Integracja systemu FIBARO z centralami alarmowymi SATEL INTEGRA dla HOME CENTER 3

Opis integracji

Poniższa instrukcja zawiera informacje na temat integracji systemu Fibaro z centralami alarmowymi Satel Integra połączonymi z kartą sieciową Ethm-1 Plus.

Instrukcja jest skierowana do instalatorów systemu Fibaro, wyposażonych w program DLOADX. Jest to narządzie do konfiguracji centrali alarmowych Satel.

Integracja umożliwia odczyt stanu urządzeń wejścia/wyjścia oraz wykonywanie akcji na systemie alarmowym Satel.

Uwaga: Plugin SATEL w centralach FIBARO umożliwiaja wykorzystanie do 128 wejść/wyjść SATEL Integra.

Konfiguracja w DLOADX

 1. Otwórz program DLOADX i połącz się z centralą alarmową z pomocą interfejsu RS-USB lub poprzez protokół TCP/IP z wykorzystaniem karty sieciowej ETHM-1 Plus (konieczny przewód RJ/PIN5 łączący płytę główną centrali z kartą ETHM-1 Plus).
 2. Otwórz panel Struktura
 3. Wybierz zakładkę Sprzęt i rozwiń pozycję Manipulatory.
 4. Wybierz ETHM-1.
 5. Wprowadź modyfikacje:
  • Odznacz Uzyskaj adres IP automatycznie (DHCP)
  • Ustaw Adres IP serwera: wybierz wolny adres poza pulą przydzielaną przez DHCP routera
  • Zaznacz pole Integracja
  • Wybierz Port: 7094
 6. W panel Struktura  wybierz zakładkę System i utwórz strefę o nazwie Fibaro. Strefa nie obowiązkowa, służąca do sygnalizacji alarmu wywołanego przez czujki FIBARO.
 7. Przejdź do panelu Wejścia
 8. Wybierz wolne wejście i nazwij je Fibaro. Wybór wejścia nie jest obowiązkowe. Służy do sygnalizacji stanu czujek FIBARO.
 9. Ustaw:
  • Numer strefy (Str.) Fibaro, która została wcześniej utworzona
  • Typ linii: Według wyjścia (numer ustalony w punkcie 11)
  • Typ reakcji: 0: Zwykła
 10. Otwórz panel Wyjścia
 11. Wybierz wolne wyjście i nazwij je Fibaro. Wybór wyjścia nie jest obowiązkowe. Informuje o zmianie stanu czujki FIBARO, system SATEL.
 12.  Ustaw:
  • Typ wyjścia: Przełącznik BI
  • Wyzwalanie: wejścia (numer ustalony w punkcie 8)

Opcjonalnie – sterowanie systemem Fibaro przy użyciu urządzeń Satel

Dodatkowo możesz utworzyć wyjścia, które będą umożliwiały sterowanie systemem Fibaro przy użyciu urządzeń Satel (np. manipulatora dotykowego). Takie wejście należy utworzyć w wolnym polu i ustawić:

 • Typ wejścia: Przełącznik mono
 • Czas działania: 0 min 2 sek.

 

 1. Otwórz panel Użytkownicy.
 2. Utwórz nowego użytkownika (lub skorzystaj z wcześniej utworzonego).
 3. W nowym użytkowniku ustaw:
  • Hasło: pin od 4 do 8 cyfr
  • Uprawnienia
 4. Zapisz zmiany w centrali Satel

Konfiguracja w systemie Fibaro

 1. Zaloguj się do Interfejsu konfiguracyjnego
 2. Przejdź do Ustawienia > Urządzenia .
 3. Kliknij  .
 4. Wybierz Inne urządzenie.
 5. Wybierz: Satel.
 6. Po utworzeniu urządzenia, rozwiń jego opcje i przejdź do zakładki Zaawansowane.
 7. Ustaw dane utworzone wcześniej podczas konfiguracji systemu Satel
  • IP address
  • Port
  • User code

Testowanie połączenia

 1. Przetestuj połączenie z centralą Satel (Testuj połączenie).
 2. Po komunikacie o prawidłowym połączeniu zapisz ustawienia (Zapisz).
 3. Po załadowaniu ustawień przejdź do Ustawienia > Alarm
 4. Sprawdź, czy strefy zostały poprawnie dodane.
 5. Przejdź do Ustawienia > Urządzenia i sprawdź poprawność pobranych wejść.
 6. Nadaj nazwy urządzeniom i przypisz je do wybranych pokoi.
 7. Sprawdź, czy wejścia odpowiednio reagują na zmianę stanu poprzez naruszenie odpowiednich czujek.
 8. Pod wejściami powinny pobrać się również wyjścia pobrane z centrali Satel. Z odpowiednimi wyjściami postępujemy podobnie jak w przypadku wejść.
 9. Utworzenie sceny FIBARO aktywującej wyjście, które wzbudzi wejście z strefy Fibaro
 10. Utworzenie sceny FIBARO dezaktywującej wyjście

January 9, 2023   1293    Tutorials    
Total 7 Votes:
1

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

Comments are closed.