Date
Title
Views

 1. How to prepare for contacting FIBARO Technical Support?

  PINNED
  March 30, 2017   20990    Questions    

 2. [HC2/HCL] Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej (Backup)

  February 20, 2019   3911    Tutorials    

 3. [HC2/HCL] Sharing Access to your Home Center

  January 9, 2019   11723    Tutorials    

 4. [HC2/HCL] Przenoszenie konfiguracji pomiędzy centralkami

  February 20, 2019   5117    Tutorials    

 5. [HC2/HCL] Jak zmienić adres IP Home Center na statyczny lub dynamiczny (DHCP)?

  February 20, 2019   8709    Tutorials, Questions    

 6. [HC2/HCL] Jak mogę zgłosić nowy szablon urządzenia i jak długo potrwa, dodawanie go?

  February 20, 2019   4100    Questions    

 7. [HC2/HCL] Interactive push notifications in FIBARO Home Center

  November 27, 2017   20172    Tutorials    

 8. [HC2/HCL] How to change the Home Center IP address to static or dynamic (DHCP)?

  November 8, 2018   21062    Tutorials, Questions    

 9. [HC2/HCL] How can I report a new device template and how long it will take to add it?

  April 6, 2017   6252    Questions    

 10. [HC2/HCL] Getting started with FIBARO on your computer

  October 22, 2018   22049    Getting Started, Tutorials    

 11. [HC2/HCL] Downloading logs from the thermostat

  December 3, 2018   3403    Questions