Date
Title
Views

 1. [HC2/HCL] Tworzenie scen blokowych

  February 20, 2019   5473    Getting Started, Tutorials    

 2. [HC2/HCL] Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej (Backup)

  February 20, 2019   1743    Tutorials    

 3. [HC2/HCL] Przenoszenie konfiguracji pomiędzy centralkami

  February 20, 2019   2179    Tutorials    

 4. [HC2/HCL] Plugin Warming Prioritizer – włącz źródło ogrzewania, gdy Heat Controller potrzebuje ciepła

  June 25, 2020   1164    Tutorials    

 5. [HC2/HCL] Jak zmienić adres IP Home Center na statyczny lub dynamiczny (DHCP)?

  February 20, 2019   3403    Tutorials, Questions    

 6. [HC2/HCL] Interactive push notifications in FIBARO Home Center

  November 27, 2017   15672    Tutorials    

 7. [HC2/HCL] How to change the Home Center IP address to static or dynamic (DHCP)?

  November 8, 2018   10678    Tutorials, Questions    

 8. [HC2/HCL] Creating and Restoring Backup

  October 30, 2018   5065    Tutorials    

 9. [HC2/HCL] Configuration transfer between Home Centers (backup transfer)

  November 23, 2018   7582    Tutorials    

 10. Zestawy Smart Home – zakres montażu

  April 30, 2020   1045    Tutorials