[HC2/HCL] Tworzenie scen blokowych

Opis

Tworzenie scen z blokami graficznymi jest pośrednim punktem pomiędzy scenami magicznymi a scenami Lua.

Podobnie jak w przypadku scen magicznych, sceny blokowe są tworzone wizualnie, jednak nie ma ograniczeń co do liczby akcji, które można wykonać po uruchomieniu sceny jak i co do liczby wyzwalaczy. Każdy blok reprezentuje wyzwalacz, który spowoduje uruchomienie sceny lub akcję, którą scena musi wykonać.

Tworzenie sceny blokowej

 1. Zacznij od dodania nowej sceny. Wybierz sekcję Sceny z górnego menu.
  Scenes
 2. Kliknij przycisk Dodaj scenę znajdujący się na lewym pasku bocznym.
  Add_scene
 3. Otrzymasz trzy opcje wyboru sceny. W Dodaj scenę za pomocą sekcji bloków graficznych naciśnij przycisk Dodaj, aby rozpocząć tworzenie sceny blokowej.
  Graphic_blocks
 4. Należy wybrać wyzwalacze, które spowodują uruchomienie sceny. Kliknij przycisk + na początku. Wyświetli się lista typów wyzwalaczy.
  Block-Scenes1

 

Dostępne wyzwalacze

 • Pogoda (jasnobieski) – wyzwalacz przy określonych warunkach pogodowych
 • Zmienne (szary) – wyzwalacz przy zmianie wartości zmiennej
 • Timery (czerwony) – wyzwalacz o określonej godzinie i dacie lub interwale
 • Urządzenia (niebieski) – wyzwalacz przy zmianie statusu urządzenia
 • GPS (jasnozielony) – wyzwalacz przy zdarzeniu lokalizacji GPS
 1. W tym przykładzie scena zostanie wywołana przez wykrycie ruchu. Po kliknięciu przycisku + przejdź do wyboru sekcji i pokoju, aby znaleźć swoje urządzenie i wybierz je, klikając.

  Block-Motion2
 2. Wybrana nazwa urządzenia zostanie wyświetlona i zaznaczona na znajdującej się na górze liście wyzwalaczy.Block-Motion3

  Każda zmiana zaznaczonego wyzwalacza uruchomi scenę. Jeśli chcesz, aby działał tylko jako warunek, odznacz go.

 3. Zostanie dodany blok graficzny reprezentujący urządzenie. Blok jest podzielony na różne sekcje:
  Block-Motion4

 

Kolory bloków

 • Niebieski – urządzenie wyzwalające, strzałka skierowana w dół pozwala wybrać kilka urządzeń tego samego typu, które działają jak wyzwalacze
 • Żółty – operator, służący do porównania bieżącego stanu urządzenia z wybranym stanem
 • Zielony – stan w porównaniu z bieżącym stanem urządzenia
 • Czerwony – opóźnienie wyzwalacza
 1. W zielonej sekcji wybierz stan Wstrzymany.
  Block-Motion-Breached
 2. Na ekranie są dwa znaki plusa. Jeden bezpośrednio po pierwszym wyzwalaczu i jeden na samym końcu sceny. Kliknięcie pierwszego znaku plusa pozwala dodać jedno z dwóch poleceń:
  I – aby dodać kolejny wyzwalacz (oba wyzwalacze muszą być aktywowane, aby rozpocząć scenę)
  Lub – aby dodać kolejny wyzwalacz (dowolny z wyzwalaczy uruchomi scenę).
  Możesz dodać dowolną liczbę wyzwalaczy. Zaleca się umieszczanie wszystkich wyzwalaczy w jednym nawiasie.
  Block-Light-And
 3. Żółty blok logiczny umieszczony po wyzwalaczach pozwala wybrać operator To, który kończy wybór wyzwalacza i pozwala dodawać działające bloki
  .Block-Then
 4. Kliknij przycisk + po bloku operatora To, aby rozpocząć wybór bloku aktywnego. Istnieje kilka różnych rodzajów działań.
  Block-Scenes4

 

Możliwe akcje

 • Zmienne (szary) – zmień wartość zmiennej
 • Sceny (fioletowy) – uruchamianie kolejnej sceny
 • Pokoje (ciemnoszary) – włącz/wyłącz wszystkie urządzenia, otwórz/zamknij wszystkie żaluzje, uzbrój/rozbrój wszystkie czujniki w wybranym pomieszczeniu
 • Urządzenia (niebieski) – zmień stan wybranego urządzenia
 • Aparaty (różowy) – zrób zdjęcie
 • Urządzenia wirtualne (ciemnoniebieski) – aktywuj przycisk urządzenia wirtualnego, edytuj etykietę lub ustaw suwak
 • Powiadomienia (brązowy) – wyślij SMS, e-mail, Push lub Push interaktywny
 1. W tym przypadku po naruszeniu Motion Sensora światło zostanie włączone. Po kliknięciu przycisku + przejdź do wyboru sekcji i pokoju, aby znaleźć swoje urządzenie i wybierz je, klikając..
  Block-Dimmer2
 2. Zostanie dodany blok graficzny reprezentujący działające urządzenie. Blok jest podzielony na różne sekcje, tak samo jak urządzenie wyzwalające, sekcja zielona reprezentuje akcję, którą ma wykonać urządzenie.
  turnon-dimmer
 3. W zielonej sekcji wybierz akcję Włącz.
  Block-Scenes5
 4. Kliknij Zapisz w sekcji bloków graficznych, aby zapisać scenę.save
 5. Zostanie dodana scena i zostanie wyświetlony ekran konfiguracji umożliwiający zmianę ustawień sceny.block_scene_4x

 

Opcje konfiguracji

 • Nazwa – zmień nazwę sceny
 • Pokój – zmień pomieszczenie, do którego przypisane jest urządzenie
 • Maksymalna liczba instancji – liczba scen, które są aktywnych w jednym czasie
 • Uruchomienie sceny – scena może rozpocząć się automatycznie (po spełnieniu określonego warunku), ręcznie (po kliknięciu w interfejs) lub może być wyłączona
 • Uruchamiaj przy starcie centralki – scena uruchomi się przy starcie centralki
 • Chroń PINem – po aktywacji tej opcji uruchamianie i zatrzymanie muszą zostać potwierdzone kodem PIN
 • Chroń scenę przed wyłączeniem podczas alarmu – ze względów bezpieczeństwa większość scen jest zatrzymywana podczas działania alarmu. Nie zaleca się zmiany tego ustawienia, chyba że nie jest to scena alarmowa.
 • Zmień ikonę – ten przycisk umożliwia zmianę ikony wyświetlanej w interfejsie
 1. Zmień nazwę swojej sceny, aby była rozpoznawalna i przypisz ją do pokoju. Zapisz za pomocą przycisku na prawym pasku bocznym.
  Save
 2. Utworzona scena będzie widoczna w głównym oknie jak poniżej:
  newscene
  Suwak ON / OFF włącza / wyłącza scenę.Kliknięcie przycisku Odtwórz uruchamia scenę.

 

February 20, 2019   11299    Getting Started, Tutorials    
Total 14 Votes:
3

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Comments are closed.