeciej, aby tego uniknąć.

Resetowanie Door/Window Sensora 2:

 1. Zdejmij pokrywę obudowy.
 2. Wyjmij baterię.
 3. Trzymając wciśnięte obydwa przyciski TMP włóż baterię.
 4. Dioda LED będzie pulsować wolno przez 5 sekund – trzymaj przyciski wciśnięte.
 5. Zwolnij jeden z przycisków gdy dioda LED zacznie szybko migać.
 6. Kliknij zwolniony przycisk, aby potwierdzić uruchomienie procedury resetu.
 7. Zaczekaj kilku sekund na długie błyśnięcie diody LED. W tym czasie nie wyjmuj baterii.
 8. Dioda LED mignie szybko 5 razy, potwierdzając wykonany reset.

Wróć na górę

Wybudzanie urządzenia

Door/Window Sensor 2 musi zostać wybudzony, aby otrzymać od kontrolera informacje o nowej konfiguracji, takie jak ustawienia parametrów i asocjacji.

Aby wybudzić ręcznie urządzenie, kliknij jeden z przycisków TMP (podczas gdy drugi pozostaje w tym czasie wciśnięty).

Wróć na górę

FIBARO Home Center

Po dodaniu sensora do Systemu FIBARO, będzie on reprezentowany przez dwie lub trzy ikony w interfejsie home Center.

Pierwsza ikona informuje o stanie czujnika magnetycznego (otwarty/ zamknięty), a druga wyświetla wartość temperatury zmierzonej przez wbudowany czujnik. Trzecia ikona jest przypisana do alarmu wysokiej/ niskiej temperatury i jest widoczna tylko gdy parametr 54 nie jest równy 0.

icons

Wróć na górę

Notyfikacje

Urządzenie korzysta z klasy komend Notification Command Class do raportowania poniżej wymienionych zdarzeń.

Typ notyfikacji Zdarzenie wyzwalające
Home Security Sabotaż, otwarcie obudowy
Access Control Otwarcie drzwi/okna
Access Control Zamknięcie drzwi/okna
Power Management Niski poziom baterii
Heat Alarm Wykryto wysoką temperaturę,
nieznana lokalizacja
Heat Alarm Wykryto niską temperaturę,
nieznana lokalizacja

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Door/Window Sensor 2 umożliwia asocjację trzech grup:

1. grupa asocjacyjna – “Lifeline” raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera).
2. grupa asocjacyjna – “On/Off” jest przypisana do stanu urządzenia – czujnika magnetycznego (wysyła ramki Basic Set).
3. grupa asocjacyjna – “Tamper” jest przypisana do styku sabotażowego TMP (wysyła ramki alarmowe).

Door/Window Sensor 2 w grupach 2 i 3 umożliwia kontrolę 5 urządzeń (zwykłych lub multikanałowych) na grupę asocjacyjną.
Grupa “Lifeline” jest zarezerwowana wyłącznie dla kontrolera i pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Klasy komend Z-Wave wspierane w grupie “Lifeline“: Notification, Battery, Sensor Multilevel, Device Reset Locally.

Aby dodać asocjację (wykorzystując FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Wybudź urządzenie lub zaczekaj na automatyczne wybudzenie.

Każda nowa kolejność asocjacji podana w podczas gdy komendy asocjacyjne są już wysyłane do urządzeń, anuluje poprzednią.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Door/Window Sensor 2 umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.

Aby skonfigurować Door/Window Sensor 2 (wykorzystując kontroler FIBARO home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij przycisk TMP, aby wybudzić urządzenie lub zaczekaj aż upłynie czas potrzebny na automatyczne wybudzenie.

Wprowadzenie nieprawidłowej wartości parametru będzie skutkować jego odrzuceniem oraz wysłaniem ramki Application Rejected.

Interwał budzenia

Możliwe wartości: 0 or 3600-64800 (w sekundach, 1h – 18h)
Wartość domyślna: 21600 (co 6h)

Urządzenie będzie budzić się co podany interwał czasowy i komunikować się z kontrolerem. Po nawiązaniu komunikacji czujnik dokona aktualizacji parametrów, asocjacji i ustawień, a następnie przejdzie w stan czuwania. W przypadku braku komunikacji (np. z powodu braku zasięgu Z-Wave) urządzenie przejdzie w stan czuwania i podejmie kolejną próbę podczas następnego wybudzenia. Interwał budzenia ustawiony na 0 wyłącza okresowe wybudzanie urządzenia. Możliwe jest ręczne wybudzenie poprzez naciśnięcie jednego z przycisków TMP (podczas gdy drugi jest wciśnięty).

Stan drzwi lub okna, gdy magnes jest zbliżony do czujnika.

Możliwe wartości:
0 – zamknięte
1 – otwarte
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Zdarzenia sygnalizowane za pomocą diody LED. Zmniejszenie ich liczby wpływa korzystnie na stan baterii.

Możliwe wartości:
1 – zmiana stanu otwarcia/zamknięcia
2 – wybudzenie (1 x klik lub okresowo)
4 – naruszenie urządzenia
Wartość domyślna: 6
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 2, np. 1+2=3 oznacza, że wskaźnik będzie sygnalizował zmianę stanu drzwi/okien i wybudzenie.

Parametr określa do których grup asocjacyjnych komendy będą wysyłane w trybie bezpiecznym. Parametr jest aktywny tylko po dodaniu urządzenia w trybie bezpiecznym sieci Z-Wave. Nie dotyczy on 1. grupy asocjacyjnej “Lifeline”.

Możliwe wartości:
0 – żadna z grup
1 – 2. grupa „On/Off”
2 – 3. grupa „Tamper”
3 – 2. i 3. grupa
Wartość domyślna: (wszystkie)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Zdarzenia po których wysyłane będą komendy włączenia i wyłączenia do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej.

Komendy te są wysyłane na przemian, w celu przełączania stanu urządzeń.

Możliwe wartości:
0 – otwarcie i zamknięcie
1 – tylko otwarcie (parametr 12)
2 – tylko zamknięcie (parametr 13)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Wartość wysyłana do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po otwarciu drzwi/okna.

Wartość 0 wyłącza urządzenie, a 255 powoduje jego włączenie.

W przypadku urządzeń, które obsługują płynne sterowanie wartości 1-99 pozwalają na ustawienie dowolnego poziomu załączenia.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bytes]

Wartość wysyłana do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej po zamknięciu drzwi/okna.

Wartość 0 wyłącza urządzenie, a 255 powoduje jego włączenie.

W przypadku urządzeń, które obsługują płynne sterowanie wartości 1-99 pozwalają na ustawienie dowolnego poziomu załączenia.

Możliwe wartości: 0-99 lub 255
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Czas, który musi upłynąć od otwarcia, aby wysłana została komenda do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-32400 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Czas, który musi upłynąć od zamknięcia, aby wysłana została komenda do urządzeń z 2. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości: 0-32400 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Czas niezbędny do odwołania alarmu naruszenia po jego ustąpieniu.

Możliwe wartości: 0-32400 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 5
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Raportowanie odwołania alarmu naruszenia do kontrolera i 3. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości:
0 – nie wysyłaj raportu odwołującego naruszenie
1 – wysyłaj raport odwołujący naruszenie
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa jak często będą wykonywane okresowe pomiary temperatury. Im mniejsza wartość parametru, tym częstsze pomiary, ale krótszy czas życia baterii.

Możliwe wartości:
0 – pomiar temperatury wyłączony
5-32400 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 300 (5min)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr określa o ile musi zmienić się temperatura w porównaniu z ostatnio raportowaną, aby nowa wartość została zaraportowana do kontrolera..

Możliwe wartości:
0 – raporty na podstawie zmiany
1-300 – zmiana temperatury (0.1-30°C, co 0.1°C)
Wartość domyślna: 10 (1°C )
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Aby parametr 51 był aktywny, interwał pomiaru temperatury (parametr 50) nie może być równy 0.

Parametr określa jak często wysyłane będą okresowe raporty temperatury do głównego kontrolera Z-Wave (niezależnie od parametrów 50 i 51).

Możliwe wartości:
0 – okresowe raportowanie wyłączone
300-32400 – czas w sekundach
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Przed każdym raportem wykonywany jest pomiar temperatury (niezależnie od parametru nr 50). Nadmierne raportowanie negatywnie wpływa na czas życia baterii. Zalecane jest raportowanie na podstawie zmiany temperatury (parametr nr 51).

Wartość, która zostanie dodana do zmierzonej przez czujnik temperatury (w celu jej kompensacji).

Możliwe wartości: -1000–1000 (-100–100°C, co 0.1°C)
Wartość domyślna: (0°C )
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Alarmy temperatury, które będą raportowane do kontrolera Z-Wave. Granice ustalane są w parametrach 55 oraz 56.

Możliwe wartości:
0 – alarmy temperatury wyłączone
1 – alarm wysokiej temperatury
2 – alarm niskiej temperatury
3 – alarmy niskiej i wysokiej temperatury
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Temperatura po przekroczeniu której wysyłane jest powiadomienie o wysokiej temperaturze lub aktywowana jest scena wysokiej temperatury (jeśli odpowiedni alarm/scena są aktywne).

Możliwe wartości: 1-600 (0.1-60°C, co 0.1°C)
Wartość domyślna: 350 (35°)
Wielkość parametru: 2 [bajt]

Wartość ustawiona w parametrze 55 musi być większa niż wartość ustawiona w parametrze 56.

Temperatura po przekroczeniu której wysyłane jest powiadomienie o niskiej temperaturze lub aktywowana jest scena niskiej temperatury (jeśli odpowiedni alarm/scena są aktywne).

Możliwe wartości: 0-599 (0-59.9°C, co 0.1°C)
Wartość domyślna: 100 (10°)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

 

Wróć na górę