Panel Energii

Czym jest Panel Energii

Panel Energii przeznaczony jest do instalacji produkujących energię, jednak pozwala on również analizować zużycie energii w domu.

W przypadku posiadania głównego miernika energii wszystkie dane na temat całkowitego zużycia będą pochodziły z tego urządzenia.

W przypadku braku głównego miernika energii, dane na temat zużycia będą pochodziły ze wszystkich urządzeń obecnych w systemie z aktywnym pomiarem energii.

Panel posiada przełącznik sposobu wyświetlania danych, dzięki któremu możliwe jest prezentowanie zużycia i oszczędności energii w kWh lub w wybranej walucie.

Konfiguracja Panelu

Konfiguracja panelu jest dostępna jedynie dla administratora systemu.

 

Aby przejść do konfiguracji:

Przejdź do Energia → Ustawienia panelu

W tym miejscu możliwa jest konfiguracja:

 1. Okresu rozliczeniowego.
  • Możliwość wyboru interwału oraz daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.
  • Edycja czasu rozliczeniowego wpływa jedynie na bieżący okres, poprzednie okresy rozliczeniowe nie będą modyfikowane.
 2. Taryfy.
  • Możliwość ustawienia stawki rozliczeniowej za kWh energii.
  • Taryfa składa się ze stref:
   • Strefa główna – domyślnie obowiązuje przez cały okres rozliczeniowy.
   • Strefy dodatkowe – możliwość dodania dodatkowej strefy z inną stawką rozliczeniową.
  • Możliwość określenia procentu energii, który wyznacza jaka część energii oddana do sieci, będzie mogła być odebrana w przyszłości.
   • Współczynnik wpływa na sumaryczny koszt produkcji energii.
   • Domyślna wartość to 100%, zmiana wpływa jednie na bieżący okres rozliczeniowy.
 3. Wydatków – zakładka pozwala na zapisanie kosztu instalacji produkującej energię.
  • Możliwość określenia kosztu oraz daty montażu.
  • Określenie kosztów dodatkowych związanych z konserwacją i serwisem.
 4. Historii.
  • Możliwość usunięcia historii danych z poszczególnych urządzeń w systemie.
  • Aby usunąć historię należy zaznaczyć urządzenia oraz daty.

 

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne to podstawowy widok Panelu Energii. Składa się z elementów:

 1. Podsumowanie. W tym miejscu znajduje się bieżąca wartość Produkcji, Zużycia oraz Bilansu energetycznego.
 2. Porównanie okresów rozliczeniowych.
  • Różnica między aktualnym a ubiegłym okresem rozliczeniowym. Aby pojawiła się ta wartość, przynajmniej jeden okres rozliczeniowy musi być zamknięty.
 3. Wykres Bilansu energii. Zawiera trzy serie danych związanych z bilansem energii, zgodnie z wybranym okresem czasu. Domyślnie ustawione są wartości:
  • Bilans dzienny.
  • Serie danych z obecnego dnia oraz dwóch poprzedzających.
 4. Urządzenia pobierające najwięcej energii. W tym miejscu znajduje się lista 3 urządzeń, które pobierają najwięcej energii w określonym czasie.
 5. Szczegółowe dane zużycia. W tym miejscu znajduje się wykres określający dane na temat zużycia energii przez poszczególne sekcje/pokoje we wskazanym czasie.

Zakładka Oszczędności

Zakładka umożliwia dokładną analizę zużycia oraz produkcji w wybranym czasie. Składa się z elementów:

 1. Podsumowanie zużycia energii. Znajduje się tu aktualny koszt zużycia energii, średni koszt z zamkniętych okresów rozliczeniowych oraz roczne zużycie energii.
 2. Bilans energii w czasie. W tym miejscu znajduje się:
  • Wykres opisuje dane zużycia/produkcji energii z wybranego okresu.
  • Podsumowanie całkowitej produkcji i konsumpcji z wybranego okresu.
  • Lista urządzeń, które w wybranym okresie zużywały energię.
 3. Porównanie okresu z górnego wykresu do innej daty. Jest możliwość porównaniu wybranego dnia/tygodnia z dowolną datą.

Zakładka Ekologia

Zakładka Ekologia odzwierciedla pozytywny wpływ na środowisko dzięki używaniu instalacji produkującej energię. Składa się z elementów:

 1. Podsumowanie:
  • Samowystarczalność – określa w jakim procencie instalacja pokrywa zapotrzebowanie na energię.
  • Równowartość posadzonych drzew liczona na podstawie wyprodukowanej energii elektrycznej.
  • Redukcja CO2 określona na podstawie wyprodukowanej energii elektrycznej.
 2. Twoje osiągnięcia i ich wpływ na środowisko. Wykres obrazujący tempo „sadzenia drzew” w określonym czasie. Rozpoczyna się od dnia produkcji energii elektrycznej.
 3. Wykres redukcji CO2 obrazuje redukcję CO2 w wybranym czasie. Rozpoczyna się od dnia produkcji energii elektrycznej.

Sceny

Tworzenie scen z udziałem Panelu Energii pozwala na kontrolę wydatków energetycznych w instalacji domowej. Sceny dają możliwość zmiany nawyków na bardziej ekologiczne.

Przykład sceny z wykorzystaniem Panelu Energii

Włączenie oświetlenia ogrodu, gdy aktywna jest taryfa nocna i bilans produkcji energii z bieżącego dnia jest większy niż określona wartość.

Urządzenia

 • Centrala Home Center 3/Home Center Lite/ Yubii Home
 • FIBARO Switch
 • Oświetlenie LED 230 V

Instrukcja

 1. Zainstaluj FIBARO Switch.
 2. Utwórz scenę blokową wg schematu.

Uwaga

Użyte w scenie wartości bilansu energii mają charakter poglądowy i mogą być indywidualnie dobierane przez użytkownika.

March 30, 2022   1970    Getting Started    
Total 0 Votes:
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Comments are closed.