Pierwsza instalacja centrali z aplikacją Yubii Home Center

Pierwsza instalacja centrali

 

Aby poprawnie skonfigurować centralę, należy przejść przez kreator konfiguracji dostępny w aplikacji mobilnej Yubii Home Center.

Uruchom aplikację Yubii Home Center. Wybierz przycisk Dodaj urządzenie.

 

Aby kontynuować konieczne jest przeczytanie i zaakceptowanie Regulaminu.

 

Dodaj centralę. Aby rozpocząć proces dodawania centrali musisz połączyć się z jej punktem dostępowym. Można zrobić to na dwa sposoby:

  • Poprzez skanowanie kodu QR dostępnego na naklejce na obudowie centrali.
  • Ręcznie łącząc się z punktem dostępowym wystawianym przez centralę i podając hasło odczytane z etykiety na centrali.

.

 

Dodawanie centrali za pomocą kodu QR.

Jeśli wybierzesz Skanuj kod QR, aplikacja Yubii Home Center zapyta cię o zgodę na robienie zdjęć i nagrywanie wideo. Udziel zgody.

 

Pojawi się ekran wskazujący miejsce na etykiecie centrali, w którym należy odszukać kod QR.

 

Aplikacja Yubii Home Center zapyta cię o zgodę na dostęp do lokalizacji. Udziel zgody.

 

Połącz się z lokalną siecią Wi-Fi. Wybierz odpowiednią sieć z listy. Jeśli lista jest pusta wybierz przycisk odśwież. Połączenie z siecią Wi-Fi posiadającej dostęp do Internetu umożliwi zaktualizowanie centrali, a także uzyskanie możliwości sterowania poprzez dostęp zdalny. Pominięcie tego kroku pozbawi cię opisanych wyżej możliwości.

Możesz także wybrać ręczną opcję podłączenia do sieci poprze przycisk Ręczna konfiguracja – opcja ta jest przydatna zwłaszcza dla sieci ukrytych.

 

Po wybraniu odpowiedniej sieci Wi-Fi należy podać hasło i zatwierdzić je przyciskiem dalej, w celu przejścia do kolejnego etapu konfiguracji. Pominięcie kroku pozbawi cię możliwości zaktualizowania centrali oraz zdalnego dostępu do sterowania nią.

 

Jeżeli wybrałeś opcje ręcznego połączenia z centralą, wymagane będzie wprowadzenie SSID, rodzaju zabezpieczenia oraz hasło.

 

Aktualizacja oprogramowania centrali. Gdy centrala jest połączona z Internetem i jest dostępna nowa wersja oprogramowania, automatycznie rozpocznie się proces aktualizacji. Może to potrwać parę minut.

Proces aktualizacji można pominąć za pomocą przycisku Pomiń.

Wybierz swoją lokalizację. Jeżeli wyraziłeś zgodę na udostępnianie swojej lokalizacji, upewnij się, że informacje o lokalizacji są poprawne i kliknij Dalej.

 

Jeżeli automatycznie ustalanie lokalizacji nie powiodło się, należy wprowadzić dane ręcznie.

 

Ustaw strefę czasową, datę oraz jednostki, aby centrala została prawidłowo skonfigurowana dla twojego regionu.

 

Aby zapisać ustawienia centrala musi zostać zrestartowana. Wybierz przycisk Dalej. Ponowne uruchomienie centrali zajmie kilka minut. Zostań w zasięgu sieci i zaczekaj na przywrócenie połączenia.

 

Po restarcie centrali i przywróceniu połączenia należy ustawić login i hasło dla dostępu lokalnego. Pominięcie tego kroku spowoduje pozostawienie ustawień domyślnych admin/admin.

 

Twoja centrala została skonfigurowana. Jeśli chcesz używać jej poprzez dostęp zdalny wybierz przycisk Dalej. Jeśli chcesz łączyć się wyłącznie w sieci lokalnej możesz pominąć ten krok.

 

Jeśli jesteś już zalogowany do FIBARO/NICE ID na swoim urządzeniu, możesz połączyć swoje konto z centralą. Aby połączyć swoje konto, kliknij przycisk Kontynuuj.

 

Zaloguj się do Yubii Home Center za pomocą FIBARO/NICE ID oraz hasła. Jeżeli nie posiadasz konta, należy kliknąć zarejestruj konto.

 

Aby założyć konto wpisz swój adres e-mail oraz hasło. Hasło powin no składać się z co najmniej 10 znaków, wielkich i małych liter, cyfr oraz symboli takich jak !#$%. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij Zarejestruj się.

 

Na Twój adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknij na niego, aby potwierdzić rejestrację.

 

Po utworzeniu konta możesz rozpocząć korzystanie ze swojej centrali. Zaloguj się do Yubii Home Center za pomocą FIBARO/NICE ID i hasła.

Najczęściej zadawane pytania

Najważniejszą funkcjonalnością wprowadzoną do aplikacji jest możliwość przeprowadzenia wstępnej konfiguracji centrali bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Nie, nie ma takiej potrzeby jeśli na etykiecie informacyjnej centrali znajduje się kod QR z danymi dostępowymi sieci WiFI. Jednym z etapów konfiguracji centrali przez aplikację jest możliwość zeskanowania kodu QR. Po wybraniu tej opcji i zeskanowaniu kodu aplikacja automatycznie połączy się z siecią Wifi, którą rozgłasza centrala.

Tak, aplikacja automatycznie połączy centrale z docelową siecią WiFi jeżeli użytkownik skonfiguruje dostęp do sieci w trakcie konfiguracji.

Adres IP można znaleźć w opcji ustawienia centrali w aplikacji.

Użytkownik zalogowany przez FIBARO/NICE ID –  z poziomu listy centralek.

Użytkownik nie zalogowany przez FIBARO/NICE ID – wystarczy wylogować się z aplikacji i po ponownym uruchomieniu dostępna będzie opcja dodawania nowej centrali.

Nie, nie ma takie potrzeby. W trakcie procedury wstępnej konfiguracji aplikacja umożliwi utworzenie takiego konta.

Nie ma takiej potrzeby. Aplikacja umożliwi podłączenie do sieci WiFi.

Można pominąć ten krok w aplikacji ale wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z dostępu zdalnego.

Pełen proces pierwszej instalacji centrali z poziomu aplikacji może być zrealizowany jedynie dla wersji oprogramowania centrali co najmniej 5.091.

February 4, 2022   3601    
Total 3 Votes:
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Comments are closed.