Pliki do pobrania

Opis i funkcje urządzenia

Opis

FIBARO CO Sensor to kompaktowy, zasilany bateryjnie detektor tlenku węgla, przeznaczony do montażu na ścianie. Jego wysoka czułość umożliwia wykrycie obecności tlenku węgla (CO) na wczesnym etapie w celu zapobiegnięcia jego zatruciem. Alarm jest sygnalizowany za pomocą wbudowanej syreny, migającej diody LED oraz przez wysłanie komend do urządzeń sieci Z-Wave. Ponadto urządzenie posiada wbudowany czujnik temperatury.

Back To Top

Najważniejsze cechy

 • Kompatybilny z dowolnym kontrolerem Z-Wave lub Z-Wave+
 • Wspiera tryb chroniony (tryb bezpieczeństwa sieci Z-Wave) z szyfrowaniem AES-128
 • Do montażu na ścianie
 • Zasilanie bateryjne
 • Całkowicie bezprzewodowy
 • Sygnalizacja alarmu za pomocą wbudowanej syreny i diody LED
 • Wbudowany czujnik temperatury

Back To Top

Dane techniczne

Typ baterii: 3V, CR123A (w zestawie)
Okres eksploatacji w typowych warunkach: 8 lat
Zakres pomiaru stężenia CO: 0 – 450 ppm
Dokładność pomiaru: ±10ppm / ±5%
Temperatura pracy: 0 – 50°C
Dopuszczalna wilgotność: 10-95%RH bez kondensacji
Poziom dźwięku syreny alarmowej: 85 dBA na 3 metrach
Czas reakcji alarmu przy ustawieniach domyślnych: 50ppm 60-90min
100ppm 10-40min
300ppm <1.5min
Zgodność z wymogami UE: RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU, 2015/863
EN 50291-1:2018
Protokół radiowy: Z-Wave (czip serii 500)
Częstotliwość radiowa: 868.0–868.6 MHz (EU)
869.7–870.0 MHz (EU)
908.4, 908.42 lub 916.0 MHz US;
915.0–928.0 MHz (ANZ, BR)
869.0 lub 869.02 MHz RU;
Moc nadawania: do -5 dBm (EIRP)
Zasięg: do 50 m w terenie otwartym
do 40 m w budynkach
(zależne od ukształtowania terenu
i konstrukcji budynku)
Wymiary (średnica x wysokość): 65 x 28 mm

Back To Top

Instalacja

Uwagi dotyczące instalacji

 • Urządzenie powinno być zainstalowane poniżej poziomu sufitu.
 • Urządzenie powinno być zainstalowane na ścianie, co najmniej 30 cm od narożników.
 • Urządzenia nie należy instalować: w łazience, w pobliżu źródeł ciepła, w zasięgu dzieci, w pobliżu źródeł tlenku węgla, w bezpośrednim świetle słonecznym.
 • Urządzenie powinno zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego instalatora.
 • Nie maluj urządzenia.
 • Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną szmatką lub zwilżoną chusteczką.

Back To Top

Miejsce instalacji

miejsce instalacji

Zainstaluj urządzenie na ścianie, co najmniej 30 cm od rogu. Zalecana wysokość instalacji zależy od przeznaczenia pomieszczenia i wysokości, na której zwykle znajduje się głowa.

Back To Top

Podstawowe uruchomienie

 1. Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
  carbon monoxide detector installation
 2. Zdejmij pokrywę.
  carbon monoxide detector setup
 3. Usuń pasek papieru zabezpieczający baterię.
  carbon monoxide detector
 4. Prawidłowe włączenie zasilania zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym.
  wireless carbon monoxide detector
 5. Dodaj urządzenie (zgodnie z opisem w „Dodawanie / usuwanie urządzenia”), jeśli chcesz go używać w sieci Z-Wave.

Back To Top

Instalacja

Instalacja na ścianie:

 1. Zainstaluj pokrywę obudowy na ścianie.
  carbon monoxide detector wall mount
 2. Przyłóż urządzenie do zainstalowanej na ścianie pokrywy.
  CO detector mount
 3. Przekręć urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby je zamocować.
  carbon monoxide detector setup

Back To Top

Wymiana baterii

 1. Zdejmij urządzenie ze ściany obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu
  wskazówek zegara.
  carbon monoxide detector battery
  carbon monoxide detector BLE
 2. Pociągnij za pasek papieru, aby wyjąć zużytą baterię.
  CO sensor battery
 3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez co najmniej sekundę.
 4. Włóż nową baterię CR123A zwracając uwagę na poprawną polaryzację.
  the carbon monoxide detector
 5. Zamocuj urządzenie na ścianie poprzez przyłożenie i obrócenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wykonaj test działania.

Używaj tylko typu baterii podanego w instrukcji pilnując poprawnej polaryzacji!

Back To Top

Sieć Z-Wave

Dodawanie do sieci Z-Wave

Dodawanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający dodanie urządzenia do istniejącej sieci Z-Wave.

Aby dodać urządzenie do sieci Z-Wave:

 1. Umieść urządzenie w pobliżu kontrolera Z-Wave.
 2. Uruchom tryb dodawania w kontrolerze Z-Wave.
 3. Trzykrotnie, szybko wciśnij przycisk znajdujący się na obudowie.
  carbon monoxide detector button
 4. Poczekaj aż urządzenie zostanie dodane do systemu.
 5. Zainstaluj urządzenie w miejscu docelowym.

Jeśli czujnik nie zostanie dodany, zresetuj go i powtórz procedurę dodawania.

Back To Top

Usuwanie urządzenia

Usuwanie – tryb uczenia urządzenia Z-Wave umożliwiający usunięcie urządzenia z istniejącej sieci Z-Wave.

Usunięcie urządzenia z sieci Z-Wave przywraca wszystkie domyślne parametry urządzenia.

Aby usunąć urządzenie z sieci Z-Wave:

 1. Upewnij się, że urządzenie jest zasilane.
 2. Umieść urządzenie w bezpośrednim zasięgu kontrolera Z-Wave.
 3. Ustaw główny kontroler w tryb usuwania (patrz instrukcja kontrolera).
 4. Szybko, trzykrotnie kliknij przycisk umieszczony na obudowie.
  button_press_small
 5. Zaczekaj aż proces usuwania się zakończy.
 6. Pomyślne usunięcie zostanie potwierdzone komunikatem kontrolera Z-Wave.

Back To Top

Obsługa urządzenia

Wybudzanie urządzenia

Wybudzanie urządzenia:

CO Sensor musi zostać wybudzony, aby otrzymywać informacje o nowej konfiguracji z kontrolera Z-Wave, takie jak parametry i powiązania. Aby wybudzić czujnik ręcznie, kliknij przycisk znajdujący się na obudowie.

Back To Top

Menu

Menu pozwala wykonywać akcje sieciowe Z-Wave. 
Aby skorzystać z menu:
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
 2. Powinieneś usłyszeć krótki sygnał, gdy dioda LED miga na biało.
 3. Puść przycisk.
 4. Zaczekaj, aż urządzenie wskaże żądaną pozycję menu za pomocą koloru:
  • Biały – potwierdź rozpoczęcie procesu aktualizacji oprogramowania
  • Zielony – wysłanie aktualnego stanu alarmu CO
  • Magenta – test zasięgu sieci Z-Wave
  • Żółty – resetowanie urządzenia
 5. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.

Back To Top

Resetowanie urządzenia

Procedura resetu pozwala na przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, co oznacza, że wszystkie informacje na temat kontrolera Z-Wave i ustawień użytkownika zostaną usunięte.

Reset urządzenia nie jest zalecaną formą usunięcia go z systemu. Użyj procedury resetowania tylko w przypadku braku lub uszkodzenia kontrolera. W celu pewnego usunięcia urządzenia zalecamy przeprowadzenie procedury usuwania urządzenia z sieci Z-Wave.

Aby zresetować urządzenie:

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk.
 2. Gdy wskaźnik LED zaświeci na biało, zwolnij przycisk.
 3. Naciśnij przycisk ponownie, gdy wskaźnik LED zaświeci na żółto.
 4. Po kilku sekundach urządzenie zostanie zresetowane, co potwierdzi czerwony kolor wskaźnika LED.

Back To Top

Testowanie

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk.
 2. Wskaźnik LED zaświeci na biało i usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy – trzymaj przycisk wciśnięty.
 3. Zwolnij przycisk po usłyszeniu pierwszej sekwencji alarmowej.
 4. Oddal się od urządzenia, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.

Jeśli procedura autotestu nie spowoduje emitowania dźwięku i czerwonego sygnału świetlnego, wymień urządzenie.

Back To Top

Wskaźniki

Wskaźniki stanu urządzenia

CO SŁYSZYSZ CO WIDZISZ CO TO ZNACZY CO ROBIĆ
4 x SYGNAŁ
CO 5s
4 x CZERWONY BŁYSK
co 5s
WYKRYTO POZIOM
TLENKU WĘGLA,
KTÓRY MOŻE BYĆ
ŚMIERTELNY
1. Otwórz okna
2. WYJDŹ NA
ZEWNĄTRZ!
3. Powiadom
służby ratunkowe
1 x SYGNAŁ 1 x ŻÓŁTY BŁYSK
co 30s
Niski poziom baterii Wymień baterię
2 x SYGNAŁ
co 60s
2 x ŻÓŁTY BŁYSK
co 60s
Błąd czujnika,
TLENEK WĘGLA
JEST WYKRYWANY
Zresetuj lub wymień
urządzenie
3 x SYGNAŁ
co 60s
3 x ŻÓŁTY BŁYSK
co 60s
Koniec okresu
eksploatacji sensora
Zresetuj lub wymień
urządzenie
3 x SYGNAŁ
co 30s
1 x NIEBIESKI BŁYSK
co 30s
Alarm wysokiej
temperatury
Ryzyko wystąpienia
pożaru
1 x SYGNAŁ 1 x BIAŁY BŁYSK Alarm naruszenia Sprawdź obudowę
1 x ZIELONY BŁYSK
co 60s
Urządzenie jest
zasilane
1 x SYGNAŁ 1 x ZIELONY BŁYSK
po zasileniu
Dodany do
sieci Z-Wave
1 x SYGNAŁ 1 x CZERWONY BŁYSK
po zasileniu
Niedodany do
sieci Z-Wave
1 x SYGNAŁ 1 x BŁYSK W
KOLORZE MAGENTA
Brak zasięgu
Z-Wave
Sprawdź Z-Wave
MIGANIE NA
TURKUSOWO
Aktualizacja
oprogramowania
Zaczekaj na
ukończenie
Wymień urządzenie przed datą z przodu lub jeśli wykryty zostanie błąd czujnika.

Back To Top

Konfiguracja

Asocjacje

Asocjacja (powiązanie) – bezpośrednie sterowanie innym urządzeniem w sieci Z-Wave, np. Dimmerem, Relay Switch, Roller Shutter  lub sceną (tylko za pośrednictwem kontrolera Z-Wave).

Asocjacja umożliwia bezpośrednie wysyłanie komend sterujących między urządzeniami, odbywa się bez pośrednictwa głównego kontrolera i wymaga bezpośredniego zasięgu asocjowanego urządzenia.

Urządzenie umożliwia asocjacje siedmiu grup:
1. Grupa asocjacyjna – Lifeline Raportuje stan urządzenia i pozwala na przypisanie tylko jednego urządzenia (domyślnie kontrolera). Nie zaleca się modyfikowania tej grupy asocjacyjnej.
2. Grupa asocjacyjna –Alarm CO jest przypisany do stanu urządzenia – urządzenia w tej grupie będą włączane / wyłączane po zmianie stanu Alarmu CO.
3. Grupa asocjacyjna – Alarm CO jest przypisany do stanu urządzenia – urządzenia w tej grupie będą otrzymywać powiadomienia o zmianie stanu Alarmu CO. Przydatny w przypadku urządzeń, które mogą wyzwalać alarmy.
4. Grupa asocjacyjna – Poziom CO jest przypisany do zmierzonego poziomu CO – urządzenia w tej grupie zostaną włączone / wyłączone po przekroczeniu poziomu stężenia CO określonego w parametrze 14.
5. Grupa asocjacyjna – Alarm naruszenia jest przypisany do naruszenia – wysyła alarm naruszenia i ramki anulowania do powiązanych urządzeń.
6. Grupa asocjacyjna – Alarm CO BC jest przypisany do stanu urządzenia – urządzenia w tej grupie odbierają ramki alarmów czujników, gdy zmienia się status alarmu CO. Zapewnia kompatybilność wsteczną ze sterownikami nie obsługującymi protokołu Z-Wave +.
7. Grupa asocjacyjna – Alarm naruszenia BC jest przypisany do naruszenia – wysyła alarm naruszenia i ramki zniesienia alarmu do powiązanych urządzeń. Zapewnia kompatybilność wsteczną ze sterownikami nie obsługującymi protokołu Z-Wave +.

Czujnik CO w grupach 2-7 pozwala kontrolować 5 urządzeń regularnych lub wielokanałowych na grupę asocjacyjną. Grupa 'LifeLine' jest zarezerwowana wyłącznie dla kontrolera i dlatego można jej przypisać tylko 1 węzeł.

Nie zaleca się asocjowania więcej niż 10 urządzeń, gdyż czas reakcji na komendy sterujące zależy także od ilości zasocjowanych urządzeń. W skrajnym przypadku reakcja systemu może być opóźniona.

Aby dodać asocjację (wykorzystując kontroler FIBARO Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia  .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Asocjacje.
 5. Określ grupy i urządzenia do asocjacji.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Wybudź urządzenie lub zaczekaj na automatyczne wybudzenie.

Back To Top

Parametry zaawansowane

CO Sensor pozwala dostosować jego działanie do potrzeb użytkownika. Ustawienia są dostępne w interfejsie FIBARO jako proste opcje, które można wykorzystać, wybierając odpowiednie pole.
Aby skonfigurować czujnik CO (za pomocą kontrolera Home Center):

 1. Przejdź do Ustawienia .
 2. Przejdź do Urządzenia.
 3. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy.
 4. Wybierz zakładkę Parametry.
 5. Zmień wartości wybranych parametrów.
 6. Zapisz wprowadzone zmiany.
 7. Naciśnij przycisk, aby wybudzić urządzenie.

 

Interwał wybudzania:

Możliwe wartości: 0 or 3600 – 43200 (w sekundach, 1h – 12h)

Wartość domyślna: 21 600 (6h)

Urządzenie będzie budzić się co podany interwał czasowy i komunikować się z kontrolerem. Po nawiązaniu komunikacji urządzenie dokona aktualizacji parametrów, asocjacji i ustawień, a następnie przejdzie w stan czuwania Z-Wave.
W przypadku braku komunikacji (np. z powodu braku zasięgu) urządzenie przejdzie w stan czuwania i podejmie kolejną próbę podczas następnego wybudzenia.
Ustawienie interwału wybudzania na 0 wyłącza automatyczne powiadomienia o wybudzaniu do kontrolera. Wybudzenie może być nadal wykonywane ręcznie za pomocą przycisku. Dłuższy odstęp czasu oznacza rzadszą komunikację, a tym samym dłuższy czas życia baterii.

Ten parametr pozwala na ustawienie akcji, które powodują wysyłanie powiadomień do kontrolera sieci Z-Wave.

Możliwe wartości:
0 – obie akcje wyłączone
1 – naruszenie (otwarta obudowa)
2 – przekroczenie temperatury
3 – obie akcje włączone
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ten parametr pozwala na ustawienie akcji, które skutkują wskazaniami diody LED. Ten parametr nie dotyczy najważniejszych działań, takich jak CO Alarm, Alarm Awarii i Alarm Niskiego Poziomu Baterii.

Możliwe wartości:
0 – wszystkie powiadomienia wyłączone
1 – naruszenie (otwarta obudowa)
2 – przekroczenie temperatury
4 – brak zasięgu Z-Wave
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]
Wartości parametru 3 mogą być łączone, np. 1+2+4=7 oznacza, że wszystkie akcje będą aktywne.

Ten parametr pozwala na ustawienie akcji, które skutkują sygnałami akustycznymi. Ten parametr nie dotyczy najważniejszych działań, takich jak CO Alarm, Alarm Awarii i Alarm Niskiego Poziomu Baterii.

Możliwe wartości: 0-7
0 – wszystkie powiadomienia wyłączone
1 – naruszenie (otwarta obudowa)
2 – przekroczenie temperatury
4 – brak zasięgu Z-Wave
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 1 [bajt]
Wartości parametru 4 mogą być łączone, np. 1+2+4=7 oznacza, że wszystkie akcje będą aktywne.

Parametr określa sposób wysyłania poleceń w określonych grupach asocjacyjnych: jako bezpieczny lub niebezpieczny. Parametr jest aktywny tylko w trybie bezpieczeństwa sieci Z-Wave. Nie dotyczy pierwszej grupy asocjacyjnej „Lifeline”.

Możliwe wartości:
1 – 2. grupa wysłana jako bezpieczna
2 – 3. grupa wysłana jako bezpieczna
4 – 4. grupa wysłana jako bezpieczna
8 – 5. grupa wysłana jako bezpieczna
16 – 6. grupa wysłana jako bezpieczna
32 – 7. grupa wysłana jako bezpieczna
Wartość domyślna: 63
Wielkość parametru: 1 [bajt]
Wartości parametru 7 mogą być łączone, np. 1+2=3 oznacza, że 2. i 3. grupa są wysyłane jako bezpieczne.

Ten parametr definiuje polecenia wysyłane do urządzeń powiązanych w 2. grupie asocjacyjnej (CO Alarm). Wartości określonych poleceń można ustawić w parametrach 11. i 12.

Możliwe wartości:
1 – „BASIC ON”
2 – „BASIC OFF”
4 – „BASIC ON & BASIC OFF”

Wartość domyślna: 3 („ON & OFF”)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ten parametr definiuje wartość komendy „BASIC ON” wysyłanej do urządzeń w 2. grupie asocjacyjnej po aktywacji CO Alarmu.

Możliwe wartości:
0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255 (włącz)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Ustawienie parametrów 11-12 na odpowiednią wartość spowoduje:
0 - wyłączenie powiązanych urządzeń
1-99 - wymuszanie poziomu powiązanych urządzeń
255 - ustawianie powiązanych urządzeń do ostatniego zapamiętanego stanu lub ich włączenie


Ten parametr określa wartość komendy „BASIC OFF” wysyłanego do urządzeń w 2. grupie asocjacyjnej po anulowaniu alarmu CO.

Możliwe wartości:
0-99 lub 255
Wartość domyślna: 0 (wyłącz)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Ustawienie parametrów 11-12 na odpowiednią wartość spowoduje:
0 - wyłączenie powiązanych urządzeń
1-99 - wymuszanie poziomu powiązanych urządzeń
255 - ustawianie powiązanych urządzeń do ostatniego zapamiętanego stanu lub ich włączenie


Ten parametr definiuje komendy wysyłane do urządzeń w 4. grupie asocjacyjnej (Poziom CO). Wartości określonych komend można ustawić w parametrach 16 i 19.

Możliwe wartości:
1 – „BASIC ON”
2 – „BASIC OFF”
4 – „BASIC ON & BASIC OFF”

Wartość domyślna: 3 („ON & OFF”)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ten parametr określa minimalny poziom stężenia CO, którego
przekroczenie spowoduje uruchomienie timera ustawionego w parametrze 15.

Możliwe wartości:
25-400 – stężenie CO w ppm
Wartość domyślna: 40 (40 ppm)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru 14 musi być co najmniej 4 ppm wyższa niż wartość parametru 17.

Ten parametr określa czas, podczas którego poziom stężenia CO powinien pozostać powyżej wartości ustawionej w parametrze 14, aby wysłać polecenie „BASIC ON” do 4. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości:
0 – natychmiastowe wykrywanie komendy „BASIC ON”
1-2880 – (30s – 24h, w 30s krokach)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2[bajty]

Ten parametr określa wartość polecenia „BASIC ON” wysyłanego do urządzeń w 4. grupie asocjacyjnej po przekroczeniu poziomu CO ustawionego w parametrze 14 przez czas ustalony w parametrze 15.

Możliwe wartości:
0-99 lub 255
Wartość domyślna: 255 (włącz)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Ustawienie parametru 16 na odpowiednią wartość spowoduje:
0 - wyłączenie powiązanych urządzeń
1-99 - wymuszanie poziomu powiązanych urządzeń
255 - ustawianie powiązanych urządzeń do ostatniego zapamiętanego stanu lub ich włączenie.


Ten parametr określa poziom stężenia CO, spadek poniżej którego spowoduje wysłanie polecenia BASIC OFF do 4. grupy asocjacyjnej.

Możliwe wartości:
10-400 – poziom stężenia CO w ppm
Wartość domyślna: 25 (25 ppm)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Wartość parametru 17 musi być co najmniej 4 ppm niższa niż wartość parametru 14.


Ten parametr określa wartość komendy „BASIC OFF” wysyłanej do urządzeń w 4. grupie asocjacyjnej, po spadku stężenia CO poniżej poziomu ustawionego w parametrze 17.

Możliwe wartości:
0-99 lub 255
Wartość domyślna: 0 (wyłącz)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Ustawienie parametru 19 na odpowiednią wartość spowoduje:
0 - wyłączenie powiązanych urządzeń
1-99 - wymuszanie poziomu powiązanych urządzeń
255 - ustawianie powiązanych urządzeń do ostatniego zapamiętanego stanu lub ich włączenie.


Przedział czasowy (w sekundach) pomiędzy kolejnymi raportami temperatury (wykonany przez wbudowany czujnik temperatury). Krótki odstęp czasowy oznacza częstszą komunikację, która powoduje skrócenie żywotności baterii.

Możliwe wartości:
0 – brak raportów okresowych
10 – 1440 (5min – 12h, w 30s krokach)
Wartość domyślna: 0
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Ten parametr określa minimalną zmianę temperatury powodującą wysłanie raportu do głównego kontrolera Z-Wave.

Możliwe wartości:
1-20 (0.5°C – 10°C, co 0.5°C)
Wartość domyślna:1(1°C)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ten parametr określa poziom temperatury, którego przekroczenie spowoduje wysyłanie akcji ustawionych w parametrach 2, 3 i 4.

Możliwe wartości:
1-85 (1°C – 85°C, co 1°C)
Wartość domyślna: 55(55°C)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ten parametr aktywuje raportowanie wartości poziomu stężenia CO do głównego kontrolera Z-Wave.

0 – wyłączony
1 – włączony
Wartość domyślna: 1 (włączony)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ten parametr określa minimalną zmianę poziomu stężenia CO, która powoduje wysłanie nowej wartości do głównego kontrolera Z-Wave

Możliwe wartości:
2-6 (10 ppm – 30 ppm, co 5 ppm)
Wartość domyślna: 2 (10 ppm)
Wielkość parametru: 1 [bajt]

Ten parametr określa poziom stężenia CO, którego przekroczenie spowoduje wysłanie nowej wartości do głównego kontrolera Z-Wave, zgodnie z ustawieniami parametru 25. Regulacja wartości pozwala uzyskać dokładne dane w razie niebezpieczeństwa i pomaga oszczędzać baterię w normalnych warunkach.

Możliwe wartości:
10-255 (ppm)
Wartość domyślna: 30 (30 ppm)
Wielkość parametru: 2 [bajty]

Back To Top

Pomoc techniczna

FAQFIBARO CO Sensor to kompaktowy, zasilany bateryjnie detektor tlenku węgla, przeznaczony do montażu na ścianie. Jego wysoka czułość umożliwia wykrycie obecności tlenku węgla (CO) na wczesnym etapie w celu zapobiegnięcia jego zatruciem. Alarm jest sygnalizowany za pomocą wbudowanej syreny, migającej diody LED oraz przez wysłanie komend do urządzeń sieci Z-Wave. Ponadto urządzenie posiada wbudowany czujnik temperatury.


Tlenek węgla (CO), zwany także czadem, to bezbarwny i bezwonny gaz, którego wdychanie może spowodować śmierć. Powstaje podczas procesu niepełnego spalania.


Pierwsze objawy zatrucia czadem mogą być mylone z objawami grypy. Należą do nich ból i zawroty głowy oraz nudności. Wdychanie tlenku węgla może powodować takie konsekwencje nawet u osób zdrowych. Wystąpić mogą również senność, problemy ze wzrokiem (niewyraźne widzenie), dzwonienie w uszach, bóle kończyn, przyspieszenie tętna i oddechu, osłabienie oraz uczucie oszołomienia. Wysokie stężenie czadu może skutkować utratą przytomności oraz śmiercią.


Zmieniając lokalizację czujnika, zaleca się wybudzić urządzenie i ponownie skonfigurować sieć Z-Wave, klikając przycisk.


Zdejmij pokrywę, wyjmij zużytą baterię, włóż nową i zamknij pokrywę.


FIBARO CO Sensor może działać zarówno jako samodzielny detektor tlenku węgla, jak i we współpracy z systemem automatyki domowej Z-Wave.


Akcesorium powinno być zainstalowane na ścianie, poniżej poziomu sufitu i co najmniej 30 cm (1 ft) od rogów. Pamiętaj, że zalecana wysokość instalacji zależy od przeznaczenia pomieszczenia i wysokości, na której zwykle znajduje się głowa.


Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.


Tak. Data ważności znajduje się na naklejce z przodu urządzenia. Wymień urządzenie przed podaną datą lub jeśli wykryty zostanie błąd czujnika.


Nie, urządzenia zasilane z baterii nie są w stanie tego zrobić.


FIBARO CO Sensor jest zawsze uzbrojony i gotowy do wykrywania tlenku węgla.


Długotrwała obecność w pomieszczeniu o niższym stężeniu CO może być tak samo trująca i szkodliwa dla zdrowia jak CO w dużych dawkach. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na telefonie lub interfejsie Home Center.

Back To Top