Pliki do pobrania

Instrukcje

Instrukcje dla oprogramowania w wersji 3.5:

pl Instrukcja obsługi – Polski

en Operating manual – English
 

Short manual – European Multilanguage

Short manual – American Multilanguage


Instrukcje skrócone dla oprogramowania w wersji 3.2 – 3.4:

Short manual – European Multilanguage

Short manual – American Multilanguage

Instrukcje obsługi dla oprogramowania w wersji 3.4:

pl FGD-212-PL-T-v1.1.pdf

en FGD-212-EN-T-v1.1.pdf

pl FGD-212-US-T-v1.1.pdf

Instrukcje obsługi dla oprogramowania w wersji 3.2 – 3.3:

pl FGD-212-PL-T-v1.0.pdf

en FGD-212-EN-T-v1.0.pdf

pl FGD-212-US-T-v1.0.pdf

 

Instrukcja dla urządzenia Bypass 2:
FGB-002-S-v1.1

Wróć na górę

Opis i funkcje urządzenia

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi!

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować naruszenie obowiązujących przepisów. Producent urządzenia, Fibar Group S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Dimmer 2 przeznaczony jest do pracy w domowej instalacji elektrycznej. Błędne połączenie lub użytkowanie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Wszelkie prace związane z montażem urządzenia może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia.

Wszelkie prace mające na celu zmianę konfiguracji połączeń bądź zmianę obciążenia należy zawsze wykonywać po uprzednim odłączeniu napięcia sieciowego za pomocą odłącznika/bezpiecznika instalacyjnego znajdującego się w obwodzie.

Wróć na górę

Opis

Zdalnie sterowany ściemniacz FIBARO Dimmer 2 przeznaczony jest do płynnego sterowania wieloma typami oświetlenia. Pracuje w instalacji z przewodem neutralnym (konfiguracja 3-przewodowa) lub bez niego (konfiguracja 2-przewodowa).

Zaimplementowany algorytm inteligentnego wykrywania typu oświetlenia ułatwia konfigurację i zapewnia wysoką kompatybilność urządzenia. Dla oświetlenia nieprzystosowanego do ściemniania można wymusić pracę jako łącznik (wł./wył.).

Wróć na górę

Najważniejsze cechy

 • Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+,
 • Urządzenie może być sterowane za pomocą FIBARO Home Center lub innego, dowolnego kontrolera sieci Z-Wave,
 • Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe,
 • Algorytm inteligentnego wykrywania typu oświetlenia,
 • Automatyczny dobór optymalnego trybu sterowania do obciążenia,
 • Funkcja pomiaru mocy czynnej pobieranej przez obciążenie,
 • Soft start – miękki start – łagodne załączanie oświetlenia w celu oszczędzania włókien żarowych,
 • Pamięć ostatniej nastawy poziomu świecenia,
 • Urządzenie współpracuje z przyciskami monostabilnymi, bistabilnymi oraz roletowymi,
 • Element wykonawczy: elektroniczny element półprzewodnikowy,
 • Miejsce pracy: puszki natynkowe oraz podtynkowe spełniające wymagania przepisów krajowych oraz minimalne wymiary puszki.
 • FGD-212 jest zespołem zdalnego sterowania.

Urządzenie to można stosować ze wszystkimi urządzeniami posiadającymi certyfikat Z-Wave; powinno współpracować również z urządzeniami innych producentów.

Wróć na górę

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 100-240 V~ 50/60 Hz
Pobór mocy: < 1.3W
Temperatura pracy: 0-35°C
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 42.5 x 38.25 x 20.3 mm
Do montażu w puszkach: Ø ≥ 50mm
Prąd pracy: 0.25-1.1A
Zabezpieczenie temperaturowe: 105°C
Typ elementu wykonawczego: elektroniczny półprzewodnikowy
element przełączający ε
Sposoby sterowania: zdalnie – drogą radiową
lokalnie – łącznik elektryczny
Protokół radiowy: Z-Wave
Moc sygnału radiowego: do 1mW
Częstotliwość radiowa: 868.4, 869.85 MHz EU;
908.4, 916.0 MHz US;
921.4, 919.8 MHz ANZ;
869.0 MHz RU; 919.8 MHz HK;
868.1 MHz MY; 865.2 MHz IN;
915.0 Mhz – 917.0 Mhz IL;
922.0 MHz – 926.0 MHz JP;
868.4 MHz CN, KR;
Moc EIRP: 6.5 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50m w terenie otwartym
do 40m w budynkach
(w zależności od materiałów budowlanych)
Zgodność z dyrektywami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

 

Wróć na górę

Wspierane obciążenia

Podłączone obciążenie i sam Dimmer 2 mogą zostać uszkodzone, jeśli stosowane są obciążenia niezgodne ze specyfikacją techniczną!

Przy podłączaniu FIBARO Dimmer 2 należy stosować się do następujących zasad:

 • Nie podłączaj obciążeń większych lub mniejszych od tych zalecanych,
 • Nie podłączaj równocześnie różnych typów obciążeń,
 • Nie podłączaj zasilania bez obciążenia,
 • Nie podłączaj więcej niż jednego transformatora na wyjściu Dimmera 2,
 • W przypadku podłączenia transformatora magnetycznego obciąż go na co najmniej 50% jego mocy znamionowej,
 • Zminimalizuj liczbę transformatorów elektronicznych w obrębie danej instalacji, zakłócenia powodowane przez nie w sieciach elektrycznych mogą wpływać negatywnie na pracę urządzenia

FIBARO Dimmer 2 korzysta z różnych trybów pracy, aby sterować następującymi typami oświetlenia:

 • „Trailing edge” (zbocze opadające) dla obciążeń rezystancyjnych (R)
 • „Trailing edge” (zbocze opadające) dla obciążeń rezystancyjno-pojemnościowych (RC)
 • „Leading edge” (zbocze narastające) dla obciążeń rezystancyjno-indukcyjnych (RL)

Niektóre typy żarówek LED lub świetlówek kompaktowych są przystosowane do pracy w trybie leading edge.

Jako ściemniacz pracuje z oświetleniem:

 • konwencjonalnym żarowym i halogenowym 230V
 • ściemnialnym LED i halogenowym niskonapięciowym 12V ELV (z transformatorami elektronicznymi)
 • halogenowym niskonapięciowym 12V MLV (z transformatorami magnetycznymi)
 • ściemnialnymi żarówkami LED
 • ściemnialnymi świetlówkami kompaktowymi CFL
 • wspieranymi ściemnialnymi źródłami światła (współczynnik mocy > 0,5) o minimalnej mocy 5VA przy zastosowaniu urządzenia FIBARO FGB-002 (zależne od typu obciążenia ściemnialnego)

FIBARO Dimmer 2 wspiera tylko świetlówki kompaktowe i świetlówki ze statecznikiem elektronicznym. Nie podłączaj innych typów świetlówek!

Bez funkcji ściemniania potrafi współpracować z:

 • świetlówkami kompaktowymi CFL ze statecznikiem elektronicznym
 • świetlówkami ze statecznikiem elektronicznym
 • żarówkami LED (współczynnik mocy > 0,7)
 • wspieranymi źródłami światła (współczynnik mocy > 0,5) o minimalnej mocy 5VA przy zastosowaniu urządzenia FIBARO FGB002 (zależne od typu obciążenia)

Zalecane wartości mocy dla wspieranych obciążeń:

Wspierane typy obciążenia 220-240V~
Obciążenie rezystancyjne
Konwencjonalne żarówki i lampy halogenowe
50-250W
Obciążenie rezystancyjno-pojemnościowe
Świetlówki kompaktowe / ze statecznikiem elektronicznym), transformatory elektroniczne, LED
50-200VA
Obciążenie rezystancyjno-indukcyjne
Transformatory magnetyczne
50-220VA

Wróć na górę

Instalacja

Instalacja

Podłączenie FIBARO Dimmer 2 w sposób niezgodny z instrukcją może spowodować zagrożenie utraty zdrowia, życia lub mienia.

Przy podłączaniu FIBARO Dimmer 2 należy stosować się do następujących zasad:

 • Podłączaj Dimmer 2 tylko zgodnie z jednym ze schematów,
 • Dimmer 2 powinien być zamontowany w puszkach podtynkowych spełniających właściwe dla nich normy bezpieczeństwa i o głębokości nie mniejszej niż 60 mm,
 • Łączniki elektryczne (sterujące) muszą spełniać właściwe dla nich normy bezpieczeństwa,
 • Długość przewodów użytych do podłączenia łącznika sterującego nie powinna być większa niż 20m.

 

Notes for the diagrams:

  L – zacisk przewodu fazowego install1-0
  S1 – zacisk klawisza nr 1 łącznika (posiada opcję wprowadzenia urządzenia w tryb nauki)
  S2 – zacisk klawisza nr 2 łącznika
  Sx – zacisk zasilania łącznika podłączonego do Dimmera 2
  N – zacisk przewodu neutralnego
regout – zacisk wyjściowy Dimmera 2 (podłączenie sterowanego oświetlenia)
  B – przycisk serwisowy (służy do dodawania/usuwania urządzenia i obsługi trybu menu)

 

Instalacja urządzenia FIBARO Dimmer 2:

 1. Wyłącz napięcie sieciowe.
 2. Otwórz puszkę instalacyjną.
 3. Podłącz Dimmer 2 zgodnie z jednym ze schematów.
 4. Po weryfikacji poprawności podłączenia włącz napięcie sieciowe.
 5. Poczekaj około 30s na zakończenie procesu kalibracji (patrz „Kalibracja” na stronie 15), oświetlenie może migać w trakcie.
 6. Po udanej kalibracji urządzenie zostanie domyślnie włączone.
 7. Dodaj urządzenie do sieci Z-Wave.
 8. Odłącz napięcie sieciowe, następnie ułóż urządzenie i jego antenę w puszce instalacyjnej.
 9. Zamknij puszkę instalacyjną i podłącz napięcie sieciowe.

Po włączeniu zasilania wskaźnik LED zasygnalizuje kolorem stan dodania do sieci Z-Wave:

 • ZIELONY - urządzenie dodane
 • CZERWONY - urządzenie niedodane
 • CZERWONY/ZIELONY NAPRZEMIENNIE - błąd Z-Wave

Klawisz dołączony do zacisku S1 jest klawiszem nadrzędnym, uruchamia podstawową funkcjonalność Dimmera 2 (włącza/wyłącza/ściemnia oświetlenie) oraz uruchamia proces uczenia się urządzenia (Dodawanie/Usuwanie). Klawisz dołączony do zacisku S2 jest klawiszem opcjonalnym i bez zmiany parametrów konfiguracyjnych jego naciśnięcie nie ma wpływu na stan urządzenia. Funkcjonalność zacisków S1 i S2 może zostać odwrócona poprzez zmianę ustawień parametru zaawansowanego.

 

install1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

install1-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zaleca się instalowania różnych typów przełączników ściennych (chwilowe, przełączające itp.) w połączeniu trójstronnym.

 

 

install1-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć na górę

Wskazówki układania anteny

 • Poprowadź antenę w możliwie dużej odległości od metalowych elementów (przewody przyłączeniowe, wsporniki pierścieniowe itp.), aby zapobiec zakłóceniom sygnału radiowego.
 • Metalowe powierzchnie w bezpośrednim otoczeniu (np. metalowe puszki podtynkowe, metalowe listwy ościeżnicowe) mogą wpływać negatywnie na zasięg urządzenia!
 • Nie należy modyfikować długości anteny. Jest ona idealnie dopasowana do pasma, w którym pracuje system. Jej zwijanie i nadmierne zgniatanie może również doprowadzić do pogorszenia zasięgu.

Wróć na górę

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Umieść Dimmer 2 w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Zidentyfikuj klawisz nr 1 (zapala światło) lub przycisk B (umieszczony na obudowie urządzenia).
 3. Ustaw kontroler w tryb dodawania (security/non-security) – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B lub klawisz nr 1.
 5. Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 6. Poprawne dodanie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.

Przy dodawaniu Dimmera 2 do sieci z włącznikiem bistabilnym upewnij się, że wszystkie styki włącznika są rozwarte (wyłączone), gdyż zwarcie styku uniemożliwi dodanie/usunięcie urządzenia do/z sieci.

W przypadku klawiszy bistabilnych w domyślnej konfiguracji wykonaj sześć zmian stanu.

W przypadku problemów związanych z nieznaną konfiguracją lub typem podłączonego łącznika, wykorzystaj przycisk B do dodania/usunięcia.

Dodawanie w trybie security musi odbywać się w odległości do 2 metrów od kontrolera.

Wróć na górę

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Umieść Dimmer 2 w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 2. Zidentyfikuj klawisz nr 1 (zapala światło) lub przycisk B (umieszczony na obudowie urządzenia).
 3. Ustaw kontroler w tryb usuwania – patrz instrukcja obsługi kontrolera.
 4. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk B lub klawisz nr 1.
 5. Poczekaj aż urządzenie zostanie usunięte z systemu.
 6. Poprawne usunięcie zostanie potwierdzone przez kontroler sieci Z-Wave.
 7. Dimmer 2 rozpocznie proces kalibracji.

Wróć na górę

Test zasięgu

FIBARO Dimmer 2 posiada wbudowany mechanizm umożliwiający orientacyjne określenie zasięgu sieci Z-Wave.

Aby możliwe było przetestowanie zasięgu sieci, urządzenie musi być dodane do kontrolera Z-Wave. Badanie zasięgu obciąża sieć, dlatego zalecane jest wykonywanie testu tylko w szczególnych przypadkach.

Aby przetestować zasięg urządzenia:

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aż wskaźnik LED zmieni kolor na fioletowy.
 2. Zwolnij przycisk B.
 3. Przyciśnij krótko przycisk B ponownie.
 4. Wskaźnik LED zasygnalizuje zasięg sieci Z-Wave (opis trybów sygnalizacji zasięgu poniżej).
 5. Aby wyjść z trybu testu zasięgu, naciśnij krótko przycisk B.

Tryby sygnalizacji zasięgu sieci Z-Wave:

Wskaźnik pulsuje w kolorze zielonym – Dimmer 2 próbuje bezpośrednio komunikować się z głównym kontrolerem. Jeżeli bezpośrednia komunikacja nie będzie możliwa, urządzenie spróbuje komunikacji poprzez inne moduły, co zostanie zasygnalizowane miganiem koloru żółtego.
Wskaźnik świeci w kolorze zielonym – Dimmer 2 komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem.
Wskaźnik pulsuje w kolorze żółtym – Dimmer 2 szuka drogi komunikacji z głównym kontrolerem poprzez inne moduły.
Wskaźnik świeci w kolorze żółtym – Dimmer 2 komunikuje się z centralą poprzez inne moduły. Po dwóch sekundach urządzenie ponownie spróbuje skomunikować się bezpośrednio z centralą, co będzie sygnalizowane miganiem w kolorze zielonym.
Wskaźnik pulsuje w kolorze fioletowym – Dimmer 2 próbuje komunikować się na granicy zasięgu. Jeżeli komunikacja powiedzie się, operacja zostaje potwierdzona zmianą koloru wskaźnika LED na żółty. Nie zaleca się regularnej pracy urządzenia na granicy zasięgu.
Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym – Dimmer 2 nie może skomunikować się z kontrolerem ani bezpośrednio, ani poprzez inne węzły sieci Z-Wave.

Moduł może zmieniać tryb komunikacji z trybu komunikacji bezpośredniej na tryb komunikacji z użyciem routingu i odwrotnie, zwłaszcza jeżeli znajduje się na granicy zasięgu komunikacji bezpośredniej.

Wróć na górę

Obsługa urządzenia

ALL ON/ALL OFF

×

Urządzenie nie zareaguje na polecenia ALL ON / ALL OFF, jeśli zostanie dodane w trybie bezpiecznym.

Dimmer 2 obsługuje komendy ALL ON / ALL OFF, które mogą być wysłane poprzez kontroler Z-Wave, bądź inne urządzenie należące do systemu. Komendy ALL ON / ALL OFF z reguły są zaimplementowane w pilotach używających protokołu Z-wave i są używane do wydawania komend kierowanych do całego systemu.

Domyślnie obie komendy ALL ON oraz ALL OFF są akceptowane. Zmiany ustawień można dokonać modyfikując wartość parametru nr 11. W ten sposób możemy określić, na które komendy ma reagować nasze urządzenie.

Wróć na górę

Kontrola Dimmera 2 z wykorzystaniem przycisku B

FIBARO Dimmer 2 posiada przycisk B, który umożliwia korzystanie z trybu MENU urządzenia. Możliwa jest również następująca interakcja poprzez przycisk B:

1x klik:

 • odwołanie trybu alarmu (alarm typu flashing)
 • wyjście z trybu błędu
 • akceptacja wybranej pozycji w MENU (jeżeli tryb MENU wł.)

3x klik:

 • wysłanie ramki NIF (tryb dodawania/usuwania)

Przytrzymanie:

 • wejście do menu urządzenia sygnalizowane wskazaniem LED

Wróć na górę

Kontrola Dimmera 2 za pomocą łączników zewnętrznych

Łącznik monostabilny (po zwolnieniu przycisku sprężyna samoczynnie odbija klawisz powodując rozłączenie):

 • Włączenie/wyłączenie światła: krótko wcisnąć klawisz nr 1. Dimmer 2 włączy się zawsze z poprzednią ustawioną jasnością,
 • Rozjaśnianie/ściemnianie światła: przytrzymać klawisz nr 1. Po przytrzymaniu przycisku Dimmer 2 zawsze dochodzi do skrajnej wartości 1% lub 99% (wartość maksymalna),
 • Włączenie światła na wartość maksymalną: szybko dwukrotnie kliknąć klawisz nr 1. Dimmer 2 wysteruje obciążenie na 99%.

Łącznik bistabilny (działa na zasadzie przełącznika, nie ma sprężyny, która wymusza położenie przycisku):

 • Włączenie/wyłączenie światła, zmiana pozycji klawisza nr 1. Dimmer 2 włączy się zawsze z poprzednią ustawioną jasnością,
 • Włączenie światła na wartość maksymalną: szybko dwukrotnie przełączyć klawisz nr 1 (oznacza dwukrotną zmianę położenia przycisku do góry lub na dół). Dimmer 2 ustawi poziom świecenia na 99%.

Wróć na górę

Menu

FIBARO Dimmer 2 posiada MENU, którego poziomy są sygnalizowane określonym kolorem świecenia. Aby wejść do MENU przytrzymaj klawisz B przez przynajmniej 2 sekundy. Podczas gdy przycisk B jest nadal wciśnięty, kolory wskaźnika LED będą zmieniać się w następującej sekwencji:

 • NIEBIESKI – wywołanie procedury kalibracji obciążenia
 • CZERWONY – wywołanie kalibracji obciążenia z Bypassem 2
 • BIAŁY – załączenie/wyłączenie obciążenia z przycisku B
 • ZIELONY – reset pomiarów zużycia energii
 • FIOLETOWY – uruchomienie testu zasięgu sieci Z-Wave
 • ŻÓŁTY – reset urządzenia do ustawień domyślnych

Aby wybrać określoną funkcję zwolnij przycisk B oraz potwierdź wybór ponownym, krótkim przyciśnięciem przycisku.

Wróć na górę

Kalibracja

Dimmer 2 posiada zaimplementowany algorytm inteligentnego wykrywania typu oświetlenia. W zależności od podłączonego oświetlenia automatycznie dobiera optymalny sposób sterowania (leading edge dla obciążeń o charakterze indukcyjnym lub trailing edge dla obciążeń o charakterze pojemnościowym lub rezystancyjnym). Proces uczenia typu obciążenia nazwany jest kalibracją.

Podczas kalibracji komunikacja radiowa jest wyłączona, moduł nie reaguje na żadne komendy. Może to powodować chwilowe problemy z komunikacją w sieci Z-Wave. Po przeprowadzonej kalibracji komunikacja zostanie przywrócona.

Kalibracja automatycznie dobiera progi minimalnego i maksymalnego ściemnienia (parametr 1 i 2). Instalator zobowiązany jest jednak do weryfikacji poprawnego działania urządzenia zgodnie z opisem trybów pracy. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że ustawienia kalibracji będą wymagały ręcznej korekcji. W połączeniu 2-przewodowym dla obciążeń innych niż rezystancyjne parametr 1 należy ustawić ręcznie.
Kalibracja wykonywana jest zawsze po usunięciu urządzenia z sieci Z-Wave. Jeżeli urządzenie nie jest dodane, to po każdym wyłączeniu i załączeniu zasilania wykona się kalibracja. Dla dodanego urządzenia kalibracja wykonywana jest zgodnie z ustawieniami parametru 35.

Niektóre typy żarówek LED lub CF przystosowane są do pracy w trybie leading edge (ze ściemniaczami tradycyjnymi). Informacja o trybie, w którym powinna pracować żarówka znajduje się w jej instrukcji obsługi. Należy wówczas ręcznie wymusić żądany tryb pracy, przy pomocy parametru 30.

Po zmianie w obciążeniu wywołaj kalibrację lub usuń i dodaj ponownie urządzenie. Przed zmianą trybu pracy bądź wywołaniem kalibracji oświetlenie musi być wyłączone (pozycja OFF)! Zweryfikuj wykryty tryb pracy zgodnie z dokumentacją produktu.

Proces kalibracji można wymusić:

 • ustawiając parametr 13 na wartość 1 lub 2 (bez/z Bypassem 2)
 • poprzez trzykrotne naciśnięcie i przytrzymanie klawisza nadrzędnego (każde przytrzymanie powyżej 5 sekund)
 • wybierając odpowiednią pozycję w MENU przy pomocy przycisku B (patrz „Obsługa urządzenia” na stronie 12).

Domyślnie kalibracja wywołuje się z ustawieniem bez podłączonego Bypassa. W przypadku instalacji Bypassa 2 należy wymusić odpowiednią kalibrację z MENU pod przyciskiem B lub poprzez parametr 13. Urządzenie zapamiętuje ostatni tryb wymuszenia kalibracji (z lub bez Bypassa 2).

Wynik zakończonej kalibracji zostanie zasygnalizowany za pomocą wskaźnika LED świecącego w następującym kolorze:

 • ZIELONY – Oświetlenie rozpoznane jako ściemnialne, ustalone progi ściemniania, możliwe sterowanie jasnością z klawisza S1.
 • ŻÓŁTY – Oświetlenie rozpoznane jako nieściemnialne, możliwość załączenia oświetlenia ON/OFF z domyślnymi parametrami.
 • CZERWONY – Błąd procedury kalibracji. Możliwe przyczyny to brak podłączonego obciążenia lub fakt, że obciążenie przekracza maksymalną moc, jaką urządzenie jest w stanie wysterować.
 • PULSUJĄCY CZERWONY – Błąd procedury kalibracji spowodowany uszkodzeniem instalacji bądź uszkodzeniem podłączonego oświetlenia powodującym załączenie ograniczenia nadprądowego.

Wróć na górę

FIBARO Home Center

Po dodaniu Dimmera 2 do sieci, będzie on reprezentowany w Home Center FIBARO za pomocą następującej ikony:

dimmer2

Przyciemnianie/rozjaśnianie wykonuje się przesuwając suwak. Aktualny status Dimmera 2 jest pokazany na wskaźniku słupkowym.
Włączanie i wyłączanie urządzenia – Ikony ON. I OFF. Służą do ustawiania ostatniego zapisanego stanu lub wyłączenia Dimmera 2.

Wróć na górę

Reset

Procedura resetu kasuje pamięć urządzenia, w tym wszystkie informacje na temat sieci Z-Wave i głównego kontrolera.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

Resetowanie Dimmer 2:

 1. Odłącz napięcie zasilania.
 2. Wymontuj Dimmer 2 z puszki.
 3. Załącz napięcie zasilania.
 4. Znajdź przycisk B na obudowie.
 5. Wciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby wejść tryb menu.
 6. Poczekaj aż wskaźnik LED zmieni kolor na żółty.
 7. Szybko zwolnij i wciśnij ponownie przycisk B.
 8. Po kilku sekundach urządzenie zostanie uruchomione ponownie, co zasygnalizuje czerwonym kolorem wskaźnika LED.
 9. Urządzenie wejdzie w tryb kalibracji.

Wróć na górę

Dodatkowe funkcje

Pomiar mocy i energii

FIBARO Dimmer 2 umożliwia pomiar mocy czynnej oraz zużytej energii elektrycznej. Informacje te są raportowane do kontrolera sieci Z-Wave, np. do FIBARO Home Center. Pomiar odbywa się z wykorzystaniem zaawansowanej technologii mikroprocesorowej, zapewniającej wysoką dokładność i precyzję pomiarów.

Moc czynna – moc, którą odbiornik energii elektrycznej zamienia na pracę lub ciepło. Jednostką mocy czynnej są Waty [W].

Energia elektryczna – moc czynna zużyta przez odbiornik w jednostce czasu. Użytkownicy energii elektrycznej są rozliczani przez dostawców na podstawie zużytej mocy czynnej w danej jednostce czasu. Najczęściej spotykaną jednostką energii elektrycznej jest kilowatogodzina [kWh]. Oznacza ona ilość kilowatów mocy czynnej zużytej przez odbiornik w czasie jednej godziny. 1kWh = 1000Wh.

FIBARO Dimmer 2 pracujący w konfiguracji 3-przewodowej posiada funkcję pomiaru mocy i energii. W konfiguracji 2-przewodowej dokładny pomiar mocy jest dostępny dla obciążeń o cosφ ≥ 0,99. W innym przypadku raportowana moc jest szacunkowa i może odbiegać od rzeczywistej mocy pobieranej przez obciążenie.

FIBARO Dimmer 2 zapisuje okresowo (co 5 minut) informacje o pobranej energii w pamięci urządzenia. Jeżeli zostanie odłączony od zasilania, nadal będzie pamiętał bieżące zużycie energii.

Procedura kasowania pomiaru energii:
Dimmer 2 umożliwia wyzerowanie licznika zużytej energii elektrycznej na trzy sposoby:

 • Poprzez reset urządzenia.
 • Poprzez funkcję kontrolera (patrz instrukcja obsługi kontrolera).
 • Ręczne zerowanie poprzez poniższą procedurę:
  1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
  2. Przytrzymaj przycisk B przez kilka sekund, aż wskaźnik LED zmieni kolor na zielony.
  3. Zwolnij przycisk B.
  4. Ponownie przyciśnij krótko przycisk B.
  5. Licznik energii modułu zostanie wyzerowany.

Tabela dokładności pomiaru mocy:

FGD-212  Połączenie 3-przewodowe Połączenie 2-przewodowe
 Jasność>70% Jasność<70%  Jasność>70%  Jasność<70%
obciążenie rezystancyjne  +/- (0.5 %
+ 0.2W)
 +/- (2 %
+ 0.2W)
+/- (2 %
+ 0.2W)
 +/- (4 %
+ 0.2W)
 obciążenie rezystancyjno-indukcyjne  +/- (0.5 %
+ 0.2W)
 +/- (2 %
+ 0.2W)
Pomiar mocy orientacyjny* Pomiar mocy orientacyjny*
 obciążenie rezystancyjno-pojemnościowe +/- (0.5 %
+ 0.2W)
+/- (2 %
+ 0.2W)
Pomiar mocy orientacyjny* Pomiar mocy orientacyjny*

* Pomiary w tym przypadku są jedynie poglądowe, zwracane wartości mogą odbiegać od rzeczywistego pomiaru. W przypadku raportowania błędnych wartości zmień ustawienia parametrów 58 i 59.

Pomiar mocy w konfiguracji 2-przewodowej nie uwzględnia wahań napięcia w sieci, które mogą wynosić +/- 10%.

Wróć na górę

Aktualizacja oprogramowania

Dimmer 2 posiada możliwość bezprzewodowej aktualizacji zainstalowanego oprogramowania (uruchamiana przez kontroler Z-Wave).

Status aktualizacji jest sygnalizowany świeceniem wskaźnika LED w kolorze turkusowym (cyan):

 • wolne miganie – procedura przesyłania danych przez Z-Wave i zapisywanie ich do pamięci flash
 • szybkie miganie – procedura kopiowania danych z pamięci zewnętrznej do pamięci mikrokontrolera

Wróć na górę

Obsługa ramek alarmowych

System FIBARO umożliwia ustawienie reakcji urządzeń na sytuacje alarmowe (na ramki ALARM_REPORT oraz SENSOR_ALARM_REPORT). FIBARO Dimmer 2 obsługuje następujące typy alarmów:

 • Alarm ogólnego przeznaczenia – GENERAL PURPOSE ALARM
 • Alarm dymu – ALARM CO2, ALARM CO, ALARM SMOKE
 • Alarm zalania wodą – ALARM WATER
 • Alarm temperatury – ALARM HEAT

Ramki alarmowe są wysyłane przez urządzenia będące sensorami systemu (np. czujniki zalania, czujniki dymu, czujniki ruchu itp.).

Urządzenie może reagować w następujący sposób na otrzymane ramki (ustawień dokonuje się w parametrach konfiguracyjnych):

0 – DEZAKTYWACJA – urządzenie nie reaguje na ramki alarmowe
1 – DIMMER 2 WŁ. – urządzenie włącza się po wykryciu alarmu
2 – DIMMER 2 WYŁ. – urządzenie wyłącza się po wykryciu alarmu
3 – ALARM FLASHING – urządzenie po wykryciu alarmu cyklicznie zmienia swój stan na przeciwny (gaśnie i zapala się naprzemiennie)

Wróć na górę

Tryby błędu

Opis komunikatów błędów (notyfikacji) Dimmera 2

Zdarzenia wynikają z błędów pojawiających się w instalacji, nieprawidłowego działania źródeł światła lub błędnej, ręcznej zmiany ustawień zaawansowanych. Urządzenie może przestać reagować na polecenia i działania użytkownika, pozostawiając oświetlenie wyłączone. Domyślnie wysyła również komunikat (wykorzystując sieć Z-Wave) z informacją o typie błędu.

Wyjście z trybu błędu następuje po jednokrotnym przyciśnięciu dowolnego klawisza/łącznika lub na skutek zmiany stanu za pomocą kontrolera.

Komunikaty błędów:

A) „WYKRYTO NADMIERNĄ TEMPERATURĘ” (OVERTEMPERATURE)
Dimmer 2 posiada funkcję pomiaru temperatury własnej. W przypadku przekroczenia krytycznej temperatury obciążenie jest wyłączane, a do centrali systemu wysyłana jest informacja o przekroczeniu maksymalnej temperatury urządzenia.

B) „WYKRYTO BŁĄD NA WYJŚCIU STERUJĄCYM” (LOAD ERROR)
Dimmer 2 posiada funkcję wykrywania przepalenia żarówki. W przypadku wykrycia wysyła komunikat o błędzie w instalacji. Funkcja jest niedostępna dla wartości parametru 58 różnego od 0.
Zmiana obciążenia wykrywana jest zgodnie z ustawieniami parametru 15 i 16.

Przykład:

Parametr 15 ustawiony jest na wartość 30%
Parametr 16 ustawiony jest na wartość 5 sekund

Urządzenie wykryje zmianę obciążenia w momencie, gdy moc obciążenia zmieni się o 30% w stosunku do mocy zmierzonej podczas kalibracji i po upływie 5 sekund od ustabilizowania się poziomu świecenia.

Funkcjonalność ta działa tylko w trybie sterowania zgodnym z trybem wykrytym podczas kalibracji (parametr 14 ma wartość 1).

Pojawienie się błędu może być również skutkiem „braku obciążenia”, co może sugerować przepalenie wszystkich obciążeń podłączonych do Dimmera 2.

Należy wymienić obciążenie. Po pojawieniu się obciążenia urządzenie wróci do poprawnego sterowania.

C) „WYKRYTO PRZEPIĘCIA” (SURGE)

Pojawienie się błędu może być spowodowane wystąpieniem przepięć w sieci elektrycznej, niepoprawnym sterowaniem obciążeniem (indukcyjność sterowana w trybie pracy trailing edge) lub podłączeniem niedozwolonego obciążenia.

D) „WYKRYTO PRZECIĄŻENIE W INSTALACJI” (OVERCURRENT)
Pojawienie się błędu może być spowodowane gwałtownym włączeniem obciążenia do obwodu, może również pojawić się w sytuacji, gdy soft-start jest wyłączony (parametr 34 wartość 0), lub przez wystąpienie zwarcia na wyjściu Dimmera 2.

Jeżeli parametr 37 ustawiony jest na wartość 1, urządzenie automatycznie wykona próbę ponownego załączenia.

Jeżeli błąd spowodowany był gwałtownym włączeniem obciążenia, Dimmer 2 po ponownym załączeniu wróci do poprawnego sterowania.

Po trzech nieudanych próbach automatycznego załączenia oświetlenia, urządzenie pozostanie w trybie błędu OVERCURRENT (Dimmer 2 zostanie wyłączony). W takiej sytuacji należy usunąć usterkę (możliwość występowania zwarcia w instalacji). W innym przypadku należy ustawić dłuższy czas soft-startu (parametr 34 na wartość 2).

E) „WYKRYTO ZBYT DUŻĄ MOC PODŁĄCZONĄ DO DIMMERA 2”
(OVERLOAD)
Pojawienie się tego błędu jest wynikiem podłączenia do Dimmera 2 odbiorników o zbyt dużej mocy. Urządzenie automatycznie wyłączy w takim przypadku oświetlenie.

Należy zmniejszyć obciążenie i ponownie włączyć oświetlenie klawiszem lub ustawić poziom z centrali Z-Wave.

F) „ZBYT NISKI POZIOM ZASILANIA” (VOLTAGE DROP)
Pojawienie się komunikatu błędu w instalacji 2 przewodowej może być spowodowane spadkiem napięcia sieciowego lub zbyt dużym rozjaśnieniem oświetlenia.

Jeżeli parametr 37 ustawiony jest na wartość 1, urządzenie automatycznie wykona próbę ponownego załączenia.

Błąd ten sugeruje, iż parametr 2 mówiący o maksymalnym poziomie rozjaśnienia ma ustawianą za dużą wartość. Wartość tę należy zmniejszać, aż do momentu, kiedy błąd przestanie się pojawiać. Można również ponownie wykonać kalibrację przy pomocy parametru 13.

Po trzech nieudanych próbach automatycznego załączenia oświetlenia, urządzenie pozostanie w trybie błędu VOLTAGE DROP (Dimmer 2 zostanie wyłączony).

G) „USZKODZENIE SPRZĘTOWE” (HARDWARE FAIL)
Pojawienie się tego błędu może oznaczać poważny błąd sprzętowy Dimmera 2. W takim przypadku Dimmer 2 załącza się na maksymalną możliwą wartość z równoczesnym miganiem wbudowanej diody LED na czerwono, a wszelkie działania wykonane z zewnątrz (komendy Z-Wave, wciśnięcia klawiszy, ustawienia menu) są ignorowane.

Zalecamy odłączenie urządzenia od napięcia zasilającego i kontakt z działem wsparcia lub przeprowadzenie procedury gwarancyjnej.

Błąd może pojawić się także w efekcie załączenia Dimmera 2 bez podłączonego obciążenia do wyjścia w instalacji 3-przewodowej. Jest to niegroźny stan, wymagający wyłączenia napięcia sieciowego, podłączenia obciążenia i ponownego załączenia napięcia.

Wróć na górę

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie z innymi elementami systemu) – bezpośrednie sterowanie poprzez Dimmer 2 innymi urządzeniami systemu w sieci Z-Wave przy użyciu klawiszy zewnętrznych.

Asocjacja pozwala Dimmerowi 2 na bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. innym Dimmerem, Łącznikiem (ON-OFF), Sterownikiem Rolet lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

FGD-212 wspiera obsługę urządzeń wielokanałowych. Urządzenia wielokanałowe są urządzeniami, które w jednym fizycznym urządzeniu posiadają dwa lub więcej niezależnych obwodów wykonawczych.

Dimmer 2 umożliwia asocjację pięciu grup:

I grupa „Lifeline” raportuje stan urządzenia. Można przypisać tylko jedno urządzenie do grupy (domyślnie raportuje stan do kontrolera). Nie zaleca się modyfikowania tej grupy asocjacyjnej.

II grupa „On/Off (S1)” jest przypisana do klawisza nr 1. Wysyła ramki zgodne ze stanem Dimmera w klasie BASIC.

III grupa „Dimmer (S1)” jest przypisana do klawisza nr 1. Wysyła ramki sterujące w klasie MULTILEVEL SWITCH. Umożliwia wysłanie komend ściemniania/rozjaśniania do urządzeń zasocjowanych.

IV grupa „On/Off (S2)” jest przypisana do klawisza nr 2. Wysyła ramki zgodne ze stanem Dimmera w klasie BASIC.

V grupa „Dimmer (S2)” jest przypisana do klawisza nr 2. Wysyła ramki sterujące w klasie MULTILEVEL SWITCH. Umożliwia wysłanie komend ściemniania/rozjaśniania do urządzeń zasocjowanych.

Dimmer 2 w grupach II-V umożliwia kontrolę 8 urządzeń zwykłych lub wielokanałowych (MultiChannel) na grupę, za wyjątkiem grupy 'LifeLine' zarezerwowanej wyłącznie dla kontrolera, która pozwala na przypisanie tylko 1 urządzenia.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od liczby zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler Home Center):

 1. Przejdź do opcji urządzenia klikając na ikonę: klucz_grey_kolko
 2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”.
 3. Określ do której grupy i jakie urządzenia będziemy asocjować.
 4. Zaczekaj na ukończenie procesu konfiguracji. Wysłanie przez kontroler odpowiednich informacji konfigurujących asocjacje w urządzeniu może zająć nawet kilka minut.

Wróć na górę

Parametry zaawansowane

Dimmer 2 umożliwia dostosowanie swojego działania do potrzeb użytkownika. W interfejsie FIBARO ustawienia konfiguracyjne są dostępne w postaci opcji, które wybieramy zaznaczając odpowiednie pola.
Aby skonfigurować FIBARO Dimmer 2 (wykorzystując FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do opcji urządzenia klikając ikonę: klucz_grey_kolko
 2. Wybierz zakładkę „Zaawansowane”.

 

Parametr jest ustawiany automatycznie podczas autokalibracji. Istnieje możliwość ręcznej zmiany parametru po dokonanej kalibracji.

Możliwe wartości:
1-98 – procentowy poziom jasności oświetlenia
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

param1-2

Maksymalny poziom jasności parametru musi być większy niż minimalny poziom jasności parametru 1.

Parametr jest ustawiany automatycznie podczas autokalibracji. Istnieje możliwość ręcznej zmiany parametru po dokonanej kalibracji.

Możliwe wartości:
2-99 – procentowy poziom jasności oświetlenia
Wartość domyślna: 99
Wielkość parametru: 1 [bajt]

param1-2

Maksymalny poziom jasności (parametr 2) musi być większy niż minimalny poziom jasności (parametr 1).

Wartość wirtualna wybierana jako procent poziomu ustalonego między parametrami MIN (1%) i MAX (99%). Po pierwszym załączeniu oświetlenia Dimmer 2 ustawi się natychmiast na dany poziom wartości, potrzebny na rozgrzanie i załączenie ściemnialnych świetlówek kompaktowych i niektórych rodzajów oświetlenia.

Możliwe wartości:
1-99 – procentowy poziom jasności oświetlenia
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa czas potrzebny na poprawne załączenie świetlówek kompaktowych i niektórych rodzajów oświetlenia na poziom żarzenia. Ustawienie parametru na 0, powoduje wyłączenie funkcji żarzenia świetlówek kompaktowych.

Możliwe wartości: 0-255 (0-25.5s)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Możliwe wartości: 1-99
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości: 0-255 (0-2.55s)
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru : 2 [bajty]

Możliwe wartości: 1-99
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości: 0-255 (0-2.55s)
Wartość domyślna: 5
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Dimmer 2 powróci do ostatniego stanu sprzed utraty zasilania.

Możliwe wartości:
0 – urządzenie nie załącza się na ostatni stan po powrocie napięcia zasilającego (pozostaje wyłączone)
1 – urządzenie załącza się na ostatni stan sprzed wystąpienia zaniku napięcia zasilania
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – funkcjonalność wyłączona
1-32767 – timer odmierza czas w sekundach (1s-9.1h)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Available settigs:
0 – ALL ON nieaktywne, ALL OFF nieaktywne
1 – ALL ON nieaktywne, ALL OFF aktywne
2 – ALL ON aktywne, ALL OFF nieaktywne
255 – ALL ON aktywne, ALL OFF aktywne
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Zapis parametru wymusza wykonanie kalibracji oświetlenia. Jeżeli urządzenie jest w trakcie kalibracji, to parametr ma wartość 1 lub 2. Po skończonej kalibracji parametr przyjmuje wartość 0.

Możliwe wartości:
0 – urządzenie nie jest w trakcie kalibracji
1 – wymuś autokalibrację obciążenia bez podłączonego Bypassa 2
2 – wymuś autokalibrację obciążenia z podłączonym Bypassem 2
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr informuje, czy urządzenie działa na ustawieniach automatycznych, czy manualnych (tryb sterowania, minimalny i maksymalny poziom ściemnienia).

Możliwe wartości:
0 – proces kalibracji nie został wykonany lub urządzenie działa na ustawieniach manualnych
1 – moduł działa na ustawieniach automatycznych z kalibracji
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Detekcja skoku mocy o określonej wartości, występującego w przypadku przepalonej żarówki, interpretowanego jako błąd obciążenia – LOAD ERROR.

Możliwe wartości:
0 – funkcjonalność wyłączona
1-99 – procentowa wartość skoku mocy w stosunku do mocy odczytanej podczas autokalibracji, interpretowana jako błąd obciążenia lub przepalenie żarówki
Wartość domyślna: 30
Wielkość parametru: 1 [bajt]

16. Parametr 15 działa tylko wtedy, gdy parametr 58 ma ustawioną wartość 0 oraz tryb sterowania jest zgodny z trybem ustawionym podczas procesu autokalibracji obciążenia (parametr 30).

Czas opóźnienia detekcji skoku mocy (przepalonej żarówki), interpretowanego jako błąd obciążenia – LOAD ERROR, bądź wykrycia nadmiernej mocy podłączonej do Dimmera 2 (OVERLOAD).

Możliwe wartości:
0 – funkcjonalność wykrywania przepalonej żarówki wyłączona
1-255 – opóźnienie w sekundach
Wartość domyślna: 5
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Jeśli parametr jest aktywny, załączenie Dimmera 2 (1 x klik S1) ustawia zawsze poziom jasności z parametru.

Możliwe wartości:
0 – funkcjonalność wyłączona
1-99 – wymuszony poziom jasności po załączeniu
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

FIBARO Dimmer 2 może współpracować z łącznikiem monostabilnym, bistabilnym lub roletowym.

Możliwe wartości:
0 – Łącznik monostabilny
1 – Łącznik bistabilny
2 – Łącznik roletowy – dwa klawisze sterują Dimmerem 2 (S1, S2)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – wysyłana jest wartość 0xFF, co spowoduje załączenie urządzeń zasocjowanych na ostatnio zapamiętany stan
1 – wysyłany jest aktualny stan Dimmera 2 – poziom jasności zasocjowanych urządzeń (innych ściemniaczy) zostanie zsynchronizowany
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – zmiana stanu Dimmera 2 po zmianie stanu klawisza bistabilnego
1 – stan Dimmera 2 zsynchronizowany ze stanem klawisza bistabilnego
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – opcja podwójnego kliknięcia wyłączona
1 – opcja podwójnego kliknięcia włączona
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa, które reakcje nie będą powodowały wysyłania informacji do grup asocjacyjnych.

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 24 np. 1+2=3 oznacza, że niewysyłane są asocjacje przy załączeniu i wyłączeniu po pojedynczym kliku.

Możliwe wartości: 0-31

Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa, które reakcje nie będą powodowały wysyłania informacji do grup asocjacyjnych.

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 25 np. 1+2=3 oznacza, że niewysyłane są asocjacje przy załączeniu i wyłączeniu po pojedynczym kliku.

Możliwe wartości: 0-31

Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Klawisz S2 dodatkowo steruje Dimmerem 2 (w trybie klawiszy schodowych). Nie działa dla parametru 20 ustawionego na wartość 2 (łącznika roletowego).

Możliwe wartości:
0 – funkcja klawisza schodowego zacisku S2 wyłączona
1 – funkcja klawisza schodowego zacisku S2 włączona
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa jak mają być wysyłane komendy w poszczególnych grupach asocjacyjnych: jako secure czy non-secure. Parametr jest aktywny jedynie w trybie SECURITY i nie dotyczy I grupy „Lifeline”.

Możliwe są różne kombinacje wartości parametru 27 np. 1+2=3, oznacza, że gr. II i III wysyłane są jako secure.

Możliwe wartości: 0-15

Wartość domyślna: 15
Wielkość parametru: 1 [bajt]

SCENE ID zależy od wybranej konfiguracji typu klawiszy zewnętrznych.

Sceny powodują opóźnienia w reakcji Dimmera 2 na klawisze zewnętrzne i w wysyłaniu asocjacji.

Możliwe wartości:
0 – funkcja aktywacji scen nieaktywna
1 – funkcja aktywacji scen aktywna
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

SCENE ID wysyłane przy określonym działaniu i konfiguracji klawiszy:

Klawisze monostabilne
SCENE ID: klawisz S1 SCENE ID: klawisz S2
16 : 1 x klik
14 : 2 x klik
–  : 3 x klik
12 : przytrzymanie
13 : zwolnienie
26 : 1 x klik
24 : 2 x klik
25 : 3 x klik
22 : przytrzymanie
23 : zwolnienie
Klawisze bistabilne
SCENE ID: klawisz S1 SCENE ID: klawisz S2
10 : zmiana OFF-ON
11 : zmiana ON-OFF
14 : 2 x klik
–  : 3 x klik
20 : zmiana OFF-ON
21 : zmiana ON-OFF
24 : 2 x klik
25 : 3 x klik
Klawisze roletowe
SCENE ID: klawisz S1 SCENE ID: klawisz S2
10 : włączenie (1 x klik)
13 : zwolnienie
14 : 2 x klik
–  : 3 x klik
17 : rozjaśnienie
11 : wyłączenie (1 x klik)
13 : zwolnienie
14 : 2 x klik
15 : 3 x klik
18 : ściemnienie

Możliwe wartości:
0 – klawisze działają w trybie normalnym
1 – klawisz S1 przejmuje funkcję S2, a S2 przejmuje funkcję S1
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametry 30-39 konfigurują zaawansowane funkcje urządzenia. Ich zmian powinien dokonywać tylko instalator.

Parametr jest ustawiany na 2 po przeprowadzeniu autokalibracji.

Możliwe wartości:
0 – wymuszone sterowanie zboczem narastającym (leading edge)
1 – wymuszone sterowanie zboczem opadającym (trailing edge)
2 – sterowanie automatyczne
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – sterowanie zboczem narastającym (leading edge)
1 – sterowanie zboczem opadającym (trailing edge)
Wartość domyślna:
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Tryb ustawień konieczny przy podłączaniu obciążeń nieprzystosowanych do ściemniania. Ustawienie tego parametru na 1 ignoruje ustawienia czasów rozjaśniania/ściemniania. Parametr ustawiany na 2 po wymuszeniu autokalibracji.

Możliwe wartości:
0 – tryb on/off wyłączony (możliwe ściemnianie)
1 – tryb on/off włączony (ściemnianie niemożliwe)
2 – ustawienie automatyczne
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – obciążenie rozpoznane jako ściemnialne
1 – obciążenie rozpoznane jako nieściemnialne
Wartość domyślna:
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Czas potrzebny na rozgrzanie włókna żarówki halogenowej.

Możliwe wartości:
0 – brak soft-startu
1 – krótki soft-start (czas równy 0,1 sekundy)
2 – długi soft-start (czas równy 0,5 sekundy)
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Kalibracja wykonywana jest zawsze po zmianie sposobu podłączenia (2/3 przewody) i dla niedodanego modułu po załączeniu napięcia.

Możliwe wartości:
0 – moduł nie wykonuje kalibracji obciążenia po włączeniu zasilania
1 – moduł wykonuje kalibrację po pierwszym włączeniu zasilania
2 – moduł wykonuje kalibrację po każdym włączeniu zasilania
3 – moduł wykonuje kalibrację obciążenia po pierwszym włączeniu zasilania lub po każdym wykrytym błędzie obciążenia LOAD ERROR (brak obciążenia, „przepalona żarówka”), jeśli parametr 37 jest ustawiony na 1 również po błędach: SURGE (przepięcie wynikające z niepoprawnego sterowania transformatorami) i OVERCURRENT (wykryto nadmierny pobór prądu na wyjściu Dimmer 2)
4 – moduł wykonuje kalibrację obciążenia po każdym włączeniu zasilania lub po każdym wykrytym błędzie obciążenia LOAD ERROR (brak obciążenia, „przepalona żarówka”), jeśli parametr 37 jest ustawiony na 1 również po błędach: SURGE (przepięcie wynikające z niepoprawnego sterowania transformatorami) i OVERCURRENT (wykryto nadmierny pobór prądu na wyjściu Dimmer 2)
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – moduł zostaje na stałe wyłączony, aż do czasu ponownego włączenia komendą lub przyciskiem
1 – moduł trzykrotnie próbuje załączyć obciążenie
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Korekcja redukuje zjawisko migotania niektórych obciążeń pojemnościowych (np. ściemnialne LED) w instalacji 2-przewodowej

Możliwe wartości:
0 – automatyczna korekcja nieaktywna
1-254 – czas działania korekcji w sekundach
255 – automatyczna korekcja zawsze aktywna
Wartość domyślna: 255
Wielkość parametru: 2 [bajty] 

Dodatkowo aktywne jest ograniczenie na pobór mocy pozornej do 350VA.

Możliwe wartości:
0 – funkcjonalność wyłączona
1-350 – 1-350W
Wartość domyślna: 250
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr 39 działa tylko wtedy, gdy parametr 58 ma ustawioną wartość 0.

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Włącz obciążenie
2 – Wyłącz obciążenie
3 – Miganie obciążeniem
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Włącz obciążenie
2 – Wyłącz obciążenie
3 – Miganie obciążeniem
Wartość domyślna: 2
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Włącz obciążenie
2 – Wyłącz obciążenie
3 – Miganie obciążeniem
Wartość domyślna: 3
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Włącz obciążenie
2 – Wyłącz obciążenie
3 – Miganie obciążeniem
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości: 1-32767 (1-32767 sekund)
Wartość domyślna: 600 (600s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Urządzenie może odwołać alarm wcześniej na skutek naciśnięcia klawiszy zewnętrznych lub komendy sterującej w sieci Z-Wave

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Wyślij ramkę powiadomienia
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Wyślij ramkę powiadomienia
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Wyślij ramkę powiadomienia
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Wyślij ramkę powiadomienia
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Możliwe wartości:
0 – Brak reakcji
1 – Wyślij ramkę powiadomienia
Wartość domyślna: 1
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa czas między kolejnymi raportami. Czas jest zerowany i liczony od nowa po wysłaniu raportu

Możliwe wartości:
0 – raporty mocy wyłączone
1-100 (1-100%) – próg wyzwolenia raportu
Wartość domyślna: 10 (10%)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr określa czas miedzy kolejnymi raportami. Czas jest zerowany i liczony od nowa po wysłaniu raportu.

Możliwe wartości:
0 – raporty okresowe mocy i energii wyłączone
1-32767 (1-32767 sekund) – czas między kolejnymi raportami
Wartość domyślna: 3600 (3600s)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr definiuje zmianę energii, która musi nastąpić, żeby zaraportować nową wartość energii do kontrolera. Wartość obliczana jest na podstawie ostatnio raportowanej energii.

Możliwe wartości:
0 – raporty energii wyłączone
1-255 (0.01-2.55 kWh) – próg wyzwolenia raportu
Wartość domyślna: 10 (0.1 kWh)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Moduł umożliwia pomiar mocy, którą sam pobiera, co jest przydatne, kiedy chcemy dokładnie znać całkowity pobór mocy Dimmera 2 i oświetlenia.

Możliwe wartości:
0 – pomiar mocy pobieranej wyłącznie przez obciążenie
1 – pomiar mocy pobieranej przez Dimmer 2 i przez obciążenie
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr definiuje sposób obliczania mocy czynnej. Parametr jest przydatny w przypadku podłączenia urządzenia w instalacji 2-przewodowej ze źródłami światła innymi niż rezystancyjne.

Możliwe wartości:
0 – pomiar mocy oparty o standardowy algorytm
1 – aproksymowany pomiar mocy na postawie danych kalibracyjnych
2 – aproksymowany pomiar mocy na podstawie kąta sterowania
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Parametr 58 ustawiany jest na 0 po wymuszeniu autokalibracji.

Parametr określa przybliżoną wartość mocy, jaka będzie raportowana przez urządzenie na maksymalnym poziomie jasności.

Możliwe wartości: 0-500 (0-500W) – moc pobierana przez obciążenie na maksymalnym poziomie jasności
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Parametr 59 działa tylko wtedy, gdy parametr 58 ma wartość różną od 0.

 

Wróć na górę

Pomoc techniczna

FAQ


Zdalnie sterowany ściemniacz FIBARO Dimmer 2 przeznaczony jest do płynnego sterowania wieloma typami oświetlenia. Pracuje w instalacji z przewodem neutralnym (konfiguracja 3-przewodowa) lub bez niego (konfiguracja 2-przewodowa).

To zależy od typu obciążenia:
– obciążenia rezystancyjne (żarówki żarowe konwencjonalne i halogenowe) – max. 250 W
– obciążenia rezystancyjno-pojemnościowe (lampa fluorescencyjna, transformator elektroniczny, LED) – max. 200VA
– obciążenia rezystancyjno-indukcyjne (transformatory ferromagnetyczne) – max. 220VA

Asocjacja pozwala kontrolować dwa lub więcej urządzeń Z-Wave z jednego modułu. Asocjacja działa zawsze tylko z przycisków (S1 i S2).

Nie – Dimmer 2 ma tylko jedno fizyczne wyjście (sterowane z S1). Aby sterować dwoma obwodami, musisz podłączyć kolejny Dimmer. Istnieje jednak możliwość sterowania dwoma lub więcej Dimmerami lub Relay Switchami z jednego modułu przy użyciu asocjacji.

Przełącznik podłączony do zacisku S1 jest przełącznikiem głównym. Aktywuje podstawową funkcjonalność Dimmer 2 (włączanie / wyłączanie światła, ściemnianie) i uruchamia tryb uczenia (Dodaj / Usuń). Przełącznik podłączony do terminala S2 jest opcjonalnym przełącznikiem, a naciśnięcie go bez zmiany parametrów konfiguracyjnych nie ma wpływu na stan urządzenia. Funkcjonalność przełączników można odwrócić za pomocą parametru 22.

Dimmer 2 jest kompatybilny z każdym przełącznikiem. Może to być zarówno przełącznik monostabilny (przełącznik przyciskowy), bistabilny, jak i roletowy.

Możesz go zmodyfikować, zmieniając wartość parametru 20.

Tak – możesz kontrolować takie światło i nie musisz niczego zmieniać. Urządzenie automatycznie rozpozna podłączone źródło światła podczas procedury kalibracji.

Podłącz oddzielny przewód neutralny do Dimmera 2 (trójprzewodowy schemat połączeń) lub użyj modułu Bypass 2 (FGB-002).

Zaleca się stosowanie modułu FIBARO Bypass 2 (FGB-002) do źródeł światła o niskiej mocy, takich jak np. pojedyncza dioda 0,5 Watt.

Tak, Dimmer 2 zapewnia wysoką kompatybilność i może współpracować z wieloma typami źródeł światła.

Możesz użyć transformatorów elektronicznych i ferromagnetycznych.

FIBARO Dimmer 2 automatycznie ustawia odpowiedni tryb pracy (zbocze narastające / zbocze opadające) w zależności od rodzaju podłączonego źródła światła.

Połącz jak na jednym z poniższych diagramów i zmodyfikuj wartość parametru 26 na 1.
2way_2wire_momentary

2way_2wire_toggle

2way_3wire_momentary

2way_3wire_toggle

Tak, możesz użyć dwóch przełączników bistabilnych lub dowolnej liczby przełączników monostabilnych. Tylko przełączniki roletowe nie są dozwolone w takiej konfiguracji.

Sporadyczne migotanie oświetlenia może być wynikiem kontroli fal od dostawcy energii elektrycznej. Występowanie i wielkość tego efektu zależy od kraju, regionu i pory dnia. Efekt jest częstszy w instalacji 2-przewodowej, przy niskim poziomie ściemniania i przy źródłach światła LED. Zaleca się stosowanie instalacji 3-przewodowej z konwencjonalnymi źródłami światła (halogenowe, żarowe).

Niektóre światła pojemnościowe (na przykład diody LED z możliwością ściemniania) mają tendencję do migotania na pewnych poziomach w połączeniu 2-przewodowym. Dimmer 2 wykorzystuje automatyczne wykrywanie takiego zdarzenia i koryguje poziom oświetlenia, aby uniknąć migotania. W krajach stosujących kontrolę fal korekcja może powodować zmiany jasności. W takim przypadku konieczne jest wyłączenie korekcji lub skorygowanie czasu korekcji dla migotania obciążeń poprzez modyfikację wartości parametru 38 (parametr dostępny tylko w oprogramowaniu 3.5 lub nowszym).

Wróć na górę

Rozwiązywanie problemów


Sprawdź typ światła podłączonego do twojego FIBARO Dimmer 2.
+ Jeśli używasz źródła światła LED, użyj FIBARO Bypass 2.


Wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań:

 • Twój typ oświetlenia jest oznaczony jako niezmienny.
  + Ponownie skonfiguruj urządzenie. Zaloguj się do Home Center 2 / Lite, przejdź do zakładki Urządzenia, następnie zakładki Zaawansowane i znajdź opcję Rekonfiguruj.
 • Zmień parametry urządzenia
  + Zmień wartość parametru 20 (Typ przełącznika) lub 32 (Typ włączania i wyłączania).


Zmień parametr zaawansowany.
+ Zaloguj się do Home Centre Lite / 2, przejdź do ustawień zaawansowanych urządzenia i zmień parametr 6 (Czas kroku przyciemniania przy automatycznym sterowaniu) na 0,03 s.


Wypróbuj jedno z poniższych rozwiązań:

 • Zmniejszenie wrażliwości na ruch.
  + Zmień parametry 1 i 2 (maksymalny i minimalny poziom jasności) i 34 (łagodny start) na 2 (włącz łagodny start).
 • Ponownie skonfiguruj urządzenie.


Wróć na górę